Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Fareklasse 2.1 brandfarlig gas Fareseddel klasse 2.2, gasser under tryk Fareklasse 2.3 giftig gasDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 2.

Klasse 2 er underinddelt i

Klasse 2 omfatter alle gasarter både komprimeret gas og flydende gasarter. Frimængden anføres for fordråbede gasser, kølede fordråbede gasser og opløste gasser som  nettovægt i kg. For komprimerede gasser, adsorberede gasser og kemikalier under tryk som beholderens vandkapacitet i liter.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UN Stofnavn FS Kode PG FM FF TK
1001 ACETYLEN, OPLØST 2.1 4F   333 3 2
1002 LUFT, KOMPRIMERET 2.2 1A   1000 1 3
1003 LUFT, KØLET, FLYDENDE 2.2+5.1 3O   1000 1 3
1005 AMMONIAK, VANDFRI 2.3+8 2TC   50 20 1
1006 ARGON, KOMPRIMERET 2.2 1A   1000 1 3
1008 BORTRIFLUORID 2.3+8 2TC   20 50 1
1009 BROMTRIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 13B1) 2.2 2A   1000 1 3
1010 BUTADIENER, STABILISERET 2.1 2F   333 3 2
1011 BUTAN 2.1 2F   333 3 2
1012 BUTENER, BLANDING eller
1-BUTEN eller
cis-2-BUTEN eller
trans-2-BUTEN
2.1 2F   333 3 2
1013 CARBONDIOXID 2.2 2A   1000 1 3
1016 CARBONMONOXID, KOMPRIMERET 2.3+2.1 1TF   20 50 1
1017 CHLOR 2.3+5.1+8 2TOC   50 20 1
1018 CHLORDIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 22) 2.2 2A   1000 1 3
1020 CHLORPENTAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 115) 2.2 2A   1000 1 3
1021 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 124) 2.2 2A   1000 1 3
1022 CHLORTRIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 13) 2.2 2A   1000 1 3
1023 KULGAS, KOMPRIMERET 2.3+2.1 1TF   20 50 1
1026 CYANOGEN 2.3+2.1 2TF   20 50 1
1027 CYCLOPROPAN 2.1 2F   333 3 2
1028 DICHLORDIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 12) 2.2 2A   1000 1 3
1029 DICHLORFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 21) 2.2 2A   1000 1 3
1030 1,1-DIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 152a) 2.1 2F   333 3 2
1032 DIMETHYLAMIN, VANDFRI 2.1 2F   333 3 2
1033 DIMETHYLETHER 2.1 2F   333 3 2
1035 ETHAN 2.1 2F   333 3 2
1036 ETHYLAMIN 2.1 2F   333 3 2
1037 ETHYLCHLORID 2.1 2F   333 3 2
1038 ETHYLEN, KØLET, FLYDENDE 2.1 3F   333 3 2
1039 ETHYLMETHYLETHER 2.1 2F   333 3 2
1040 ETHYLENOXID 2.3+2.1 2TF   20 50 1
1040 ETHYLENOXID MED NITROGEN op til et samlet tryk på 1 MPa (10 bar) ved 50°C 2.3+2.1 2TF   20 50 1
1041 ETHYLENOXID OG CARBONDIOXID, BLANDING med mere end 9%, men højst 87% ethylenoxid 2.1 2F   333 3 2
1043 GØDNINGSSTOF, AMMONIAKHOLDIG OPLØSNING med fri ammoniak 2.2 4A  
1044 ILDSLUKKERE med komprimeret eller fordråbet gas 2.2 6A   1000 1 3
1045 FLUOR, KOMPRIMERET 2.3+5.1+8 1TOC   20 50 1
1046 HELIUM, KOMPRIMERET 2.2 1A   1000 1 3
1048 HYDROGENBROMID, VANDFRI 2.3+8 2TC   20 50 1
1049 HYDROGEN, KOMPRIMERET 2.1 1F   333 3 2
1050 HYDROGENCHLORID, VANDFRI 2.3+8 2TC   20 50 1
1053 HYDROGENSULFID 2.3+2.1 2TF   20 50 1
1055 ISOBUTYLEN 2.1 2F   333 3 2
