Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Fareseddel klasse 3 - brandfarlige væsker Denne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 3.

Klasse 3 omfatter alle brandfarlige væsker.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UN Stofnavn FS Kode PG FM FF TK
1088 1,1-DIETHOXYETHAN (ACETAL) 3 F1 II 333 3 2
1089 ACETALDEHYD 3 F1 I 20 50 1
1090 ACETONE 3 F1 II 333 3 2
1091 ACETONEOLIER 3 F1 II 333 3 2
1093 ACRYLONITRIL, STABILISERET 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1099 ALLYLBROMID 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1100 ALLYLCHLORID 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1104 PENTYLACETATER (AMYLACETATER) 3 F1 III 1000 1 3
1105 PENTANOLER 3 F1 II 333 3 2
1105 PENTANOLER 3 F1 III 1000 1 3
1106 PENTYLAMIN (AMYLAMIN) 3+8 FC II 333 3 2
1106 PENTYLAMIN (AMYLAMIN) 3+8 FC III 1000 1 3
1107 PENTYLCHLORID (AMYLCHLORID ) 3 F1 II 333 3 2
1108 1-PENTEN (n-AMYLEN) 3 F1 I 20 50 1
1109 PENTYLFORMIATER (AMYLFORMIATER) 3 F1 III 1000 1 3
1110 2-HEPTANON (n-AMYLMETHYLKETON) 3 F1 III 1000 1 3
1111 PENTANTHIOL (AMYLMERCAPTAN) 3 F1 II 333 3 2
1112 PENTYLNITRAT (AMYLNITRAT) 3 F1 III 1000 1 3
1113 PENTYLNITRIT (AMYLNITRIT) 3 F1 II 333 3 2
1114 BENZEN 3 F1 II 333 3 2
1120 BUTANOLER 3 F1 II 333 3 2
1120 BUTANOLER 3 F1 III 1000 1 3
1123 BUTYLACETATER 3 F1 II 333 3 2
1123 BUTYLACETATER 3 F1 III 1000 1 3
1125 n-BUTYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
1126 1-BROMBUTAN 3 F1 II 333 3 2
1127 CHLORBUTANER 3 F1 II 333 3 2
1128 n-BUTYLFORMIAT 3 F1 II 333 3 2
1129 BUTYRALDEHYD 3 F1 II 333 3 2
1130 CAMPHEROLIE 3 F1 III 1000 1 3
1131 CARBONDISULFID 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske 3 F1 I 20 50 1
1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske 3 F1 III 1000 1 3
1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 III
1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der indeholder brandfarlig væske (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 III
1134 CHLORBENZEN 3 F1 III 1000 1 3
1136 TJÆREDESTILLATER, BRANDFARLIGE 3 F1 II 333 3 2
1136 TJÆREDESTILLATER, BRANDFARLIGE 3 F1 III 1000 1 3
1139 OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING) 3 F1 I
1139 OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER 3 F1 II
1139 OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING) 3 F1 II
1139 OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING) 3 F1 III 1000 1 3
1139 OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING) 3 F1 III
1139 OVERFLADEBEHANDLINGSMIDLER (COATING) 3 F1 III 1000 1 3
1144 2-BUTYN (CROTONYLEN) 3 F1 I 20 50 1
1145 CYCLOHEXAN 3 F1 II 333 3 2
1146 CYCLOPENTAN 3 F1 II 333 3 2
1147 DECAHYDRONAPHTHALEN 3 F1 III 1000 1 3
1148 DIACETONEALKOHOL 3 F1 II 333 3 2
1148 DIACETONEALKOHOL 3 F1 III 1000 1 3
1149 DIBUTYLETHERE 3 F1 III 1000 1 3
1150 1,2-DICHLORETHYLEN 3 F1 II 333 3 2
1152 DICHLORPENTANER 3 F1 III 1000 1 3
1153 1,2-DIETHOXYETHAN (ETHYLENGLYCOL-DIETHYLETHER) 3 F1 II 333 3 2
1153 1,2-DIETHOXYETHAN (ETHYLENGLYCOL-DIETHYLETHER) 3 F1 III 1000 1 3
1154 DIETHYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
1155 DIETHYLETHER (ETHYLETHER) 3 F1 I 20 50 1
1156 DIETHYLKETON (3-PENTANON) 3 F1 II 333 3 2
1157 DIISOBUTYLKETON 3 F1 III 1000 1 3
1158 DIISOPROPYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
1159 DIISOPROPYLETHER 3 F1 II 333 3 2
1160 DIMETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING 3+8 FC II 333 3 2
1161 DIMETHYLCARBONAT 3 F1 II 333 3 2
1162 DIMETHYLDICHLORSILAN 3+8 FC II 333 3 2
1164 DIMETHYLSULFID 3 F1 II 333 3 2
1165 DIOXAN 3 F1 II 333 3 2
1166 DIOXOLAN 3 F1 II 333 3 2
1167 DIVINYLETHER, STABILISERET 3 F1 I 20 50 1
1169 AROMASTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1169 AROMASTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1169 AROMASTOFFER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1169 AROMASTOFFER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1169 AROMASTOFFER, FLYDENDE 3 F1 III 1000 1 3
