Viser 1–12 af 26 resultater

 • Fareseddel begrænset mængde (LQ)

  Faresedler begrænset mængde (LQ 10 x 10 cm)

  129,00 kr. (161,25 kr. m/moms)

  ‘Begrænset mængde’ eller ‘limited quantity’ faresedlen anvendes ved opmærkning af kolli indeholdende farligt gods sendt efter bestemmelserne om begrænset mængde. Denne lempelse findes i både ADR og IMDG, og kræver i begge tilfælde, at kolli er mærket med denne etiket. Størrelsen skal være mindst 10 x 10 cm, med mindre pakkens størrelse forhindrer det.

  Prisen gælder en rulle á 250 stk. Dette gælder alle faresedler i butikken med mindre andet er anført.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareseddel begrænset mængde (LQ)

  LQ (5 x 5 cm) – rulle 500 stk.

  199,00 kr. (248,75 kr. m/moms)

  ‘Begrænset mængde’ eller ‘limited quantity’ faresedlen anvendes ved opmærkning af kolli indeholdende farligt gods sendt efter bestemmelserne om begrænset mængde. Denne lempelse findes i både ADR og IMDG, og kræver i begge tilfælde, at kolli er mærket med denne etiket. Størrelsen skal være mindst 10 x 10 cm, med mindre pakkens størrelse forhindrer det. I det tilfælde må den skrumpes til minimum 5 x 5 cm.

  Prisen gælder en rulle á 500 stk.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Farligt gods etiketter miljøfarlig (fisk og træ, 10 x 10 cm)

  129,00 kr. (161,25 kr. m/moms)

  Materiale: vinyl, der er egnet til både ADR, IMDG og IATA

  Etiketten er i henhold til gældende lovgivning.

  Etiketterne leveres på en rulle med 250 stk.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • ADR Klasse 1.3 G til biler typisk med fyrværkeri

  Fareseddel 1.3G (10 x 10 cm)

  199,00 kr. (248,75 kr. m/moms)

  Rulle med 250 stk. selvklæbende faresedler 1.3G

  Tilføj til kurvLoading Done
 • fareseddel 1.4S

  Fareseddel 1.4S (10 x 10 cm)

  199,00 kr. (248,75 kr. m/moms)

  Rulle med 250 stk. selvklæbende faresedler 1.3G

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareklasse 2.1 brandfarlig gas

  Brandfarlig gas faresedler Klasse 2.1 (rød, 10 x 10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Fareseddel 2.1 anvendes på trykflasker og øvrig emballage indeholdende brandfarlig gas.

  OBS: Bemærk ligheden til fareklasse 3 brandfarlige væsker – det er vigtigt at vælge og anvende den korrekte fareseddel!

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareseddel klasse 2.2, gasser under tryk

  Fareseddel 2.2 kvælende gasser (grøn 10 x 10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Faresedlen for klasse 2.2 skal anvendes på trykflasker og andre emballager indeholdende gas under tryk, såfremt gassen hverken er brandfarlig eller giftig. Sådanne gasarter er fortsat farligt, fordi de vil fortrænge den atmosfæriske luft og derved virke kvælende.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareklasse 2.3 giftig gas

  Faresedler Fareklasse 2.3 giftig gas (10 x 10 cm)

  199,00 kr. (248,75 kr. m/moms)

  Fareseddel til brug på giftige gasser.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareseddel klasse 3 - brandfarlige væsker

  Faresedler Klasse 3 brandfarlig væske (rød 10 x 10 cm)

  199,00 kr. (248,75 kr. m/moms)

  Fareseddel til produkter, der er klassificeret som brandfarlige væsker og skal mærkes som sådanne.

  Hvis et produkt er arbejdsmiljømærket som brandfarligt vil det normalt også klassificeres som sådant under transport, og derfor skulle sendes som farligt gods mærket med klasse 3 faresedlen brandfarlig væske.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareklasse 4.1 brandfarligt fast stof

  Fareseddel 4.1 (10×10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Fareseddel 4.1 brandfarlige faste stoffer. Til denne fareklasse hører også ofte produkter som spritservietter, der er faste stoffer dyppet i brandfarlig væske. Hvis du har spørgsmål til klassificering af et produkt er du velkommen til at kontakte os! I mange tilfælde vil dette også fremgå af produktets sikkerhedsdatablad såfremt, der findes et sådant.

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareseddel klasse 4.2 selvantændelige stoffer

  Fareseddel Klasse 4.2 (10 x 10 cm)

  199,00 kr. (248,75 kr. m/moms)

  Fareseddel 4.2 Selvantændelige stoffer

  Tilføj til kurvLoading Done
 • Fareseddel 4.3 stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand

  Faremærker Fareklasse 4.3 (blå 10 x 10 cm)

  149,00 kr. (186,25 kr. m/moms)

  Klasse 4.3 omfatter stoffer, som ved reaktion med vand udvikler brandfarlige gasser, der kan danne eksplosive blandinger med luft, samt genstande, der indeholder sådanne stoffer. Eksempler på sådanne er aluminiumphosphid, barium, calciumcarbid (“karbid”), natrium, fine metalpulvere (zinkpulver, alupulver) og flere andre.

  Tilføj til kurvLoading Done

End of content

End of content