Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Fareseddel 6.2 smittefarlige stofferDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 6.

Klasse 6 er underinddelt i

  • 6.1 Giftige stoffer
  • 6.2 Smittefarlige stoffer

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UN Stofnavn FS Kode PG FM FF TK
1051 HYDROGENCYANID, STABILISERET der indeholder mindre end 3% vand 6.1+3 TF1 I 0 -1 0
1092 ACROLEIN, STABILISERET 6.1+3 TF1 I 20 50 1
1098 ALLYLALKOHOL 6.1+3 TF1 I 20 50 1
1135 ETHYLENCHLORHYDRIN 6.1+3 TF1 I 20 50 1
1143 CROTONALDEHYD eller CROTONALDEHYD, STABILISERET 6.1+3 TF1 I 20 50 1
1163 DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISK 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
1181 ETHYLCHLORACETAT 6.1+3 TF1 II 333 3 2
1182 ETHYLCHLORFORMIAT 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
1185 ETHYLENIMIN, STABILISERET 6.1+3 TF1 I 20 50 1
1199 FURFURALER 6.1+3 TF1 II 333 3 2
1238 METHYLCHLORFORMIAT 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
1239 METHYLCHLOR-METHYLETHER 6.1+3 TF1 I 20 50 1
1244 METHYLHYDRAZIN 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
1251 METHYLVINYLKETON, STABILISERET 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
1259 NIKKELCARBONYL 6.1+3 TF1 I 20 50 1
1510 TETRANITROMETHAN 6.1+5.1 TO1 I 20 50 1
1541 ACETONECYANHYDRIN, STABILISERET 6.1 T1 I 20 50 1
1544 ALKALOIDER, FASTE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FASTE, N.O.S. 6.1 T2 I 20 50 1
1544 ALKALOIDER, FASTE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FASTE, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
1544 ALKALOIDER, FASTE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FASTE, N.O.S. 6.1 T2 III 333 3 2
1545 ALLYLISOTHIOCYANAT, STABILISERET 6.1+3 TF1 II 333 3 2
1546 AMMONIUMARSENAT 6.1 T5 II 333 3 2
1547 ANILIN 6.1 T1 II 333 3 2
1548 ANILINHYDROCHLORID 6.1 T2 III 333 3 2
1549 ANTIMONFORBINDELSE, UORGANISK, FAST, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
1550 ANTIMONLACTAT 6.1 T5 III 333 3 2
1551 ANTIMONKALIUMTARTRAT 6.1 T5 III 333 3 2
1553 ARSENSYRE, FLYDENDE 6.1 T4 I 20 50 1
1554 ARSENSYRE, FAST 6.1 T5 II 333 3 2
1555 ARSENBROMID 6.1 T5 II 333 3 2
1556 ARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider) 6.1 T4 I 20 50 1
1556 ARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider) 6.1 T4 II 333 3 2
1556 ARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider) 6.1 T4 III 333 3 2
1557 ARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider) 6.1 T5 I 20 50 1
1557 ARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider) 6.1 T5 II 333 3 2
1557 ARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider) 6.1 T5 III 333 3 2
1558 ARSEN 6.1 T5 II 333 3 2
1559 ARSENPENTAOXID 6.1 T5 II 333 3 2
1560 ARSENTRICHLORID 6.1 T4 I 20 50 1
1561 ARSENTRIOXID 6.1 T5 II 333 3 2
1562 ARSENSTØV 6.1 T5 II 333 3 2
1564 BARIUMFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 II 333 3 2
1564 BARIUMFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
1565 BARIUMCYANID 6.1 T5 I 20 50 1
1566 BERYLLIUMFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 II 333 3 2
1566 BERYLLIUMFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
1567 BERYLLIUM, PULVER 6.1+4.1 TF3 II 333 3 2
1569 BROMACETONE 6.1+3 TF1 II 333 3 2
1570 BRUCIN 6.1 T2 I 20 50 1
1572 CACODYLSYRE 6.1 T5 II 333 3 2
1573 CALCIUMARSENAT 6.1 T5 II 333 3 2
1574 CALCIUMARSENAT OG CALCIUMARSENIT, BLANDING, FAST 6.1 T5 II 333 3 2
1575 CALCIUMCYANID 6.1 T5 I 20 50 1
1577 CHLORDINITROBENZENER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
1578 CHLORNITROBENZENER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
1579 4-CHLOR-o-TOLUIDINHYDROCHLORID, FAST 6.1 T2 III 333 3 2
1580 CHLORPICRIN 6.1 T1 I 20 50 1
1583 CHLORPICRIN, BLANDING, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
1583 CHLORPICRIN, BLANDING, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
1583 CHLORPICRIN, BLANDING, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
1585 KOBBERACETOARSENIT 6.1 T5 II 333 3 2
1586 KOBBERARSENIT 6.1 T5 II 333 3 2
1587 KOBBERCYANID 6.1 T5 II 333 3 2
1588 CYANIDER, UORGANISKE, FASTE, N.O.S. 6.1 T5 I 20 50 1
1588 CYANIDER, UORGANISKE, FASTE, N.O.S. 6.1 T5 II 333 3 2
1588 CYANIDER, UORGANISKE, FASTE, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
1590 DICHLORANILINER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
1591 o-DICHLORBENZEN 6.1 T1 III 333 3 2
1593 DICHLORMETHAN 6.1 T1 III 333 3 2
1594 DIETHYLSULFAT 6.1 T1 II 333 3 2
1595 DIMETHYLSULFAT 6.1+8 TC1 I 20 50 1
1596 DINITROANILINER 6.1 T2 II 333 3 2
1597 DINITROBENZENER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
1597 DINITROBENZENER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
1598 DINITRO-o-CRESOL 6.1 T2 II 333 3 2
1599 DINITROPHENOLOPLØSNING 6.1 T1 II 333 3 2
1599 DINITROPHENOLOPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
1600 DINITROTOLUENER, SMELTEDE 6.1 T1 II 0 -1 0
1601 DESINFEKTIONSMIDDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T2 I 20 50 1
1601 DESINFEKTIONSMIDDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
1601 DESINFEKTIONSMIDDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T2 III 333 3 2
1602 FARVESTOF, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
1602 FARVESTOF, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
1602 FARVESTOF, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
1603 ETHYLBROMACETAT 6.1+3 TF1 II 333 3 2
1605 1,2-DIBROMETHAN (ETHYLENDIBROMID) 6.1 T1 I 20 50 1
1606 JERN(III)ARSENAT 6.1 T5 II 333 3 2
1607 JERN(III)ARSENIT 6.1 T5 II 333 3 2
1608 JERN(II)ARSENAT 6.1 T5 II 333 3 2
1611 HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT 6.1 T1 II 333 3 2
1613 HYDROGENCYANID, VANDIG OPLØSNING med højst 20% hydrogencyanid 6.1+3 TF1 I 0 -1 0
