ADR Frimængde Tabel (Klasse 1)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Eksempel på fareklasse 1 fareseddel. Bemærk, at der er flere varianter af klasse 1 faresedlerne alt efter, hvilken underklasse af eksplosiver og hvilken forenelighedsgruppe, varen tilhører.

Eksempel på fareklasse 1 fareseddel. Bemærk, at der er flere varianter af klasse 1 faresedlerne alt efter, hvilken underklasse af eksplosiver og hvilken forenelighedsgruppe, varen tilhører.

Denne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 1.

Klasse 1 omfatter alle eksplosive stoffer og genstande, og har generelt en meget lav frimængde. Enkelte UN-numre i klasse 1 har frimængde på nul, og kan altså slet ikke transporteres under frimængden.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UNStofnavnFSKodePGFMFFTK
0004AMMONIUMPICRAT, tørt eller fugtet med mindre end 10 vægt-% vand11.1D20501
0005PATRONER TIL SKYDEVÅBEN med sprængladning11.1F20501
0006PATRONER TIL SKYDEVÅBEN med sprængladning11.1E20501
0007PATRONER TIL SKYDEVÅBEN med sprængladning11.2F20501
0009AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.2G20501
0010AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.3G20501
0012PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, SKARPE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN1.41.4S4
0014PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN, LØSE eller PATRONER TIL VÆRKTØJ, LØSE1.41.4S4
0015AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding1+6.11.2G20501
0015AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.2G20501
0015AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende ætsende stoffer1+81.2G20501
0016AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding1+6.11.3G20501
0016AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.3G20501
0016AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende ætsende stoffer1+81.3G20501
0018AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE med sprængladning, udkasterladning eller drivladning1+6.1+81.2G20501
0019AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE med sprængladning, udkasterladning eller drivladning1+6.1+81.3G20501
0020AMMUNITION, GIFTIG med sprængladning, udkasterladning eller drivladning1.2K0
0021AMMUNITION, GIFTIG med sprængladning, udkasterladning eller drivladning1.3K0
0027SORTKRUDT, granulat eller i pulverform11.1D20501
0028SORTKRUDT, PRESSET eller SORTKRUDT, I PILLEFORM11.1D20501
0029DETONATORER, IKKE-ELEKTRISKE til sprængningsformål11.1B20501
0030DETONATORER, ELEKTRISKE til sprængningsformål11.1B20501
0033BOMBER med sprængladning11.1F20501
0034BOMBER med sprængladning11.1D20501
0035BOMBER med sprængladning11.2D20501
0037FOTOBOMBER11.1F20501
0038FOTOBOMBER11.1D20501
0039FOTOBOMBER11.2G20501
0042INITIALLADNINGER (BOOSTERLADNINGER) uden detonator11.1D20501
0043SPRÆNGLADNINGER, eksplosive11.1D20501
0044FÆNGHÆTTER1.41.4S4
0048LADNINGER TIL NEDBRYDNINGSARBEJDER11.1D20501
0049PATRONER, LYS-11.1G20501
0050PATRONER, LYS-11.3G20501
0054PATRONER, SIGNAL-11.3G20501
0055PATRONHYLSTRE, TOMME, MED TÆNDLADNING1.41.4S4
0056DYBVANDSBOMBER11.1D20501
0059HULLADNINGER uden detonator11.1D20501
0060SUPPLERINGSLADNINGER, EKSPLOSIVE11.1D20501
0065SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, bøjelig11.1D20501
0066TÆNDSNOR1.41.4G33332
0070KABELCUTTERE, EKSPLOSIVE1.41.4S4
0072CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX), FUGTET med mindst 15 vægt-% vand11.1D20501
0073DETONATORER TIL AMMUNITION11.1B20501
0074DIAZODINITROPHENOL, FUGTET med mindst 40 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand11.1A0-10
0075DIETHYLENGLYCOLDINITRAT, DESENSIBILISERET med mindst 25 vægt-% ikke-flygtigt, vanduopløseligt flegmatiseringsmiddel11.1D20501
0076DINITROPHENOL, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand1+6.11.1D20501