1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING) 3 F1 II 333 3 2
1170 ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING) 3 F1 III 1000 1 3
1171 2-ETHOXYETHANOL (ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER) 3 F1 III 1000 1 3
1172 2-ETHOXYETHYLACETAT (ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAT) 3 F1 III 1000 1 3
1173 ETHYLACETAT 3 F1 II 333 3 2
1175 ETHYLBENZEN 3 F1 II 333 3 2
1176 ETHYLBORAT 3 F1 II 333 3 2
1177 2-ETHYLBUTYLACETAT 3 F1 III 1000 1 3
1178 2-ETHYLBUTYRALDEHYD 3 F1 II 333 3 2
1179 BUTYLETHYLETHER 3 F1 II 333 3 2
1180 ETHYLBUTYRAT 3 F1 III 1000 1 3
1184 1,2-DICHLORETHAN (ETHYLENDICHLORID) 3+6.1 FT1 II 333 3 2
1188 2-METHOXYETHANOL (ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER) 3 F1 III 1000 1 3
1189 2-METHOXYETHYLACETAT (ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAT) 3 F1 III 1000 1 3
1190 ETHYLFORMIAT 3 F1 II 333 3 2
1191 OCTANALER (OCTYLALDEHYDER) 3 F1 III 1000 1 3
1192 ETHYLLACTAT 3 F1 III 1000 1 3
1193 ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) 3 F1 II 333 3 2
1194 ETHYLNITRITOPLØSNING 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1195 ETHYLPROPIONAT 3 F1 II 333 3 2
1196 ETHYLTRICHLORSILAN 3+8 FC II 333 3 2
1197 SMAGSSTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1197 SMAGSSTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1197 SMAGSSTOFFER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23 °C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50 °C på højst 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1197 SMAGSSTOFFER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1197 SMAGSSTOFFER, FLYDENDE 3 F1 III 1000 1 3
1198 FORMALDEHYDOPLØSNING, BRANDFARLIG 3+8 FC III 1000 1 3
1201 FUSELOLIE 3 F1 II 333 3 2
1201 FUSELOLIE 3 F1 III 1000 1 3
1202 DIESELOLIE eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET (med flammepunkt på højst 60 °C) 3 F1 III 1000 1 3
1202 DIESELOLIE i overensstemmelse med EN 590:2013 + AC:2014 eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET med flammepunkt som specificeret i EN 590:2013 + AC:2014 3 F1 III 1000 1 3
1202 DIESELOLIE eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET (med flammepunkt, der overstiger 60 °C, men ikke 100 °C) 3 F1 III 1000 1 3
1203 BENZIN 3 F1 II 333 3 2
1204 NITROGLYCERIN, OPLØSNING I ALKOHOL med højst 1% nitroglycerin 3 D II 333 3 2
1206 HEPTANER 3 F1 II 333 3 2
1207 HEXANAL (HEXALDEHYD) 3 F1 III 1000 1 3
1208 HEXANER 3 F1 II 333 3 2
1210 TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE STOFFER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler) 3 F1 I 20 50 1
1210 TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1210 TRYKFARVE 3 F1 II
1210 TRYKFARVE 3 F1 III 1000 1 3
1210 TRYKFARVE 3 F1 III 1000 1 3
1210 TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler) 3 F1 III 1000 1 3
1212 ISOBUTYLALKOHOL 3 F1 III 1000 1 3
1213 ISOBUTYLACETAT 3 F1 II 333 3 2
1214 ISOBUTYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
1216 ISOOCTENER 3 F1 II 333 3 2
1218 ISOPREN, STABILISERET 3 F1 I 20 50 1
1219 ISOPROPYLALKOHOL 3 F1 II 333 3 2
1220 ISOPROPYLACETAT 3 F1 II 333 3 2
1221 ISOPROPYLAMIN 3+8 FC I 20 50 1
1222 ISOPROPYLNITRAT 3 F1 II 333 3 2
1223 PETROLEUM 3 F1 III 1000 1 3
1224 KETONER, FLYDENDE, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1224 KETONER, FLYDENDE, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1224 KETONER, FLYDENDE, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
1228 THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. 3+6.1 FT1 II 333 3 2
1228 THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. 3+6.1 FT1 III 1000 1 3
1229 MESITYLOXID 3 F1 III 1000 1 3
1230 METHANOL 3+6.1 FT1 II 333 3 2
1231 METHYLACETAT 3 F1 II 333 3 2
1233 METHYLPENTYLACETAT (METHYLAMYLACETAT) 3 F1 III 1000 1 3
1234 DIMETHOXYMETHAN (METHYLAL) 3 F1 II 333 3 2
1235 METHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING 3+8 FC II 333 3 2
