ADR Frimængde Tabel (Klasse 8)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

I vores gratis ADR app finder du alle UN numre og tilhørende frimængdeberegning. Det er en fuld version uden tilkøbsmoduler eller udløbsdato, og der er ingen planer om at ændre dette. Den indeholder ADR 2017 bestemmelserne inklusive de to rettelsesblade, der er publiceret per primo 2018. Hent app’en på dette link.(findes desværre pt. kun til Android).

Fareseddel klasse 8 - ætsende stoffer og genstandeDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 8.

Klasse 8 er ætsende stoffer og genstande.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UNStofnavnFSKodePGFMFFTK
1052HYDROGENFLUORID, VANDFRI8+6.1CT1I20501
1604ETHYLENDIAMIN8+3CF1II33332
1715EDDIKESYREANHYDRID8+3CF1II33332
1716ACETYLBROMID8C3II33332
1718BUTYLPHOSPHAT8C3III100013
1719ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S.8C5II33332
1719ÆTSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S.8C5III100013
1724ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISERET8+3CF1II33332
1725ALUMINIUMBROMID, VANDFRI8C2II33332
1726ALUMINIUMCHLORID, VANDFRI8C2II33332
1727AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FAST8C2II33332
1728PENTYLTRICHLORSILAN (AMYLTRICHLORSILAN)8C3II33332
1729ANISOYLCHLORID8C4II33332
1730ANTIMONPENTACHLORID, FLYDENDE8C1II33332
1731ANTIMONPENTACHLORID-OPLØSNING8C1II33332
1731ANTIMONPENTACHLORID-OPLØSNING8C1III100013
1732ANTIMONPENTAFLUORID8+6.1CT1II33332
1733ANTIMONTRICHLORID8C2II33332
1736BENZOYLCHLORID8C3II33332
1739BENZYLCHLORFORMIAT8C9I20501
1740HYDROGENDIFLUORIDER, FAST, N.O.S.8C2II33332
1740HYDROGENDIFLUORIDER, FAST, N.O.S.8C2III100013
1742BORTRIFLUORIDEDDIKESYRE-KOMPLEKS, FLYDENDE8C3II33332
1743BORTRIFLUORIDPROPIONSYRE-KOMPLEKS, FLYDENDE8C3II33332
1744BROM eller BROMOPLØSNING8+6.1CT1I20501
1747BUTYLTRICHLORSILAN8+3CF1II33332
1753CHLORPHENYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1754CHLORSULFONSYRE (med eller uden svovltrioxid)8C1I20501
1755CHROMSYREOPLØSNING8C1II33332
1755CHROMSYREOPLØSNING8C1III100013
1756CHROM(III)FLUORID, FAST8C2II33332
1757CHROM(III)FLUORIDOPLØSNING8C1II33332
1757CHROM(III)FLUORIDOPLØSNING8C1III100013
1758CHROMOXYCHLORID8C1I20501
1759ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S.8C10I20501
1759ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S.8C10II33332
1759ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S.8C10III100013
1760ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.8C9I20501
1760ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.8C9II33332
1760ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.8C9III100013
1761KOBBER(II)ETHYLENDIAMIN-OPLØSNING8+6.1CT1II33332
1761KOBBER(II)ETHYLENDIAMIN-OPLØSNING8+6.1CT1III100013
1762CYCLOHEXENYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1763CYCLOHEXYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1764DICHLOREDDIKESYRE8C3II33332
1765DICHLORACETYLCHLORID8C3II33332
1766DICHLORPHENYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1767DIETHYLDICHLORSILAN8+3CF1II33332
1768DIFLUORPHOSPHORSYRE, VANDFRI8C1II33332
1769DIPHENYLDICHLORSILAN8C3II33332
1770DIPHENYLBROMMETHAN (DIPHENYLMETHYLBROMID)8C10II33332
1771DODECYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1773JERN(III)CHLORID, VANDFRIT8C2III100013
1774ILDSLUKKERLADNINGER, ætsende væske8C11II33332
1775FLUORBORSYRE8C1II33332
1776FLUORPHOSPHORSYRE, VANDFRI8C1II33332
1777FLUORSULFONSYRE8C1I20501
1778FLUORSILICIUMSYRE8C1II33332
