ADR Frimængde Tabel (Klasse 2)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Fareklasse 2.1 brandfarlig gas Fareseddel klasse 2.2, gasser under tryk Fareklasse 2.3 giftig gasDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 2.

Klasse 2 er underinddelt i

Klasse 2 omfatter alle gasarter både komprimeret gas og flydende gasarter. Frimængden anføres for fordråbede gasser, kølede fordråbede gasser og opløste gasser som  nettovægt i kg. For komprimerede gasser, adsorberede gasser og kemikalier under tryk som beholderens vandkapacitet i liter.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UNStofnavnFSKodePGFMFFTK
1001ACETYLEN, OPLØST2.14F 33332
1002LUFT, KOMPRIMERET2.21A 100013
1003LUFT, KØLET, FLYDENDE2.2+5.13O 100013
1005AMMONIAK, VANDFRI2.3+82TC 50201
1006ARGON, KOMPRIMERET2.21A 100013
1008BORTRIFLUORID2.3+82TC 20501
1009BROMTRIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 13B1)2.22A 100013
1010BUTADIENER, STABILISERET2.12F 33332
1011BUTAN2.12F 33332
1012BUTENER, BLANDING eller
1-BUTEN eller
cis-2-BUTEN eller
trans-2-BUTEN
2.12F 33332
1013CARBONDIOXID2.22A 100013
1016CARBONMONOXID, KOMPRIMERET2.3+2.11TF 20501
1017CHLOR2.3+5.1+82TOC 50201
1018CHLORDIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 22)2.22A 100013
1020CHLORPENTAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 115)2.22A 100013
10211-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 124)2.22A 100013
1022CHLORTRIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 13)2.22A 100013
1023KULGAS, KOMPRIMERET2.3+2.11TF 20501
1026CYANOGEN2.3+2.12TF 20501
1027CYCLOPROPAN2.12F 33332
1028DICHLORDIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 12)2.22A 100013
1029DICHLORFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 21)2.22A 100013
10301,1-DIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 152a)2.12F 33332
1032DIMETHYLAMIN, VANDFRI2.12F 33332
1033DIMETHYLETHER2.12F 33332
1035ETHAN2.12F 33332
1036ETHYLAMIN2.12F 33332
1037ETHYLCHLORID2.12F 33332
1038ETHYLEN, KØLET, FLYDENDE2.13F 33332
1039ETHYLMETHYLETHER2.12F 33332
1040ETHYLENOXID2.3+2.12TF 20501
1040ETHYLENOXID MED NITROGEN op til et samlet tryk på 1 MPa (10 bar) ved 50°C2.3+2.12TF 20501
1041ETHYLENOXID OG CARBONDIOXID, BLANDING med mere end 9%, men højst 87% ethylenoxid2.12F 33332
1043GØDNINGSSTOF, AMMONIAKHOLDIG OPLØSNING med fri ammoniak2.24A 
1044ILDSLUKKERE med komprimeret eller fordråbet gas2.26A 100013
1045FLUOR, KOMPRIMERET2.3+5.1+81TOC 20501
1046HELIUM, KOMPRIMERET2.21A 100013
1048HYDROGENBROMID, VANDFRI2.3+82TC 20501
1049HYDROGEN, KOMPRIMERET2.11F 33332
1050HYDROGENCHLORID, VANDFRI2.3+82TC 20501
1053HYDROGENSULFID2.3+2.12TF 20501
1055ISOBUTYLEN2.12F 33332
1056KRYPTON, KOMPRIMERET2.21A 100013
1057LIGHTERE eller REFILLER TIL LIGHTERE, der indeholder brandfarlig gas2.16F 33332
1058FORDRÅBEDE GASSER, ikke-brandfarlige, ladet med nitrogen, carbondioxid eller luft2.22A 100013
1060METHYLACETYLEN OG PROPADIEN, BLANDING, STABILISERET, som f.eks. blanding P1 eller P22.12F 33332
1061METHYLAMIN, VANDFRI2.12F 33332
1062METHYLBROMID med højst 2% chlorpicrin2.32T 20501
1063METHYLCHLORID (KØLEMIDDEL R40)2.12F 33332
1064METHANTHIOL (METHYLMERCAPTAN)2.3+2.12TF 20501