1237 METHYLBUTYRAT 3 F1 II 333 3 2
1243 METHYLFORMIAT 3 F1 I 20 50 1
1245 METHYLISOBUTYLKETON 3 F1 II 333 3 2
1246 METHYLISOPROPENYLKETON, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
1247 METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
1248 METHYLPROPIONAT 3 F1 II 333 3 2
1249 METHYLPROPYLKETON 3 F1 II 333 3 2
1250 METHYLTRICHLORSILAN 3+8 FC II 333 3 2
1261 NITROMETHAN 3 F1 II 333 3 2
1262 OCTANER 3 F1 II 333 3 2
1263 MALING F1
1263 MALING F1 I
1263 MALING 3 F1 II 333 3 2
1263 MALING 3 F1 II 333 3 2
1263 MALING 3 F1 III 1000 1 3
1263 MALING 3 F1 III 1000 1 3
1264 PARALDEHYD 3 F1 III 1000 1 3
1265 PENTANER, flydende 3 F1 I 20 50 1
1265 PENTANER, flydende 3 F1 II 333 3 2
1266 PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1266 PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1266 PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1266 PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1266 PARFUMEPRODUKTER der indeholder brandfarlige opløsningsmidler 3 F1 III 1000 1 3
1267 RÅOLIE 3 F1 I 20 50 1
1267 RÅOLIE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1267 RÅOLIE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1267 RÅOLIE 3 F1 III 1000 1 3
1268 PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S. 3 F1 I 20 50 1
1268 PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1268 PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1268 PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. eller PETROLEUMSPRODUKTER, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
1272 FYRRETRÆSOLIE 3 F1 III 1000 1 3
1274 n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL) 3 F1 II 333 3 2
1274 n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL) 3 F1 III 1000 1 3
1275 PROPIONALDEHYD 3 F1 II 333 3 2
1276 PROPYLACETAT 3 F1 II 333 3 2
1277 PROPYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
1278 1-CHLORPROPAN 3 F1 II 333 3 2
1279 1,2-DICHLORPROPAN 3 F1 II 333 3 2
1280 PROPYLENOXID 3 F1 I 20 50 1
1281 PROPYLFORMIATER 3 F1 II 333 3 2
1282 PYRIDIN 3 F1 II 333 3 2
1286 HARPIKSOLIE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1286 HARPIKSOLIE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1286 HARPIKSOLIE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1286 HARPIKSOLIE 3 F1 III 1000 1 3
1286 HARPIKSOLIE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1287 GUMMIOPLØSNING (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1287 GUMMIOPLØSNING (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1287 GUMMIOPLØSNING 3 F1 III 1000 1 3
1287 GUMMIOPLØSNING (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1287 GUMMIOPLØSNING (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1288 SKIFEROLIE 3 F1 II 333 3 2
1288 SKIFEROLIE 3 F1 III 1000 1 3
1289 NATRIUMMETHYLAT, OPLØSNING i alkohol 3+8 FC II 333 3 2
1289 NATRIUMMETHYLAT, OPLØSNING i alkohol 3+8 FC III 1000 1 3
1292 TETRAETHYLSILICAT 3 F1 III 1000 1 3
1293 TINKTURER, MEDICINSKE 3 F1 II 333 3 2
1293 TINKTURER, MEDICINSKE 3 F1 III 1000 1 3
1294 TOLUEN 3 F1 II 333 3 2
1296 TRIETHYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
1297 TRIMETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING, højst 50 vægt-% trimethylamin 3+8 FC I 20 50 1
1297 TRIMETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING, højst 50 vægt-% trimethylamin 3+8 FC II 333 3 2
1297 TRIMETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING, højst 50 vægt-% trimethylamin 3+8 FC III 1000 1 3
1298 TRIMETHYLCHLORSILAN 3+8 FC II 333 3 2
1299 TERPENTIN, vegetabilsk 3 F1 III 1000 1 3
1300 TERPENTIN, MINERALSK 3 F1 II 333 3 2
1300 TERPENTIN, MINERALSK 3 F1 III 1000 1 3
1301 VINYLACETAT, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
1302 ETHYLVINYLETHER, STABILISERET 3 F1 I 20 50 1
1303 VINYLIDENCHLORID, STABILISERET (1,1-DICHLORETHYLEN, STABILISERET) 3 F1 I 20 50 1
1304 ISOBUTYLVINYLETHER, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
1305 VINYLTRICHLORSILAN 3+8 FC II 333 3 2
