[widecontent parallax=”yes” background_color=”#000″ centered=”yes” font_color=”#fff” padding_top=”150px” padding_bottom=”250px” font_size=”20px” background_image=”/wp-content/uploads/2018/01/forsoegsdyr-ld50-hvide-mus-1200x800px.jpg”]

Klassificeringskursus

Lær at klassificere kemikalier efter CLP og transportreglerne

 

 

 
[/widecontent]

Klassificeringskursus (CLP og transport)

Målgruppe

Teknisk og administrativt personale, der udarbejder sikkerhedsdatablade eller klassificerer kemikalier og farlige produkter med henblik på mærkning eller transport.

Lovgivning og lovkrav

Al gods skal klassificeres for farlige egenskaber før transport af vej, sø eller luft. Ligeledes skal kemiske stoffer og produkter klassificeres. Fundamentet for kravene findes i GHS og UN Model Regulations.

Forudsætninger

Kurset kræver basalt kemisk kenskab, og er i øvrigt et teoretisk kursus, hvor der skal udføres beregninger og foretages opslag i regelværker.

Kompetencer & kursusmål

Kurset er et basiskursus i klassificering, der sætter deltageren i stand til – på baggrund af testdata – at foretage en indledende vurdering/klassificering af en vare efter bestemmelserne i kemi- og transportreglerne. Der udføres kun i begrænset omfang beregninger på blandinger.

Kursusindhold

Kurset er tilrettelagt, så det veksler mellem teori og praktiske opgaver, og indeholder blandt andet

  • Nationalt og internationalt lovgrundlag
  • Introduktion og gennemgang af de mest anvendte opslagsværker og databaser
  • Gennemgang af alle fareklasser, kategorier og pakkegrupper
  • Forskelle CLP og transportklassificering
  • Oversættelse af data til CLP-klassificering
  • Stoflisten og N.O.S. samlebetegnelser
  • Produktundtagelser efter henh. transport- og CLP-reglerne
  • Mulighed for afklaring af konkrete sager

Undervisningsmaterialer

Der udleveres undervisningsmateriale i form af et kompendium, der efterfølgende kan anvendes som opslagsværk i kursisternes daglige virke.

Varighed

Kurset afholdes som virksomhedstilpasset kursus over en eller to dage

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus. Kursusbevis forudsætter tilfredsstillende deltagelse i kurset.

Praktisk info

Der foretages opslag i ADR-konventionen og IMDG-koden, hvorfor mindst et af disse værker bør medbringes. Endvidere bør medbringes computer med netkort, så der kan foretages opslag i online databaser.

[button size=”small” color=”orange” link=”https://www.isikkerhed.dk/kontakt/” target=”_top”]Kontakt os for et godt tilbud![/button]