1065NEON, KOMPRIMERET2.21A 100013
1066NITROGEN, KOMPRIMERET2.21A 100013
1067DINITROGENTETRAOXID (NITROGENDIOXID)2.3+5.1+82TOC 20501
1069NITROSYLCHLORID2.3+82TC 20501
1070DINITROGENOXID2.2+5.12O 100013
1071OLIEGAS, KOMPRIMERET2.3+2.11TF 20501
1072OXYGEN, KOMPRIMERET2.2+5.11O 100013
1073OXYGEN, KØLET, FLYDENDE2.2+5.13O 100013
1075F-GAS (LPG)2.12F 33332
1076PHOSGEN2.3+82TC 20501
1077PROPYLEN (PROPEN)2.12F 33332
1078KØLEMIDDEL, N.O.S., som f.eks. blanding F1, F2 eller F32.22A 100013
1079SVOVLDIOXID2.3+82TC 20501
1080SVOVLHEXAFLUORID2.22A 100013
1081TETRAFLUORETHYLEN, STABILISERET2.12F 33332
1082TRIFLUORCHLORETHYLEN, STABILISERET
(KØLEMIDDEL R 1113)
2.3+2.12TF 20501
1083TRIMETHYLAMIN, VANDFRI2.12F 33332
1085VINYLBROMID, STABILISERET2.12F 33332
1086VINYLCHLORID, STABILISERET2.12F 33332
1087VINYLMETHYLETHER, STABILISERET2.12F 33332
1581CHLORPICRIN OG METHYLBROMID, BLANDING med mere end 2% chlorpicrin2.32T 20501
1582CHLORPICRIN OG METHYLCHLORID, BLANDING2.32T 20501
1589CYANOGENCHLORID, STABILISERET2.3+82TC 20501
1612HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT OG KOMPRIMERET GAS, BLANDING2.31T 20501
1660NITROGENOXID, KOMPRIMERET2.3+5.1+81TOC 20501
1741BORTRICHLORID2.3+82TC 20501
1749CHLORTRIFLUORID2.3+5.1+82TOC 20501
1858HEXAFLUORPROPYLEN (KØLEMIDDEL R 1216)2.22A 100013
1859SILICIUMTETRAFLUORID2.3+82TC 20501
1860VINYLFLUORID, STABILISERET2.12F 33332
1911DIBORAN2.3+2.12TF 20501
1912METHYLCHLORID OG DICHLORMETHAN, BLANDING2.12F 33332
1913NEON, KØLET, FLYDENDE2.23A 100013
1950AEROSOLER, brandfarlige2.15F 33332
1950AEROSOLER, giftige, oxiderende2.2+5.1+6.15TO 20501
1950AEROSOLER, giftige, brandfarlige, ætsende2.1+6.1+85TFC 20501
1950AEROSOLER, giftige, brandfarlige2.1+6.15TF 20501
1950AEROSOLER, oxiderende2.2+5.15O 100013
1950AEROSOLER, giftige2.2+6.15T 20501
1950AEROSOLER, giftige, oxiderende, ætsende2.2+5.1+6.1+85TOC 20501
1950AEROSOLER, brandfarlige, ætsende2.1+85FC 20501
1950AEROSOLER, ætsende2.2+85C 20501
1950AEROSOLER, kvælende2.25A 100013
1950AEROSOLER, giftige, ætsende2.2+6.1+85TC 20501
1950AEROSOLER, ætsende, oxiderende2.2+5.1+85CO 20501
1951ARGON, KØLET, FLYDENDE2.23A 100013
1952ETHYLENOXID OG CARBONDIOXID, BLANDING med højst 9% ethylenoxid2.22A 100013
1953KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.2.3+2.11TF 20501
1954KOMPRIMERET GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.2.11F 33332
1955KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, N.O.S.2.31T 20501
1956KOMPRIMERET GAS, N.O.S.2.21A 100013
1957DEUTERIUM, KOMPRIMERET2.11F 33332
19581,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 114)2.22A 100013
19591,1-DIFLUORETHYLEN (KØLEMIDDEL R 1132a)2.12F 33332
1961ETHAN, KØLET, FLYDENDE2.13F 33332
1962ETHYLEN2.12F 33332
1963HELIUM, KØLET, FLYDENDE2.23A 100013
1964CARBONHYDRID GASBLANDING, KOMPRIMERET, N.O.S.2.11F 33332
1965CARBONHYDRID GASBLANDING, FORDRÅBET, N.O.S., som f.eks. blandingerne A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B og C2.12F 33332
1966HYDROGEN, KØLET, FLYDENDE2.13F 33332
1967INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, GIFTIGT, N.O.S.2.32T 20501
1968INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, N.O.S.2.22A 100013
1969ISOBUTAN2.12F 33332
