Kursuskalender

Farligt gods kurser


 
 

 

 

Aktuelle kurser

14. oktober 2020: Vi har aflyst resten af årets åbne kurser, da vi ikke ønsker at samle mange forskellige virksomheders personale i samme lokale i en tid, hvor Covid-19 fortsat spredes. Kursuskalenderen for 2021 forventer vi klar ultimo december.
Vi afholder til gengæld rigtig mange firmakurser til attraktive priser. Her kommer vi ud og underviser dig og dine kolleger med fokus på jeres produkter. Kontakt os, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud herpå (også for blot 1-2 personer) eller har spørgsmål om valg af kursus eller andet.

Ingen kurser

Vi forbeholder os ret til at aflyse eller flytte et kursus jf. forretningsbetingelserne.

Om kurserne

De åbne kurser udbydes i et samarbejde mellem DG Safety Group og Teamwork Solutions/isikkerhed.dk.

isikkerhed logo teamwork solutions

 
 
 
 
 
 
Instruktørerne Mats og Martin har tilsammen 40 års praktisk erfaring med farligt gods (som både shipper og operator), og har undervist på hundredevis af kurser.

Karakteristisk for kurserne er, at du får en masse nyttig information præsenteret i øjenhøjde. Samtidig lægger vi vægt på, at der foruden den obligatoriske teori også er tid til både praktiske og teoretiske opgaver. Og skulle du have spørgsmål efter kurset tager vi os også tid til at hjælpe dig med disse.
 

OBS: The courses offered by DG Safety Group are not accredited or otherwise approved by IATA and no IATA certificate will be issued by completing such courses. All DG training for air transport must be approved by the Danish Transport Authority. Our training program is approved. Reference number: TS3050402-00001

Virksomhedstilpassede kurser


Finder du ikke lige det kursus, du leder efter i listen over åbne kurser herover, har vi også mulighed for at komme ud på din arbejdsplads og afvikle et kursus målrettet jeres varer. Det sparer jer både tid og penge, og jeres viden bliver mere specifik!

Virksomhedsspecifikke kurser er måden vi typisk uddanner på når det gælder vejtransport (ADR 1.3) eller søfragt (IMDG 1.3) af farligt gods, fordi kravene til disse uddannelser er mere smidige end ved luftfragt. Vi kan således målrette kurset til virksomheden og personalets aktuelle behov. Det er også muligt at afvikle et sådant kursus i flere hold, så hele afdelingen ikke skal ‘lukkes ned’. Vi kan gennem DG Safety group også tilbyde IATA luftfragtkurser afviklet som firmakurser – kontakt os for tilbud.