1614 HYDROGENCYANID, STABILISERET, absorberet i porøst inaktivt materiale og indeholdende mindre end 3% vand 6.1+3 TF1 I 0 -1 0
1616 BLYACETAT 6.1 T5 III 333 3 2
1617 BLYARSENATER 6.1 T5 II 333 3 2
1618 BLYARSENITER 6.1 T5 II 333 3 2
1620 BLYCYANID 6.1 T5 II 333 3 2
1621 LONDON PURPLE 6.1 T5 II 333 3 2
1622 MAGNESIUMARSENAT 6.1 T5 II 333 3 2
1623 KVIKSØLV(II)ARSENAT 6.1 T5 II 333 3 2
1624 KVIKSØV(II)CHLORID 6.1 T5 II 333 3 2
1625 KVIKSØLV(II)NITRAT 6.1 T5 II 333 3 2
1626 KALIUMKVIVKSØLV(II)CYANID 6.1 T5 I 20 50 1
1627 KVIKSØLV(I)NITRAT 6.1 T5 II 333 3 2
1629 KVIKSØLV(II)ACETAT 6.1 T5 II 333 3 2
1630 KVIVKSØLV(II)AMMONIUMCHLORID 6.1 T5 II 333 3 2
1631 KVIVKSØLV(II)BENZOAT 6.1 T5 II 333 3 2
1634 KVIKSØLVBROMIDER 6.1 T5 II 333 3 2
1636 KVIKSØLV(II)CYANID 6.1 T5 II 333 3 2
1637 KVIKSØLV(II)GLUCONAT 6.1 T5 II 333 3 2
1638 KVIKSØLV(II)IODID 6.1 T5 II 333 3 2
1639 KVIKSØLVNUCLEAT 6.1 T5 II 333 3 2
1640 KVIKSØLV(II)OLEAT 6.1 T5 II 333 3 2
1641 KVIKSØLV(II)OXID 6.1 T5 II 333 3 2
1642 KVIKSØLVOXYCYANID, DESENSIBILISERET 6.1 T5 II 333 3 2
1643 KALIUMKVIKSØLV(II)IODID 6.1 T5 II 333 3 2
1644 KVIKSØLVSALICYLAT 6.1 T5 II 333 3 2
1645 KVIKSØLV(II)SULFAT 6.1 T5 II 333 3 2
1646 KVIKSØLV(II)THIOCYANAT 6.1 T5 II 333 3 2
1647 METHYLBROMID OG 1,2-DIBROMETHAN (ETHYLENDIBROMID), BLANDING, FLYDENDE 6.1 T1 I 20 50 1
1649 ANTIBANKNINGSMIDDEL TIL MOTORBRÆNDSTOF 6.1 T3 I 20 50 1
1650 beta-NAPHTHYLAMIN, FAST 6.1 T2 II 333 3 2
1651 NAPHTHYLTHIOCARBAMID (NAPHTHYLTHIOUREA) 6.1 T2 II 333 3 2
1652 NAPHTHYLCARBAMID (NAPHTHYLUREA) 6.1 T2 II 333 3 2
1653 NIKKELCYANID 6.1 T5 II 333 3 2
1654 NICOTIN 6.1 T1 II 333 3 2
1655 NICOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FAST, N.O.S. 6.1 T2 I 20 50 1
1655 NICOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FAST, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
1655 NICOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FAST, N.O.S. 6.1 T2 III 333 3 2
1656 NICOTINHYDROCHLORID, FLYDENDE eller OPLØSNING 6.1 T1 II 333 3 2
1656 NICOTINHYDROCHLORID, FLYDENDE eller OPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
1657 NICOTINSALICYLAT 6.1 T2 II 333 3 2
1658 NICOTINSULFATOPLØSNING 6.1 T1 II 333 3 2
1658 NICOTINSULFATOPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
1659 NICOTINTARTRAT 6.1 T2 II 333 3 2
1661 NITROANILINER (o-, m-, p-) 6.1 T2 II 333 3 2
1662 NITROBENZEN 6.1 T1 II 333 3 2
1663 NITROPHENOLER (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 333 3 2
1664 NITROTOLUENER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
1665 NITROXYLENER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
1669 PENTACHLORETHAN 6.1 T1 II 333 3 2
1670 PERCHLORMETHANTHIOL (PERCHLORMETHYLMERCAPTAN) 6.1 T1 I 20 50 1
1671 PHENOL, FAST 6.1 T2 II 333 3 2
1672 PHENYLCARBYLAMINCHLORID 6.1 T1 I 20 50 1
1673 PHENYLENDIAMINER (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 333 3 2
1674 PHENYLKVIKSØLV(II)ACETAT 6.1 T3 II 333 3 2
1677 KALIUMARSENAT 6.1 T5 II 333 3 2
1678 KALIUMARSENIT 6.1 T5 II 333 3 2
1679 KALIUMKOBBER(I)CYANID 6.1 T5 II 333 3 2
1680 KALIUMCYANID, FAST 6.1 T5 I 20 50 1
1683 SØLVARSENIT 6.1 T5 II 333 3 2
1684 SØLVCYANID 6.1 T5 II 333 3 2
1685 NATRIUMARSENAT 6.1 T5 II 333 3 2
1686 NATRIUMARSENIT, VANDIG OPLØSNING 6.1 T4 II 333 3 2
1686 NATRIUMARSENIT, VANDIG OPLØSNING 6.1 T4 III 333 3 2
1687 NATRIUMAZID 6.1 T5 II 333 3 2
1688 NATRIUMCACODYLAT 6.1 T5 II 333 3 2
1689 NATRIUMCYANID, FAST 6.1 T5 I 20 50 1
1690 NATRIUMFLUORID, FAST 6.1 T5 III 333 3 2
1691 STRONTIUMARSENIT 6.1 T5 II 333 3 2
1692 STRYKNIN eller STRYKNINSALTE 6.1 T2 I 20 50 1
1693 TÅREGASSTOF, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
1693 TÅREGASSTOF, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
1694 BROMBENZYLCYANIDER, FLYDENDE 6.1 T1 I 20 50 1
1695 CHLORACETONE, STABILISERET 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
1697 CHLORACETOPHENON, FAST 6.1 T2 II 333 3 2
1698 DIPHENYLAMINCHLORARSIN 6.1 T3 I 20 50 1
1699 DIPHENYLCHLORARSIN, FLYDENDE 6.1 T3 I 20 50 1
1700 TÅREGASKERTER 6.1+4.1 TF3   333 3 2
1701 XYLYLBROMID, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
1702 1,1,2,2-TETRACHLORETHAN 6.1 T1 II 333 3 2
1704 TETRAETHYLDITHIOPYROPHOSPHAT 6.1 T1 II 333 3 2
1707 THALLIUMFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 II 333 3 2
1708 TOLUIDINER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
1709 2,4-TOLUYLENDIAMIN, FAST 6.1 T2 III 333 3 2
1710 TRICHLORETHYLEN 6.1 T1 III 333 3 2
1711 XYLIDINER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
1712 ZINKARSENAT eller ZINKARSENIT eller ZINKARSENAT OG ZINKARSENIT, BLANDING 6.1 T5 II 333 3 2
1713 ZINKCYANID 6.1 T5 I 20 50 1
1722 ALLYLCHLORFORMIAT 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
1737 BENZYLBROMID 6.1+8 TC1 II 333 3 2
1738 BENZYLCHLORID 6.1+8 TC1 II 333 3 2
1750 CHLOREDDIKESYREOPLØSNING 6.1+8 TC1 II 333 3 2
1751 CHLOREDDIKESYRE, FAST 6.1+8 TC2 II 333 3 2
1752 CHLORACETYLCHLORID 6.1+8 TC1 I 20 50 1
1809 PHOSPHORTRICHLORID 6.1+8 TC3 I 20 50 1
1810 PHOSPHOROXYCHLORID 6.1+8 TC3 I 20 50 1
1812 KALIUMFLUORID, FAST 6.1 T5 III 333 3 2
1834 SULFURYLCHLORID 6.1+8 TC3 I 20 50 1
1838 TITANTETRACHLORID 6.1+8 TC3 I 20 50 1
1843 AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FAST 6.1 T2 II 333 3 2
1846 CARBONTETRACHLORID (TETRACHLORMETHAN) 6.1 T1 II 333 3 2
1851 MEDICIN, FLYDENDE, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
1851 MEDICIN, FLYDENDE, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
1884 BARIUMOXID 6.1 T5 III 333 3 2
1885 BENZIDIN 6.1 T2 II 333 3 2
1886 BENZYLIDENCHLORID 6.1 T1 II 333 3 2
1887 BROMCHLORMETHAN 6.1 T1 III 333 3 2
1888 TRICHLORMETHAN 6.1 T1 III 333 3 2
1889 CYANOGENBROMID 6.1+8 TC2 I 20 50 1
1891 ETHYLBROMID 6.1 T1 II 333 3 2
1892 ETHYLDICHLORARSIN 6.1 T3 I 20 50 1
1894 PHENYLKVIKSØLV(II)HYDROXID 6.1 T3 II 333 3 2