1970KRYPTON, KØLET, FLYDENDE2.23A 100013
1971METHAN, KOMPRIMERET eller NATURGAS, KOMPRIMERET med højt indhold af methan2.11F 33332
1972METHAN, KØLET, FLYDENDE eller NATURGAS, KØLET, FLYDENDE med højt indhold af methan2.13F 33332
1973CHLORDIFLUORMETHAN OG CHLORPENTAFLUORETHAN, BLANDING med fast kogepunkt, med ca. 49% chlordifluormethan (KØLEMIDDEL R 502)2.22A 100013
1974CHLORDIFLUORBROMMETHAN (KØLEMIDDEL R 12B1)2.22A 100013
1975NITROGENOXID OG DINITROGENTETROXID, BLANDING (NITROGENOXID OG NITROGENDIOXID, BLANDING)2.3+5.1+82TOC 20501
1976OCTAFLUORCYCLOBUTAN (KØLEMIDDEL RC 318)2.22A 100013
1977NITROGEN, KØLET, FLYDENDE2.23A 100013
1978PROPAN2.12F 33332
1982TETRAFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 14)2.22A 100013
19831-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 133a)2.22A 100013
1984TRIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 23)2.22A 100013
2034HYDROGEN OG METHAN, BLANDING, KOMPRIMERET2.11F 33332
20351,1,1-TRIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 143a)2.12F 33332
2036XENON2.22A 100013
2037BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige2.35T 20501
2037BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige2.3+85TC 20501
2037BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige2.3+2.15TF 20501
2037BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige2.3+2.1+85TFC 20501
2037BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige2.3+5.15TO 20501
2037BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige2.3+5.1+85TOC 20501
2037BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige2.25A 100013
2037BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige2.15F 33332
2037BEHOLDERE, SMÅ, INDEHOLDENDE GAS (GASPATRONER) uden en udløseranordning, ikke-genopfyldelige2.2+5.15O 100013
20442,2-DIMETHYLPROPAN2.12F 33332
2073AMMONIAKOPLØSNING, i vand, relativ massefylde ved 15°C mindre end 0,880 kg/l, med mere end 35% men højst 50% ammoniak2.24A 100013
2186HYDROGENCHLORID, KØLET, FLYDENDE 3TCTRANSPORT IKKE TILLADT
2187CARBONDIOXID, KØLET, FLYDENDE2.23A 100013
2188ARSIN2.3+2.12TF 20501
2189DICHLORSILAN2.3+2.1+82TFC 20501
2190OXYGENDIFLUORID, KOMPRIMERET2.3+5.1+81TOC 20501
2191SULFURYLFLUORID2.32T 20501
2192GERMAN2.3+2.12TF 20501
2193HEXAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 116)2.22A 100013
2194SELENHEXAFLUORID2.3+82TC 20501
2195TELLURHEXAFLUORID2.3+82TC 20501
2196WOLFRAMHEXAFLUORID2.3+82TC 20501
2197HYDROGENIODID, VANDFRIT2.3+82TC 20501
2198PHOSPHORPENTAFLUORID2.3+82TC 20501
2199PHOSPHIN2.3+2.12TF 20501
2200PROPADIEN, STABILISERET2.12F 33332
2201DINITROGENOXID, KØLET, FLYDENDE2.2+5.13O 100013
2202HYDROGENSELENID, VANDFRIT2.3+2.12TF 20501
2203SILAN2.12F 33332
2204CARBONYLSULFID2.3+2.12TF 20501
2417CARBONYLFLUORID2.3+82TC 20501
2418SVOVLTETRAFLUORID2.3+82TC 20501
2419BROMTRIFLUORETHYLEN2.12F 33332
2420HEXAFLUORACETONE2.3+82TC 20501
2421DINITROGENTRIOXID 2TOCTRANSPORT IKKE TILLADT
2422OCTAFLUOR-2-BUTEN (KØLEMIDDEL R 1318)2.22A 100013
2424OCTAFLUORPROPAN (KØLEMIDDEL R 218)2.22A 100013
2451NITROGENTRIFLUORID2.2+5.12O 100013
2452ETHYLACETYLEN, STABILISERET2.12F 33332
2453ETHYLFLUORID, (KØLEMIDDEL R 161)2.12F 33332
2454METHYLFLUORID, (KØLEMIDDEL R41)2.12F 33332
