Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Eksempel på fareklasse 1 fareseddel. Bemærk, at der er flere varianter af klasse 1 faresedlerne alt efter, hvilken underklasse af eksplosiver og hvilken forenelighedsgruppe, varen tilhører.
Eksempel på fareklasse 1 fareseddel. Bemærk, at der er flere varianter af klasse 1 faresedlerne alt efter, hvilken underklasse af eksplosiver og hvilken forenelighedsgruppe, varen tilhører.

Denne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 1.

Klasse 1 omfatter alle eksplosive stoffer og genstande, og har generelt en meget lav frimængde. Enkelte UN-numre i klasse 1 har frimængde på nul, og kan altså slet ikke transporteres under frimængden.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UN Stofnavn FS Kode PG FM FF TK
0004 AMMONIUMPICRAT, tørt eller fugtet med mindre end 10 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0005 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN med sprængladning 1 1.1F 20 50 1
0006 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN med sprængladning 1 1.1E 20 50 1
0007 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN med sprængladning 1 1.2F 20 50 1
0009 AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.2G 20 50 1
0010 AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.3G 20 50 1
0012 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, SKARPE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN 1.4 1.4S 4
0014 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN, LØSE eller PATRONER TIL VÆRKTØJ, LØSE 1.4 1.4S 4
0015 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding 1+6.1 1.2G 20 50 1
0015 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.2G 20 50 1
0015 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende ætsende stoffer 1+8 1.2G 20 50 1
0016 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding 1+6.1 1.3G 20 50 1
0016 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.3G 20 50 1
0016 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende ætsende stoffer 1+8 1.3G 20 50 1
0018 AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1+6.1+8 1.2G 20 50 1
0019 AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1+6.1+8 1.3G 20 50 1
0020 AMMUNITION, GIFTIG med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1.2K 0
0021 AMMUNITION, GIFTIG med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1.3K 0
0027 SORTKRUDT, granulat eller i pulverform 1 1.1D 20 50 1
0028 SORTKRUDT, PRESSET eller SORTKRUDT, I PILLEFORM 1 1.1D 20 50 1
0029 DETONATORER, IKKE-ELEKTRISKE til sprængningsformål 1 1.1B 20 50 1
0030 DETONATORER, ELEKTRISKE til sprængningsformål 1 1.1B 20 50 1
0033 BOMBER med sprængladning 1 1.1F 20 50 1
0034 BOMBER med sprængladning 1 1.1D 20 50 1
0035 BOMBER med sprængladning 1 1.2D 20 50 1
0037 FOTOBOMBER 1 1.1F 20 50 1
0038 FOTOBOMBER 1 1.1D 20 50 1
0039 FOTOBOMBER 1 1.2G 20 50 1
0042 INITIALLADNINGER (BOOSTERLADNINGER) uden detonator 1 1.1D 20 50 1
0043 SPRÆNGLADNINGER, eksplosive 1 1.1D 20 50 1
0044 FÆNGHÆTTER 1.4 1.4S 4
0048 LADNINGER TIL NEDBRYDNINGSARBEJDER 1 1.1D 20 50 1
0049 PATRONER, LYS- 1 1.1G 20 50 1
0050 PATRONER, LYS- 1 1.3G 20 50 1
0054 PATRONER, SIGNAL- 1 1.3G 20 50 1
