Litteratur

Reglerne for transport af farligt gods er beskrevet i ADR-konventionen (land), IMDG-koden (sø) og ICAO-TI/IATA-DGR (luft), samt de danske bekendtgørelser.

ADR-konventionen kan downloades gratis, mens IMDG-koden og IATA-DGR skal købes. Kontakt os, hvis du ønsker yderligere information herom.

Grundet travlhed kan vi desværre ikke garantere dag-til-dag levering i november og december.. Forvent 2-3 dages leveringstid (eller kontakt os, hvis det er mere presserende). Luk