ADR Frimængde Tabel (Klasse 4)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Fareseddel 4.3 stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Fareseddel klasse 4.2 selvantændelige stofferFareklasse 4.1 brandfarligt fast stofDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 4.

Klasse 4 er underinddelt i

  • 4.1 Brandfarlige, faste stoffer
  • 4.2 Selvantændelige stoffer mfl.
  • 4.3 Stoffer, der ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UNStofnavnFSKodePGFMFFTK
1183ETHYLDICHLORSILAN4.3+3+8WFCI0-10
1242METHYLDICHLORSILAN4.3+3+8WFCI0-10
1295TRICHLORSILAN4.3+3+8WFCI0-10
1309ALUMINIUMPULVER, OVERTRUKKET4.1F3II33332
1309ALUMINIUMPULVER, OVERTRUKKET4.1F3III100013
1310AMMONIUMPICRAT, FUGTET med mindst 10 vægt-% vand4.1DI20501
1312BORNEOL4.1F1III100013
1313CALCIUMRESINAT4.1F3III100013
1314CALCIUMRESINAT, SMELTET4.1F3III100013
1318COBALTRESINAT, UDSKILT4.1F3III100013
1320DINITROPHENOL, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand4.1+6.1DTI20501
1321DINITROPHENOLATER, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand4.1+6.1DTI20501
1322DINITRORESORCINOL, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand4.1DI20501
1323JERNCERIUM4.1F3II33332
1324FILM PÅ NITROCELLULOSEBASIS, gelatineret, dog ikke affald4.1F1III100013
1325BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.1F1II33332
1325BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.1F1III100013
1326HAFNIUMPULVER, FUGTET med mindst 25% vand4.1F3II33332
1327HØ eller HALM eller BHUSAF1IKKE FG I ADR
1328HEXAMETHYLENTETRAMIN4.1F1III100013
1330MANGANRESINAT4.1F3III100013
1331TÆNDSTIKKER, ANTÆNDELIGE VED STRYGNING PÅ ENHVER FLADE (”strike anywhere”-tændstikker)4.1F1III100014
1332METALDEHYD4.1F1III100013
1333CERIUM, plader, barrer eller stænger4.1F3II33332
1334NAPHTHALEN, RÅ eller NAPHTHALEN, RAFFINERET4.1F1III100013
1336NITROGUANIDIN (PICRIT), FUGTET med mindst 20 vægt-% vand4.1DI20501
1337NITROSTIVELSE, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand4.1DI20501
1338PHOSPHOR, AMORFT4.1F3III100013
1339PHOSPHORHEPTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor4.1F3II33332
1340PHOSPHORPENTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor4.3+4.1WF2II0-10
1341PHOSPHORSESQUISULFID, frit for gult eller hvidt phosphor4.1F3II33332
1343PHOSPHORTRISULFID, frit for gult eller hvidt phosphor4.1F3II33332
1344TRINITROPHENOL (PICRINSYRE), FUGTET med mindst 30 vægt-% vand4.1DI20501
1345GUMMIAFFALD eller GUMMIRESTER, formalet eller granuleret4.1F1II20504
1346SILICIUMPULVER, AMORFT4.1F3III100013
1347SØLVPICRAT, FUGTET med mindst 30 vægt-% vand4.1DI20501
1348NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand4.1+6.1DTI20501
1349NATRIUMPICRAMAT, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand4.1DI20501
1350SVOVL4.1F3III100013
1352TITANPULVER, FUGTET med mindst 25 vægt-% vand4.1F3II33332
1353FIBRE eller VÆVEDE STOFFER, IMPRÆGNERET MED SVAGT NITRERET CELLULOSE, N.O.S.4.1F1III100013
1354TRINITROBENZEN, FUGTET med mindst 30 vægt-% vand4.1DI20501
1355TRINITROBENZOESYRE, FUGTET med mindst 30 vægt-% vand4.1DI20501
1356TRINITROTOLUEN (TNT), FUGTET med mindst 30 vægt-% vand4.1DI20501
1357UREANITRAT, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand4.1DI20501
1358ZIRCONIUMPULVER, FUGTET med mindst 25% vand4.1F3II33332
1360CALCIUMPHOSPHID4.3+6.1WT2I20501
1361KULSTOF eller KØNRØG, af animalsk eller vegetabilsk oprindelse4.2S2II33332
1361KULSTOF eller KØNRØG, af animalsk eller vegetabilsk oprindelse4.2S2III33334
1362KUL, AKTIVT4.2S2III33334