0055 PATRONHYLSTRE, TOMME, MED TÆNDLADNING 1.4 1.4S 4
0056 DYBVANDSBOMBER 1 1.1D 20 50 1
0059 HULLADNINGER uden detonator 1 1.1D 20 50 1
0060 SUPPLERINGSLADNINGER, EKSPLOSIVE 1 1.1D 20 50 1
0065 SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, bøjelig 1 1.1D 20 50 1
0066 TÆNDSNOR 1.4 1.4G 333 3 2
0070 KABELCUTTERE, EKSPLOSIVE 1.4 1.4S 4
0072 CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX), FUGTET med mindst 15 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0073 DETONATORER TIL AMMUNITION 1 1.1B 20 50 1
0074 DIAZODINITROPHENOL, FUGTET med mindst 40 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand 1 1.1A 0 -1 0
0075 DIETHYLENGLYCOLDINITRAT, DESENSIBILISERET med mindst 25 vægt-% ikke-flygtigt, vanduopløseligt flegmatiseringsmiddel 1 1.1D 20 50 1
0076 DINITROPHENOL, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand 1+6.1 1.1D 20 50 1
0077 DINITROPHENOLATER af alkalimetaller, tørre eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand 1+6.1 1.3C 20 50 1
0078 DINITRORESORCINOL, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0079 HEXANITRODIPHENYLAMIN (DIPICRYLAMIN; HEXYL) 1 1.1D 20 50 1
0081 SPRÆNGSTOF, TYPE A 1 1.1D 50 20 1
0082 SPRÆNGSTOF, TYPE B 1 1.1D 50 20 1
0083 SPRÆNGSTOF, TYPE C 1 1.1D 20 50 1
0084 SPRÆNGSTOF, TYPE D 1 1.1D 50 20 1
0092 SIGNALBLUS, JORD 1 1.3G 20 50 1
0093 LYSBOMBER, LUFT 1 1.3G 20 50 1
0094 BLITZLYSPULVER 1 1.1G 20 50 1
0099 PERFORERINGSLADNINGER, EKSPLOSIVE uden detonator, til olieboringer 1 1.1D 20 50 1
0101 TÆNDSNOR, IKKE-DETONERENDE 1 1.3G 20 50 1
0102 SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, metalbeklædt 1 1.2D 20 50 1
0103 BRANDRØR, metalbeklædt 1.4 1.4G 333 3 2
0104 SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, MODERAT VIRKENDE, metalbeklædt 1.4 1.4D 333 3 2
0105 TÆNDSNOR, SIKKERHEDS- (SIKKERHEDSLUNTE) 1.4 1.4S 4
0106 BRANDRØR, DETONERENDE 1 1.1B 20 50 1
0107 BRANDRØR, DETONERENDE 1 1.2B 20 50 1
0110 GRANATER, ØVELSES-, hånd- eller gevær- 1.4 1.4S 4
0113 GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENHYDRAZIN, FUGTET med mindst 30 vægt-% vand 1 1.1A 0 -1 0
0114 GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRAZEN), FUGTET med mindst 30 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand 1 1.1A 0 -1 0
0118 HEXOLIT (HEXOTOL), tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0121 FÆNGMIDLER 1 1.1G 20 50 1
0124 BRØNDBORINGSTORPEDOER, MED LADNING, til olieboringer, uden detonator 1 1.1D 20 50 1
0129 BLYAZID, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand 1 1.1A 0 -1 0
0130 BLYSTYPHNAT (BLYTRINITRORESORCINAT), FUGTET med mindst 20 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand 1 1.1A 0 -1 0
0131 LUNTETÆNDERE 1.4 1.4S 0 -1 4
0132 DEFLAGRERENDE METALSALTE AF AROMATISKE NITROFORBINDELSER, N.O.S. 1 1.3C 20 50 1
0133 MANNITOLHEXANITRAT (NITROMANNIT), FUGTET med mindst 40 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand 1 1.1D 20 50 1
0135 KVIKSØLVFULMINAT, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand 1 1.1A 0 -1 0
0136 MINER med sprængladning 1 1.1F 20 50 1
0137 MINER med sprængladning 1 1.1D 20 50 1
0138 MINER med sprængladning 1 1.2D 20 50 1