1895 PHENYLKVIKSØLV(II)NITRAT 6.1 T3 II 333 3 2
1897 TETRACHLORETHYLEN 6.1 T1 III 333 3 2
1916 2,2′-DICHLORDIETHYLETHER 6.1+3 TF1 II 333 3 2
1935 CYANIDOPLØSNING, N.O.S. 6.1 T4 I 20 50 1
1935 CYANIDOPLØSNING, N.O.S. 6.1 T4 II 333 3 2
1935 CYANIDOPLØSNING, N.O.S. 6.1 T4 III 333 3 2
1994 JERNPENTACARBONYL 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2016 AMMUNITION, GIFTIG, IKKE EKSPLOSIV uden spræng- eller udkasterladning, ikke skarp 6.1 T2   333 3 2
2017 AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE, IKKE EKSPLOSIV uden spræng- eller udkasterladning, ikke skarp 6.1+8 TC2   333 3 2
2018 CHLORANILINER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
2019 CHLORANILINER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
2020 CHLORPHENOLER, FASTE 6.1 T2 III 333 3 2
2021 CHLORPHENOLER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
2022 CRESYLSYRE 6.1+8 TC1 II 333 3 2
2023 EPICHLORHYDRIN 6.1+3 TF1 II 333 3 2
2024 KVIKSØLVFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T4 I 20 50 1
2024 KVIKSØLVFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T4 II 333 3 2
2024 KVIKSØLVFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T4 III 333 3 2
2025 KVIKSØLVFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T5 I 20 50 1
2025 KVIKSØLVFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T5 II 333 3 2
2025 KVIKSØLVFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
2026 PHENYLKVIKSØLV(II)FORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T3 I 20 50 1
2026 PHENYLKVIKSØLV(II)FORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T3 II 333 3 2
2026 PHENYLKVIKSØLV(II)FORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T3 III 333 3 2
2027 NATRIUMARSENIT, FAST 6.1 T5 II 333 3 2
2038 DINITROTOLUENER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
2074 ACRYLAMID, FAST 6.1 T2 III 333 3 2
2075 CHLORAL, VANDFRIT, STABILISERET 6.1 T1 II 333 3 2
2076 CRESOLER, FLYDENDE 6.1+8 TC1 II 333 3 2
2077 alfa-NAPHTHYLAMIN 6.1 T2 III 333 3 2
2078 TOLUENDIISOCYANAT 6.1 T1 II 333 3 2
2205 ADIPONITRIL 6.1 T1 III 333 3 2
2206 ISOCYANATER, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
2206 ISOCYANATER, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
2224 BENZONITRIL 6.1 T1 II 333 3 2
2232 2-CHLORETHANAL (CHLORACETALDEHYD) 6.1 T1 I 20 50 1
2233 CHLORANISIDINER 6.1 T2 III 333 3 2
2235 CHLORBENZYLCHLORIDER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
2236 3-CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
2237 CHLORNITROANILINER 6.1 T2 III 333 3 2
2239 CHLORTOLUIDINER, FASTE 6.1 T2 III 333 3 2
2249 DICHLORDIMETHYLETHER, SYMMETRISK   TF1 TRANSPORT IKKE TILLADT
2250 DICHLORPHENYLISOCYANATER 6.1 T2 II 333 3 2
2253 N,N-DIMETHYLANILIN 6.1 T1 II 333 3 2
2261 XYLENOLER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
2267 DIMETHYLTHIOPHOSPHORYLCHLORID 6.1+8 TC1 II 333 3 2
2272 N-ETHYLANILIN 6.1 T1 III 333 3 2
2273 2-ETHYLANILIN 6.1 T1 III 333 3 2
2274 N-ETHYL-N-BENZYLANILIN 6.1 T1 III 333 3 2
2279 HEXACHLORBUTADIEN 6.1 T1 III 333 3 2
2281 HEXAMETHYLEN-DIISOCYANAT 6.1 T1 II 333 3 2
2285 ISOCYANATOTRIFLUORMETHYLBENZENER (ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDER) 6.1+3 TF1 II 333 3 2
2290 ISOPHORONDIISOCYANAT 6.1 T1 III 333 3 2
2291 BLYFORBINDELSE, OPLØSELIG, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
2294 N-METHYLANILIN 6.1 T1 III 333 3 2
2295 METHYLCHLORACETAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2299 METHYLDICHLORACETAT 6.1 T1 III 333 3 2
2300 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN 6.1 T1 III 333 3 2
2306 NITROBENZOTRIFLUORIDER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
2307 3-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID 6.1 T1 II 333 3 2
2311 PHENETIDINER 6.1 T1 III 333 3 2
2312 PHENOL, SMELTET 6.1 T1 II 0 -1 0
2316 NATRIUMKOBBER(I)CYANID, FAST 6.1 T5 I 20 50 1
2317 NATRIUMKOBBER(I)CYANID-OPLØSNING 6.1 T4 I 20 50 1
2321 TRICHLORBENZENER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
2322 TRICHLORBUTEN 6.1 T1 II 333 3 2
2328 TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIISOCYANAT 6.1 T1 III 333 3 2
2334 ALLYLAMIN 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2337 BENZENTHIOL (PHENYLMERCAPTAN) 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2382 DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISK 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2407 ISOPROPYLCHLORFORMIAT 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
2431 ANISIDINER 6.1 T1 III 333 3 2
2432 N,N-DIETHYLANILIN 6.1 T1 III 333 3 2
2433 CHLORNITROTOLUENER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
2438 TRIMETHYLACETYLCHLORID 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
2446 NITROCRESOLER, FASTE 6.1 T2 III 333 3 2
2470 PHENYLACETONITRIL, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
2471 OSMIUMTETRAOXID 6.1 T5 I 20 50 1
2473 NATRIUMARSANILAT 6.1 T3 III 333 3 2
2474 THIOPHOSGEN 6.1 T1 I 20 50 1
2477 METHYLISOTHIOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2480 METHYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2481 ETHYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2482 n-PROPYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2483 ISOPROPYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2484 tert-BUTYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2485 n-BUTYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2486 ISOBUTYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2487 PHENYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2488 CYCLOHEXYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2490 DICHLORISOPROPYLETHER 6.1 T1 II 333 3 2
2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXIDOPLØSNING 6.1 T1 II 333 3 2