2455METHYLNITRIT 2ATRANSPORT IKKE TILLADT
25171-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 142b)2.12F 33332
2534METHYLCHLORSILAN2.3+2.1+82TFC 20501
2548CHLORPENTAFLUORID2.3+5.1+82TOC 20501
2591XENON, KØLET, FLYDENDE2.23A 100013
2599CHLORTRIFLUORMETHAN OG TRIFLUORMETHAN, AZEOTROP BLANDING med ca. 60% chlortrifluormethan (KØLEMIDDEL R 503)2.22A 100013
2601CYCLOBUTAN2.12F 33332
2602DICHLORDIFLUORMETHAN OG 1,1-DIFLUORETHAN, AZEOTROP BLANDING med ca. 74% dichlordifluormethan (KØLEMIDDEL R 500)2.22A 100013
2676STIBIN2.3+2.12TF 20501
2857KØLEMASKINER der indeholder ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser eller ammoniakopløsninger (UN 2672)2.26A 100013
2901BROMCHLORID2.3+5.1+82TOC 20501
3057TRIFLUORACETYLCHLORID2.3+82TC 20501
3070ETHYLENOXID OG DICHLORDIFLUORMETHAN, BLANDING med højst 12,5% ethylenoxid2.22A 100013
3083PERCHLORYLFLUORID2.3+5.12TO 20501
3136TRIFLUORMETHAN, KØLET, FLYDENDE2.23A 100013
3138ETHYLEN, ACETYLEN OG PROPYLEN, BLANDING, KØLET, FLYDENDE med mindst 71,5% ethylen, højst 22,5% acetylen og højst 6% propylen2.13F 33332
3150APPARATER, SMÅ, DREVET MED CARBONHYDRIDGAS eller REFILLER MED CARBONHYDRIDGAS TIL SMÅ APPARATER, med udløsermekanisme2.16F 33332
3153PERFLUOR(METHYLVINYLETHER)2.12F 33332
3154PERFLUOR(ETHYLVINYLETHER)2.12F 33332
3156KOMPRIMERET GAS, OXIDERENDE, N.O.S.2.2+5.11O 100013
3157FORDRÅBET GAS, OXIDERENDE, N.O.S.2.2+5.12O 100013
3158GAS, KØLET, FLYDENDE, N.O.S.2.23A 100013
31591,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 134a)2.22A 100013
3160FORDRÅBET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.2.3+2.12TF 20501
3161FORDRÅBET GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.2.12F 33332
3162FORDRÅBET GAS, GIFTIG, N.O.S.2.32T 20501
3163FORDRÅBET GAS, N.O.S.2.22A 100013
3164GENSTANDE SAT UNDER PNEUMATISK TRYK eller GENSTANDE SAT UNDER HYDRAULISK TRYK (indeholdende ikke-brandfarlig gas)2.26A 100013
3167GASPRØVE, IKKE SAT UNDER TRYK, BRANDFARLIG, N.O.S., ikke kølet fordråbet gas2.17F 33332
3168GASPRØVE, IKKE SAT UNDER TRYK, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S., ikke kølet fordråbet gas2.3+2.17TF 20501
3169GASPRØVE, IKKE SAT UNDER TRYK, GIFTIG, N.O.S., ikke kølet fordråbet gas2.37T 20501
3220PENTAFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 125)2.22A 100013
3252DIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 32)2.12F 33332
3296HEPTAFLUORPROPAN (KØLEMIDDEL R 227)2.22A 100013
3297ETHYLENOXID OG CHLORTETRAFLUORETHAN, BLANDING med højst 8,8% ethylenoxid2.22A 100013
3298ETHYLENOXID OG PENTAFLUORETHAN, BLANDING med højst 7,9% ethylenoxid2.22A 100013
3299ETHYLENOXID OG TETRAFLUORETHAN, BLANDING med højst 5,6% ethylenoxid2.22A 100013
3300ETHYLENOXID OG CARBONDIOXID, BLANDING med mere end 87% ethylenoxid2.3+2.12TF 20501
3303KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, N.O.S.2.3+5.11TO 20501
3304KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, ÆTSENDE, N.O.S.2.3+81TC 20501
3305KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S.2.3+2.1+81TFC 20501
3306KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, ÆTSENDE, N.O.S.2.3+5.1+81TOC 20501
3307FORDRÅBET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, N.O.S.2.3+5.12TO 20501