0143 NITROGLYCERIN, DESENSIBILISERET med mindst 40 vægt-% ikke-flygtigt, vanduopløseligt flegmatiseringsmiddel 1+6.1 1.1D 20 50 1
0144 NITROGLYCERIN, OPLØSNING I ALKOHOL med mere end 1%, men højst 10% nitroglycerin 1 1.1D 20 50 1
0146 NITROSTIVELSE, tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0147 NITROUREA (NITROURINSTOF) 1 1.1D 20 50 1
0150 PENTAERYTHRITTETRANITRAT 1 1.1D 20 50 1
0151 PENTOLIT, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0153 TRINITROANILIN (PICRAMID) 1 1.1D 20 50 1
0154 TRINITROPHENOL (PICRINSYRE), tørt eller fugtet med mindre end 30 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0155 TRINITROCHLORBENZEN (PICRYLCHLORID) 1 1.1D 20 50 1
0159 KRUDTKAGE (KRUDTMASSE), FUGTET med mindst 25 vægt-% vand 1 1.3C 20 50 1
0160 KRUDT, RØGSVAGT 1 1.1C 20 50 1
0161 KRUDT, RØGSVAGT 1 1.3C 20 50 1
0167 PROJEKTILER med sprængladning 1 1.1F 20 50 1
0168 PROJEKTILER med sprængladning 1 1.1D 20 50 1
0169 PROJEKTILER med sprængladning 1 1.2D 20 50 1
0171 AMMUNITION, LYS-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.2G 20 50 1
0173 UDLØSERANORDNINGER, EKSPLOSIVE 1.4 1.4S 4
0174 SPRÆNGNITTER 1.4 1.4S 4
0180 RAKETTER med sprængladning 1 1.1F 20 50 1
0181 RAKETTER med sprængladning 1 1.1E 20 50 1
0182 RAKETTER med sprængladning 1 1.2E 20 50 1
0183 RAKETTER med inert hoved 1 1.3C 20 50 1
0186 RAKETMOTORER 1 1.3C 20 50 1
0190 EKSPLOSIVSTOF, PRØVE, andet end initierende eksplosivstof 0 -1 0
0191 SIGNALBLUS, HÅND- 1.4 1.4G 333 3 2
0192 KNALDKAPSLER, JERNBANE- 1 1.1G 20 50 1
0193 KNALDKAPSLER, JERNBANE- 1.4 1.4S 4
0194 NØDSIGNALER, skibe 1 1.1G 20 50 1
0195 NØDSIGNALER, skibe 1 1.3G 20 50 1
0196 RØGSIGNALER 1 1.1G 20 50 1
0197 RØGSIGNALER 1.4 1.4G 333 3 2
0204 DYBVANDSBOMBER, EKSPLOSIVE 1 1.2F 20 50 1
0207 TETRANITROANILIN 1 1.1D 20 50 1
0208 TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMIN (TETRYL) 1 1.1D 20 50 1
0209 TRINITROTOLUEN (TNT), tørt eller fugtet med mindre end 30 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0212 LYSSPOR TIL AMMUNITION 1 1.3G 20 50 1
0213 TRINITROANISOL 1 1.1D 20 50 1
0214 TRINITROBENZEN, tørt eller fugtet med mindre end 30 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0215 TRINITROBENZOESYRE, tørt eller fugtet med mindre end 30 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0216 TRINITRO-m-CRESOL 1 1.1D 20 50 1
0217 TRINITRONAPHTHALEN 1 1.1D 20 50 1
0218 TRINITROPHENETOL 1 1.1D 20 50 1
0219 TRINITRORESORCINOL (STYPHNINSYRE), tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand eller en blanding af alkohol og vand 1 1.1D 20 50 1
0220 UREANITRAT, tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0221 SPRÆNGHOVEDER, TORPEDO med sprængladning 1 1.1D 20 50 1
0222 AMMONIUMNITRAT 1 1.1D 20 50 1
0224 BARIUMAZID, tørt eller fugtet med mindre end 50 vægt-% vand 1+6.1 1.1A 0 -1 0
0225 INITIALLADNINGER (BOOSTERLADNINGER) MED DETONATOR 1 1.1B 20 50 1
0226 CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX; OKTOGEN), FUGTET med mindst 15 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0234 NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAT, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand 1 1.3C 20 50 1