1363KOPRA4.2S2III100013
1364BOMULDSAFFALD, OLIEHOLDIGT4.2S2III100013
1365BOMULD, VÅDT4.2S2III100013
1369p-NITROSODIMETHYLANILIN4.2S2II33332
1372FIBRE, ANIMALSKE, eller FIBRE, VEGETABILSKE, brændte, våde eller fugtigeS2IKKE FG I ADR
1373FIBRE eller VÆVEDE STOFFER, ANIMALSKE eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE, N.O.S., olieholdige4.2S2III100013
1374FISKEMEL (FISKEAFFALD), IKKE STABILISERET4.2S2II33332
1376JERNOXID, BRUGT eller JERNSVAMP, BRUGT fra kulgasrensning4.2S4III100013
1378METALKATALYSATOR, FUGTET med et synligt overskud af væske4.2S4II33332
1379PAPIR, BEHANDLET MED UMÆTTEDE OLIER, ufuldstændigt tørret (herunder karbonpapir)4.2S2III100013
1380PENTABORAN4.2+6.1ST3I0-10
1381PHOSPHOR, HVIDT eller GULT, UNDER VAND eller I OPLØSNING4.2+6.1ST3I0-10
1381PHOSPHOR, HVIDT eller GULT, TØRT4.2+6.1ST4I0-10
1382KALIUMSULFID, VANDFRIT eller KALIUMSULFID med mindre end 30% krystalvand4.2S4II33332
1383PYROFORT METAL, N.O.S. eller PYROFOR LEGERING, N.O.S.4.2S4I0-10
1384NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT)4.2S4II33332
1385NATRIUMSULFID, VANDFRIT eller NATRIUMSULFID med mindre end 30% krystalvand4.2S4II33332
1386OLIEKAGER med mere end 1,5 vægt-% olie og højst 11 vægt-% fugtighed4.2S2III100013
1387ULDAFFALD, VÅDTS2Ikke FG I ADR
1389ALKALIMETALAMALGAM, FLYDENDE4.3W1I20501
1390ALKALIMETALAMIDER4.3W2II0-10
1391ALKALIMETALDISPERSION eller JORDALKALIMETALDISPER-SION4.3W1I20501
1392JORDALKALIMETALAMALGAM, FLYDENDE4.3W1I20501
1393JORDALKALIMETALLEGERING, N.O.S.4.3W2II33332
1394ALUMINIUMCARBID4.3W2II33332
1395ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVER4.3+6.1WT2II33332
1396ALUMINIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET4.3W2II33332
1396ALUMINIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET4.3W2III100013
1397ALUMINIUMPHOSPHID4.3+6.1WT2I20501
1398ALUMINIUMSILICIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET4.3W2III100013
1400BARIUM4.3W2II33332
1401CALCIUM4.3W2II33332
1402CALCIUMCARBID4.3W2I20501
1402CALCIUMCARBID4.3W2II33332
1403CALCIUMCYANAMID med mere end 0,1% calciumcarbid4.3W2III0-10
1404CALCIUMHYDRID4.3W2I20501
1405CALCIUMSILICID4.3W2II33332
1405CALCIUMSILICID4.3W2III100013
1407CAESIUM4.3W2I20501
1408FERROSILICIUM med mindst 30% men mindre end 90% silicium4.3+6.1WT2III100013
1409METALHYDRIDER, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W2I20501
1409METALHYDRIDER, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W2II33332
1410LITHIUMALUMINIUMHYDRID4.3W2I20501
1411LITHIUMALUMINIUMHYDRID I ETHER4.3+3WF1I20501
1413LITHIUMBORHYDRID4.3W2I20501
1414LITHIUMHYDRID4.3W2I20501
1415LITHIUM4.3W2I20501
1417LITHIUMSILICIUM4.3W2II33332
1418MAGNESIUMPULVER eller MAGNESIUMLEGERINGSPULVER4.3+4.2WSI20501
1418MAGNESIUMPULVER eller MAGNESIUMLEGERINGSPULVER4.3+4.2WSII33332
1418MAGNESIUMPULVER eller MAGNESIUMLEGERINGSPULVER4.3+4.2WSIII100013
1419MAGNESIUMALUMINIUMPHOSPHID4.3+6.1WT2I20501
1420KALIUMMETALLEGERINGER, FLYDENDE4.3W1I20501
1421ALKALIMETALLEGERING, FLYDENDE, N.O.S.4.3W1I20501
1422KALIUM-NATRIUM-LEGERINGER, FLYDENDE4.3W1I20501
1423RUBIDIUM4.3W2I20501
1426NATRIUMBORHYDRID4.3W2I20501
1427NATRIUMHYDRID4.3W2I20501
1428NATRIUM4.3W2I20501
1431NATRIUMMETHYLAT4.2+8SC4II33332
1432NATRIUMPHOSPHID4.3+6.1WT2I20501
1433TINPHOSPHIDER4.3+6.1WT2I20501
1435ZINKASKE4.3W2III100013
1436ZINKPULVER eller ZINKSTØV4.3+4.2WSI20501
1436ZINKPULVER eller ZINKSTØV4.3+4.2WSII33332
1436ZINKPULVER eller ZINKSTØV4.3+4.2WSIII100013
1437ZIRCONIUMHYDRID4.1F3II33332