0077DINITROPHENOLATER af alkalimetaller, tørre eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand1+6.11.3C20501
0078DINITRORESORCINOL, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand11.1D20501
0079HEXANITRODIPHENYLAMIN (DIPICRYLAMIN; HEXYL)11.1D20501
0081SPRÆNGSTOF, TYPE A11.1D50201
0082SPRÆNGSTOF, TYPE B11.1D50201
0083SPRÆNGSTOF, TYPE C11.1D20501
0084SPRÆNGSTOF, TYPE D11.1D50201
0092SIGNALBLUS, JORD11.3G20501
0093LYSBOMBER, LUFT11.3G20501
0094BLITZLYSPULVER11.1G20501
0099PERFORERINGSLADNINGER, EKSPLOSIVE uden detonator, til olieboringer11.1D20501
0101TÆNDSNOR, IKKE-DETONERENDE11.3G20501
0102SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, metalbeklædt11.2D20501
0103BRANDRØR, metalbeklædt1.41.4G33332
0104SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, MODERAT VIRKENDE, metalbeklædt1.41.4D33332
0105TÆNDSNOR, SIKKERHEDS- (SIKKERHEDSLUNTE)1.41.4S4
0106BRANDRØR, DETONERENDE11.1B20501
0107BRANDRØR, DETONERENDE11.2B20501
0110GRANATER, ØVELSES-, hånd- eller gevær-1.41.4S4
0113GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENHYDRAZIN, FUGTET med mindst 30 vægt-% vand11.1A0-10
0114GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRAZEN), FUGTET med mindst 30 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand11.1A0-10
0118HEXOLIT (HEXOTOL), tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand11.1D20501
0121FÆNGMIDLER11.1G20501
0124BRØNDBORINGSTORPEDOER, MED LADNING, til olieboringer, uden detonator11.1D20501
0129BLYAZID, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand11.1A0-10
0130BLYSTYPHNAT (BLYTRINITRORESORCINAT), FUGTET med mindst 20 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand11.1A0-10
0131LUNTETÆNDERE1.41.4S0-14
0132DEFLAGRERENDE METALSALTE AF AROMATISKE NITROFORBINDELSER, N.O.S.11.3C20501
0133MANNITOLHEXANITRAT (NITROMANNIT), FUGTET med mindst 40 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand11.1D20501
0135KVIKSØLVFULMINAT, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand11.1A0-10
0136MINER med sprængladning11.1F20501
0137MINER med sprængladning11.1D20501
0138MINER med sprængladning11.2D20501
0143NITROGLYCERIN, DESENSIBILISERET med mindst 40 vægt-% ikke-flygtigt, vanduopløseligt flegmatiseringsmiddel1+6.11.1D20501
0144NITROGLYCERIN, OPLØSNING I ALKOHOL med mere end 1%, men højst 10% nitroglycerin11.1D20501
0146NITROSTIVELSE, tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand11.1D20501
0147NITROUREA (NITROURINSTOF)11.1D20501
0150PENTAERYTHRITTETRANITRAT11.1D20501
0151PENTOLIT, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand11.1D20501
0153TRINITROANILIN (PICRAMID)11.1D20501
0154TRINITROPHENOL (PICRINSYRE), tørt eller fugtet med mindre end 30 vægt-% vand11.1D20501
0155TRINITROCHLORBENZEN (PICRYLCHLORID)11.1D20501
0159KRUDTKAGE (KRUDTMASSE), FUGTET med mindst 25 vægt-% vand11.3C20501
0160KRUDT, RØGSVAGT11.1C20501
0161KRUDT, RØGSVAGT11.3C20501
0167PROJEKTILER med sprængladning11.1F20501
0168PROJEKTILER med sprængladning11.1D20501
0169PROJEKTILER med sprængladning11.2D20501
0171AMMUNITION, LYS-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.2G20501
0173UDLØSERANORDNINGER, EKSPLOSIVE1.41.4S4
0174SPRÆNGNITTER1.41.4S4
0180RAKETTER med sprængladning11.1F20501
0181RAKETTER med sprængladning11.1E20501
0182RAKETTER med sprængladning11.2E20501
0183RAKETTER med inert hoved11.3C20501
0186RAKETMOTORER11.3C20501
0190EKSPLOSIVSTOF, PRØVE, andet end initierende eksplosivstof0-10
0191SIGNALBLUS, HÅND-1.41.4G33332
0192KNALDKAPSLER, JERNBANE-11.1G20501
0193KNALDKAPSLER, JERNBANE-1.41.4S4
0194NØDSIGNALER, skibe11.1G20501
0195NØDSIGNALER, skibe11.3G20501
0196RØGSIGNALER11.1G20501
0197RØGSIGNALER1.41.4G33332
0204DYBVANDSBOMBER, EKSPLOSIVE11.2F20501
0207TETRANITROANILIN11.1D20501
0208TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMIN (TETRYL)11.1D20501
0209TRINITROTOLUEN (TNT), tørt eller fugtet med mindre end 30 vægt-% vand11.1D20501