0235 NATRIUMPICRAMAT, tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand 1 1.3C 20 50 1
0236 ZIRCONIUMPICRAMAT, tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand 1 1.3C 20 50 1
0237 HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE 1.4 1.4D 333 3 2
0238 RAKETTER, LINEBÆRENDE 1 1.2G 20 50 1
0240 RAKETTER, LINEBÆRENDE 1 1.3G 20 50 1
0241 SPRÆNGSTOF, TYPE E 1 1.1D 50 20 1
0242 DRIVLADNINGER TIL KANONER 1 1.3C 20 50 1
0243 AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.2H 20 50 1
0244 AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.3H 20 50 1
0245 AMMUNITION, RØG-, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.2H 20 50 1
0246 AMMUNITION, RØG-, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.3H 20 50 1
0247 AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE, flydende eller i form af gel, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.3J 20 50 1
0248 ANORDNINGER, DER AKTIVERES AF VAND, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.2L 0 -1 0
0249 ANORDNINGER, DER AKTIVERES AF VAND, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.3L 0 -1 0
0250 RAKETMOTORER MED HYPERGOLSKE VÆSKER, med eller uden udkasterladning 1 1.3L 0 -1 0
0254 AMMUNITION, LYS-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1 1.3G 20 50 1
0255 DETONATORER, ELEKTRISKE til sprængningsformål 1.4 1.4B 333 3 2
0257 BRANDRØR, DETONERENDE 1.4 1.4B 333 3 2
0266 OCTOLIT (OCTOL), tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0267 DETONATORER, IKKE-ELEKTRISKE til sprængningsformål 1.4 1.4B 333 3 2
0268 INITIALLADNINGER (BOOSTERLADNINGER) MED DETONATOR 1 1.2B 20 50 1
0271 DRIVLADNINGER 1 1.1C 20 50 1
0272 DRIVLADNINGER 1 1.3C 20 50 1
0275 PATRONER, DRIV-, til tekniske formål 1 1.3C 20 50 1
0276 PATRONER, DRIV-, til tekniske formål 1.4 1.4C 333 3 2
0277 PATRONER, OLIEBORINGS- 1 1.3C 20 50 1
0278 PATRONER, OLIEBORINGS- 1.4 1.4C 333 3 2
0279 DRIVLADNINGER TIL KANONER 1 1.1C 20 50 1
0280 RAKETMOTORER 1 1.1C 20 50 1
0281 RAKETMOTORER 1 1.2C 20 50 1
0282 NITROGUANIDIN (PICRIT), tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0283 INITIALLADNINGER (BOOSTERLADNINGER) uden detonator 1 1.2D 20 50 1
0284 GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning 1 1.1D 20 50 1
0285 GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning 1 1.2D 20 50 1
0286 RAKETHOVEDER med sprængladning 1 1.1D 20 50 1
0287 RAKETHOVEDER med sprængladning 1 1.2D 20 50 1
0288 HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE 1 1.1D 20 50 1
0289 SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, bøjelig 1.4 1.4D 333 3 2
0290 SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, metalbeklædt 1 1.1D 20 50 1
0291 BOMBER med sprængladning 1 1.2F 20 50 1
0292 GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning 1 1.1F 20 50 1
0293 GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning 1 1.2F 20 50 1
0294 MINER med sprængladning 1 1.2F 20 50 1
0295 RAKETTER med sprængladning 1 1.2F 20 50 1
0296 DYBVANDSBOMBER, EKSPLOSIVE 1 1.1F 20 50 1
0297 AMMUNITION, LYS-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1.4 1.4G 333 3 2
0299 FOTOBOMBER 1 1.3G 20 50 1
0300 AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1.4 1.4G 333 3 2