1779MYRESYRE med mere end 85 vægt-% syre8+3CF1II33332
1780FUMARYLCHLORID8C3II33332
1781HEXADECYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1782HEXAFLUORPHOSPHORSYRE8C1II33332
1783HEXAMETHYLENDIAMIN-OPLØSNING8C7II33332
1783HEXAMETHYLENDIAMIN-OPLØSNING8C7III100013
1784HEXYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1786FLUSSYRE OG SVOVLSYRE, BLANDING8+6.1CT1I20501
1787HYDROGENIODIDOPLØSNING8C1II33332
1787HYDROGENIODIDOPLØSNING8C1III100013
1788HYDROGENBROMIDOPLØSNING8C1II33332
1788HYDROGENBROMIDOPLØSNING8C1III100013
1789SALTSYRE8C1II33332
1789SALTSYRE8C1III100013
1790FLUSSYRE med mere end 85% hydrogenfluorid8+6.1CT1I20501
1790FLUSSYRE med mere end 60% men højst 85% hydrogenfluorid8+6.1CT1I20501
1790FLUSSYRE med højst 60% hydrogenfluorid8+6.1CT1II33332
1791HYPOCHLORITOPLØSNING8C9II33332
1791HYPOCHLORITOPLØSNING8C9III100013
1792IODMONOCHLORID, FAST8C2II33332
1793ISOPROPYLPHOSPHAT8C3III100013
1794BLYSULFAT med mere end 3% fri syre8C2II33332
1796NITRERSYRE med mere end 50% salpetersyre8+5.1CO1I20501
1796NITRERSYRE med højst 50% salpetersyre8C1II33332
1798SALPETERSYRE OG SALTSYRE, BLANDING (kongevand)COTTRANSPORT IKKE TILLADT
1799NONYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1800OCTADECYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1801OCTYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1802PERCHLORSYRE med højst 50 vægt-% syre8+5.1CO1II33332
1803PHENOLSULFONSYRE, FLYDENDE8C3II33332
1804PHENYLTRICHLORSILAN8C3II33332
1805PHOSPHORSYREOPLØSNING8C1III100013
1806PHOSPHORPENTACHLORID8C2II33332
1807PHOSPHORPENTOXID8C2II33332
1808PHOSPHORTRIBROMID8C1II33332
1811KALIUMHYDROGENDIFLUORID, FAST8+6.1CT2II33332
1813KALIUMHYDROXID, FAST8C6II33332
1814KALIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5II33332
1814KALIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5III100013
1816PROPYLTRICHLORSILAN8+3CF1II33332
1817PYROSULFURYLCHLORID8C1II33332
1818SILICIUMTETRACHLORID8C1II33332
1819NATRIUMALUMINATOPLØSNING8C5II33332
1819NATRIUMALUMINATOPLØSNING8C5III100013
1823NATRIUMHYDROXID, FAST8C6II33332
1824NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5II33332
1824NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5III100013
1825NATRIUMMONOXID8C6II33332
1826NITRERSYRE, BRUGT, med mere end 50% salpetersyre8+5.1CO1I20501
1826NITRERSYRE, BRUGT, med højst 50% salpetersyre8C1II33332
1827TIN(IV)CHLORID, VANDFRIT8C1II33332
1828SVOVLCHLORIDER8C1I20501
1829SVOVLTRIOXID, STABILISERET8C1I20501
1830SVOVLSYRE med mere end 51% syre8C1II33332
1831SVOVLSYRE, RYGENDE8+6.1CT1I20501
1832SVOVLSYRE, BRUGT8C1II33332
1833SVOVLSYRLING8C1II33332
1835TETRAMETHYLAMMONIUM-HYDROXIDOPLØSNING8C7II33332
1835TETRAMETHYLAMMONIUM-HYDROXIDOPLØSNING8C7III100013
1836THIONYLCHLORID8C1I20501
1837THIOPHOSPHORYLCHLORID8C1II33332
1839TRICHLOREDDIKESYRE8C4II33332
1840ZINKCHLORIDOPLØSNING8C1III100013
1847KALIUMSULFID, HYDRERET med mindst 30% krystalvand8C6II33332
1848PROPIONSYRE med mindst 10 og mindre end 90 vægt-% syre8C3III100013
1849NATRIUMSULFID, HYDRERET med mindst 30% krystalvand8C6II33332
1898ACETYLIODID8C3II33332
1902DIISOOCTYLPHOSPHAT8C3III100013
1903DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.8C9I20501
1903DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.8C9II33332
1903DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.8C9III100013
1905SELENSYRE8C2I20501
1906AFFALDSSYRE8C1II33332
1907NATRONKALK med mere end 4% natriumhydroxid8C6III100013
1908CHLORITOPLØSNING8C9II33332
1908CHLORITOPLØSNING8C9III100013
