Kemikalierådgivning

CLP, REACH, MSDS, APB, APV

Kemikalierådgivning

Der findes kemi på alle arbejdspladser. Kemikalier dækker bredt og er ikke kun de kemikalier, der bruges i en produktion eller på et værksted. Det gælder også spraydåsen med rustløser, sprinklervæske og rengøringsmidlerne i skabet. Og der er ’kemi’ i alle produkter lige fra A4 papir til legetøj– og i mange produkterne er der tale om ’farlig kemi’.

Når en virksomhed anvender farlige stoffer eller materialer, er der en række lovmæssige krav, der skal overholdes og dokumentation, som skal være på plads. De lovmæssige krav skyldes, at ansatte ved arbejde med disse farlige kemikalier risikerer at komme til skade eller blive syge herunder udvikle eksempelvis eksem, allergi, få nedsat lungefunktion eller i værste fald få skader på hjernen og nervesystemet eller kræft. Men kravene skal også tilgodese miljøet og den generelle sikkerhed, så der er også krav omkring støj og lugtgener, samt oplagsregler, der skal mindske risikoen for brand eller spredning af giftige stoffer, der kan misbruges. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at farlige stoffer på arbejdspladsen fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum.

Det er derfor rigtig vigtigt at tage de korrekte forholdsregler fx ved at substituere brugen af farlige kemikalier med mindre farlige, samt fokusere på effektiv forebyggelse gennem valg af arbejdsmetoder, brug af personlige værnemidler, etablering af procesudsugning.

Det er også vigtigt, at virksomheder, der producerer eller importerer varer kender til reglerne for kemiske indholdsstoffer, så man ikke uforvarende kommer til at markedsføre ulovlige produkter, og måske risikerer at skulle tilbagekalde varerne.

Når virksomheden oplagrer varer, og det gælder både råvarer og færdigvarer, vil oplaget i nogle tilfælde også skulle leve op til regler udløst af kemikalieindholdet i varerne. Det kan være grundet brandfaren eller giftindholdet, eller det kan i sjældnere tilfælde være udløst af varens radioaktivitet.

Endelig er det vigtigt, at virksomheden bortskaffer alt affald herunder også produktionsaffald på korrekt vis.

Kan det blive mere konkret?

Vores erfaring fortæller os, at mange virksomheder finder det udfordrende at tilegne sig tilstrækkelig viden på kemikalieområdet, og ikke mindst holde denne viden ajour. Og hvordan får man lige bragt denne viden i spil i forhold til sine produkter? Man savner simpelthen overblik over kemikalierne. Og uden overblik sejler tingene..

Vi kan hjælpe din virksomhed med at (gen)skabe overblikket over jeres produkter i relation til kemikalielovgivningen. Området er stort og afhængigt af jeres sortiment kan vi have brug for at trække på vores netværk af samarbejdspartnere, men uanset har I altid dialogen med vores kontaktperson og bliver holdt orienteret om fremdriften i projektet af os.

Når I har skabt overblik over, hvilke kemikalier I har på virksomheden og i jeres produkter, kan selve kemikaliestyringen begynde. Nu kan I begynde at udarbejde procedurer for indkøb, substitution, håndtering osv.

Her er en liste med spørgsmål, I kan stille jer selv for at vurdere om I har brug for et lille høfligt spark bagi for at komme i mål på kemikalieområdet

 • Har I overblik over alle virksomhedens kemikalier og anvendelsen af disse?
 • Har I et system til styring af jeres kemikalier og har I udarbejdet kemisk APV?
 • Har I opdaterede sikkerhedsdatablade på alle kemikalier?
 • Er alle kemikalieprodukter mærket efter CLP-ordningen eller bortskaffet?
 • Har I udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger for alle produkter og anvendelser?
 • Har I installeret procesudsugning og anvender I de rigtige værnemidler?
 • Anvender I KRAN-stoffer?
 • Har I det nødvendige førstehjælp- og brandbekæmpelsesudstyr placeret de rigtige steder?
 • Overholder I kravene for oplag af brandfarlige væsker og gasser?
 • Opbevarer i giftige stoffer i aflåste rum og har I udpeget en giftansvarlig?
 • Har I udpeget en strålingsansvarlig, hvis I håndterer radioaktiver?
 • Har I klassificeret ATEX-zoner?
 • Er alle ansatte uddannet i overensstemmelse med deres arbejdsopgaver?
 • Har I styr på virksomhedens ydre miljøpåvirkning (støj og lugtgener)?
 • Er I omfattet af Risikobekendtgørelsen?
 • Afsender eller modtager I farligt gods?

Lad os hjælpe!

Vi kan tilbyde hjælp med alle aspekter af kemikaliestyring, og vi kommer gerne forbi til et uforpligtende møde om mulighederne.

Vi kan eksempelvis hjælpe med, at

 • Gennemgå og frasortere produkter med gammel mærkning eller emballage
 • Sikre korrekt bortskaffelse af kasserede produkter
 • Fremskaffe informationer om produkterne herunder sikkerhedsdatablade
 • Vurdere produkter og undersøge muligheden for substitution af farlige indholdsstoffer
 • Anbefale og implementere IT-løsninger til udsendelse af sikkerhedsdatablade, APB eller farligt gods
 • Udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger, procedurer for indkøb, varemodtagelse mm.
 • Afvikle kurser for ansatte
 • Udarbejde Risikoplan