0301 AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE med sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1.4+6.1+8 1.4G 333 3 2
0303 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning 1.4 1.4G 333 3 2
0303 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende ætsende stoffer 1.4+8 1.4G 333 3 2
0303 AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding 1.4+6.1 1.4G 333 3 2
0305 BLITZLYSPULVER 1 1.3G 20 50 1
0306 LYSSPOR TIL AMMUNITION 1.4 1.4G 333 3 2
0312 PATRONER, SIGNAL- 1.4 1.4G 333 3 2
0313 RØGSIGNALER 1 1.2G 20 50 1
0314 FÆNGMIDLER 1 1.2G 20 50 1
0315 FÆNGMIDLER 1 1.3G 20 50 1
0316 BRANDRØR, ANTÆNDENDE 1 1.3G 20 50 1
0317 BRANDRØR, ANTÆNDENDE 1.4 1.4G 333 3 2
0318 GRANATER, ØVELSES-, hånd- eller gevær- 1 1.3G 20 50 1
0319 TÆNDPATRONER 1 1.3G 20 50 1
0320 TÆNDPATRONER 1.4 1.4G 333 3 2
0321 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, med sprængladning 1 1.2E 20 50 1
0322 RAKETMOTORER MED HYPERGOLSKE VÆSKER, med eller uden udkasterladning 1 1.2L 0 -1 0
0323 PATRONER, DRIV-, til tekniske formål 1.4 1.4S 4
0324 PROJEKTILER med sprængladning 1 1.2F 20 50 1
0325 FÆNGMIDLER 1.4 1.4G 333 3 2
0326 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE 1 1.1C 20 50 1
0327 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN, LØSE 1 1.3C 20 50 1
0328 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, SKARPE 1 1.2C 20 50 1
0329 TORPEDOER med sprængladning 1 1.1E 20 50 1
0330 TORPEDOER med sprængladning 1 1.1F 20 50 1
0331 SPRÆNGSTOF, TYPE B (SPRÆNGMIDDEL, TYPE B) 1.5 1.5D 50 20 1
0332 SPRÆNGSTOF, TYPE E  (SPRÆNGMIDDEL, TYPE E) 1.5 1.5D 50 20 1
0333 FYRVÆRKERI 1 1.1G 20 50 1
0334 FYRVÆRKERI 1 1.2G 20 50 1
0335 FYRVÆRKERI 1 1.3G 20 50 1
0336 FYRVÆRKERI 1.4 1.4G 333 3 2
0337 FYRVÆRKERI 1.4 1.4S 4
0338 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN, LØSE 1.4 1.4C 333 3 2
0339 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, SKARPE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN 1.4 1.4C 333 3 2
0340 NITROCELLULOSE, tørt eller fugtet med mindre end 25 vægt-% vand (eller alkohol) 1 1.1D 20 50 1
0341 NITROCELLULOSE, ubehandlet eller blødgjort med mindre end 18 vægt-% blødgøringsmiddel 1 1.1D 20 50 1
0342 NITROCELLULOSE, FUGTET med mindst 25 vægt-% alkohol 1 1.3C 20 50 1
0343 NITROCELLULOSE, BLØDGJORT med mindst 18 vægt-% blødgøringsmiddel 1 1.3C 20 50 1
0344 PROJEKTILER med sprængladning 1.4 1.4D 333 3 2
0345 PROJEKTILER, inerte med lysspor 1.4 1.4S 4
0346 PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning 1 1.2D 20 50 1
0347 PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning 1.4 1.4D 333 3 2
0348 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, med sprængladning 1.4 1.4F 333 3 2
0349 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1.4 1.4S 4
0350 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1.4 1.4B 333 3 2
0351 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1.4 1.4C 333 3 2
0352 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1.4 1.4D 333 3 2
0353 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1.4 1.4G 333 3 2
0354 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.1L 0 -1 0