2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXIDOPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
2504 TETRABROMETHAN 6.1 T1 III 333 3 2
2505 AMMONIUMFLUORID 6.1 T5 III 333 3 2
2512 AMINOPHENOLER (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 333 3 2
2515 TRIBROMMETHAN 6.1 T1 III 333 3 2
2516 TETRABROMMETHAN (CARBONTETRABROMID) 6.1 T2 III 333 3 2
2518 1,5,9-CYCLODODECATRIEN 6.1 T1 III 333 3 2
2521 DIKETEN, STABILISERET 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2522 2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAT 6.1 T1 II 333 3 2
2525 ETHYLOXALAT 6.1 T1 III 333 3 2
2533 METHYLTRICHLORACETAT 6.1 T1 III 333 3 2
2542 TRIBUTYLAMIN 6.1 T1 II 333 3 2
2552 HEXAFLUORACETONEHYDRAT, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
2558 EPIBROMHYDRIN 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2567 NATRIUMPENTACHLORPHENOLAT 6.1 T2 II 333 3 2
2570 CADMIUMFORBINDELSE 6.1 T5 I 20 50 1
2570 CADMIUMFORBINDELSE 6.1 T5 II 333 3 2
2570 CADMIUMFORBINDELSE 6.1 T5 III 333 3 2
2572 PHENYLHYDRAZIN 6.1 T1 II 333 3 2
2574 TRICRESYLPHOSPHAT med mere end 3% orthoisomer 6.1 T1 II 333 3 2
2587 BENZOQUINON 6.1 T2 II 333 3 2
2588 PESTICID, FAST, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T7 I 20 50 1
2588 PESTICID, FAST, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T7 II 333 3 2
2588 PESTICID, FAST, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T7 III 333 3 2
2589 VINYLCHLORACETAT 6.1+3 TF1 II 333 3 2
2605 METHOXYMETHYLISOCYANAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2606 METHYLORTHOSILICAT 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2609 TRIALLYLBORAT 6.1 T1 III 333 3 2
2611 2-CHLOR-1-PROPANOL 6.1+3 TF1 II 333 3 2
2628 KALIUMFLUORACETAT 6.1 T2 I 20 50 1
2629 NATRIUMFLUORACETAT 6.1 T2 I 20 50 1
2630 SELENATER eller SELENITER 6.1 T5 I 20 50 1
2642 FLUOREDDIKESYRE 6.1 T2 I 20 50 1
2643 METHYLBROMACETAT 6.1 T1 II 333 3 2
2644 METHYLIODID 6.1 T1 I 20 50 1
2645 PHENACYLBROMID 6.1 T2 II 333 3 2
2646 HEXACHLORCYCLOPENTADIEN 6.1 T1 I 20 50 1
2647 MALONONITRIL 6.1 T2 II 333 3 2
2648 1,2-DIBROM-3-BUTANON 6.1 T1 II 333 3 2
2649 1,3-DICHLORACETONE 6.1 T2 II 333 3 2
2650 1,1-DICHLOR-1-NITROETHAN 6.1 T1 II 333 3 2
2651 4,4′-DIAMINODIPHENYLMETHAN 6.1 T2 III 333 3 2
2653 BENZYLIODID 6.1 T1 II 333 3 2
2655 KALIUMFLUORSILICAT 6.1 T5 III 333 3 2
2656 QUINOLIN 6.1 T1 III 333 3 2
2657 SELENDISULFID 6.1 T5 II 333 3 2
2659 NATRIUMCHLORACETAT 6.1 T2 III 333 3 2
2660 NITROTOLUIDINER (MONO) 6.1 T2 III 333 3 2
2661 HEXACHLORACETONE 6.1 T1 III 333 3 2
2664 DIBROMMETHAN 6.1 T1 III 333 3 2
2667 BUTYLTOLUENER 6.1 T1 III 333 3 2
2668 CHLORACETONITRIL 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2669 CHLORCRESOLER, OPLØSNING 6.1 T1 II 333 3 2
2669 CHLORCRESOLER, OPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
2671 AMINOPYRIDINER (o-, m-, p-) 6.1 T2 II 333 3 2
2673 2-AMINO-4-CHLORPHENOL 6.1 T2 II 333 3 2
2674 NATRIUMFLUORSILICAT 6.1 T5 III 333 3 2
2688 1-BROM-3-CHLORPROPAN 6.1 T1 III 333 3 2
2689 GLYCEROL-alfa-MONOCHLORHYDRIN 6.1 T1 III 333 3 2
2690 N,n-BUTYLIMIDAZOL 6.1 T1 II 333 3 2
2713 ACRIDIN 6.1 T2 III 333 3 2
2716 2-BUTYN-1,4-DIOL 6.1 T2 III 333 3 2
2727 THALLIUMNITRAT 6.1+5.1 TO2 II 333 3 2
2729 HEXACHLORBENZEN 6.1 T2 III 333 3 2
2730 NITROANISOLER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
2732 NITROBROMBENZENER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
2738 N-BUTYLANILIN 6.1 T1 II 333 3 2
2740 n-PROPYLCHLORFORMIAT 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
2742 CHLORFORMIATER, GIFTIGE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. 6.1+3+8 TFC II 333 3 2
2743 n-BUTYLCHLORFORMIAT 6.1+3+8 TFC II 333 3 2
2744 CYCLOBUTYLCHLORFORMIAT 6.1+3+8 TFC II 333 3 2
2745 CHLORMETHYLCHLOR-FORMIAT 6.1+8 TC1 II 333 3 2
2746 PHENYLCHLORFORMIAT 6.1+8 TC1 II 333 3 2
2747 tert-BUTYLCYCLOHEXYLCHLOR-FORMIAT 6.1 T1 III 333 3 2
2748 2-ETHYLHEXYLCHLORFORMIAT 6.1+8 TC1 II 333 3 2
2750 1,3-DICHLOR-2-PROPANOL 6.1 T1 II 333 3 2
2753 N-ETHYLBENZYLTOLUIDINER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
2754 N-ETHYLTOLUIDINER 6.1 T1 II 333 3 2
2757 CARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2757 CARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2757 CARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2759 ARSENHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2759 ARSENHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2759 ARSENHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2761 ORGANOCHLOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2761 ORGANOCHLOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2761 ORGANOCHLOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2763 TRIAZIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2763 TRIAZIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2763 TRIAZIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2771 THIOCARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2771 THIOCARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2771 THIOCARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2775 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2775 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2775 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2777 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2777 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2777 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2779 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2779 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2779 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2781 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2781 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2781 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2783 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2783 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2783 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2785 4-THIAPENTANAL 6.1 T1 III 333 3 2