1517ZIRCONIUMPICRAMAT, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand4.1DI20501
1571BARIUMAZID, FUGTET med mindst 50 vægt-% vand4.1+6.1DTI20501
1714ZINKPHOSPHID4.3+6.1WT2I20501
1854BARIUMLEGERINGER, PYROFORE4.2S4I0-10
1855CALCIUM, PYROFORT eller CALCIUMLEGERINGER, PYROFORE4.2S4I0-10
1856KLUDE, OLIEHOLDIGES2Ikke FG I ADR
1857TEKSTILAFFALD, VÅDTS2Ikke FG I ADR
1868DECABORAN4.1+6.1FT2II33332
1869MAGNESIUM eller MAGNESIUMLEGERINGER med mere end 50% magnesium, som piller, drejerspåner eller bånd4.1F3III100013
1870KALIUMBORHYDRID4.3W2I20501
1871TITANHYDRID4.1F3II33332
1923CALCIUMDITHIONIT (CALCIUMHYDROSULFIT)4.2S4II33332
1928METHYLMAGNESIUMBROMID I ETHYLETHER4.3+3WF1I0-10
1929KALIUMDITHIONIT (KALIUMHYDROSULFIT)4.2S4II33332
1932ZIRCONIUMAFFALD4.2S4III100013
1944SIKKERHEDSTÆNDSTIKKER (små hæfter, breve eller æsker)4.1F1III4
1945VOKSTÆNDSTIKKER4.1F1III4
2000CELLULOID i blokke, stænger, plader, rør osv., dog ikke affald4.1F1III100013
2001COBALTNAPHTHENATPULVER4.1F3III100013
2002CELLULOID, AFFALD4.2S2III100013
2004MAGNESIUMDIAMID4.2S4II33332
2006PLAST, NITROCELLULOSEBASERET, SELVOPVARMENDE, N.O.S.4.2S2III100013
2008ZIRCONIUMPULVER, TØRT4.2S4I0-10
2008ZIRCONIUMPULVER, TØRT4.2S4II33332
2008ZIRCONIUMPULVER, TØRT4.2S4III100013
2009ZIRCONIUM, TØRT, færdigvarer som f.eks plader, strimler eller oprullet tråd4.2S4III100013
2010MAGNESIUMHYDRID4.3W2I20501
2011MAGNESIUMPHOSPHID4.3+6.1WT2I20501
2012KALIUMPHOSPHID4.3+6.1WT2I20501
2013STRONTIUMPHOSPHID4.3+6.1WT2I20501
2210MANEB eller MANEBPRÆPARATION med mindst 60 vægt-% maneb4.2+4.3SWIII100013
2213PARAFORMALDEHYD4.1F1III100013
2217OLIEKAGER (foderkager) med højst 1,5% olie og højst 11% fugtighed4.2S2III100013
2254STORMTÆNDSTIKKER4.1F1III33334
2257KALIUM4.3W2I20501
2304NAPHTHALEN, SMELTET4.1F2III100013
2318NATRIUMHYDROGENSULFID med mindre end 25% krystalvand4.2S4II33332
2441TITANTRICHLORID, PYROFORT eller TITANTRICHLORID, BLANDING, PYROFOR4.2+8SC4I0-10
2447PHOSPHOR, HVIDT, SMELTET4.2+6.1ST3I0-10
2448SVOVL, SMELTET4.1F3III100013
2463ALUMINIUMHYDRID4.3W2I20501
2538NITRONAPHTHALEN4.1F1III100013
2545HAFNIUMPULVER, TØRT4.2S4I0-10
2545HAFNIUMPULVER, TØRT4.2S4II33332
2545HAFNIUMPULVER, TØRT4.2S4III100013
2546TITANPULVER, TØRT4.2S4I0-10
2546TITANPULVER, TØRT4.2S4II33332
2546TITANPULVER, TØRT4.2S4III100013
2555NITROCELLULOSE MED VAND (mindst 25 vægt-% vand)4.1DII33332
2556NITROCELLULOSE MED ALKOHOL (mindst 25 vægt-% alkohol, og højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof)4.1DII33332
2557NITROCELLUOLOSE, med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof, BLANDING, MED eller UDEN BLØDGØRINGSMIDDEL, MED eller UDEN PIGMENT4.1DII33332
2623TÆNDBLOKKE, FASTE med brandfarlig væske4.1F1III33334
2624MAGNESIUMSILICID4.3W2II33332
2687DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIT4.1F3III100013
2714ZINKRESINAT4.1F3III100013
2715ALUMINIUMRESINAT4.1F3III100013
2717CAMPHER, syntetisk4.1F1III100013
2793METALLISK JERN, SOM SPÅNER eller SOM AFFALD, i selvopvarmende form4.2S4III100013
2805LITHIUMHYDRID, SMELTET OG STØBT4.3W2II33332
2806LITHIUMNITRID4.3W2I20501
2813FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W2I0-10
2813FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W2II0-10
2813FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W2III0-10
2830LITHIUMFERROSILICIUM4.3W2II33332
2835NATRIUMALUMINIUMHYDRID4.3W2II33332
2844CALCIUMMANGANSILICIUM4.3W2III100013
2845PYROFOR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.4.2S1I0-10
2846PYROFORT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.2S2I0-10