0355 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.2L 0 -1 0
0356 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.3L 0 -1 0
0357 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1 1.1L 0 -1 0
0358 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1 1.2L 0 -1 0
0359 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1 1.3L 0 -1 0
0360 TÆNDANORDNINGER, IKKE-ELEKTRISKE, til sprængningsformål 1 1.1B 20 50 1
0361 TÆNDANORDNINGER, IKKE-ELEKTRISKE, til sprængningsformål 1.4 1.4B 333 3 2
0362 AMMUNITION, ØVELSES- 1.4 1.4G 333 3 2
0363 AMMUNITION, KALIBRERINGS- 1.4 1.4G 333 3 2
0364 DETONATORER TIL AMMUNITION 1 1.2B 20 50 1
0365 DETONATORER TIL AMMUNITION 1.4 1.4B 333 3 2
0366 DETONATORER TIL AMMUNITION 1.4 1.4S 4
0367 BRANDRØR, DETONERENDE 1.4 1.4S 4
0368 BRANDRØR, ANTÆNDENDE 1.4 1.4S 4
0369 RAKETHOVEDER med sprængladning 1 1.1F 20 50 1
0370 RAKETHOVEDER med sprængladning eller udkasterladning 1.4 1.4D 333 3 2
0371 RAKETHOVEDER med sprængladning eller udkasterladning 1.4 1.4F 333 3 2
0372 GRANATER, ØVELSES-, hånd- eller gevær- 1 1.2G 20 50 1
0373 SIGNALBLUS, HÅND- 1.4 1.4S 4
0374 DYBVANDSBOMBER, EKSPLOSIVE 1 1.1D 20 50 1
0375 DYBVANDSBOMBER, EKSPLOSIVE 1 1.2D 20 50 1
0376 TÆNDPATRONER 1.4 1.4S 20 50 4
0377 FÆNGHÆTTER 1 1.1B 20 50 1
0378 FÆNGHÆTTER 1.4 1.4B 333 3 2
0379 PATRONHYLSTRE, TOMME, MED TÆNDLADNING 1.4 1.4C 333 3 2
0380 GENSTANDE, PYROFORE 1 1.2L 0 -1 0
0381 PATRONER, DRIV-, til tekniske formål 1 1.2C 20 50 1
0382 BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N.O.S. 1 1.2B 20 50 1
0383 BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N.O.S. 1.4 1.4B 333 3 2
0384 BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N.O.S. 1.4 1.4S 333 3 4
0385 5-NITROBENZOTRIAZOL 1 1.1D 20 50 1
0386 TRINITROBENZENSULFONSYRE 1 1.1D 20 50 1
0387 TRINITROFLUORENON 1 1.1D 20 50 1
0388 TRINITROTOLUEN (TNT) OG TRINITROBENZEN, BLANDING eller
TRINITROTOLUEN (TNT) OG HEXANITROSTILBEN, BLANDING
1 1.1D 20 50 1
0389 TRINITROTOLUEN (TNT)-BLANDING, DER INDEHOLDER TRINITROBENZEN OG HEXANITROSTILBEN 1 1.1D 20 50 1
0390 TRITONAL 1 1.1D 20 50 1
0391 1 1.1D 20 50 1
0392 HEXANITROSTILBEN 1 1.1D 20 50 1
0393 HEXOTONAL 1 1.1D 20 50 1
0394 TRINITRORESORCINOL (STYPHNINSYRE), FUGTET med mindst 20 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand 1 1.1D 20 50 1
0395 RAKETMOTORER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF 1 1.2J 20 50 1
0396 RAKETMOTORER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF 1 1.3J 20 50 1
0397 RAKETTER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF, med sprængladning 1 1.1J 20 50 1
0398 RAKETTER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF, med sprængladning 1 1.2J 20 50 1
0399 BOMBER MED BRANDFARLIG VÆSKE, med sprængladning 1 1.1J 20 50 1
0400 BOMBER MED BRANDFARLIG VÆSKE, med sprængladning 1 1.2J 20 50 1
0401 DIPICRYLSULFID, tørt eller fugtet med mindre end 10 vægt-% vand 1 1.1D 20 50 1
0402 AMMONIUMPERCHLORAT 1 1.1D 20 50 1
0403 LYSBOMBER, LUFT 1.4 1.4G 333 3 2
0404 LYSBOMBER, LUFT 1.4 1.4S 333 3 4
0405 PATRONER, SIGNAL- 1.4 1.4S 333 3 4
0406 DINITROSOBENZEN 1 1.3C 20 50 1
0407 TETRAZOL-1-EDDIKESYRE 1.4 1.4C 333 3 2
0408 BRANDRØR, DETONERENDE, med sikringsmekanismer 1 1.1D 20 50 1