1306 TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1306 TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1306 TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE 3 F1 III 1000 1 3
1306 TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1306 TRÆBESKYTTELSESMIDLER, FLYDENDE (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1307 XYLENER 3 F1 II 333 3 2
1307 XYLENER 3 F1 III 1000 1 3
1308 ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE 3 F1 I 20 50 1
1308 ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1308 ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1308 ZIRCONIUM, SUSPENSION I EN BRANDFARLIG VÆSKE 3 F1 III 1000 1 3
1648 ACETONITRIL 3 F1 II 333 3 2
1717 ACETYLCHLORID 3+8 FC II 333 3 2
1723 ALLYLIODID 3+8 FC II 333 3 2
1815 PROPIONYLCHLORID 3+8 FC II 333 3 2
1862 ETHYLCROTONAT 3 F1 II 333 3 2
1863 FLYBRÆNDSTOF 3 F1 I 20 50 1
1863 FLYBRÆNDSTOF (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1863 FLYBRÆNDSTOF (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1863 FLYBRÆNDSTOF 3 F1 III 1000 1 3
1865 n-PROPYLNITRAT 3 F1 II 333 3 2
1866 HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig 3 F1 I 20 50 1
1866 HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1866 HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1866 HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1866 HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1866 HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig 3 F1 III 1000 1 3
1914 BUTYLPROPIONATER 3 F1 III 1000 1 3
1915 CYCLOHEXANON 3 F1 III 1000 1 3
1917 ETHYLACRYLAT, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
1918 ISOPROPYLBENZEN 3 F1 III 1000 1 3
1919 METHYLACRYLAT, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
1920 NONANER 3 F1 III 1000 1 3
1921 PROPYLENIMIN, STABILISERET 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1922 PYRROLIDIN 3+8 FC II 333 3 2
1986 ALKOHOLER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1986 ALKOHOLER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. 3+6.1 FT1 II 333 3 2
1986 ALKOHOLER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. 3+6.1 FT1 III 1000 1 3
1987 ALKOHOLER, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1987 ALKOHOLER, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1987 ALKOHOLER, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
1988 ALDEHYDER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1988 ALDEHYDER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. 3+6.1 FT1 II 333 3 2
1988 ALDEHYDER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. 3+6.1 FT1 III 1000 1 3
1989 ALDEHYDER, N.O.S. 3 F1 I 20 50 1
1989 ALDEHYDER, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1989 ALDEHYDER, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1989 ALDEHYDER, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
1991 CHLOROPREN, STABILISERET 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1992 BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 3+6.1 FT1 I 20 50 1
1992 BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 3+6.1 FT1 II 333 3 2
1992 BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 3+6.1 FT1 III 1000 1 3
1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. 3 F1 I 20 50 1
1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøs i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 III 1000 1 3
1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
1999 TJÆRE, FLYDENDE, inkl. vejolier og bitumen-cutbacks (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1999 TJÆRE, FLYDENDE, inkl. vejolier og bitumen-cutbacks (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
1999 TJÆRE, FLYDENDE, inkl. vejolier og bitumen-cutbacks 3 F1 III 1000 1 3
1999 3 F1 III 1000 1 3
1999 3 F1 III 1000 1 3
2045 ISOBUTYRALDEHYD 3 F1 II 333 3 2
2046 CYMENER 3 F1 III 1000 1 3
2047 DICHLORPROPENER 3 F1 II 333 3 2
2047 DICHLORPROPENER 3 F1 III 1000 1 3
2048 DICYCLOPENTADIEN 3 F1 III 1000 1 3