1056 KRYPTON, KOMPRIMERET 2.2 1A   1000 1 3
1057 LIGHTERE eller REFILLER TIL LIGHTERE, der indeholder brandfarlig gas 2.1 6F   333 3 2
1058 FORDRÅBEDE GASSER, ikke-brandfarlige, ladet med nitrogen, carbondioxid eller luft 2.2 2A   1000 1 3
1060 METHYLACETYLEN OG PROPADIEN, BLANDING, STABILISERET, som f.eks. blanding P1 eller P2 2.1 2F   333 3 2
1061 METHYLAMIN, VANDFRI 2.1 2F   333 3 2
1062 METHYLBROMID med højst 2% chlorpicrin 2.3 2T   20 50 1
1063 METHYLCHLORID (KØLEMIDDEL R40) 2.1 2F   333 3 2
1064 METHANTHIOL (METHYLMERCAPTAN) 2.3+2.1 2TF   20 50 1
1065 NEON, KOMPRIMERET 2.2 1A   1000 1 3
1066 NITROGEN, KOMPRIMERET 2.2 1A   1000 1 3
1067 DINITROGENTETRAOXID (NITROGENDIOXID) 2.3+5.1+8 2TOC   20 50 1
1069 NITROSYLCHLORID 2.3+8 2TC   20 50 1
1070 DINITROGENOXID 2.2+5.1 2O   1000 1 3
1071 OLIEGAS, KOMPRIMERET 2.3+2.1 1TF   20 50 1
1072 OXYGEN, KOMPRIMERET 2.2+5.1 1O   1000 1 3
1073 OXYGEN, KØLET, FLYDENDE 2.2+5.1 3O   1000 1 3
1075 F-GAS (LPG) 2.1 2F   333 3 2
1076 PHOSGEN 2.3+8 2TC   20 50 1
1077 PROPYLEN (PROPEN) 2.1 2F   333 3 2
1078 KØLEMIDDEL, N.O.S., som f.eks. blanding F1, F2 eller F3 2.2 2A   1000 1 3
1079 SVOVLDIOXID 2.3+8 2TC   20 50 1
1080 SVOVLHEXAFLUORID 2.2 2A   1000 1 3
1081 TETRAFLUORETHYLEN, STABILISERET 2.1 2F   333 3 2
1082 TRIFLUORCHLORETHYLEN, STABILISERET
(KØLEMIDDEL R 1113)
2.3+2.1 2TF   20 50 1
1083 TRIMETHYLAMIN, VANDFRI 2.1 2F   333 3 2
1085 VINYLBROMID, STABILISERET 2.1 2F   333 3 2
1086 VINYLCHLORID, STABILISERET 2.1 2F   333 3 2
1087 VINYLMETHYLETHER, STABILISERET 2.1 2F   333 3 2
1581 CHLORPICRIN OG METHYLBROMID, BLANDING med mere end 2% chlorpicrin 2.3 2T   20 50 1
1582 CHLORPICRIN OG METHYLCHLORID, BLANDING 2.3 2T   20 50 1
1589 CYANOGENCHLORID, STABILISERET 2.3+8 2TC   20 50 1
1612 HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT OG KOMPRIMERET GAS, BLANDING 2.3 1T   20 50 1
1660 NITROGENOXID, KOMPRIMERET 2.3+5.1+8 1TOC   20 50 1
1741 BORTRICHLORID 2.3+8 2TC   20 50 1
1749 CHLORTRIFLUORID 2.3+5.1+8 2TOC   20 50 1
1858 HEXAFLUORPROPYLEN (KØLEMIDDEL R 1216) 2.2 2A   1000 1 3
1859 SILICIUMTETRAFLUORID 2.3+8 2TC   20 50 1
1860 VINYLFLUORID, STABILISERET 2.1 2F   333 3 2
1911 DIBORAN 2.3+2.1 2TF   20 50 1
1912 METHYLCHLORID OG DICHLORMETHAN, BLANDING 2.1 2F   333 3 2
1913 NEON, KØLET, FLYDENDE 2.2 3A   1000 1 3
1950 AEROSOLER, brandfarlige 2.1 5F   333 3 2
1950 AEROSOLER, giftige, oxiderende 2.2+5.1+6.1 5TO   20 50 1
1950 AEROSOLER, giftige, brandfarlige, ætsende 2.1+6.1+8 5TFC   20 50 1
1950 AEROSOLER, giftige, brandfarlige 2.1+6.1 5TF   20 50 1
1950 AEROSOLER, oxiderende 2.2+5.1 5O   1000 1 3
1950 AEROSOLER, giftige 2.2+6.1 5T   20 50 1
1950 AEROSOLER, giftige, oxiderende, ætsende 2.2+5.1+6.1+8 5TOC   20 50 1
1950 AEROSOLER, brandfarlige, ætsende 2.1+8 5FC   20 50 1
1950 AEROSOLER, ætsende 2.2+8 5C   20 50 1
1950 AEROSOLER, kvælende 2.2 5A   1000 1 3
1950 AEROSOLER, giftige, ætsende 2.2+6.1+8 5TC   20 50 1