0409 BRANDRØR, DETONERENDE, med sikringsmekanismer 1 1.2D 20 50 1
0410 BRANDRØR, DETONERENDE, med sikringsmekanismer 1.4 1.4D 333 3 2
0411 PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT; PETN) med mindst 7 vægt-% voks 1 1.1D 20 50 1
0412 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, med sprængladning 1.4 1.4E 333 3 2
0413 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE 1 1.2C 20 50 1
0414 DRIVLADNINGER TIL KANONER 1 1.2C 20 50 1
0415 DRIVLADNINGER 1 1.2C 20 50 1
0417 PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, SKARPE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN 1 1.3C 20 50 1
0418 SIGNALBLUS, JORD 1 1.1G 20 50 1
0419 SIGNALBLUS, JORD 1 1.2G 20 50 1
0420 LYSBOMBER, LUFT 1 1.1G 20 50 1
0421 LYSBOMBER, LUFT 1 1.2G 20 50 1
0424 PROJEKTILER, inerte med lysspor 1 1.3G 20 50 1
0425 PROJEKTILER, inerte med lysspor 1.4 1.4G 333 3 2
0426 PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning 1 1.2F 20 50 1
0427 PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning 1.4 1.4F 333 3 2
0428 PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål 1 1.1G 20 50 1
0429 PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål 1 1.2G 20 50 1
0430 PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål 1 1.3G 20 50 1
0431 PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål 1.4 1.4G 333 3 2
0432 PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål 1.4 1.4S 4
0433 KRUDTKAGE (KRUDTMASSE), FUGTET med mindst 17 vægt-% alkohol 1 1.1C 20 50 1
0434 PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning 1 1.2G 20 50 1
0435 PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning 1.4 1.4G 333 3 2
0436 RAKETTER med udkasterladning 1 1.2C 20 50 1
0437 RAKETTER med udkasterladning 1 1.3C 20 50 1
0438 RAKETTER med udkasterladning 1.4 1.4C 333 3 2
0439 HULLADNINGER uden detonator 1 1.2D 20 50 1
0440 HULLADNINGER uden detonator 1.4 1.4D 333 3 2
0441 HULLADNINGER uden detonator 1.4 1.4S 4
0442 LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator 1 1.1D 20 50 1
0443 LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator 1 1.2D 20 50 1
0444 LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator 1.4 1.4D 333 3 2
0445 LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator 1.4 1.4S 4
0446 PATRONHYLSTRE, BRÆNDBARE, TOMME, UDEN TÆNDLADNING 1.4 1.4C 333 3 2
0447 PATRONHYLSTRE, BRÆNDBARE, TOMME, UDEN TÆNDLADNING 1 1.3C 20 50 1
0448 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-EDDIKESYRE 1.4 1.4C 333 3 2
0449 TORPEDOER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF, med eller uden sprængladning 1 1.1J 20 50 1
0450 TORPEDOER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF, med inert sprænghoved 1 1.3J 20 50 1
0451 TORPEDOER med sprængladning 1 1.1D 20 50 1
0452 GRANATER, ØVELSES-, hånd- eller gevær- 1.4 1.4G 333 3 2
0453 RAKETTER, LINEBÆRENDE 1.4 1.4G 333 3 2
0454 FÆNGMIDLER 1.4 1.4S 4
0455 DETONATORER, IKKE-ELEKTRISKE, til sprængningsformål 1.4 1.4S 4
0456 DETONATORER, ELEKTRISKE, til sprængningsformål 1.4 1.4S 4
0457 SPRÆNGLADNINGER, PLASTBUNDNE 1 1.1D 20 50 1
0458 SPRÆNGLADNINGER, PLASTBUNDNE 1 1.2D 20 50 1