0212LYSSPOR TIL AMMUNITION11.3G20501
0213TRINITROANISOL11.1D20501
0214TRINITROBENZEN, tørt eller fugtet med mindre end 30 vægt-% vand11.1D20501
0215TRINITROBENZOESYRE, tørt eller fugtet med mindre end 30 vægt-% vand11.1D20501
0216TRINITRO-m-CRESOL11.1D20501
0217TRINITRONAPHTHALEN11.1D20501
0218TRINITROPHENETOL11.1D20501
0219TRINITRORESORCINOL (STYPHNINSYRE), tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand eller en blanding af alkohol og vand11.1D20501
0220UREANITRAT, tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand11.1D20501
0221SPRÆNGHOVEDER, TORPEDO med sprængladning11.1D20501
0222AMMONIUMNITRAT11.1D20501
0224BARIUMAZID, tørt eller fugtet med mindre end 50 vægt-% vand1+6.11.1A0-10
0225INITIALLADNINGER (BOOSTERLADNINGER) MED DETONATOR11.1B20501
0226CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX; OKTOGEN), FUGTET med mindst 15 vægt-% vand11.1D20501
0234NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAT, tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand11.3C20501
0235NATRIUMPICRAMAT, tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand11.3C20501
0236ZIRCONIUMPICRAMAT, tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand11.3C20501
0237HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE1.41.4D33332
0238RAKETTER, LINEBÆRENDE11.2G20501
0240RAKETTER, LINEBÆRENDE11.3G20501
0241SPRÆNGSTOF, TYPE E11.1D50201
0242DRIVLADNINGER TIL KANONER11.3C20501
0243AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.2H20501
0244AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.3H20501
0245AMMUNITION, RØG-, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.2H20501
0246AMMUNITION, RØG-, HVIDT PHOSPHOR med sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.3H20501
0247AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE, flydende eller i form af gel, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.3J20501
0248ANORDNINGER, DER AKTIVERES AF VAND, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.2L0-10
0249ANORDNINGER, DER AKTIVERES AF VAND, med sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.3L0-10
0250RAKETMOTORER MED HYPERGOLSKE VÆSKER, med eller uden udkasterladning11.3L0-10
0254AMMUNITION, LYS-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning11.3G20501
0255DETONATORER, ELEKTRISKE til sprængningsformål1.41.4B33332
0257BRANDRØR, DETONERENDE1.41.4B33332
0266OCTOLIT (OCTOL), tørt eller fugtet med mindre end 15 vægt-% vand11.1D20501
0267DETONATORER, IKKE-ELEKTRISKE til sprængningsformål1.41.4B33332
0268INITIALLADNINGER (BOOSTERLADNINGER) MED DETONATOR11.2B20501
0271DRIVLADNINGER11.1C20501
0272DRIVLADNINGER11.3C20501
0275PATRONER, DRIV-, til tekniske formål11.3C20501
0276PATRONER, DRIV-, til tekniske formål1.41.4C33332
0277PATRONER, OLIEBORINGS-11.3C20501
0278PATRONER, OLIEBORINGS-1.41.4C33332
0279DRIVLADNINGER TIL KANONER11.1C20501
0280RAKETMOTORER11.1C20501
0281RAKETMOTORER11.2C20501
0282NITROGUANIDIN (PICRIT), tørt eller fugtet med mindre end 20 vægt-% vand11.1D20501
0283INITIALLADNINGER (BOOSTERLADNINGER) uden detonator11.2D20501
0284GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning11.1D20501
0285GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning11.2D20501
0286RAKETHOVEDER med sprængladning11.1D20501
0287RAKETHOVEDER med sprængladning11.2D20501
0288HULLADNINGER, BØJELIGE, LINEÆRE11.1D20501
0289SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, bøjelig1.41.4D33332
0290SPRÆNGSNOR, DETONERENDE, metalbeklædt11.1D20501
0291BOMBER med sprængladning11.2F20501
0292GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning11.1F20501
0293GRANATER, hånd- eller gevær-, med sprængladning11.2F20501
0294MINER med sprængladning11.2F20501
0295RAKETTER med sprængladning11.2F20501
0296DYBVANDSBOMBER, EKSPLOSIVE11.1F20501
0297AMMUNITION, LYS-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning1.41.4G33332
0299FOTOBOMBER11.3G20501