2786 ORGANOTIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
2786 ORGANOTIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
2786 ORGANOTIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
2788 ORGANOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T3 I 20 50 1
2788 ORGANOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T3 II 333 3 2
2788 ORGANOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T3 III 333 3 2
2810 GIFTIG ORGANISK VÆSKE, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
2810 GIFTIG ORGANISK VÆSKE, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
2810 GIFTIG ORGANISK VÆSKE, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
2811 GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 6.1 T2 I 20 50 1
2811 GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
2811 GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 6.1 T2 III 333 3 2
2814 SMITTEFARLIGT STOF, FARLIGT FOR MENNESKER 6.2 I1   0 -1 0
2814 SMITTEFARLIGT STOF, FARLIGT FOR MENNESKER, i kølet flydende nitrogen 6.2+2.2 I1   0 -1 0
2814 SMITTEFARLIGT STOF, FARLIGT FOR MENNESKER (kun animalsk materiale) 6.2 I1   0 -1 0
2821 PHENOLOPLØSNING 6.1 T1 II 333 3 2
2821 PHENOLOPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
2822 2-CHLORPYRIDIN 6.1 T1 II 333 3 2
2831 1,1,1-TRICHLORETHAN 6.1 T1 III 333 3 2
2839 ALDOL (3-HYDROXYBUTANAL) 6.1 T1 II 333 3 2
2849 3-CHLOR-1-PROPANOL 6.1 T1 III 333 3 2
2853 MAGNESIUMFLUORSILICAT 6.1 T5 III 333 3 2
2854 AMMONIUMFLUORSILICAT 6.1 T5 III 333 3 2
2855 ZINKFLUORSILICAT 6.1 T5 III 333 3 2
2856 FLUORSILICATER, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
2859 AMMONIUMMETAVANADAT 6.1 T5 II 333 3 2
2861 AMMONIUMPOLYVANADAT 6.1 T5 II 333 3 2
2862 VANADIUMPENTOXID, ikke smeltet 6.1 T5 III 333 3 2
2863 NATRIUMAMMONIUM-VANADAT 6.1 T5 II 333 3 2
2864 KALIUMMETAVANADAT 6.1 T5 II 333 3 2
2871 ANTIMONPULVER 6.1 T5 III 333 3 2
2872 DIBROMCHLORPROPANER 6.1 T1 II 333 3 2
2872 DIBROMCHLORPROPANER 6.1 T1 III 333 3 2
2873 DIBUTYLAMINOETHANOL 6.1 T1 III 333 3 2
2874 FURFURYLALKOHOL 6.1 T1 III 333 3 2
2875 HEXACHLOROPHEN 6.1 T2 III 333 3 2
2876 RESORCINOL 6.1 T2 III 333 3 2
2900 SMITTEFARLIGT STOF, kun FARLIGT FOR DYR 6.2 I2   0 -1 0
2900 SMITTEFARLIGT STOF, kun FARLIGT FOR DYR, i kølet flydende nitrogen 6.2+2.2 I2   0 -1 0
2900 SMITTEFARLIGT STOF, kun FARLIGT FOR DYR (kun animalsk materiale) 6.2 I2   0 -1 0
2902 PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T6 I 20 50 1
2902 PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T6 II 333 3 2
2902 PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T6 III 333 3 2
2903 PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S. , flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
2903 PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S. , flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
2903 PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S. , flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
2927 GIFTIG ORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC1 I 20 50 1
2927 GIFTIG ORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC1 II 333 3 2
2928 GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC2 I 20 50 1
2928 GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC2 II 333 3 2
2929 GIFTIG ORGANISK VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S. 6.1+3 TF1 I 20 50 1
2929 GIFTIG ORGANISK VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S. 6.1+3 TF1 II 333 3 2
2930 GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S. 6.1+4.1 TF3 I 20 50 1
2930 GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S. 6.1+4.1 TF3 II 333 3 2
2931 VANADYLSULFAT 6.1 T5 II 333 3 2
2936 THIOMÆLKESYRE 6.1 T1 II 333 3 2
2937 alfa-METHYLBENZYLALKOHOL, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
2941 FLUORANILINER 6.1 T1 III 333 3 2
2942 2-TRIFLUORMETHYLANILIN 6.1 T1 III 333 3 2
2946 2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN 6.1 T1 III 333 3 2
2948 3-TRIFLUORMETHYLANILIN 6.1 T1 II 333 3 2
2966 THIOGLYCOL 6.1 T1 II 333 3 2
2991 CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
2991 CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
2991 CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
2992 CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
2992 CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
2992 CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
2993 ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
2993 ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
2993 ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
2994 ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
2994 ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
2994 ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
2995 ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
2995 ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
2995 ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
2996 ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
2996 ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
2996 ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
2997 TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
2997 TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
2997 TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
2998 TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
2998 TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