0459 SPRÆNGLADNINGER, PLASTBUNDNE 1.4 1.4D 333 3 2
0460 SPRÆNGLADNINGER, PLASTBUNDNE 1.4 1.4S 4
0461 BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N.O.S. 1 1.1B 20 50 1
0462 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.1C 20 50 1
0463 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.1D 20 50 1
0464 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.1E 20 50 1
0465 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.1F 20 50 1
0466 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.2C 20 50 1
0467 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.2D 20 50 1
0468 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.2E 20 50 1
0469 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.2F 20 50 1
0470 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1 1.3C 20 50 1
0471 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1.4 1.4E 333 3 2
0472 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S. 1.4 1.4F 333 3 2
0473 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1 1.1A 0 -1 0
0474 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1 1.1C 20 50 1
0475 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1 1.1D 20 50 1
0476 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1 1.1G 20 50 1
0477 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1 1.3C 20 50 1
0478 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1 1.3G 20 50 1
0479 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1.4 1.4C 333 3 2
0480 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1.4 1.4D 333 3 2
0481 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1.4 1.4S 4
0482 EKSPLOSIVSTOFFER, MEGET UFØLSOMME (EKSPLOSIVSTOFFER, EVI), N.O.S. 1.5 1.5D 50 20 1
0483 CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX), DESENSIBILISERET 1 1.1D 20 50 1
0484 CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (OKTOGEN; HMX), DESENSIBILISERET 1 1.1D 20 50 1
0485 EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S. 1.4 1.4G 333 3 2
0486 GENSTANDE, EKSPLOSIVE, EKSTREMT UFØLSOMME (GENSTANDE, EEI) 1.6 1.6N 333 3 2
0487 RØGSIGNALER 1 1.3G 20 50 1
0488 AMMUNITION, ØVELSES- 1 1.3G 20 50 1
0489 DINITROGLYCOLURIL (DINGU) 1 1.1D 20 50 1
0490 NITROTRIAZOLON (NTO) 1 1.1D 20 50 1
0491 DRIVLADNINGER 1.4 1.4C 333 3 2
0492 KNALDKAPSLER, JERNBANE 1 1.3G 20 50 1
0493 KNALDKAPSLER, JERNBANE 1.4 1.4G 333 3 2
0494 BRØNDBORINGSTORPEDOER, MED LADNING, til olieboringer, uden detonator 1.4 1.4D 333 3 2
0495 DRIVMIDDEL, FLYDENDE 1 1.3C 20 50 1
0496 OCTONAL 1 1.1D 20 50 1
0497 DRIVMIDDEL, FLYDENDE 1 1.1C 20 50 1
0498 DRIVMIDDEL, FAST 1 1.1C 20 50 1
0499 DRIVMIDDEL, FAST 1 1.3C 20 50 1
0500 DETONATORSAMLINGER, IKKE-ELEKTRISKE, til sprængningsformål 1.4 1.4S 4
0501 DRIVMIDDEL, FAST 1.4 1.4C 333 3 2
0502 RAKETTER med inert hoved 1 1.2C 20 50 1
0503 SIKKERHEDSANORDNINGER, PYROTEKNISKE 1.4 1.4G 333 3 2
0504 1H-TETRAZOL 1 1.1D 20 50 1
0505 NØDSIGNALER, skibe 1.4 1.4G 333 3 2
0506 NØDSIGNALER, skibe 1.4 1.4S 4
0507 RØGSIGNALER 1.4 1.4S 4
0508 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, VANDFRIT, tør eller fugtet med under 20 vægt% vand 1 1.3C 20 50 1
0509 KRUDT, RØGSVAGT 1.4 1.4C 333 3 2
0510 RAKETMOTORER 1.4 1.4C 333 3 2