[widecontent parallax=”yes” background_color=”#000″ centered=”yes” font_color=”#fff” padding_top=”150px” padding_bottom=”250px” font_size=”20px” background_image=”/wp-content/uploads/2018/01/rengoeringsmidler-lq-1200x800px.jpg”]

ADR 1.3 kursus (LQ)

for dig, der kun sender begrænset mængde

 

 

 
[/widecontent]

Målgruppe

Afsendere af farligt gods som vejtransport efter undtagelsesbestemmelserne for begrænset mængde. Det kan eksempelvis være ansatte, der skal nedpakke og opmærke farligt gods, læsse biler, transportere disse varer, varemodtage eller kontrollere farligt gods

Lovgivning og lovkrav

Alle, der medvirker til vejtransport af farligt gods, skal uddannes efter ADR Konventionens kapitel 1.3

Forudsætninger

Kurset er et grundlæggende kursus, der ikke kræver forudgående kendskab til farligt gods, eller særlige sproglige evner.

Kompetencer & kursusmål

Kurset sætter deltageren i stand til at vurdere om en vare er farligt gods i begrænset mængde, nedpakke, mærke og afsende eller modtage forsendelser af farligt gods emballeret som begrænset mængde. Endvidere kvalificerer det til kørsel med farligt gods som begrænset mængde.

Tilfredsstillende kursusdeltagelse kvalificerer som opfyldelse af uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og kapitel 1.10

Kursusindhold

Kurset er tilrettelagt, så det veksler mellem teori og teoretiske opgaver, og indeholder blandt andet

  • Hvad er farligt gods?
  • Baggrund og filosofi
  • Ansvarsfordeling og -roller
  • Identifikation af farligt gods / brug af sikkerhedsdatabladet
  • Lempelser / undtagelser
  • Valg, pakning og mærkning af emballager
  • Læsning og aflæsning, herunder sammenlæsning
  • Transportens gennemførelse
  • Respons ved uheld og hændelser med farligt gods

Undervisningsmaterialer

Der udleveres undervisningsmateriale i form af et kompendium, der efterfølgende kan anvendes som opslagsværk i kursisternes daglige virke.

Varighed

Kurset afholdes som et halvdagskursus.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus. Kursusbevis forudsætter tilfredsstillende deltagelse i kurset.

[button size=”small” color=”orange” link=”https://www.isikkerhed.dk/kontakt/” target=”_top”]Kontakt os for et godt tilbud![/button]