1910CALCIUMOXIDC6IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE I ADR
1938BROMEDDIKESYREOPLØSNING8C3II33332
1938BROMEDDIKESYREOPLØSNING8C3III100013
1939PHOSPHOROXYBROMID8C2II33332
1940THIOGLYCOLSYRE8C3II33332
2028RØGBOMBER, IKKE EKSPLOSIVE med ætsende væske, uden tændanordning8C11II33332
2029HYDRAZIN, VANDFRIT8+3+6.1CFTI20501
2030HYDRAZIN, VANDIG OPLØSNING med mere end 37 vægt-% hydrazin8+6.1CT1I20501
2030HYDRAZIN, VANDIG OPLØSNING med mere end 37 vægt-% hydrazin8+6.1CT1II33332
2030HYDRAZIN, VANDIG OPLØSNING med mere end 37 vægt-% hydrazin8+6.1CT1III100013
2031SALPETERSYRE, andet end rød rygende, med mere end 70% salpetersyre8+5.1CO1I20501
2031SALPETERSYRE, andet end rød rygende, med mindst 65% men højst 70% salpetersyre8+5.1CO1II33332
2031SALPETERSYRE, andet end rød rygende, med mindre end 65% salpetersyre8C1II33332
2032SALPETERSYRE, RØD RYGENDE8+5.1+6.1COTI20501
2033KALIUMOXID8C6II33332
20512-DIMETHYLAMINOETHANOL8+3CF1II33332
2054MORPHOLIN8+3CF1I20501
2079DIETHYLENTRIAMIN8C7II33332
2209FORMALDEHYDOPLØSNING med mindst 25% formaldehyd8C9III100013
2214PHTHALSYREANHYDRID med mere end 0,05% maleinsyreanhydrid8C4III100013
2215MALEINSYREANHYDRID, SMELTET8C3III0-10
2215MALEINSYREANHYDRID8C4III100013
2218ACRYLSYRE, STABILISERET8+3CF1II33332
2225BENZENSULFONYLCHLORID8C3III100013
2226TRICHLORMETHYLBENZEN8C9II33332
2240CHROMSVOVLSYRE8C1I20501
2248DI-n-BUTYLAMIN8+3CF1II33332
22581,2-PROPYLENDIAMIN8+3CF1II33332
2259TRIETHYLENTETRAMIN8C7II33332
2262DIMETHYLCARBAMOYLCHLORID8C3II33332
2264N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN8+3CF1II33332
22693,3′-IMINODIPROPYLAMIN8C7III100013
2280HEXAMETHYLENDIAMIN, FAST8C8III100013
2289ISOPHORONDIAMIN8C7III100013
2305NITROBENZENSULFONSYRE8C4II33332
2308NITROSYLSVOVLSYRE, FLYDENDE8C1II33332
2320TETRAETHYLENPENTAMIN8C7III100013
2326TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN8C7III100013
2327TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIAMINER8C7III100013
2331ZINKCHLORID, VANDFRIT8C2III100013
2357CYCLOHEXYLAMIN8+3CF1II33332
2401PIPERIDIN8+3CF1I20501
2430ALKYLPHENOLER, FASTE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe)8C4I20501
2430ALKYLPHENOLER, FASTE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe)8C4II33332
2430ALKYLPHENOLER, FASTE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe)8C4III100013
2434DIBENZYLDICHLORSILAN8C3II33332
2435ETHYLPHENYLDICHLORSILAN8C3II33332
2437METHYLPHENYLDICHLOR-SILAN8C3II33332
2439NATRIUMHYDROGENDIFLUORID8C2II33332
2440TIN(IV)CHLORID, PENTAHYDRAT8C2III100013
2442TRICHLORACETYLCHLORID8C3II33332
2443VANADIUMOXYTRICHLORID8C1II33332
2444VANADIUMTETRACHLORID8C1I20501
2475VANADIUMTRICHLORID8C2III100013
2491ETHANOLAMIN eller ETHANOLAMINOPLØSNING8C7III100013
2496PROPIONSYREANHYDRID8C3III100013
2502VALERYLCHLORID8+3CF1II33332
2503ZIRCONIUMTETRACHLORID8C2III100013
2506AMMONIUMHYDROGENSULFAT8C2II33332
2507CHLORPLATINSYRE, FAST8C2III100013
2508MOLYBDÆNPENTACHLORID8C2III100013
2509KALIUMHYDROGENSULFAT8C2II33332
25112-CHLORPROPIONSYRE8C3III100013
2513BROMACETYLBROMID8C3II33332
2531METHACRYLSYRE, STABILISERET8C3II33332
2564TRICHLOREDDIKESYRE-OPLØSNING8C3II33332
2564TRICHLOREDDIKESYRE-OPLØSNING8C3III100013
2565DICYCLOHEXYLAMIN8C7III100013
2571ALKYLSVOVLSYRER8C3II33332
2576PHOSPHOROXYBROMID, SMELTET8C1II33332
2577PHENYLACETYLCHLORID8C3II33332
2578PHOSPHORTRIOXID8C2III100013
2579PIPERAZIN8C8III100013
2580ALUMINIUMBROMIDOPLØSNING8C1III100013
2581ALUMINIUMCHLORIDOPLØSNING8C1III100013
2582JERN(III)CHLORIDOPLØSNING8C1III100013
