Uddannelse

Vi skræddersyr et kursus til dine behov!


 

 

 

 

Skræddersyede kurser

Et skræddersyet firmakursus, der er målrettet jeres behov, er ofte både den bedste og billigste løsning. Sammenlignet med åbne kurser balancerer regnestykket ofte ved deltagelse af bare 2-3 personer, og så kan I selv vælge dato.

Vi har stor erfaring med afholdelse af virksomhedstilpassede kurser, der gerne kombinerer emnerne kemi, miljø og farligt gods – alle med det praksisnære i fokus. Et sådant skræddersyet kursusforløb skaber et fælles fundament og et fælles afsæt for medarbejderne. Som en sidegevinst afdækker vi ofte irrationelle arbejdsgange, især når både lager og administration deltager i samme kurser!

Med et tilpasset firmakursus får din virksomhed mulighed for at:
• Uddanne flere medarbejdere på samme tid
• Fleksible læringsforløb
• Få et skræddersyet kursus tilpasset jeres konkrete behov
• Vælge det tidspunkt og sted, der passer jer bedst
• Opnå økonomiske besparelser begyndende ved 2-3 personer
• Få undervisning på dansk eller engelsk
• Evaluering og opfølgning

Vi anbefaler, at vi holder et formøde, hvor vi afdækker, hvilke tekniske kompetencer, der skal være fokus på til kurset. Ring på tlf. 8181 3481 og få hjælp og vejledning af vores erfarne medarbejdere.

Hvis du er interesseret i at læse mere om uddannelseskravene for vej, sø og luftfragt kan du dykke ned i vores store guide til farligt gods uddannelse

Kursusoversigt

Herunder kan du læse mere om de mest populære kurser, vi kan tilbyde din virksomhed.

ADR 1.3 & IMDG 1.3 basiskursus
Dette kursus kan afvikles på en enkelt dag og er målrettet afsendere af farligt gods, der skal transporteres af vej eller med skib. På kurset lærer du de basale regler for korrekt klassificering og identifikation af farligt gods, at emballere og mærke varerne korrekt, samt udarbejde transportdokumenter. Kurset kaldes ofte et ADR 1.3 basiskursus eller det lille ADR-bevis, og tæller samtidig som IMDG 1.3 kursus dvs. basisuddannelsen for farligt gods sendt som stykvis med skib.

Se den fulde kursusbeskrivelse

ADR 1.3 basiskursus (begrænsede mængder)
Dette kursus kan afvikles på en halv dag, og er målrettet afsendere af farligt gods, der kun skal køres på vej, og som kan transporteres efter lempelsen kaldet begrænsede mængder (eller limited quantities eller LQ). Rigtig mange mindre dunke og spande, samt spraydåser kan transporteres på denne måde. Det er dog fortsat et krav, at alle personer, der medvirker til at pakke eller håndtere sådanne forsendelser skal uddannes efter ADR kapitel 1.3, hvilket dette kursus tæller som.

Se den fulde kursusbeskrivelse

ADR 1.3 chaufførkursus ('lille ADR-bevis')
Dette kursus kan afvikles på en halv dag, og er målrettet chauffører, der kører med farligt gods enten under frimængden eller pakket som begrænset mængde eller undtaget mængde. På sådanne transporter skal chaufføren have en almindelig ADR basisuddannelse også kaldet et kapitel 1.3 kursus.

Se den fulde kursusbeskrivelse

Lithiumbatterier (små)
Dette kursus kan afvikles på nogle timer, og er målrettet virksomheder, som sender små lithiumbatterier. Det kan fx være powerbanks, håndværktøj, reservebatterier til bærbare computer og lignende. Sådanne kan meget ofte sendes efter nogle undtagelsesbestemmelser uanset om de sendes af vej, sø eller med fly. På kurset gennemgås disse bestemmelser (ADR og IMDG SP 188, samt IATA Section II i de respektive pakkeinstruktioner).

Se den fulde kursusbeskrivelse

Lithiumbatterier (store)
Dette kursus er et standard ADR 1.3 basiskursus, men målrettet virksomheder, hvis primære type farligt gods er lithiumbatterier. Kurset kan afvikles på en dag og tæller som et ADR 1.3 basiskursus, så man kan sende alle typer lovlige lithiumbatterier som vejtransport. I tillæg gennemgås reglerne for små batterier sendt efter undtagelsesbestemmelserne på vej og søtransport (SP 188), samt Section II uindtagelsen ved luftfragt.

Se den fulde kursusbeskrivelse

Klassificering af produkter (CLP og transport)
Dette kursus er et teoretisk kursus, der gennemgår klassificeringskriterierne for henholdsvis CLP (kemikalier)og transportklassificering (til sikkerhedsdatabladets pkt. 14 eller forud for transport).

Se den fulde kursusbeskrivelse

Tilsyn af håndildslukkere
Dette kursus kan afvikles på nogle få timer, og gør jer i stand til selv at udføre de i ADR-sammenhæng lovpligtige årlige tilsyn af ABC- og CO2 ildslukkere.

Se den fulde kursusbeskrivelse

Kemikaliejunglen
Dette kursus er et dagskursus, der tegner et billede af de mange forskellige regler, der findes på kemikalieområdet.

Se den fulde kursusbeskrivelse

Åbne kurser


De næste 5 åbne kurser – klik her for at se hele kursuskalenderen

Uforpligtende kursustilbud!


Kontakt os allerede i dag for et aldeles uforpligtende tilbud på kursus! Du kan ringe (8181 3481), maile (info@isikkerhed.dk) eller udfylde nedenstående formular. Vi afvikler kurser på jeres virksomhed for ned til bare 2-3 deltagere. Send en forespørgsel og bliv behageligt overrasket!