2049 DIETHYLBENZEN 3 F1 III 1000 1 3
2050 DIISOBUTYLEN, ISOMERE FORBINDELSER 3 F1 II 333 3 2
2052 DIPENTEN 3 F1 III 1000 1 3
2053 4-METHYL-2-PENTANOL (METHYLISOBUTYLCARBINOL) 3 F1 III 1000 1 3
2055 STYREN, MONOMER, STABILISERET 3 F1 III 1000 1 3
2056 TETRAHYDROFURAN 3 F1 II 333 3 2
2057 TRIPROPYLEN 3 F1 II 333 3 2
2057 TRIPROPYLEN 3 F1 III 1000 1 3
2058 VALERALDEHYD 3 F1 II 333 3 2
2059 NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRANDFARLIG med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof og højst 55% nitrocellulose 3 D I 20 50 1
2059 NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRANDFARLIG med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof og højst 55% nitrocellulose (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 D II
2059 NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRANDFARLIG med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof og højst 55% nitrocellulose (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 D II 333 3 2
2059 NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRANDFARLIG med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof og højst 55% nitrocellulose 3 D III 1000 1 3
2219 ALLYLGLYCIDYLETHER 3 F1 III 1000 1 3
2222 ANISOL 3 F1 III 1000 1 3
2227 n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISERET 3 F1 III 1000 1 3
2234 CHLORTRIFLUORMETHYLBENZENER (CHLORBENZOTRIFLUORIDER) 3 F1 III 1000 1 3
2238 CHLORTOLUENER 3 F1 III 1000 1 3
2241 CYCLOHEPTAN 3 F1 II 333 3 2
2242 CYCLOHEPTEN 3 F1 II 333 3 2
2243 CYCLOHEXYLACETAT 3 F1 III 1000 1 3
2244 CYCLOPENTANOL 3 F1 III 1000 1 3
2245 CYCLOPENTANON 3 F1 III 1000 1 3
2246 CYCLOPENTEN 3 F1 II 333 3 2
2247 n-DECAN 3 F1 III 1000 1 3
2251 BICYCLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISERET (2,5-NORBORNADIEN, STABILISERET) 3 F1 II 333 3 2
2252 1,2-DIMETHOXYETHAN 3 F1 II 333 3 2
2256 CYCLOHEXEN 3 F1 II 333 3 2
2260 TRIPROPYLAMIN 3+8 FC III 1000 1 3
2263 DIMETHYLCYCLOHEXANER 3 F1 II 333 3 2
2265 N,N-DIMETHYLFORMAMID 3 F1 III 1000 1 3
2266 N,N-DIMETHYLPROPYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
2270 ETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING med mindst 50%, men højst 70% ethylamin 3+8 FC II 333 3 2
2271 3-OCTANON (ETHYLAMYLKETON) 3 F1 III 1000 1 3
2275 2-ETHYLBUTANOL 3 F1 III 1000 1 3
2276 2-ETHYLHEXYLAMIN 3+8 FC III 1000 1 3
2277 ETHYLMETHACRYLAT, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
2278 n-HEPTEN 3 F1 II 333 3 2
2282 HEXANOLER 3 F1 III 1000 1 3
2283 ISOBUTYLMETHACRYLAT, STABILISERET 3 F1 III 1000 1 3
2284 ISOBUTYRONITRIL 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2286 PENTAMETHYLHEPTAN 3 F1 III 1000 1 3
2287 ISOHEPTENER 3 F1 II 333 3 2
2288 ISOHEXENER 3 F1 II 333 3 2
2293 4-METHOXY-4-METHYL-2-PENTANON 3 F1 III 1000 1 3
2296 METHYLCYCLOHEXAN 3 F1 II 333 3 2
2297 METHYLCYCLOHEXANON 3 F1 III 1000 1 3
2298 METHYLCYCLOPENTAN 3 F1 II 333 3 2
2301 2-METHYLFURAN 3 F1 II 333 3 2
2302 5-METHYL-2-HEXANON 3 F1 III 1000 1 3
2303 ISOPROPENYLBENZEN 3 F1 III 1000 1 3
2309 OCTADIENER 3 F1 II 333 3 2
2310 PENTAN-2,4-DION 3+6.1 FT1 III 1000 1 3
2313 PICOLINER 3 F1 III 1000 1 3
2319 TERPENER, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
2323 TRIETHYLPHOSPHIT 3 F1 III 1000 1 3
2324 TRIISOBUTYLEN 3 F1 III 1000 1 3
2325 1,3,5-TRIMETHYLBENZEN 3 F1 III 1000 1 3
2329 TRIMETHYLPHOSPHIT 3 F1 III 1000 1 3
2330 UNDECAN 3 F1 III 1000 1 3
2332 ACETALDEHYDOXIM 3 F1 III 1000 1 3
2333 ALLYLACETAT 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2335 ALLYLETHYLETHER 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2336 ALLYLFORMIAT 3+6.1 FT1 I 20 50 1
2338 BENZOTRIFLUORID 3 F1 II 333 3 2
2339 2-BROMBUTAN 3 F1 II 333 3 2
2340 2-BROMETHYLETHYLETHER 3 F1 II 333 3 2
2341 1-BROM-3-METHYLBUTAN 3 F1 III 1000 1 3
2342 BROMMETHYLPROPANER 3 F1 II 333 3 2
2343 2-BROMPENTAN 3 F1 II 333 3 2
2344 BROMPROPANER 3 F1 II 333 3 2
2344 BROMPROPANER 3 F1 III 1000 1 3
2345 3-BROMPROPYN 3 F1 II 333 3 2