2998 TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3005 THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3005 THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3005 THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3006 THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3006 THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3006 THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3009 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3009 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3009 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3010 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3010 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3010 KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3011 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3011 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3011 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3012 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3012 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3012 KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3013 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3013 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3013 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3014 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3014 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3014 NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3015 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3015 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3015 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3016 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3016 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3016 BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3017 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3017 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3017 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3018 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3018 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3018 ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3019 ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3019 ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3019 ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3020 ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3020 ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3020 ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3023 2-METHYL-2-HEPTANTHIOL 6.1+3 TF1 I 20 50 1
3025 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3025 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3025 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3026 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3026 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3026 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3027 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
3027 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
3027 COUMARINDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
3048 ALUMINIUMPHOSPHID-PESTICID 6.1 T7 I 20 50 1
3071 THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, GIFTIGE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. 6.1+3 TF1 II 333 3 2
3073 VINYLPYRIDINER, STABILISEREDE 6.1+3+8 TFC II 333 3 2
3079 METHACRYLONITRIL, STABILISERET 6.1+3 TF1 I 20 50 1
3080 ISOCYANATER, GIFTIGE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. 6.1+3 TF1 II 333 3 2
3086 GIFTIGT FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S. 6.1+5.1 TO2 I 20 50 1
3086 GIFTIGT FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S. 6.1+5.1 TO2 II 333 3 2
3122 GIFTIG VÆSKE, OXIDERENDE, N.O.S. 6.1+5.1 TO1 I 20 50 1
3122 GIFTIG VÆSKE, OXIDERENDE, N.O.S. 6.1+5.1 TO1 II 333 3 2
3123 GIFTIG VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 6.1+4.3 TW1 I 20 50 1
3123 GIFTIG VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 6.1+4.3 TW1 II 333 3 2
3124 GIFTIGT FAST STOF, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 6.1+4.2 TS I 20 50 1
3124 GIFTIGT FAST STOF, SELVOPVARMENDE, N.O.S. 6.1+4.2 TS II 333 3 2
3125 GIFTIGT FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 6.1+4.3 TW2 I 20 50 1
3125 GIFTIGT FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. 6.1+4.3 TW2 II 333 3 2
3140 ALKALOIDER, FLYDENDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
3140 ALKALOIDER, FLYDENDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
3140 ALKALOIDER, FLYDENDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
3141 ANTIMONFORBINDELSE, UORGANISK, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T4 III 333 3 2
3142 DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
3142 DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
3142 DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
3143 FARVESTOF, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T2 I 20 50 1
3143 FARVESTOF, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
3143 FARVESTOF, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, GIFTIGT, N.O.S. 6.1 T2 III 333 3 2
3144 NICOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
3144 NICOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
3144 NICOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
3146 ORGANOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T3 I 20 50 1
3146 ORGANOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T3 II 333 3 2
3146 ORGANOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T3 III 333 3 2
3155 PENTACHLORPHENOL 6.1 T2 II 333 3 2
3172 TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
3172 TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
3172 TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
3243 FASTE STOFFER MED GIFTIG VÆSKE, N.O.S. 6.1 T9 II 333 3 2
3246 METHANSULFONYLCHLORID 6.1+8 TC1 I 20 50 1
3249 MEDICIN, FAST, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