2852DIPICRYLSULFID, FUGTET med mindst 10 vægt-% vand4.1DI20501
2858ZIRCONIUM, TØRT, færdigvarer som f.eks plader, strimler eller oprullet tråd (tyndere end 254 μm, men ikke tyndere end 18 μm)4.1F3III100013
2870ALUMINIUMBORHYDRID4.2+4.3SWI0-10
2870ALUMINIUMBORHYDRID I UDSTYR4.2+4.3SWI0-10
2878TITANSVAMPGRANULATER eller TITANSVAMPPULVER4.1F3III100013
2881METALKATALYSATOR, TØR4.2S4I0-10
2881METALKATALYSATOR, TØR4.2S4II33332
2881METALKATALYSATOR, TØR4.2S4III100013
2907ISOSORBIDDINITRAT, BLANDING med mindst 60% lactose, mannose, stivelse eller calciumhydrogenphosphat4.1DII33332
2925BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.4.1+8FC1II33332
2925BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.4.1+8FC1III100013
2926BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.4.1+6.1FT1II33332
2926BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.4.1+6.1FT1III100013
29409-PHOSPHABICYCLONONANER (CYCLOOCTADIENPHOSPHINER)4.2S2II33332
2950MAGNESIUMGRANULAT, OVERTRUKKET (coated), partikelstørrelse på mindst 149 μm4.3W2III100013
29565-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN4.1SR1III100013
2965BORTRIFLUORIDDIMETHYLETHERAT4.3+3+8WFCI0-10
2968MANEB, STABILISERET eller MANEBPRÆPARATION, STABILISERET mod selvopvarmning4.3W2III0-10
2988CHLORSILANER, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGE, ÆTSENDE, N.O.S.4.3+3+8WFCI0-10
2989BLYPHOSPHIT, DIBASISK4.1F3II33332
2989BLYPHOSPHIT, DIBASISK4.1F3III100013
3078CERIUM, som drejespåner eller grovkornet pulver4.3W2II33332
3088SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.2S2II33332
3088SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.2S2III100013
3089METALPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S.4.1F3II33332
3089METALPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S.4.1F3III100013
3097BRANDFARLIGT FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S.FOTRANSPORT IKKE TILLADT
3126SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC2II33332
3126SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC2III100013
3127SELVOPVARMENDE FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S.SOTRANSPORT IKKE TILLADT
3128SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, GIFTIGT N.O.S.4.2+6.1ST2II33332
3128SELVOPVARMENDE ORGANISK FAST STOF, GIFTIGT N.O.S.4.2+6.1ST2III100013
3129VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S.4.3+8WC1I0-10
3129VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S.4.3+8WC1II0-10
3129VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S.4.3+8WC1III0-10
3130VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, GIFTIG, N.O.S.4.3+6.1WT1I0-10
3130VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, GIFTIG, N.O.S.4.3+6.1WT1II0-10
3130VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, GIFTIG, N.O.S.4.3+6.1WT1III0-10
3131FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S.4.3+8WC2I0-10
3131FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S.4.3+8WC2II0-10
3131FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, ÆTSENDE, N.O.S.4.3+8WC2III0-10
3132FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT, N.O.S.4.3+4.1WF2I0-10
3132FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT, N.O.S.4.3+4.1WF2II0-10
3132FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT, N.O.S.4.3+4.1WF2III0-10
3133FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, OXIDERENDE, N.O.S.WOTRANSPORT IKKE TILLADT
3134FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, GIFTIGT, N.O.S.4.3+6.1WT2I0-10