2346 BUTANDION 3 F1 II 333 3 2
2347 BUTANTHIOL (BUTYLMERCAPTAN) 3 F1 II 333 3 2
2348 BUTYLACRYLATER, STABILISERET 3 F1 III 1000 1 3
2350 BUTYLMETHYLETHER 3 F1 II 333 3 2
2351 BUTYLNITRITER 3 F1 II 333 3 2
2351 BUTYLNITRITER 3 F1 III 1000 1 3
2352 BUTYLVINYLETHER, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
2353 BUTYRYLCHLORID 3+8 FC II 333 3 2
2354 CHLORMETHYLETHYLETHER 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2356 2-CHLORPROPAN 3 F1 I 20 50 1
2358 CYCLOOCTATETRAEN 3 F1 II 333 3 2
2359 DIALLYLAMIN 3+6.1+8 FTC II 333 3 2
2360 DIALLYLETHER 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2361 DIISOBUTYLAMIN 3+8 FC III 1000 1 3
2362 1,1-DICHLORETHAN 3 F1 II 333 3 2
2363 ETHANTHIOL (ETHYLMERCAPTAN) 3 F1 I 20 50 1
2364 n-PROPYLBENZEN 3 F1 III 1000 1 3
2366 DIETHYLCARBONAT 3 F1 III 1000 1 3
2367 2-METHYLVALERALDEHYD 3 F1 II 333 3 2
2368 alfa-PINEN 3 F1 III 1000 1 3
2370 1-HEXEN 3 F1 II 333 3 2
2371 ISOPENTENER 3 F1 I 20 50 1
2372 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN 3 F1 II 333 3 2
2373 DIETHOXYMETHAN 3 F1 II 333 3 2
2374 3,3-DIETHOXYPROPEN 3 F1 II 333 3 2
2375 DIETHYLSULFID 3 F1 II 333 3 2
2376 2,3-DI-HYDROPYRAN 3 F1 II 333 3 2
2377 1,1-DIMETHOXYETHAN 3 F1 II 333 3 2
2378 2-DIMETHYLAMINOACETONITRIL 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2379 1,3-DIMETHYLBUTYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
2380 DIMETHYLDIETHOXYSILAN 3 F1 II 333 3 2
2381 DIMETHYLDISULFID 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2383 DIPROPYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
2384 DI-n-PROPYLETHER 3 F1 II 333 3 2
2385 ETHYLISOBUTYRAT 3 F1 II 333 3 2
2386 1-ETHYLPIPERIDIN 3+8 FC II 333 3 2
2387 FLUORBENZEN 3 F1 II 333 3 2
2388 FLUORTOLUENER 3 F1 II 333 3 2
2389 FURAN 3 F1 I 20 50 1
2390 2-IODBUTAN 3 F1 II 333 3 2
2391 IODMETHYLPROPANER 3 F1 II 333 3 2
2392 IODPROPANER 3 F1 III 1000 1 3
2393 ISOBUTYLFORMIAT 3 F1 II 333 3 2
2394 ISOBUTYLPROPIONAT 3 F1 III 1000 1 3
2395 ISOBUTYRYLCHLORID 3+8 FC II 333 3 2
2396 METHACRYLALDEHYD, STABILISERET 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2397 3-METHYL-2-BUTANON 3 F1 II 333 3 2
2398 METHYL-tert-BUTYLETHER 3 F1 II 333 3 2
2399 1-METHYLPIPERIDIN 3+8 FC II 333 3 2
2400 METHYLISOVALERAT 3 F1 II 333 3 2
2402 PROPANTHIOLER (PROPYLMERCAPTANER) 3 F1 II 333 3 2
2403 ISOPROPENYLACETAT 3 F1 II 333 3 2
2404 PROPIONITRIL 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2405 ISOPROPYLBUTYRAT 3 F1 III 1000 1 3
2406 ISOPROPYLISOBUTYRAT 3 F1 II 333 3 2
2409 ISOPROPYLPROPIONAT 3 F1 II 333 3 2
2410 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN 3 F1 II 333 3 2
2411 BUTYRONITRIL 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2412 TETRAHYDROTHIOPHEN 3 F1 II 333 3 2
2413 TETRAPROPYLORTHOTITANAT 3 F1 III 1000 1 3
2414 THIOPHEN 3 F1 II 333 3 2
2416 TRIMETHYLBORAT 3 F1 II 333 3 2
2436 THIOEDDIKESYRE 3 F1 II 333 3 2
2456 2-CHLORPROPEN 3 F1 I 20 50 1
2457 2,3-DIMETHYLBUTAN 3 F1 II 333 3 2
2458 HEXADIENER 3 F1 II 333 3 2
2459 2-METHYL-1-BUTEN 3 F1 I 20 50 1
2460 2-METHYL-2-BUTEN 3 F1 II 333 3 2
2461 METHYLPENTADIENER 3 F1 II 333 3 2
2478 ISOCYANATER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2478 ISOCYANATER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. 3+6.1 FT1 III 1000 1 3
2493 HEXAMETHYLENIMIN 3+8 FC II 333 3 2
2498 1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD 3 F1 III 1000 1 3
2514 BROMBENZEN 3 F1 III 1000 1 3
2520 CYCLOOCTADIENER 3 F1 III 1000 1 3
2524 TRIETHOXYMETHAN (ETHYLORTHOFORMIAT) 3 F1 III 1000 1 3
2526 FURFURYLAMIN 3+8 FC III 1000 1 3
2527 ISOBUTYLACRYLAT, STABILISERET 3 F1 III 1000 1 3
2528 ISOBUTYLISOBUTYRAT 3 F1 III 1000 1 3
2529 ISOSMØRSYRE 3+8 FC III 1000 1 3
2535 4-METHYLMORPHOLIN (N-METHYLMORPHOLIN) 3+8 FC II 333 3 2
2536 METHYLTETRAHYDROFURAN 3 F1 II 333 3 2
2541 TERPINOLEN 3 F1 III 1000 1 3
2554 2-METHYLALLYLCHLORID 3 F1 II 333 3 2
2560 2-METHYL-2-PENTANOL 3 F1 III 1000 1 3
2561 3-METHYL-1-BUTEN 3 F1 I 20 50 1
