Når du henvender dig og beder om assistance til at få løst en opgave, har vi typisk brug for at vide noget om det eller de involverede produkter.

Herunder finder du fx typer opgaver, og under hver opgave en liste med de dokumenter og oplysninger, vi har brug for, hvis vi skal kunne yde kvalificeret bistand og afslutte opgaven.

[accordion]
[toggle title=”Transportdokument til landevej og søtransport” open=”yes”]
Forsendelse af farligt gods skal ledsages af et transportdokument, der kun må udfærdiges af en person, der er uddannet efter reglerne. Vi kan tilbyde at udarbejde dette dokument, hvis der er tale om en vej- eller søtransport, eller en kombination heraf. Vi kan i mange tilfælde udarbejde dokumentet, selvom vi ikke selv har pakket varerne. Det kræver dog, at I fremsender billeddokumentation efter vores anvisninger.

Udover billeddokumentation skal vi kende afsender- og modtageradresse, samt en beskrivelse af varerne, der skal sendes. Det kan være antal kolli, emballagetypen (dunke, papkasser, tromler etc.) og disses størrelse (volumen eller vægt), samt hvorvidt varerne efterfølgende er placeret på eksempelvis en palle. Vi skal endvidere bede om sikkerhedsdatablade på alle de varer, hvor et sådant foreligger.
[/toggle]
[toggle title=”Transportdokument til lufttransport”]Vi kan tilbyde at udarbejde IATA-DGD til dine forsendelser af farligt gods, der skal transporteres med fly.
I dette tilfælde skal vi dog uden undtagelse selv pakke varerne også. Vi kan enten komme ud på jeres virksomhed og nedpakke og klargøre forsendelsen lokalt,
eller I kan sende varerne til vores adresse, hvorefter vi klargør dem efter de typisk mere restriktive lufttransport-bestemmelser.

Hvis I ønsker at sende varerne til os, så vi kan klargøre dem til luftfragt, skal I kontakte os først. Endvidere skal varerne naturligvis i det omfang de er omfattet af reglerne for vejtransport af farligt gods, sendes som sådant. Det kan vi hjælpe med, så tøv ikke med at henvende jer.
[/toggle]
[toggle title=”Vurdering og hjælp til klassificering af varer”]I forbindelse med markedsføring af nye produkter skal virksomheden vurdere om disse er omfattet af kemikaliereglerne og/eller falder ind under kategorien farligt gods. Vi kan hjælpe hermed. Vi kan medvirke til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade eller klassificere efter transportbestemmelserne. I alle tilfælde kræver et sådant samarbejde en dialog, hvorfor I bedes kontakte os! [/toggle]

[toggle title=”Tilbud på sikkerhedsrådgivning”]Hvis jeres virksomhed enten er pålagt at have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver, eller I har et ønske om at tiltræde en rådgivningsaftale, giver vi naturligvis gerne tilbud herpå. For at kunne give jer en konkurencedygtig pris skal vi kende lidt til virksomhedens virke. Når I kontakter os bedes I derfor oplyse CVR-nummer, hvor mange matrikler/lokationer, der skal besøges, antal ansatte, jeres rolle i transportkæden (afsender, transportør, pakker, læsser, aflæsser etc.) og hvilke transportformer, I anvender (bil, båd og/eller fly).[/toggle]

[/accordion]