[widecontent parallax=”yes” background_color=”#000″ centered=”yes” font_color=”#fff” padding_top=”150px” padding_bottom=”250px” font_size=”20px” background_image=”/wp-content/uploads/2018/01/co2-ildslukker-tilsyn-1200x800px.jpg”]

Egenkontrol af håndildslukkere

‘Gør det dog selv!’

 

 

 
[/widecontent]

Tilsyn af håndildslukkere

Målgruppe

Virksomheder og ansatte, der ønsker at kunne udføre egenkontrol af håndildslukkere (“CO2- og ABC-brandslukkere”) på køretøjer og i bygninger.

Lovgivning og lovkrav

Håndildslukkere skal efterses mindst én gang årligt i henhold til DS 2320-standarden. Tilsynet skal udføres af en sagkyndig person med faglig indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Denne person skal endvidere have kendskab til de for området gældende love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter.

Forudsætninger

Kurset stiller ingen særlige krav eller forudsætninger.

Kompetencer & kursusmål

Kurset sætter deltageren i stand til på egen hånd at udføre tilsyn af håndildslukkere efter DS2320 standarden.

Kursusindhold

Kursets indhold er en blanding af teori og praktiske øvelser, og rummer følgende elementer

  • Love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter
  • Slukkertyper og disses funktion, opbygning og virkemåde
  • Brandklasser
  • Placering og ophæng, samt skiltning
  • Krav til brugsanvisning og mærkning
  • Elementerne i den praktiske egenkontrol

Undervisningsmaterialer

Der udleveres et kompendie med baggrundsinformation og en punkt for punkt gennemgang af elementerne i et tilsyn.

Varighed

Kurset afholdes som et 2-3 timers kursus.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus. Kursusbevis forudsætter tilfredsstillende deltagelse i kurset.

Særlige forhold

Bemærk, at kurset ikke kvalificerer til serviceeftersyn, periodisk eftersyn eller genopladning af håndildslukkere. Kurset er udelukkende målrettet det årlige tilsyn af håndildslukkere. Kurset kvalificerer heller ikke til eftersyn af slangevindere, brandtæpper og øvrigt brandslukkere.

Pris for firmakursus 2021

Kursus i egenkontrol af håndildslukkere efter DS2320 : 4.000,- ekskl. moms i grundgebyr inkl. 1 person. Yderligere kursister 200,- per person. Varighed 2-3 timer

Ovenstående priser inkluderer kursusmapper, dokumentskabeloner, hotline og kursusbeviser for det tilmeldte antal kursister.
Maksimalt deltagerantal per kursus 12 personer.
Priserne gælder ved kursus-afvikling i Danmark med undtagelse af ikke-brofaste øer, Færøerne og Grønland.
Virksomheden stiller gratis undervisningslokale til rådighed.
Alle kurser tillægges kørsel efter Statens takst med udgangspunkt i Vejle/Billund, tur/retur, samt Brobizz hvis Øst for Storebælt.

Priseksempel ved kursus på virksomhed beliggende i Aalborg for 4 personer
Grundgebyr (inkl. 1 person): 4.000,-
Deltagergebyr (3 x 200,-): 600,-
Kørsel (ca. 350 km): 1.246,-
Total: 5.846,- ekskl. moms

Husk også at se kursuskalenderen over åbne kurser om der findes et åbent kursus i nærheden

[button size=”small” color=”orange” link=”https://www.isikkerhed.dk/kontakt/” target=”_top”]Kontakt os for et godt tilbud![/button]