[widecontent parallax=”yes” background_color=”#000″ centered=”yes” font_color=”#fff” padding_top=”50px” padding_bottom=”50px” font_size=”20px” background_image=”/wp-content/uploads/2018/01/oplagsregler-lagerreoler-1200x800px.jpg”]

Kursusbeskrivelse

ADR/IMDG kapitel 1.3 basiskursus

 

 

 

[/widecontent]

ADR-IMDG basiskursus

Målgruppe

Kontor- og lagerpersonale hos afsendere af farligt gods som vejtransport eller søtransport. Det kan eksempelvis være ansatte, der skal nedpakke og opmærke farligt gods, læsse biler og pakke containere, varemodtage, kontrollere farligt gods eller udarbejde transportdokumenter.

Lovgivning og lovkrav

Alle, der medvirker til vej- og søforsendelse af farligt gods, skal uddannes efter IMDG-kodens kapitel 1.3 og ADR Konventionens kapitel 1.3, samt afsnit 1.10.2.

Forudsætninger

Kurset er et grundlæggende kursus, der ikke kræver forudgående kendskab til farligt gods, eller særlige sproglige evner.

Kompetencer & kursusmål

Kurset sætter deltageren i stand til at vurdere om en vare er farligt gods, nedpakke, mærke og afsende eller modtage forsendelser af farligt gods, samt udarbejde og kontrollere relevante dokumenter (ADR, IMDG og multimodal). Endvidere kvalificerer det til kørsel med farligt gods som begrænset mængde eller under frimængden.

Tilfredsstillende kursusdeltagelse kvalificerer som opfyldelses af uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og kapitel 1.10, samt IMDG kodens kapitel 1.3. Også kaldet et ADR 1.3 bevis eller det lille ADR-bevis (og tilsvarende IMDG 1.3 bevis for basiskursus)

Kursusindhold

Kurset er tilrettelagt, så det veksler mellem teori og praktiske opgaver, og indeholder blandt andet

 • Hvad er farligt gods?
 • Hvilke transporter er omfattet af farligt gods lovgivningen?
 • Dansk national lovgivning
 • Baggrund og filosofi
 • Ansvarsfordeling og -roller
 • Identifikation af farligt gods / brug af sikkerhedsdatabladet
 • Undtaget mængde, begrænset mængde og frimængde begreberne
 • Øvrige lempelser og undtagelsesbestemmelser
 • Valg af emballage, pakning og mærkning af kolli indeholdende farligt gods
 • Sammenpakning
 • At foretage korrekt af- og pålæsning herunder stuvning og sammenlæsning
 • Køretøjs- og containerpakkeattest
 • Udarbejdelse af transportdokumenter
 • Skriftlige anvisninger
 • Respons ved uheld og hændelser med farligt gods
 • Sikring af farligt gods herunder højrisikogods

Undervisningsmaterialer

Der udleveres undervisningsmateriale i form af et kompendium, der efterfølgende kan anvendes som opslagsværk i kursisternes daglige virke.

Varighed

Kurset afholdes som et dagskursus.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus. Kursusbevis forudsætter tilfredsstillende deltagelse i kurset.

Praktisk info

Dette kursus er ikke et ADR 8.2 kursus (det store ADR bevis) og der undervises kun meget begrænset i lastsikring, tankvogn, radioaktiver og eksplosiver.

Pris for firmakursus 2021

ADR og IMDG 1.3 kursus: 7.000,- ekskl. moms i grundgebyr inkl. 1 person. Yderligere kursister 400,- per person.
Varighed 4-8 timer afhængig af virksomhedens produkter og rolle i transporten.

Ovenstående priser inkluderer kursusmapper, dokumentskabeloner, hotline og kursusbeviser for det tilmeldte antal kursister.
Maksimalt deltagerantal per kursus 12 personer.
Priserne gælder ved kursus-afvikling i Danmark med undtagelse af ikke-brofaste øer, Færøerne og Grønland.
Virksomheden stiller gratis undervisningslokale til rådighed.
Alle kurser tillægges kørsel efter Statens takst med udgangspunkt i Vejle/Billund, tur/retur, samt Brobizz hvis Øst for Storebælt.

Priseksempel ved kursus på virksomhed beliggende i Aalborg for 4 personer
Grundgebyr (inkl. 1 person): 7.000,-
Deltagergebyr (3 x 400,-): 1.200,-
Kørsel (ca. 350 km): 1.246,-
Total: 9.446,- ekskl. moms

Husk også at se kursuskalenderen over åbne kurser om der findes et åbent kursus i nærheden

 

[button size=”small” color=”orange” link=”https://www.isikkerhed.dk/kontakt/” target=”_top”]Kontakt os for et godt tilbud![/button]