2583ALKYLSULFONSYRER, FASTE eller ARYLSULFONSYRER, FASTE, med mere end 5% fri svovlsyre8C2II33332
2584ALKYLSULFONSYRER, FLYDENDE eller ARYLSULFONSYRER, FLYDENDE, med mere end 5% fri svovlsyre8C1II33332
2585ALKYLSULFONSYRER, FASTE eller ARYLSULFONSYRER, FASTE, med højst 5% fri svovlsyre8C4III100013
2586ALKYLSULFONSYRER, FLYDENDE eller ARYLSULFONSYRER, FLYDENDE, med højst 5% fri svovlsyre8C3III100013
2604BORTRIFLUORIDDIETHYLETHERAT8+3CF1I20501
2619BENZYLDIMETHYLAMIN8+3CF1II33332
2670CYANURCHLORID8C4II33332
2672AMMONIAKOPLØSNING i vand, relativ massefylde mellem 0,880 og 0,957 ved 15°C, med mere end 10%, men højst 35% ammoniak8C5III100013
2677RUBIDIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5II33332
2677RUBIDIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5III100013
2678RUBIDIUMHYDROXID8C6II33332
2679LITHIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5II33332
2679LITHIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5III100013
2680LITHIUMHYDROXID8C6II33332
2681CAESIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5II33332
2681CAESIUMHYDROXIDOPLØSNING8C5III100013
2682CAESIUMHYDROXID8C6II33332
2683AMMONIUMSULFIDOPLØSNING8+3+6.1CFTII33332
2685N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN8+3CF1II33332
26862-DIETHYLAMINOETHANOL8+3CF1II33332
2691PHOSPHORPENTABROMID8C2II33332
2692BORTRIBROMID8C1I20501
2693HYDROGENSULFITER, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.8C1III100013
2698TETRAHYDROPHTHALSYREANHYDRID med mere end 0,05% maleinsyreanhydrid8C4III100013
2699TRIFLUOREDDIKESYRE8C3I20501
27051-PENTOL8C9II33332
2734AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S.8+3CF1I20501
2734AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S.8+3CF1II33332
2735AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.8C7I20501
2735AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.8C7II33332
2735AMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.8C7III100013
2739SMØRSYREANHYDRID8C3III100013
2751DIETHYLTHIOPHOSPHORYL-CHLORID8C3II33332
2789EDDIKESYRE, VANDFRI eller EDDIKESYREOPLØSNING med mere end 80 vægt-% syre8+3CF1II33332
2790EDDIKESYREOPLØSNING med mindst 50 vægt-%, men højst 80 vægt-% syre8C3II33332
2790EDDIKESYREOPLØSNING med mere end 10 vægt-%, men mindre end 50 vægt-% syre8C3III100013
2794AKKUMULATORER, MED FLYDENDE SUR ELEKTROLYT, elektriske8C11100013
2795AKKUMULATORER, MED FLYDENDE BASISK ELEKTROLYT, elektriske8C11100013
2796SVOVLSYRE med højst 51% syre eller AKKUMULATORVÆSKE, SUR8C1II33332
2797AKKUMULATORVÆSKE, ALKALISK8C5II33332
2798PHENYLPHOSPHORDICHLORID8C3II33332
2799PHENYLPHOSPHORTHIODICHLORID8C3II33332
2800AKKUMULATORER MED FLYDENDE ELEKTROLYT, SIKRET MOD UDSIVNING, elektriske8C11100013
2801FARVESTOF, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.8C9I20501
2801FARVESTOF, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.8C9II33332
2801FARVESTOF, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S.8C9III100013
2802KOBBERCHLORID8C2III100013
2803GALLIUM8C10III100013
2809KVIKSØLV8+6.1CT1III100013
2812NATRIUMALUMINAT, FASTC6IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE I ADR
2815N-AMINOETHYLPIPERAZIN8+6.1CT1III100013
2817AMMONIUMHYDROGEN-DIFLUORIDOPLØSNING8+6.1CT1II33332
2817AMMONIUMHYDROGEN-DIFLUORIDOPLØSNING8+6.1CT1III100013
2818AMMONIUMPOLYSULFID-OPLØSNING8+6.1CT1II33332
2818AMMONIUMPOLYSULFID-OPLØSNING8+6.1CT1III100013
2819PENTYLPHOSPHAT (AMYLPHOSPHAT)8C3III100013
2820SMØRSYRE8C3III100013
2823CROTONSYRE, FAST8C4III100013
2826ETHYLCHLORTHIOFORMIAT8+3CF1II33332