3249 MEDICIN, FAST, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T2 III 333 3 2
3250 CHLOREDDIKESYRE, SMELTET 6.1+8 TC1 II 0 -1 0
3275 NITRILER, GIFTIGE, BRANDFARLIGE, N.O.S. 6.1+3 TF1 I 20 50 1
3275 NITRILER, GIFTIGE, BRANDFARLIGE, N.O.S. 6.1+3 TF1 II 333 3 2
3276 NITRILER, FLYDENDE, GIFTIGE, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
3276 NITRILER, FLYDENDE, GIFTIGE, N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
3276 NITRILER, FLYDENDE, GIFTIGE, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
3277 CHLORFORMIATER, GIFTIGE, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC1 II 333 3 2
3278 ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T1 I 20 50 1
3278 ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG,  N.O.S. 6.1 T1 II 333 3 2
3278 ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T1 III 333 3 2
3279 ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. 6.1+3 TF1 I 20 50 1
3279 ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. 6.1+3 TF1 II 333 3 2
3280 ORGANOARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T3 I 20 50 1
3280 ORGANOARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T3 II 333 3 2
3280 ORGANOARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T3 III 333 3 2
3281 METALCARBONYLER, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T3 I 20 50 1
3281 METALCARBONYLER, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T3 II 333 3 2
3281 METALCARBONYLER, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T3 III 333 3 2
3282 ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG,  N.O.S. 6.1 T3 I 20 50 1
3282 ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG,  N.O.S. 6.1 T3 II 333 3 2
3282 ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG,  N.O.S. 6.1 T3 III 333 3 2
3283 SELENFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T5 I 20 50 1
3283 SELENFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T5 II 333 3 2
3283 SELENFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
3284 TELLURFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 I 20 50 1
3284 TELLURFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 II 333 3 2
3284 TELLURFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
3285 VANADIUMFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 I 20 50 1
3285 VANADIUMFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 II 333 3 2
3285 VANADIUMFORBINDELSE, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
3287 GIFTIG UORGANISK VÆSKE, N.O.S. 6.1 T4 I 20 50 1
3287 GIFTIG UORGANISK VÆSKE, N.O.S. 6.1 T4 II 333 3 2
3287 GIFTIG UORGANISK VÆSKE, N.O.S. 6.1 T4 III 333 3 2
3288 GIFTIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S. 6.1 T5 I 20 50 1
3288 GIFTIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S. 6.1 T5 II 333 3 2
3288 GIFTIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S. 6.1 T5 III 333 3 2
3289 GIFTIG UORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC3 I 20 50 1
3289 GIFTIG UORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC3 II 333 3 2
3290 GIFTIGT UORGANISK, FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC4 I 20 50 1
3290 GIFTIGT UORGANISK, FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC4 II 333 3 2
3291 KLINISK AFFALD, USPECIFICERET, N.O.S. eller (BIO)MEDICINSK AFFALD, N.O.S. eller REGULERET MEDICINSK AFFALD, N.O.S. 6.2 I3 II 333 3 2
3291 KLINISK AFFALD, USPECIFICERET, N.O.S. eller (BIO)MEDICINSK AFFALD, N.O.S. eller REGULERET MEDICINSK AFFALD, N.O.S., i kølet flydende nitrogen 6.2+2.2 I3 II 333 3 2
3293 HYDRAZIN, VANDIG OPLØSNING med højst 37 vægt-% hydrazin 6.1 T4 III 333 3 2
3294 HYDROGENCYANID, OPLØSNING I ALKOHOL med højst 45% hydrogencyanid 6.1+3 TF1 I 0 -1 0
3302 2-DIMETHYLAMINO-ETHYLACRYLAT 6.1 T1 II 333 3 2
3315 KEMIKALIEPRØVE, GIFTIG 6.1 T8 I 20 50 1
3345 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
3345 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
3345 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
3347 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3347 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3347 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3348 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3348 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3348 PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3349 PYRETHROID-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 I 20 50 1
3349 PYRETHROID-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 II 333 3 2
3349 PYRETHROID-PESTICID, FAST, GIFTIGT 6.1 T7 III 333 3 2
3351 PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 I 20 50 1
3351 PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 II 333 3 2
3351 PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C 6.1+3 TF2 III 333 3 2
3352 PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 I 20 50 1
3352 PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 II 333 3 2
3352 PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT 6.1 T6 III 333 3 2
3361 CHLORSILANER, GIFTIGE, ÆTSENDE, N.O.S. 6.1+8 TC1 II 333 3 2
3362 CHLORSILANER, GIFTIGE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S. 6.1+3+8 TFC II 333 3 2
3373 BIOLOGISK STOF, KATEGORI B 6.2 I4  
3373 BIOLOGISK STOF, KATEGORI B
(kun animalsk materiale)
6.2 I4  
3381 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover 6.1 T1 vagy T4 I 20 50 1
3382 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover 6.1 T1 vagy T4 I 20 50 1
3383 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, BRANDFARLIG, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover 6.1+3 TF1 I 20 50 1
3384 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, BRANDFARLIG, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover 6.1+3 TF1 I 20 50 1