1950 AEROSOLER, ætsende, oxiderende 2.2+5.1+8 5CO   20 50 1
1951 ARGON, KØLET, FLYDENDE 2.2 3A   1000 1 3
1952 ETHYLENOXID OG CARBONDIOXID, BLANDING med højst 9% ethylenoxid 2.2 2A   1000 1 3
1953 KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. 2.3+2.1 1TF   20 50 1
1954 KOMPRIMERET GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. 2.1 1F   333 3 2
1955 KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, N.O.S. 2.3 1T   20 50 1
1956 KOMPRIMERET GAS, N.O.S. 2.2 1A   1000 1 3
1957 DEUTERIUM, KOMPRIMERET 2.1 1F   333 3 2
1958 1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 114) 2.2 2A   1000 1 3
1959 1,1-DIFLUORETHYLEN (KØLEMIDDEL R 1132a) 2.1 2F   333 3 2
1961 ETHAN, KØLET, FLYDENDE 2.1 3F   333 3 2
1962 ETHYLEN 2.1 2F   333 3 2
1963 HELIUM, KØLET, FLYDENDE 2.2 3A   1000 1 3
1964 CARBONHYDRID GASBLANDING, KOMPRIMERET, N.O.S. 2.1 1F   333 3 2
1965 CARBONHYDRID GASBLANDING, FORDRÅBET, N.O.S., som f.eks. blandingerne A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B og C 2.1 2F   333 3 2
1966 HYDROGEN, KØLET, FLYDENDE 2.1 3F   333 3 2
1967 INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, GIFTIGT, N.O.S. 2.3 2T   20 50 1
1968 INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, N.O.S. 2.2 2A   1000 1 3
1969 ISOBUTAN 2.1 2F   333 3 2
1970 KRYPTON, KØLET, FLYDENDE 2.2 3A   1000 1 3
1971 METHAN, KOMPRIMERET eller NATURGAS, KOMPRIMERET med højt indhold af methan 2.1 1F   333 3 2
1972 METHAN, KØLET, FLYDENDE eller NATURGAS, KØLET, FLYDENDE med højt indhold af methan 2.1 3F   333 3 2
1973 CHLORDIFLUORMETHAN OG CHLORPENTAFLUORETHAN, BLANDING med fast kogepunkt, med ca. 49% chlordifluormethan (KØLEMIDDEL R 502) 2.2 2A   1000 1 3
1974 CHLORDIFLUORBROMMETHAN (KØLEMIDDEL R 12B1) 2.2 2A   1000 1 3
1975 NITROGENOXID OG DINITROGENTETROXID, BLANDING (NITROGENOXID OG NITROGENDIOXID, BLANDING) 2.3+5.1+8 2TOC   20 50 1
1976 OCTAFLUORCYCLOBUTAN (KØLEMIDDEL RC 318) 2.2 2A   1000 1 3
1977 NITROGEN, KØLET, FLYDENDE 2.2 3A   1000 1 3
1978 PROPAN 2.1 2F   333 3 2
1982 TETRAFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 14) 2.2 2A   1000 1 3
1983 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 133a) 2.2 2A   1000 1 3
1984 TRIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 23) 2.2 2A   1000 1 3
2034 HYDROGEN OG METHAN, BLANDING, KOMPRIMERET 2.1 1F   333 3 2
2035 1,1,1-TRIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 143a) 2.1 2F   333 3 2
2036 XENON 2.2 2A   1000 1 3
2037 BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige 2.3 5T   20 50 1
2037 BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige 2.3+8 5TC   20 50 1
2037 BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige 2.3+2.1 5TF   20 50 1
2037 BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige 2.3+2.1+8 5TFC   20 50 1
2037 BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige 2.3+5.1 5TO   20 50 1
2037 BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige 2.3+5.1+8 5TOC   20 50 1