2603 CYCLOHEPTATRIEN 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2607 ACROLEIN-DIMER, STABILISERET 3 F1 III 1000 1 3
2608 NITROPROPANER 3 F1 III 1000 1 3
2610 TRIALLYLAMIN 3+8 FC III 1000 1 3
2612 METHYLPROPYLETHER 3 F1 II 333 3 2
2614 METHYLALLYLALKOHOL 3 F1 III 1000 1 3
2615 ETHYLPROPYLETHER 3 F1 II 333 3 2
2616 TRIISOPROPYLBORAT 3 F1 II 333 3 2
2616 TRIISOPROPYLBORAT 3 F1 III 1000 1 3
2617 METHYLCYCLOHEXANOLER, brandfarlige 3 F1 III 1000 1 3
2618 VINYLTOLUENER, STABILISEREDE 3 F1 III 1000 1 3
2620 PENTYLBUTYRATER (AMYLBUTYRATER) 3 F1 III 1000 1 3
2621 3-HYDROXY-2-BUTANON 3 F1 III 1000 1 3
2622 GLYCIDALDEHYD 3+6.1 FT1 II 333 3 2
2684 3-DIETHYLAMINO-PROPYLAMIN 3+8 FC III 1000 1 3
2707 DIMETHYLDIOXANER 3 F1 II 333 3 2
2707 DIMETHYLDIOXANER 3 F1 III 1000 1 3
2709 BUTYLBENZENER 3 F1 III 1000 1 3
2710 DIPROPYLKETON 3 F1 III 1000 1 3
2733 AMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. 3+8 FC I 20 50 1
2733 AMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. 3+8 FC II 333 3 2
2733 AMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. 3+8 FC III 1000 1 3
2749 TETRAMETHYLSILAN 3 F1 I 20 50 1
2752 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAN 3 F1 III 1000 1 3
2758 CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2758 CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2760 ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2760 ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2762 ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2762 ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2764 TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2764 TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2772 THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2772 THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2776 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2776 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2778 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2778 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2780 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2780 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2782 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2782 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2784 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2784 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2787 ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
2787 ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
2838 VINYLBUTYRAT, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
2840 BUTYRALDOXIM 3 F1 III 1000 1 3
2841 DI-n-PENTYLAMIN (DI-n-AMYLAMIN) 3+6.1 FT1 III 1000 1 3
2842 NITROETHAN 3 F1 III 1000 1 3
2850 TETRAPROPYLEN (PROPYLENTETRAMER) 3 F1 III 1000 1 3
2924 BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 3+8 FC I 20 50 1
2924 BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 3+8 FC II 333 3 2
2924 BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 3+8 FC III 1000 1 3
2933 METHYL-2-CHLORPROPIONAT 3 F1 III 1000 1 3
2934 ISOPROPYL-2-CHLORPROPIONAT 3 F1 III 1000 1 3
2935 ETHYL-2-CHLORPROPIONAT 3 F1 III 1000 1 3
2943 TETRAHYDROFURFURYLAMIN 3 F1 III 1000 1 3
2945 N-METHYLBUTYLAMIN 3+8 FC II 333 3 2
2947 ISOPROPYLCHLORACETAT 3 F1 III 1000 1 3
2983 ETHYLENOXID OG PROPYLENOXID, BLANDING, med højst 30% ethylenoxid 3+6.1 FT1 I 20 50 1
2985 CHLORSILANER, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S. 3+8 FC II 333 3 2
3021 PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, N.O.S., flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
3021 PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, N.O.S., flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
3022 1,2-BUTYLENOXID, STABILISERET 3 F1 II 333 3 2
3024 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
3024 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
3054 CYCLOHEXANTHIOL (CYCLOHEXYLMERCAPTAN) 3 F1 III 1000 1 3
3056 n-HEPTANAL 3 F1 III 1000 1 3
