Tilsyn af håndildslukkere

‘Gør det dog selv!’

 

 

 

Tilsyn af håndildslukkere

Målgruppe

Virksomheder og ansatte, der ønsker at kunne udføre det lovpligtige tilsyn af håndildslukkere (“CO2- og ABC-brandslukkere”) på køretøjer og i bygninger.

Lovgivning og lovkrav

Håndildslukkere skal efterses mindst én gang årligt i henhold til DS 2320-standarden. Tilsynet skal udføres af en sagkyndig person med faglig indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Denne person skal endvidere have kendskab til de for området gældende love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter.

Forudsætninger

Kurset stiller ingen særlige krav eller forudsætninger.

Kompetencer & kursusmål

Kurset sætter deltageren i stand til på egen hånd at udføre tilsyn af håndildslukkere efter DS2320 standarden.

Kursusindhold

Kursets indhold er en blanding af teori og praktiske øvelser, og rummer følgende elementer

  • Love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter
  • Slukkertyper og disses funktion, opbygning og virkemåde
  • Brandklasser
  • Placering og ophæng, samt skiltning
  • Krav til brugsanvisning og mærkning
  • Elementerne i det praktiske tilsyn

Undervisningsmaterialer

Der udleveres et kompendie med baggrundsinformation og en punkt for punkt gennemgang af elementerne i et tilsyn.

Varighed

Kurset afholdes som et 2-3 timers kursus.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus. Kursusbevis forudsætter tilfredsstillende deltagelse i kurset.

Særlige forhold

Bemærk, at kurset ikke kvalificerer til serviceeftersyn, periodisk eftersyn eller genopladning af håndildslukkere. Kurset er udelukkende målrettet det årlige tilsyn af håndildslukkere. Kurset kvalificerer heller ikke til tilsyn eller eftersyn af slangevindere, brandtæpper og øvrigt brandslukkere.

Kontakt os for et godt tilbud!