2037 BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige 2.2 5A   1000 1 3
2037 BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige 2.1 5F   333 3 2
2037 BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige 2.2+5.1 5O   1000 1 3
2044 2,2-DIMETHYLPROPAN 2.1 2F   333 3 2
2073 AMMONIAKOPLØSNING, i vand, relativ massefylde ved 15°C mindre end 0,880 kg/l, med mere end 35% men højst 50% ammoniak 2.2 4A   1000 1 3
2186 HYDROGENCHLORID, KØLET, FLYDENDE   3TC TRANSPORT IKKE TILLADT
2187 CARBONDIOXID, KØLET, FLYDENDE 2.2 3A   1000 1 3
2188 ARSIN 2.3+2.1 2TF   20 50 1
2189 DICHLORSILAN 2.3+2.1+8 2TFC   20 50 1
2190 OXYGENDIFLUORID, KOMPRIMERET 2.3+5.1+8 1TOC   20 50 1
2191 SULFURYLFLUORID 2.3 2T   20 50 1
2192 GERMAN 2.3+2.1 2TF   20 50 1
2193 HEXAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 116) 2.2 2A   1000 1 3
2194 SELENHEXAFLUORID 2.3+8 2TC   20 50 1
2195 TELLURHEXAFLUORID 2.3+8 2TC   20 50 1
2196 WOLFRAMHEXAFLUORID 2.3+8 2TC   20 50 1
2197 HYDROGENIODID, VANDFRIT 2.3+8 2TC   20 50 1
2198 PHOSPHORPENTAFLUORID 2.3+8 2TC   20 50 1
2199 PHOSPHIN 2.3+2.1 2TF   20 50 1
2200 PROPADIEN, STABILISERET 2.1 2F   333 3 2
2201 DINITROGENOXID, KØLET, FLYDENDE 2.2+5.1 3O   1000 1 3
2202 HYDROGENSELENID, VANDFRIT 2.3+2.1 2TF   20 50 1
2203 SILAN 2.1 2F   333 3 2
2204 CARBONYLSULFID 2.3+2.1 2TF   20 50 1
2417 CARBONYLFLUORID 2.3+8 2TC   20 50 1
2418 SVOVLTETRAFLUORID 2.3+8 2TC   20 50 1
2419 BROMTRIFLUORETHYLEN 2.1 2F   333 3 2
2420 HEXAFLUORACETONE 2.3+8 2TC   20 50 1
2421 DINITROGENTRIOXID   2TOC TRANSPORT IKKE TILLADT
2422 OCTAFLUOR-2-BUTEN (KØLEMIDDEL R 1318) 2.2 2A   1000 1 3
2424 OCTAFLUORPROPAN (KØLEMIDDEL R 218) 2.2 2A   1000 1 3
2451 NITROGENTRIFLUORID 2.2+5.1 2O   1000 1 3
2452 ETHYLACETYLEN, STABILISERET 2.1 2F   333 3 2
2453 ETHYLFLUORID, (KØLEMIDDEL R 161) 2.1 2F   333 3 2
2454 METHYLFLUORID, (KØLEMIDDEL R41) 2.1 2F   333 3 2
2455 METHYLNITRIT   2A TRANSPORT IKKE TILLADT
2517 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 142b) 2.1 2F   333 3 2
2534 METHYLCHLORSILAN 2.3+2.1+8 2TFC   20 50 1
2548 CHLORPENTAFLUORID 2.3+5.1+8 2TOC   20 50 1
2591 XENON, KØLET, FLYDENDE 2.2 3A   1000 1 3
2599 CHLORTRIFLUORMETHAN OG TRIFLUORMETHAN, AZEOTROP BLANDING med ca. 60% chlortrifluormethan (KØLEMIDDEL R 503) 2.2 2A   1000 1 3
2601 CYCLOBUTAN 2.1 2F   333 3 2
2602 DICHLORDIFLUORMETHAN OG 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROP BLANDING med ca. 74% dichlordifluormethan (KØLEMIDDEL R 500) 2.2 2A   1000 1 3
2676 STIBIN 2.3+2.1 2TF   20 50 1
2857 KØLEMASKINER der indeholder ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser eller ammoniakopløsninger (UN 2672) 2.2 6A   1000 1 3
2901 BROMCHLORID 2.3+5.1+8 2TOC   20 50 1
3057 TRIFLUORACETYLCHLORID 2.3+8 2TC   20 50 1
3070 ETHYLENOXID OG DICHLORDIFLUORMETHAN, BLANDING med højst 12,5% ethylenoxid 2.2 2A   1000 1 3
3083 PERCHLORYLFLUORID 2.3+5.1 2TO   20 50 1
3136 TRIFLUORMETHAN, KØLET, FLYDENDE 2.2 3A   1000 1 3