3134FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, GIFTIGT, N.O.S.4.3+6.1WT2II0-10
3134FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, GIFTIGT, N.O.S.4.3+6.1WT2III0-10
3135FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE, N.O.S.4.3+4.2WSI20501
3135FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE, N.O.S.4.3+4.2WSII33332
3135FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE, N.O.S.4.3+4.2WSIII100013
3148VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W1I0-10
3148VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W1II0-10
3148VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W1III0-10
3170BIPRODUKTER FRA ALUMINIUMSMELTNING eller BIPRODUKTER FRA ALUMINIUMOMSMELTNING4.3W2II33332
3170BIPRODUKTER FRA ALUMINIUMSMELTNING eller BIPRODUKTER FRA ALUMINIUMOMSMELTNING4.3W2III100013
3174TITANDISULFID4.2S4III100013
3175FASTE STOFFER (herunder præparationer og affald), DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. med et flammepunkt på højst 60 °C4.1F1II33332
3176BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, SMELTET, N.O.S.4.1F2II33332
3176BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, SMELTET, N.O.S.4.1F2III100013
3178BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.1F3II33332
3178BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.1F3III100013
3179BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.4.1+6.1FT2II33332
3179BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.4.1+6.1FT2III100013
3180BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.4.1+8FC2II33332
3180BRANDFARLIGT UORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.4.1+8FC2III100013
3181METALSALTE AF ORGANISKE FORBINDELSER, BRANDFARLIGE, N.O.S.4.1F3II33332
3181METALSALTE AF ORGANISKE FORBINDELSER, BRANDFARLIGE, N.O.S.4.1F3III100013
3182METALHYDRIDER, BRANDFARLIGE, N.O.S.4.1F3II33332
3182METALHYDRIDER, BRANDFARLIGE, N.O.S.4.1F3III100013
3183SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, N.O.S.4.2S1II33332
3183SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, N.O.S.4.2S1III100013
3184SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.4.2+6.1ST1II33332
3184SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.4.2+6.1ST1III100013
3185SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC1II33332
3185SELVOPVARMENDE ORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC1III100013
3186SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, N.O.S.4.2S3II33332
3186SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, N.O.S.4.2S3III100013
3187SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.4.2+6.1ST3II33332
3187SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.4.2+6.1ST3III100013
3188SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC3II33332
3188SELVOPVARMENDE UORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC3III100013
3189METALPULVER, SELVOPVARMENDE, N.O.S.4.2S4II33332
3189METALPULVER, SELVOPVARMENDE, N.O.S.4.2S4III100013
3190SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.2S4II33332
3190SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.2S4III100013
3191SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.4.2+6.1ST4II33332
3191SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.4.2+6.1ST4III100013
3192SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC4II33332
3192SELVOPVARMENDE UORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC4III100013
3194PYROFOR UORGANISK VÆSKE, N.O.S.4.2S3I0-10