3308FORDRÅBET GAS, GIFTIG, ÆTSENDE, N.O.S.2.3+82TC 20501
3309FORDRÅBET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S.2.3+2.1+82TFC 20501
3310FORDRÅBET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, ÆTSENDE, N.O.S.2.3+5.1+82TOC 20501
3311GAS, KØLET, FLYDENDE, OXIDERENDE, N.O.S..2.2+5.13O 100013
3312GAS, KØLET, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S.2.13F 33332
3318AMMONIAKOPLØSNING i vand, relativ massefylde mindre end 0,880 ved 15 °C, med mere end 50% ammoniak2.3+84TC 20501
3337 2.22A 100013
3338KØLEMIDDEL R 407A (difluormethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotrop blanding med ca. 20% difluormethan og 40% pentafluorethan)2.22A 100013
3339KØLEMIDDEL R 407B (difluormethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotrop blanding med ca. 10% difluormethan og 70% pentafluorethan)2.22A 100013
3340KØLEMIDDEL R 407C (difluormethan, pentafluorethan og 1,1,1,2-tetrafluorethan, zeotrop blanding med ca. 23% difluormethan og 25% pentafluorethan)2.22A 100013
3354INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S.2.12F 33332
3355INSEKTBEKÆMPELSESMIDDEL, GASFORMIGT, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S.2.3+2.12TF 20501
3358KØLEMASKINER, der indeholder brandfarlig, ikke-giftig, fordråbet gas2.16F 33332
3374ACETYLEN, UDEN OPLØSNINGSMIDDEL2.12F 33332
3468HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM2.11F 33332
3478FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT2.16F 33332
3479 2.16F 33332
3500KEMIKALIE UNDER TRYK, N.O.S.2.28A 100013
3501KEMIKALIE UNDER TRYK, BRANDFARLIGT, N.O.S.2.18F 33332
3502KEMIKALIE UNDER TRYK, GIFTIGT, N.O.S.2.2+6.18T 20501
3503KEMIKALIE UNDER TRYK, ÆTSENDE, N.O.S.2.2+88C 20501
3504KEMIKALIE UNDER TRYK, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, N.O.S.2.1+6.18TF 20501
3505KEMIKALIE UNDER TRYK, BRANDFARLIGT, ÆTSENDE, N.O.S.2.1+88FC 20501
3510ADSORBERET GAS,
BRANDFARLIG, N.O.S.
2.19F 33332
3511ADSORBERET GAS, N.O.S.2.29A 100013
3512ADSORBERET GAS, GIFTIG, N.O.S.2.39T 20501
3513ADSORBERET GAS,
OXIDERENDE, N.O.S.
2.2+5.19O 100013
3514ADSORBERET GAS,
GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.
2.3+2.19TF 20501
3515ADSORBERET GAS, GIFTIG,
OXIDERENDE, N.O.S.
2.3+5.19TO 20501
3516ADSORBERET GAS, GIFTIG,
ÆTSENDE, N.O.S.
2.3+89TC 20501
3517ADSORBERET GAS, GIFTIG,
BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S.
2.3+2.1+89TFC 20501
3518ADSORBERET GAS, GIFTIG,
OXIDERENDE, ÆTSENDE, N.O.S.
2.3+5.1+89TOC 20501
3519BORTRIFLUORID, ADSORBERET2.3+89TC 20501
3520CHLOR, ADSORBERET2.3+5.1+89TOC 20501
3521SILICIUMTETRAFLUORID,
ADSORBERET
2.3+89TC 20501
3522ARSIN, ADSORBERET2.3+2.19TF 20501
3523GERMAN, ADSORBERET2.3+2.19TF 20501
3524PHOSPHORPENTAFLUORID,
ADSORBERET
2.3+89TC 20501
3525PHOSPHIN, ADSORBERET2.3+2.19TF 20501
3526HYDROGENSELENID,
ADSORBERET
2.3+2.19TF 20501
3529MOTOR, FORBRÆNDINGS-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS, eller MOTOR, BRÆNDSELSCELLE-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS eller MASKINE, FORBRÆNDINGS-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS, eller MASKINE, BRÆNDSELSCELLE-, DREVET AF BRANDFARLIG GAS2.16F