3064 NITROGLYCERINOPLØSNING I ALKOHOL med mere end 1%, men højst 5% nitroglycerin 3 D II 333 3 2
3065 ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, med mere end 70 vol-% alkohol 3 F1 II 333 3 2
3065 ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, med mere end 24 vol-%, men højst 70 vol-% alkohol 3 F1 III 1000 1 3
3092 1-METHOXY-2-PROPANOL 3 F1 III 1000 1 3
3165 BRÆNDSTOFTANK TIL HYDRAULISK KRAFTSYSTEM PÅ FLY (indeholdende en blanding af vandfri hydrazin og methylhydrazin) (M86 brændstof) 3+6.1+8 FTC I 20 50 1
3248 MEDICIN, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. 3+6.1 FT1 II 333 3 2
3248 MEDICIN, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. 3+6.1 FT1 III 1000 1 3
3256 OPVARMET VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S., med flammepunkt over 60 °C, ved en temperatur lig med eller over flammepunktet og under 100 °C 3 F2 III
3256 OPVARMET VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S., med flammepunkt over 60 °C, ved en temperatur lig med eller over flammepunktet og lig med eller over 100 °C 3 F2 III 1000 1 3
3269 POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER, flydende basisprodukt 3 F3 II 333 3 2
3269 POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER, flydende basisprodukt 3 F3 III 1000 1 3
3271 ETHERE, N.O.S. 3 F1 II 333 3 2
3271 ETHERE, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
3272 ESTERE, N.O.S. 3 F1 II 333 3 2
3272 ESTERE, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
3273 NITRILER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. 3+6.1 FT1 I 20 50 1
3273 NITRILER, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. 3+6.1 FT1 II 333 3 2
3274 ALKOHOLATER, OPLØSNING, N.O.S., i alkohol 3+8 FC II 333 3 2
3286 BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, ÆTSENDE, N.O.S. 3+6.1+8 FTC I 20 50 1
3286 BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, ÆTSENDE, N.O.S. 3+6.1+8 FTC II 333 3 2
3295 CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. 3 F1 I 20 50 1
3295 CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
3295 CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
3295 CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
3336 THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S. 3 F1 I 20 50 1
3336 THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S. (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
3336 THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S. (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa) 3 F1 II 333 3 2
3336 THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S. 3 F1 III 1000 1 3
3343 NITROGLYCERIN, BLANDING, DESENSIBILISERET, FLYDENDE, BRANDFARLIG, N.O.S. med højst 30 vægt-% nitroglycerin 3 D 0 -1 0
3346 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
3346 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
3350 PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 I 20 50 1
3350 PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, BRANDFARLIGT, GIFTIGT, flammepunkt lavere end 23°C 3+6.1 FT2 II 333 3 2
3357 NITROGLYCERIN, BLANDING, DESENSIBILISERET, FLYDENDE, N.O.S. med højst 30 vægt-% nitroglycerin 3 D II 333 3 2
3371 2-METHYLBUTANAL 3 F1 II 333 3 2
3379 DESENSIBILISERET EKSPLOSIVSTOF, FLYDENDE, N.O.S. 3 D I 20 50 1
3469 PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE 3+8 FC I 20 50 1
3469 PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE 3+8 FC II 333 3 2
3469 PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE 3+8 FC III 1000 1 3
3473 BRÆNDSELSCELLEPATRONER eller BRÆNDSELSCELLEPATRONER INDEHOLDT I UDSTYR eller BRÆNDSELSCELLEPATRONER PAKKET MED UDSTYR indeholdende brandfarlig væske 3 F3 1000 1 3
3475 ETHANOL OG BENZIN BLANDING med mere end 10% ethanol 3 F1 II 333 3 2
3494 SUR RÅOLIE, BRANDFARLIG, GIFTIG 3+6.1 FT1 I 20 50 1
3494 SUR RÅOLIE, BRANDFARLIG, GIFTIG 3+6.1 FT1 II 333 3 2
3494 SUR RÅOLIE, BRANDFARLIG, GIFTIG 3+6.1 FT1 III 1000 1 3
3528 3 F3