3200PYROFORT UORGANISK FAST STOF, N.O.S.4.2S4I0-10
3205JORDALKALIMETALALKOHOLATER, N.O.S.4.2S4II33332
3205JORDALKALIMETALALKOHOLATER, N.O.S.4.2S4III100013
3206ALKALIMETALALKOHOLATER, SELVOPVARMENDE, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC4II33332
3206ALKALIMETALALKOHOLATER, SELVOPVARMENDE, ÆTSENDE, N.O.S.4.2+8SC4III100013
3208METALLISK STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W2I20501
3208METALLISK STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W2II33332
3208METALLISK STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.4.3W2III100013
3209METALLISK STOF, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE, N.O.S.4.3+4.2WSI20501
3209METALLISK STOF, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE, N.O.S.4.3+4.2WSII33332
3209METALLISK STOF, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE, N.O.S.4.3+4.2WSIII100013
3221SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE B4.1+1SR120501
3222SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE B4.1+1SR120501
3223SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE C4.1SR120501
3224SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE C4.1SR120501
3225SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE D4.1SR133332
3226SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE D4.1SR133332
3227SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE E4.1SR133332
3228SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE E4.1SR133332
3229SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE F4.1SR133332
3230SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE F4.1SR133332
3231SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE B, MED TEMPERATURKONTROL4.1+1SR220501
3232SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE B, MED TEMPERATURKONTROL4.1+1SR220501
3233SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE C, MED TEMPERATURKONTROL4.1SR220501
3234SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE C, MED TEMPERATURKONTROL4.1SR220501
3235SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE D, MED TEMPERATURKONTROL4.1SR220501
3236SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE D, MED TEMPERATURKONTROL4.1SR220501
3237SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE E, MED TEMPERATURKONTROL4.1SR220501
3238SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE E, MED TEMPERATURKONTROL4.1SR220501
3239SELVNEDBRYDENDE VÆSKE, TYPE F, MED TEMPERATURKONTROL4.1SR220501
3240SELVNEDBRYDENDE FAST STOF, TYPE F, MED TEMPERATURKONTROL4.1SR220501
32412-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL4.1SR1III100013
3242AZODICARBONAMID4.1SR1II33332
3251ISOSORBID-5-MONONITRAT4.1SR1III100013
3254TRIBUTYLPHOSPHAN4.2S1I0-10
3255tert-BUTYLHYPOCHLORITSC1TRANSPORT IKKE TILLADT
3270MEMBRANFILTRE AF NITROCELLULOSE, med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof4.1F1II33332
3292BATTERIER, INDEHOLDENDE NATRIUM eller BATTERICELLER, INDEHOLDENDE NATRIUM4.3W333332
3313ORGANISKE PIGMENTER, SELVOPVARMENDE4.2S2II33332
3313ORGANISKE PIGMENTER, SELVOPVARMENDE4.2S2III100013
33172-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, FUGTET med mindst 20 vægt-% vand4.1DI20501
3319NITROGLYCERIN, BLANDING, DESENSIBILISERET, FAST, N.O.S. med mere end 2 vægt-%, men højst 10 vægt-% nitroglycerin4.1DII33332
3341THIOUREADIOXID4.2S2II33332
3341THIOUREADIOXID4.2S2III100013
3342XANTHATER4.2S2II33332
3342XANTHATER4.2S2III100013
3344PENTAERYTHRITTETRA-NITRAT (PENTAERYTHRITOL-TETRANITRAT; PETN), BLANDING, DESENSIBILISERET, FAST, N.O.S. med mere end 10 vægt-%, men højst 20 vægt-% PETN4.1DII33332
