Regelsæt

ADR – RID – IMDG – ICAO/IATA

 

 

Vejtransport

Grænseoverskridende vejtransport af farligt gods skal i vores del af verden følge ADR-konventionen, der i Danmark er implementeret gennem en bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Sikkerhedsrådgiver

Kravet om udpegning og tilknytning af en sikkerhedsrådgiver er beskrevet i

Bemærk, at kravet om sikkerhedsrådgiver kun er formuleret i vejtransportreglerne.

Søfragt

De internationale regler for transport af farligt gods findes i IMDG-koden, der ikke er frit tilgængelig, men skal købes. At vi i Danmark følger de internationale regler udtrykt i IMDG-koden følger af Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. kapitel VII.

Du kan læse om reglerne for transport af farligt gods i emballeret form på den danske myndighed Søfartsstyrelsens hjemmeside.

For visse ro-ro-passagerskibe er der mulighed for – som alternativ til IMDG-koden – at anvende ”Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i Østersøområdet” (også kaldet ”Østersømemorandum”). Hermed kan sådanne ro-ro-passagerskibe medbringe lastbiler, der transporterer farligt gods, uden at skulle ændre mærkning og transportdokumenter for det farlige gods fra landevejstransportreglerne (ADR) til søtransportreglerne (IMDG-koden) inden for de områder, memorandummet angiver.

Den 1. januar 2018 træder der et nyt Østersømemorandum i kraft, som erstatning for det gældende Østersømemorandum. Denne nye udgave kan tilgås her.

 

Luftfragt

Lufttransport af farligt gods skal i følge Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods (BEK nr 763 af 11/07/2008) ske i henhold til bestemmelserne i de internationale civile regler udtrykt i ICAO-TI. Disse regler er heller ikke frit tilgængelige, men kan købes. I praksis anskaffer man sig IATA-DGR, der er de civile flyselskabers fælles regler, og fuldstændigt indeholder ICAO-TI.

 

Vil du vide mere?

På denne side finder du artikler om generelle regler fx for emballge, og mere specifikke artikler om fx håndværkerreglen. God fornøjelse!

Grundet travlhed kan vi desværre ikke garantere dag-til-dag levering i november og december.. Forvent 2-3 dages leveringstid (eller kontakt os, hvis det er mere presserende). Luk