[widecontent parallax=”yes” background_color=”#000″ centered=”yes” font_color=”#fff” padding_top=”250px” padding_bottom=”250px” font_size=”20px” background_image=”/wp-content/uploads/2017/12/adr-imdg-iata-regler.jpg”]

Regelsæt

ADR – RID – IMDG – ICAO/IATA

 

 

 

 

[/widecontent]

Vejtransport

Grænseoverskridende vejtransport af farligt gods skal i vores del af verden følge ADR-konventionen, der i Danmark er implementeret gennem en bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Sikkerhedsrådgiver

Kravet om udpegning og tilknytning af en sikkerhedsrådgiver er beskrevet i

Bemærk, at kravet om sikkerhedsrådgiver kun er formuleret i vejtransportreglerne.

Søfragt

De internationale regler for transport af farligt gods findes i IMDG-koden, der ikke er frit tilgængelig, men skal købes. At vi i Danmark følger de internationale regler udtrykt i IMDG-koden følger af Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. kapitel VII.

Du kan læse om reglerne for transport af farligt gods i emballeret form på den danske myndighed Søfartsstyrelsens hjemmeside.

For visse ro-ro-passagerskibe er der mulighed for – som alternativ til IMDG-koden – at anvende ”Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i Østersøområdet” (også kaldet ”Østersømemorandum”). Hermed kan sådanne ro-ro-passagerskibe medbringe lastbiler, der transporterer farligt gods, uden at skulle ændre mærkning og transportdokumenter for det farlige gods fra landevejstransportreglerne (ADR) til søtransportreglerne (IMDG-koden) inden for de områder, memorandummet angiver.

Den 1. januar 2018 træder der et nyt Østersømemorandum i kraft, som erstatning for det gældende Østersømemorandum. Denne nye udgave kan tilgås her.

 

Luftfragt

Lufttransport af farligt gods skal i følge Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods (BEK nr 763 af 11/07/2008) ske i henhold til bestemmelserne i de internationale civile regler udtrykt i ICAO-TI. Disse regler er heller ikke frit tilgængelige, men kan købes. I praksis anskaffer man sig IATA-DGR, der er de civile flyselskabers fælles regler, og fuldstændigt indeholder ICAO-TI.

 

Vil du vide mere?

På denne side finder du artikler om generelle regler fx for emballge, og mere specifikke artikler om fx håndværkerreglen. God fornøjelse!