3138 ETHYLEN, ACETYLEN OG PROPYLEN, BLANDING, KØLET, FLYDENDE med mindst 71,5% ethylen, højst 22,5% acetylen og højst 6% propylen 2.1 3F   333 3 2
3150 APPARATER, SMÅ, DREVET MED CARBONHYDRIDGAS eller REFILLER MED CARBONHYDRIDGAS TIL SMÅ APPARATER, med udløsermekanisme 2.1 6F   333 3 2
3153 PERFLUOR(METHYLVINYLETHER) 2.1 2F   333 3 2
3154 PERFLUOR(ETHYLVINYLETHER) 2.1 2F   333 3 2
3156 KOMPRIMERET GAS, OXIDERENDE, N.O.S. 2.2+5.1 1O   1000 1 3
3157 FORDRÅBET GAS, OXIDERENDE, N.O.S. 2.2+5.1 2O   1000 1 3
3158 GAS, KØLET, FLYDENDE, N.O.S. 2.2 3A   1000 1 3
3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 134a) 2.2 2A   1000 1 3
3160 FORDRÅBET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. 2.3+2.1 2TF   20 50 1
3161 FORDRÅBET GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. 2.1 2F   333 3 2
3162 FORDRÅBET GAS, GIFTIG, N.O.S. 2.3 2T   20 50 1
3163 FORDRÅBET GAS, N.O.S. 2.2 2A   1000 1 3
3164 GENSTANDE SAT UNDER PNEUMATISK TRYK eller GENSTANDE SAT UNDER HYDRAULISK TRYK (indeholdende ikke-brandfarlig gas) 2.2 6A   1000 1 3
3167 GASPRØVE, IKKE SAT UNDER TRYK, BRANDFARLIG, N.O.S., ikke kølet fordråbet gas 2.1 7F   333 3 2
3168 GASPRØVE, IKKE SAT UNDER TRYK, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S., ikke kølet fordråbet gas 2.3+2.1 7TF   20 50 1
3169 GASPRØVE, IKKE SAT UNDER TRYK, GIFTIG, N.O.S., ikke kølet fordråbet gas 2.3 7T   20 50 1
3220 PENTAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 125) 2.2 2A   1000 1 3
3252 DIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 32) 2.1 2F   333 3 2
3296 HEPTAFLUORPROPAN (KØLEMIDDEL R 227) 2.2 2A   1000 1 3
3297 ETHYLENOXID OG CHLORTETRAFLUORETHAN, BLANDING med højst 8,8% ethylenoxid 2.2 2A   1000 1 3
3298 ETHYLENOXID OG PENTAFLUORETHAN, BLANDING med højst 7,9% ethylenoxid 2.2 2A   1000 1 3
3299 ETHYLENOXID OG TETRAFLUORETHAN, BLANDING med højst 5,6% ethylenoxid 2.2 2A   1000 1 3
3300 ETHYLENOXID OG CARBONDIOXID, BLANDING med mere end 87% ethylenoxid 2.3+2.1 2TF   20 50 1
3303 KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, N.O.S. 2.3+5.1 1TO   20 50 1
3304 KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, ÆTSENDE, N.O.S. 2.3+8 1TC   20 50 1
3305 KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S. 2.3+2.1+8 1TFC   20 50 1
3306 KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 2.3+5.1+8 1TOC   20 50 1
3307 FORDRÅBET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, N.O.S. 2.3+5.1 2TO   20 50 1
3308 FORDRÅBET GAS, GIFTIG, ÆTSENDE, N.O.S. 2.3+8 2TC   20 50 1
3309 FORDRÅBET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S. 2.3+2.1+8 2TFC   20 50 1
3310 FORDRÅBET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, ÆTSENDE, N.O.S. 2.3+5.1+8 2TOC   20 50 1
3311 GAS, KØLET, FLYDENDE, OXIDERENDE, N.O.S.. 2.2+5.1 3O   1000 1 3
3312 GAS, KØLET, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S. 2.1 3F   333 3 2