3360FIBRE, VEGETABILSKE, TØRREF1Ikke FG I ADR
3364TRINITROPHENOL (PICRINSYRE), FUGTET med mindst 10 vægt-% vand4.1DI20501
3365TRINITROCHLORBENZEN (PICRYLCHLORID), FUGTET med mindst 10 vægt-% vand4.1DI20501
3366TRINITROTOLUEN (TNT), FUGTET med mindst 10 vægt-% vand4.1DI20501
3367TRINITROBENZEN, FUGTET med mindst 10 vægt-% vand4.1DI20501
3368TRINITROBENZOESYRE, FUGTET med mindst 10 vægt-% vand4.1DI20501
3369NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FUGTET med mindst 10 vægt-% vand4.1+6.1DTI20501
3370UREANITRAT, FUGTET med mindst 10 vægt-% vand4.1DI20501
33764-NITROPHENYLHYDRAZIN med mindst 30 vægt-% vand4.1DI20501
3380DESENSIBILISERET EKSPLOSIVSTOF, FAST, N.O.S.4.1DI20501
3391ORGANOMETALLISK STOF, FAST, PYROFORT4.2S5I0-10
3392ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, PYROFORT4.2S5I0-10
3393ORGANOMETALLISK STOF, FAST, PYROFORT, DER REAGERER MED VAND4.2+4.3SWI0-10
3394ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, PYROFORT, DER REAGERER MED VAND4.2+4.3SWI0-10
3395ORGANOMETALLISK STOF, FAST, DER REAGERER MED VAND4.3W2I20501
3395ORGANOMETALLISK STOF, FAST, DER REAGERER MED VAND4.3W2II33332
3395ORGANOMETALLISK STOF, FAST, DER REAGERER MED VAND4.3W2III100013
3396ORGANOMETALLISK STOF, FAST, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT4.3+4.1WF2I0-10
3396ORGANOMETALLISK STOF, FAST, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT4.3+4.1WF2II0-10
3396ORGANOMETALLISK STOF, FAST, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT4.3+4.1WF2III0-10
3397ORGANOMETALLISK STOF, FAST, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE4.3+4.2WSI20501
3397ORGANOMETALLISK STOF, FAST, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE4.3+4.2WSII33332
3397ORGANOMETALLISK STOF, FAST, DER REAGERER MED VAND, SELVOPVARMENDE4.3+4.2WSIII100013
3398ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, DER REAGERER MED VAND4.3W1I0-10
3398ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, DER REAGERER MED VAND4.3W1II0-10
3398ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, DER REAGERER MED VAND4.3W1III0-10
3399ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT4.3+3WF1I0-10
3399ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT4.3+3WF1II0-10
3399ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, DER REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT4.3+3WF1III0-10
3400ORGANOMETALLISK STOF, FAST, SELVOPVARMENDE4.2S5II33332
3400ORGANOMETALLISK STOF, FAST, SELVOPVARMENDE4.2S5III100013
3401ALKALIMETALAMALGAM, FAST4.3W2I20501
3402JORDALKALIMETALAMALGAM, FAST4.3W2I20501
3403KALIUMMETALLEGERINGER, FASTE4.3W2I20501
3404KALIUM-NATRIUM-LEGERINGER, FASTE4.3W2I20501
34741-HYDROXYBENZOTRIAZOL, MONOHYDRAT4.1DI20501
3476FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT4.3W3100013
3482ALKALIMETALDISPERSION, BRANDFARLIG, eller JORDALKALIMETALDISPERSION, BRANDFARLIG4.3+3WF1I20501
3497KRILLMEL4.2S2II33332
3497KRILLMEL4.2S2III100013
3527POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER, fast basisprodukt4.1F4II33332
3527POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEMER, fast basisprodukt4.1F4II100013
3531POLYMERISERENDE STOF, FAST, STABILISERET, N.O.S.4.1PM1III33332
3532POLYMERISERENDE STOF, FLYDENDE, STABILISERET, N.O.S.4.1PM1III33332
3533POLYMERISERENDE STOF, FAST, MED TEMPERATURKONTROL, N.O.S.4.1PM2III20501
3534POLYMERISERENDE STOF, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL, N.O.S.4.1PM2III20501