0300AMMUNITION, BRANDSTIFTENDE med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning1.41.4G33332
0301AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE med sprængladning, udkasterladning eller drivladning1.4+6.1+81.4G33332
0303AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning1.41.4G33332
0303AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende ætsende stoffer1.4+81.4G33332
0303AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende stoffer, der er giftige ved indånding1.4+6.11.4G33332
0305BLITZLYSPULVER11.3G20501
0306LYSSPOR TIL AMMUNITION1.41.4G33332
0312PATRONER, SIGNAL-1.41.4G33332
0313RØGSIGNALER11.2G20501
0314FÆNGMIDLER11.2G20501
0315FÆNGMIDLER11.3G20501
0316BRANDRØR, ANTÆNDENDE11.3G20501
0317BRANDRØR, ANTÆNDENDE1.41.4G33332
0318GRANATER, ØVELSES-, hånd- eller gevær-11.3G20501
0319TÆNDPATRONER11.3G20501
0320TÆNDPATRONER1.41.4G33332
0321PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, med sprængladning11.2E20501
0322RAKETMOTORER MED HYPERGOLSKE VÆSKER, med eller uden udkasterladning11.2L0-10
0323PATRONER, DRIV-, til tekniske formål1.41.4S4
0324PROJEKTILER med sprængladning11.2F20501
0325FÆNGMIDLER1.41.4G33332
0326PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE11.1C20501
0327PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN, LØSE11.3C20501
0328PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, SKARPE11.2C20501
0329TORPEDOER med sprængladning11.1E20501
0330TORPEDOER med sprængladning11.1F20501
0331SPRÆNGSTOF, TYPE B (SPRÆNGMIDDEL, TYPE B)1.51.5D50201
0332SPRÆNGSTOF, TYPE E  (SPRÆNGMIDDEL, TYPE E)1.51.5D50201
0333FYRVÆRKERI11.1G20501
0334FYRVÆRKERI11.2G20501
0335FYRVÆRKERI11.3G20501
0336FYRVÆRKERI1.41.4G33332
0337FYRVÆRKERI1.41.4S4
0338PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN, LØSE1.41.4C33332
0339PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, SKARPE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN1.41.4C33332
0340NITROCELLULOSE, tørt eller fugtet med mindre end 25 vægt-% vand (eller alkohol)11.1D20501
0341NITROCELLULOSE, ubehandlet eller blødgjort med mindre end 18 vægt-% blødgøringsmiddel11.1D20501
0342NITROCELLULOSE, FUGTET med mindst 25 vægt-% alkohol11.3C20501
0343NITROCELLULOSE, BLØDGJORT med mindst 18 vægt-% blødgøringsmiddel11.3C20501
0344PROJEKTILER med sprængladning1.41.4D33332
0345PROJEKTILER, inerte med lysspor1.41.4S4
0346PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning11.2D20501
0347PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning1.41.4D33332
0348PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, med sprængladning1.41.4F33332
0349GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.1.41.4S4
0350GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.1.41.4B33332
0351GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.1.41.4C33332
0352GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.1.41.4D33332
0353GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.1.41.4G33332
0354GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.1L0-10
0355GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.2L0-10
0356GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.3L0-10
0357EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.11.1L0-10
0358EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.11.2L0-10
0359EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.11.3L0-10
0360TÆNDANORDNINGER, IKKE-ELEKTRISKE, til sprængningsformål11.1B20501
0361TÆNDANORDNINGER, IKKE-ELEKTRISKE, til sprængningsformål1.41.4B33332
0362AMMUNITION, ØVELSES-1.41.4G33332
0363AMMUNITION, KALIBRERINGS-1.41.4G33332
0364DETONATORER TIL AMMUNITION11.2B20501
0365DETONATORER TIL AMMUNITION1.41.4B33332
0366DETONATORER TIL AMMUNITION1.41.4S4
0367BRANDRØR, DETONERENDE1.41.4S4
0368BRANDRØR, ANTÆNDENDE1.41.4S4
0369RAKETHOVEDER med sprængladning11.1F20501