3385 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING OG REAGERER MED VAND, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover 6.1+4.3 TW1 I
3386 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING OG REAGERER MED VAND, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover 6.1+4.3 TW1 I 20 50 1
3387 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, OXIDERENDE, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover 6.1+5.1 TO1 I 20 50 1
3388 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, OXIDERENDE, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover 6.1+5.1 TO1 I 20 50 1
3389 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, ÆTSENDE, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover 6.1+8 TC1 vagy TC3 I
3390 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, ÆTSENDE, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover 6.1+8 TC1 vagy TC3 I
3409 CHLORNITROBENZENER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
3410 4-CHLOR-o-TOLUIDINHYDROCHLORID-OPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
3411 beta-NAPHTHYLAMINOPLØSNING 6.1 T1 II 333 3 2
3411 beta-NAPHTHYLAMINOPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
3413 KALIUMCYANIDOPLØSNING 6.1 T4 I 20 50 1
3413 KALIUMCYANIDOPLØSNING 6.1 T4 II 333 3 2
3413 KALIUMCYANIDOPLØSNING 6.1 T4 III 333 3 2
3414 NATRIUMCYANIDOPLØSNING 6.1 T4 I 20 50 1
3414 NATRIUMCYANIDOPLØSNING 6.1 T4 II 333 3 2
3414 NATRIUMCYANIDOPLØSNING 6.1 T4 III 333 3 2
3415 NATRIUMFLUORIDOPLØSNING 6.1 T4 III 333 3 2
3416 CHLORACETOPHENON, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
3417 XYLYLBROMID, FAST 6.1 T2 II 333 3 2
3418 2,4-TOLUYLENDIAMINOPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
3422 KALIUMFLUORIDOPLØSNING 6.1 T4 III 333 3 2
3424 AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLATOPLØSNING 6.1 T1 II 333 3 2
3424 AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLATOPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
3426 ACRYLAMIDOPLØSNING 6.1 T1 III 333 3 2
3427 CHLORBENZYLCHLORIDER, FASTE 6.1 T2 III 333 3 2
3428 3-CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FAST 6.1 T2 II 333 3 2
3429 CHLORTOLUIDINER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
3430 XYLENOLER, FLYDENDE 6.1 T1 II 333 3 2
3431 NITROBENZOTRIFLUORIDER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3434 NITROCRESOLER, FLYDENDE 6.1 T1 III 333 3 2
3436 HEXAFLUORACETONEHYDRAT, FAST 6.1 T2 II 333 3 2
3437 CHLORCRESOLER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3438 alfa-METHYLBENZYLALKOHOL, FAST 6.1 T2 III 333 3 2
3439 NITRILER,  FASTE, GIFTIGE, N.O.S. 6.1 T2 I 20 50 1
3439 NITRILER,  FASTE, GIFTIGE, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
3439 NITRILER,  FASTE, GIFTIGE, N.O.S. 6.1 T2 III 333 3 2
3440 SELENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T4 I 20 50 1
3440 SELENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T4 II 333 3 2
3440 SELENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. 6.1 T4 III 333 3 2
3441 CHLORDINITROBENZENER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3442 DICHLORANILINER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3443 DINITROBENZENER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3444 NICOTINHYDROCHLORID, FAST 6.1 T2 II 333 3 2
3445 NICOTINSULFAT, FAST 6.1 T2 II 333 3 2
3446 NITROTOLUENER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3447 NITROXYLENER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3448 TÅREGASSTOF, FAST, N.O.S. 6.1 T2 I 20 50 1
3448 TÅREGASSTOF, FAST, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
3449 BROMBENZYLCYANIDER, FAST 6.1 T2 I 20 50 1
3450 DIPHENYLCHLORARSIN, FAST 6.1 T3 I 20 50 1
3451 TOLUIDINER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3452 XYLIDINER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3454 DINITROTOLUENER, FASTE 6.1 T2 II 333 3 2
3455 CRESOLER, FASTE 6.1+8 TC2 II 333 3 2
3457 CHLORNITROTOLUENER, FASTE 6.1 T2 III 333 3 2
3458 NITROANISOLER, FASTE 6.1 T2 III 333 3 2
3459 NITROBROMBENZENER, FASTE 6.1 T2 III 333 3 2
3460 N-ETHYLBENZYLTOLUIDINER, FASTE 6.1 T2 III 333 3 2
3462 TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FASTE, N.O.S. 6.1 T2 I 20 50 1
3462 TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FASTE, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
3462 TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FASTE, N.O.S. 6.1 T2 III 333 3 2
3464 ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T2 I 20 50 1
3464 ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T2 II 333 3 2
3464 ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T2 III 333 3 2
3465 ORGANOARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T3 I 20 50 1
3465 ORGANOARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T3 II 333 3 2
3465 ORGANOARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S. 6.1 T3 III 333 3 2
3466 METALCARBONYLER, FASTE, N.O.S. 6.1 T3 I 20 50 1
3466 METALCARBONYLER, FASTE, N.O.S. 6.1 T3 II 333 3 2
3466 METALCARBONYLER, FASTE, N.O.S. 6.1 T3 III 333 3 2
3467 ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T3 I 20 50 1
3467 ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T3 II 333 3 2
3467 ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S. 6.1 T3 III 333 3 2
3483 ANTIBANKNINGSMIDDEL TIL
MOTORBRÆNDSTOF,
BRANDFARLIGT
6.1+3 TF1 I 20 50 1
3488 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S., med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
3489 VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S., med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover 6.1+3+8 TFC I 20 50 1
3490   6.1+3+4.3 TFW I 20 50 1
3491   6.1+3+4.3 TFW I 20 50 1
3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI, mindre end 0,1 kg pr. kolli, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 6.1+8   I 20 50 1