Rådgivning

Få hjælp og sparring

 

 

Rådgivning

Teamwork Solutions er en rådgivningsvirksomhed med speciale i krydsfeltet mellem kemisk arbejdsmiljø og transport af farligt gods.
Vi rådgiver om alle de stoffer og genstande, der er omfattet af kemikaliereglerne eller er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Det spænder lige fra kemikalier, pesticider og biocider, over maling og spraydåser, til powerbanks og robotter.

Lovgivningen er kompleks og ajourføres løbende som følge af videnskabelige erkendelser og politiske beslutninger, og derfor ønsker mange virksomheder et samarbejde med en ekstern ekspertise, der kan rådgive on/off når behovet opstår.

Når vi ikke er på job for dig, sidder vi med hovedet begravet i bekendtgørelser for hele tiden at være helt skarpe på de nyeste regler. Det er din garanti for en kompetent rådgivning!

Farligt gods

Har du brug for råd og vejledning til håndtering af farligt gods, kan vi tilbyde at hjælpe både med klassificering, emballeringskrav, mærkning og udfærdigelse af transportdokumenter. Vi har også mulighed for at udføre hele pakkeopgaver.

Sikkerhedsrådgiver

Hvis en virksomhed er involveret i en transport af farligt gods over en vis mængde, er der ved lov fastsat krav om, at virksomheden tilknytter en sikkerhedsrådgiver til at hjælpe med at håndtere godset korrekt. Det skal ikke forstås således, at sikkerhedsrådgiveren konkret skal stå og klargøre eller håndtere pakkerne med det farlige gods, men vedkommende skal hjælpe virksomheden med at indføre procedurer for korrekt håndtering, føre tilsyn med, at reglerne overholdes og at personalet er korrekt uddannet. Og endelig skal sikkerhedsrådgiveren udfærdige en årsrapport til ledelsen herom, samt involveres, hvis der sker uheld eller hændelser.

Sikkerhedsrådgiver-funktionen kan være internt eller eksternt besat, men det er et krav, at rollen udføres af en person, der er eksamineret sikkerhedsrådgiver. Vi kan tilbyde at fungere som ekstern sikkerhedsrådgiver for jeres virksomhed – det kan du læse mere om på siden sikkerhedsrådgivning.

Sikkerhedsrådgiver ‘Light’

Det er vores erfaring, at mange virksomheder efterspørger sikkerhedsrådgiverens råd og vejledning også i tilfælde, der ikke i følge lovgivningen kræver tilknytning af en sikkerhedsrådgiver. Vi har udarbejdet et produkt vi kalder ‘Sikkerhedsrådgiver Light’, der netop sigter på disse virksomheder. Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om dette tilbud!

Kemikalierådgivning

Rådgivning om kemi omfatter kemisk arbejdsmiljø, REACH og CLP-regler, oplagsbestemmelser, Risikobekendtgørelsen og affaldshåndtering. Afhængig af opgaven kan vi tilbyde eksperthjælp enten direkte eller gennem vores samarbejdspartnere.

Nødvendig information

Når du stiller os en opgave har vi næsten altid brug for nogle informationer i form af sikkerhedsdatablad (MSDS), tekniske datablade, emballagetyper og lignende. Opgaven kan løses hurtigere, hvis du på forhånd har disse informationer klar eller bedt jeres leverandør herom. På denne tjekliste kan du se, hvilke dokumenter og informationer vi typisk efterspørger i forbindelse med forskellige typer opgaver.

Er du i tvivl er du altid velkommen til at kontakte os!