0370RAKETHOVEDER med sprængladning eller udkasterladning1.41.4D33332
0371RAKETHOVEDER med sprængladning eller udkasterladning1.41.4F33332
0372GRANATER, ØVELSES-, hånd- eller gevær-11.2G20501
0373SIGNALBLUS, HÅND-1.41.4S4
0374DYBVANDSBOMBER, EKSPLOSIVE11.1D20501
0375DYBVANDSBOMBER, EKSPLOSIVE11.2D20501
0376TÆNDPATRONER1.41.4S20504
0377FÆNGHÆTTER11.1B20501
0378FÆNGHÆTTER1.41.4B33332
0379PATRONHYLSTRE, TOMME, MED TÆNDLADNING1.41.4C33332
0380GENSTANDE, PYROFORE11.2L0-10
0381PATRONER, DRIV-, til tekniske formål11.2C20501
0382BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N.O.S.11.2B20501
0383BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N.O.S.1.41.4B33332
0384BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N.O.S.1.41.4S33334
03855-NITROBENZOTRIAZOL11.1D20501
0386TRINITROBENZENSULFONSYRE11.1D20501
0387TRINITROFLUORENON11.1D20501
0388TRINITROTOLUEN (TNT) OG TRINITROBENZEN, BLANDING eller
TRINITROTOLUEN (TNT) OG HEXANITROSTILBEN, BLANDING
11.1D20501
0389TRINITROTOLUEN (TNT)-BLANDING, DER INDEHOLDER TRINITROBENZEN OG HEXANITROSTILBEN11.1D20501
0390TRITONAL11.1D20501
039111.1D20501
0392HEXANITROSTILBEN11.1D20501
0393HEXOTONAL11.1D20501
0394TRINITRORESORCINOL (STYPHNINSYRE), FUGTET med mindst 20 vægt-% vand eller blanding af alkohol og vand11.1D20501
0395RAKETMOTORER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF11.2J20501
0396RAKETMOTORER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF11.3J20501
0397RAKETTER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF, med sprængladning11.1J20501
0398RAKETTER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF, med sprængladning11.2J20501
0399BOMBER MED BRANDFARLIG VÆSKE, med sprængladning11.1J20501
0400BOMBER MED BRANDFARLIG VÆSKE, med sprængladning11.2J20501
0401DIPICRYLSULFID, tørt eller fugtet med mindre end 10 vægt-% vand11.1D20501
0402AMMONIUMPERCHLORAT11.1D20501
0403LYSBOMBER, LUFT1.41.4G33332
0404LYSBOMBER, LUFT1.41.4S33334
0405PATRONER, SIGNAL-1.41.4S33334
0406DINITROSOBENZEN11.3C20501
0407TETRAZOL-1-EDDIKESYRE1.41.4C33332
0408BRANDRØR, DETONERENDE, med sikringsmekanismer11.1D20501
0409BRANDRØR, DETONERENDE, med sikringsmekanismer11.2D20501
0410BRANDRØR, DETONERENDE, med sikringsmekanismer1.41.4D33332
0411PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT; PETN) med mindst 7 vægt-% voks11.1D20501
0412PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, med sprængladning1.41.4E33332
0413PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, LØSE11.2C20501
0414DRIVLADNINGER TIL KANONER11.2C20501
0415DRIVLADNINGER11.2C20501
0417PATRONER TIL SKYDEVÅBEN, SKARPE eller PATRONER TIL HÅNDSKYDEVÅBEN11.3C20501
0418SIGNALBLUS, JORD11.1G20501
0419SIGNALBLUS, JORD11.2G20501
0420LYSBOMBER, LUFT11.1G20501
0421LYSBOMBER, LUFT11.2G20501
0424PROJEKTILER, inerte med lysspor11.3G20501
0425PROJEKTILER, inerte med lysspor1.41.4G33332
0426PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning11.2F20501
0427PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning1.41.4F33332
0428PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål11.1G20501
0429PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål11.2G20501
0430PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål11.3G20501
0431PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål1.41.4G33332
0432PYROTEKNISKE GENSTANDE til tekniske formål1.41.4S4
0433KRUDTKAGE (KRUDTMASSE), FUGTET med mindst 17 vægt-% alkohol11.1C20501
0434PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning11.2G20501
0435PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning1.41.4G33332
0436RAKETTER med udkasterladning11.2C20501
0437RAKETTER med udkasterladning11.3C20501
0438RAKETTER med udkasterladning1.41.4C33332
0439HULLADNINGER uden detonator11.2D20501
0440HULLADNINGER uden detonator1.41.4D33332
0441HULLADNINGER uden detonator1.41.4S4
0442LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator11.1D20501