2829CAPRONSYRE8C3III100013
2834PHOSPHORSYRLING8C2III100013
2837HYDROGENSULFATER, VANDIG OPLØSNING8C1II33332
2837HYDROGENSULFATER, VANDIG OPLØSNING8C1III100013
2851BORTRIFLUORID-DIHYDRAT8C1II33332
2865HYDROXYLAMINSULFAT8C2III100013
2869TITANTRICHLORID, BLANDING8C2II33332
2869TITANTRICHLORID, BLANDING8C2III100013
2879SELENOXYCHLORID8+6.1CT1I20501
2904CHLORPHENOLATER, FLYDENDE eller PHENOLATER, FLYDENDE8C9III100013
2905CHLORPHENOLATER, FASTE eller PHENOLATER, FASTE8C10III100013
2920ÆTSENDE VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S.8+3CF1I20501
2920ÆTSENDE VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S.8+3CF1II33332
2921ÆTSENDE FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S.8+4.1CF2I20501
2921ÆTSENDE FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S.8+4.1CF2II33332
2922ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.8+6.1CT1I20501
2922ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.8+6.1CT1II33332
2922ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.8+6.1CT1III100013
2923ÆTSENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.8+6.1CT2I20501
2923ÆTSENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.8+6.1CT2II33332
2923ÆTSENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.8+6.1CT2III100013
2949NATRIUMHYDROGENSULFID, HYDRERET med mindst 25% krystalvand8C6II33332
2967SULFAMINSYRE8C2III100013
2986CHLORSILANER, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE N.O.S.8+3CF1II33332
2987CHLORSILANER, ÆTSENDE, N.O.S.8C3II33332
3028AKKUMULATORER, TØRRE, INDEHOLDENDE FAST KALIUMHYDROXID, elektriske8C11100013
30552-(2-AMINOETHOXY)-ETHANOL8C7III100013
3066MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser)
3066MALING (herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler og flydende grunder) eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER (herunder fortynder eller reducerende forbindelser)8
3084ÆTSENDE FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S.8+5.1CO2I20501
3084ÆTSENDE FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S.8+5.1CO2II33332
3093ÆTSENDE VÆSKE, OXIDERENDE, N.O.S.8+5.1CO1I20501
3093ÆTSENDE VÆSKE, OXIDERENDE, N.O.S.8+5.1CO1II33332
3094ÆTSENDE VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.8+4.3CW1I20501
3094ÆTSENDE VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.8+4.3CW1II33332
3095ÆTSENDE FAST STOF, SELVOPVARMENDE, N.O.S.8+4.2CS2I20501
3095ÆTSENDE FAST STOF, SELVOPVARMENDE, N.O.S.8+4.2CS2II33332
3096ÆTSENDE FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.8+4.3CW2I20501
3096ÆTSENDE FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.8+4.3CW2II33332
3145ALKYLPHENOLER, FLYDENDE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe)8C3I20501
3145ALKYLPHENOLER, FLYDENDE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe)8C3II33332
3145ALKYLPHENOLER, FLYDENDE, N.O.S. (inkl. C2-C12 homologe)8C3III100013
3147FARVESTOF, FAST, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, ÆTSENDE, N.O.S.8C10I20501
3147FARVESTOF, FAST, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, ÆTSENDE, N.O.S.8C10II33332
3147FARVESTOF, FAST, ÆTSENDE, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, ÆTSENDE, N.O.S.8C10III100013
3244FASTE STOFFER MED ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S.8C10II33332
3253DINATRIUMTRIOXOSILICAT8C6III100013
3259AMINER, FASTE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FASTE, ÆTSENDE, N.O.S.8C8I20501