3318 AMMONIAKOPLØSNING i vand, relativ massefylde mindre end 0,880 ved 15 °C, med mere end 50% ammoniak 2.3+8 4TC   20 50 1
3337   2.2 2A   1000 1 3
3338 KØLEMIDDEL R 407A (difluormethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotrop blanding med ca. 20% difluormethan og 40% pentafluorethan) 2.2 2A   1000 1 3
3339 KØLEMIDDEL R 407B (difluormethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotrop blanding med ca. 10% difluormethan og 70% pentafluorethan) 2.2 2A   1000 1 3
3340 KØLEMIDDEL R 407C (difluormethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotrop blanding med ca. 23% difluormethan og 25% pentafluorethan) 2.2 2A   1000 1 3
3354 INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S. 2.1 2F   333 3 2
3355 INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S. 2.3+2.1 2TF   20 50 1
3358 KØLEMASKINER, der indeholder brandfarlig, ikke-giftig, fordråbet gas 2.1 6F   333 3 2
3374 ACETYLEN, UDEN OPLØSNINGSMIDDEL 2.1 2F   333 3 2
3468 HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM 2.1 1F   333 3 2
3478 FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT 2.1 6F   333 3 2
3479   2.1 6F   333 3 2
3500 KEMIKALIE UNDER TRYK, N.O.S. 2.2 8A   1000 1 3
3501 KEMIKALIE UNDER TRYK, BRANDFARLIGT, N.O.S. 2.1 8F   333 3 2
3502 KEMIKALIE UNDER TRYK, GIFTIGT, N.O.S. 2.2+6.1 8T   20 50 1
3503 KEMIKALIE UNDER TRYK, ÆTSENDE, N.O.S. 2.2+8 8C   20 50 1
3504 KEMIKALIE UNDER TRYK, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, N.O.S. 2.1+6.1 8TF   20 50 1
3505 KEMIKALIE UNDER TRYK, BRANDFARLIGT, ÆTSENDE, N.O.S. 2.1+8 8FC   20 50 1
3510 ADSORBERET GAS,
BRANDFARLIG, N.O.S.
2.1 9F   333 3 2
3511 ADSORBERET GAS, N.O.S. 2.2 9A   1000 1 3
3512 ADSORBERET GAS, GIFTIG, N.O.S. 2.3 9T   20 50 1
3513 ADSORBERET GAS,
OXIDERENDE, N.O.S.
2.2+5.1 9O   1000 1 3
3514 ADSORBERET GAS,
GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.
2.3+2.1 9TF   20 50 1
3515 ADSORBERET GAS, GIFTIG,
OXIDERENDE, N.O.S.
2.3+5.1 9TO   20 50 1
3516 ADSORBERET GAS, GIFTIG,
ÆTSENDE, N.O.S.
2.3+8 9TC   20 50 1
3517 ADSORBERET GAS, GIFTIG,
BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S.
2.3+2.1+8 9TFC   20 50 1
3518 ADSORBERET GAS, GIFTIG,
OXIDERENDE, ÆTSENDE, N.O.S.
2.3+5.1+8 9TOC   20 50 1
3519 BORTRIFLUORID, ADSORBERET 2.3+8 9TC   20 50 1
3520 CHLOR, ADSORBERET 2.3+5.1+8 9TOC   20 50 1
3521 SILICIUMTETRAFLUORID,
ADSORBERET
2.3+8 9TC   20 50 1
3522 ARSIN, ADSORBERET 2.3+2.1 9TF   20 50 1
3523 GERMAN, ADSORBERET 2.3+2.1 9TF   20 50 1
3524 PHOSPHORPENTAFLUORID,
ADSORBERET
2.3+8 9TC   20 50 1
3525 PHOSPHIN, ADSORBERET 2.3+2.1 9TF   20 50 1
3526 HYDROGENSELENID,
ADSORBERET
2.3+2.1 9TF   20 50 1
3529 MOTOR, FORBRÆNDINGS-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS, eller MOTOR, BRÆNDSELSCELLE-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS eller MASKINE, FORBRÆNDINGS-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS, eller MASKINE, BRÆNDSELSCELLE-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS 2.1 6F