0443LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator11.2D20501
0444LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator1.41.4D33332
0445LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator1.41.4S4
0446PATRONHYLSTRE, BRÆNDBARE, TOMME, UDEN TÆNDLADNING1.41.4C33332
0447PATRONHYLSTRE, BRÆNDBARE, TOMME, UDEN TÆNDLADNING11.3C20501
04485-MERCAPTOTETRAZOL-1-EDDIKESYRE1.41.4C33332
0449TORPEDOER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF, med eller uden sprængladning11.1J20501
0450TORPEDOER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF, med inert sprænghoved11.3J20501
0451TORPEDOER med sprængladning11.1D20501
0452GRANATER, ØVELSES-, hånd- eller gevær-1.41.4G33332
0453RAKETTER, LINEBÆRENDE1.41.4G33332
0454FÆNGMIDLER1.41.4S4
0455DETONATORER, IKKE-ELEKTRISKE, til sprængningsformål1.41.4S4
0456DETONATORER, ELEKTRISKE, til sprængningsformål1.41.4S4
0457SPRÆNGLADNINGER, PLASTBUNDNE11.1D20501
0458SPRÆNGLADNINGER, PLASTBUNDNE11.2D20501
0459SPRÆNGLADNINGER, PLASTBUNDNE1.41.4D33332
0460SPRÆNGLADNINGER, PLASTBUNDNE1.41.4S4
0461BESTANDDELE, TÆNDKÆDE, N.O.S.11.1B20501
0462GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.1C20501
0463GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.1D20501
0464GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.1E20501
0465GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.1F20501
0466GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.2C20501
0467GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.2D20501
0468GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.2E20501
0469GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.2F20501
0470GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.11.3C20501
0471GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.1.41.4E33332
0472GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.1.41.4F33332
0473EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.11.1A0-10
0474EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.11.1C20501
0475EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.11.1D20501
0476EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.11.1G20501
0477EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.11.3C20501
0478EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.11.3G20501
0479EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.1.41.4C33332
0480EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.1.41.4D33332
0481EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.1.41.4S4
0482EKSPLOSIVSTOFFER, MEGET UFØLSOMME (EKSPLOSIVSTOFFER, EVI), N.O.S.1.51.5D50201
0483CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX), DESENSIBILISERET11.1D20501
0484CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (OKTOGEN; HMX), DESENSIBILISERET11.1D20501
0485EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.1.41.4G33332
0486GENSTANDE, EKSPLOSIVE, EKSTREMT UFØLSOMME (GENSTANDE, EEI)1.61.6N33332
0487RØGSIGNALER11.3G20501
0488AMMUNITION, ØVELSES-11.3G20501
0489DINITROGLYCOLURIL (DINGU)11.1D20501
0490NITROTRIAZOLON (NTO)11.1D20501
0491DRIVLADNINGER1.41.4C33332
0492KNALDKAPSLER, JERNBANE11.3G20501
0493KNALDKAPSLER, JERNBANE1.41.4G33332
0494BRØNDBORINGSTORPEDOER, MED LADNING, til olieboringer, uden detonator1.41.4D33332
0495DRIVMIDDEL, FLYDENDE11.3C20501
0496OCTONAL11.1D20501
0497DRIVMIDDEL, FLYDENDE11.1C20501
0498DRIVMIDDEL, FAST11.1C20501
0499DRIVMIDDEL, FAST11.3C20501
0500DETONATORSAMLINGER, IKKE-ELEKTRISKE, til sprængningsformål1.41.4S4
0501DRIVMIDDEL, FAST1.41.4C33332
0502RAKETTER med inert hoved11.2C20501
0503SIKKERHEDSANORDNINGER, PYROTEKNISKE1.41.4G33332
05041H-TETRAZOL11.1D20501
0505NØDSIGNALER, skibe1.41.4G33332
0506NØDSIGNALER, skibe1.41.4S4
0507RØGSIGNALER1.41.4S4
05081-HYDROXYBENZOTRIAZOL, VANDFRIT, tør eller fugtet med under 20 vægt% vand11.3C20501
0509KRUDT, RØGSVAGT1.41.4C33332
0510RAKETMOTORER1.41.4C33332