3259AMINER, FASTE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FASTE, ÆTSENDE, N.O.S.8C8II33332
3259AMINER, FASTE, ÆTSENDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FASTE, ÆTSENDE, N.O.S.8C8III100013
3260ÆTSENDE SURT UORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C2I20501
3260ÆTSENDE SURT UORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C2II33332
3260ÆTSENDE SURT UORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C2III100013
3261ÆTSENDE SURT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C4I20501
3261ÆTSENDE SURT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C4II33332
3261ÆTSENDE SURT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C4III100013
3262ÆTSENDE BASISK UORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C6I20501
3262ÆTSENDE BASISK UORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C6II33332
3262ÆTSENDE BASISK UORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C6III100013
3263ÆTSENDE BASISK ORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C8I20501
3263ÆTSENDE BASISK ORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C8II33332
3263ÆTSENDE BASISK ORGANISK FAST STOF, N.O.S.8C8III100013
3264ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C1I20501
3264ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C1II33332
3264ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C1III100013
3265ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C3I20501
3265ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C3II33332
3265ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C3III100013
3266ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C5I20501
3266ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C5II33332
3266ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C5III100013
3267ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C7I20501
3267ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C7II33332
3267ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S.8C7III100013
3301ÆTSENDE VÆSKE, SELVOPVARMENDE, N.O.S.8+4.2CS1I20501
3301ÆTSENDE VÆSKE, SELVOPVARMENDE, N.O.S.8+4.2CS1II33332
3320NATRIUMBORHYDRID OG NATRIUMHYDROXID, OPLØSNING med højst 12 vægt-% natriumborhydrid og højst 40 vægt-% natriumhydroxid8C5II33332
3320NATRIUMBORHYDRID OG NATRIUMHYDROXID, OPLØSNING med højst 12 vægt-% natriumborhydrid og højst 40 vægt-% natriumhydroxid8C5III100013
3412MYRESYRE med mindst 10 og højst 85 vægt-% syre8C3II33332
3412MYRESYRE med mindst 5 og mindre end 10 vægt-% syre8C3III100013
3419BORTRIFLUORIDEDDIKESYRE-KOMPLEKS, FAST8C4II33332
3420BORTRIFLUORIDPROPIONSYRE-KOMPLEKS, FAST8C4II33332
3421KALIUMHYDROGENDIFLUORID-OPLØSNING8+6.1CT1II33332
3421KALIUMHYDROGENDIFLUORID-OPLØSNING8+6.1CT1III100013
3423TETRAMETHYLAMMONIUM-HYDROXID, FAST8C8II33332
3425BROMEDDIKESYRE, FAST8C4II33332
3453PHOSPHORSYRE, FAST8C2III100013
3456NITROSYLSVOVLSYRE, FAST8C2II33332
3463PROPIONSYRE med mindst 90 vægt-% syre8+3CF1II33332
3470PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE8+3CF1II33332
3471HYDROGENDIFLUORIDOPLØS-NING, N.O.S.8+6.1CT1II33332
3471HYDROGENDIFLUORIDOPLØS-NING, N.O.S.8+6.1CT1III100013
3472CROTONSYRE, FLYDENDE8C3III100013
3477BRÆNDSELSCELLEPATRONER eller BRÆNDSELSCELLEPATRONER INDEHOLDT I UDSTYR eller BRÆNDSELSCELLEPATRONER PAKKET MED UDSTYR indeholdende ætsende stoffer8C11100013
3484HYDRAZIN, VANDIG OPLØS-
NING, BRANDFARLIG, med mere
end 37 vægt-% hydrazin
8+3+6.1CFTI20501
3495IOD8+6.1CT2III100013
3498IODMONOCHLORID, FLYDENDE8C1II33332
3506KVIKSØLV I FORARBEJDEDE GENSTANDE8+6.1CT3100013