ADR Frimængde Tabel (Klasse 6)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Fareseddel 6.2 smittefarlige stofferDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 6.

Klasse 6 er underinddelt i

  • 6.1 Giftige stoffer
  • 6.2 Smittefarlige stoffer

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UNStofnavnFSKodePGFMFFTK
1051HYDROGENCYANID, STABILISERET der indeholder mindre end 3% vand6.1+3TF1I0-10
1092ACROLEIN, STABILISERET6.1+3TF1I20501
1098ALLYLALKOHOL6.1+3TF1I20501
1135ETHYLENCHLORHYDRIN6.1+3TF1I20501
1143CROTONALDEHYD eller CROTONALDEHYD, STABILISERET6.1+3TF1I20501
1163DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISK6.1+3+8TFCI20501
1181ETHYLCHLORACETAT6.1+3TF1II33332
1182ETHYLCHLORFORMIAT6.1+3+8TFCI20501
1185ETHYLENIMIN, STABILISERET6.1+3TF1I20501
1199FURFURALER6.1+3TF1II33332
1238METHYLCHLORFORMIAT6.1+3+8TFCI20501
1239METHYLCHLOR-METHYLETHER6.1+3TF1I20501
1244METHYLHYDRAZIN6.1+3+8TFCI20501
1251METHYLVINYLKETON, STABILISERET6.1+3+8TFCI20501
1259NIKKELCARBONYL6.1+3TF1I20501
1510TETRANITROMETHAN6.1+5.1TO1I20501
1541ACETONECYANHYDRIN, STABILISERET6.1T1I20501
1544ALKALOIDER, FASTE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FASTE, N.O.S.6.1T2I20501
1544ALKALOIDER, FASTE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FASTE, N.O.S.6.1T2II33332
1544ALKALOIDER, FASTE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FASTE, N.O.S.6.1T2III33332
1545ALLYLISOTHIOCYANAT, STABILISERET6.1+3TF1II33332
1546AMMONIUMARSENAT6.1T5II33332
1547ANILIN6.1T1II33332
1548ANILINHYDROCHLORID6.1T2III33332
1549ANTIMONFORBINDELSE, UORGANISK, FAST, N.O.S.6.1T5III33332
1550ANTIMONLACTAT6.1T5III33332
1551ANTIMONKALIUMTARTRAT6.1T5III33332
1553ARSENSYRE, FLYDENDE6.1T4I20501
1554ARSENSYRE, FAST6.1T5II33332
1555ARSENBROMID6.1T5II33332
1556ARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider)6.1T4I20501
1556ARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider)6.1T4II33332
1556ARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider)6.1T4III33332
1557ARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider)6.1T5I20501
1557ARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider)6.1T5II33332
1557ARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S., uorganisk (herunder arsenater, arseniter og arsensulfider)6.1T5III33332
1558ARSEN6.1T5II33332
1559ARSENPENTAOXID6.1T5II33332
1560ARSENTRICHLORID6.1T4I20501
1561ARSENTRIOXID6.1T5II33332
1562ARSENSTØV6.1T5II33332
1564BARIUMFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5II33332
1564BARIUMFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5III33332
1565BARIUMCYANID6.1T5I20501
1566BERYLLIUMFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5II33332
1566BERYLLIUMFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5III33332
1567BERYLLIUM, PULVER6.1+4.1TF3II33332
1569BROMACETONE6.1+3TF1II33332
1570BRUCIN6.1T2I20501
1572CACODYLSYRE6.1T5II33332
1573CALCIUMARSENAT6.1T5II33332
1574CALCIUMARSENAT OG CALCIUMARSENIT, BLANDING, FAST6.1T5II33332
1575CALCIUMCYANID6.1T5I20501
1577CHLORDINITROBENZENER, FLYDENDE6.1T1II33332
1578CHLORNITROBENZENER, FASTE6.1T2II33332
15794-CHLOR-o-TOLUIDINHYDROCHLORID, FAST6.1T2III33332
1580CHLORPICRIN6.1T1I20501
1583CHLORPICRIN, BLANDING, N.O.S.6.1T1I20501
1583CHLORPICRIN, BLANDING, N.O.S.6.1T1II33332
1583CHLORPICRIN, BLANDING, N.O.S.6.1T1III33332
1585KOBBERACETOARSENIT6.1T5II33332
1586KOBBERARSENIT6.1T5II33332
1587KOBBERCYANID6.1T5II33332
1588CYANIDER, UORGANISKE, FASTE, N.O.S.6.1T5I20501
1588CYANIDER, UORGANISKE, FASTE, N.O.S.6.1T5II33332
1588CYANIDER, UORGANISKE, FASTE, N.O.S.6.1T5III33332
1590DICHLORANILINER, FLYDENDE6.1T1II33332
1591o-DICHLORBENZEN6.1T1III33332
1593DICHLORMETHAN6.1T1III33332
1594DIETHYLSULFAT6.1T1II33332
1595DIMETHYLSULFAT6.1+8TC1I20501
1596DINITROANILINER6.1T2II33332
1597DINITROBENZENER, FLYDENDE6.1T1II33332
1597DINITROBENZENER, FLYDENDE6.1T1III33332
1598DINITRO-o-CRESOL6.1T2II33332
1599DINITROPHENOLOPLØSNING6.1T1II33332
1599DINITROPHENOLOPLØSNING6.1T1III33332
1600DINITROTOLUENER, SMELTEDE6.1T1II0-10
1601DESINFEKTIONSMIDDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.6.1T2I20501
1601DESINFEKTIONSMIDDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.6.1T2II33332
1601DESINFEKTIONSMIDDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.6.1T2III33332
1602FARVESTOF, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.6.1T1I20501
1602FARVESTOF, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.6.1T1II33332
1602FARVESTOF, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.6.1T1III33332
1603ETHYLBROMACETAT6.1+3TF1II33332
16051,2-DIBROMETHAN (ETHYLENDIBROMID)6.1T1I20501
1606JERN(III)ARSENAT6.1T5II33332
1607JERN(III)ARSENIT6.1T5II33332
1608JERN(II)ARSENAT6.1T5II33332
1611HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT6.1T1II33332
1613HYDROGENCYANID, VANDIG OPLØSNING med højst 20% hydrogencyanid6.1+3TF1I0-10
1614HYDROGENCYANID, STABILISERET, absorberet i porøst inaktivt materiale og indeholdende mindre end 3% vand6.1+3TF1I0-10
1616BLYACETAT6.1T5III33332
1617BLYARSENATER6.1T5II33332
1618BLYARSENITER6.1T5II33332
1620BLYCYANID6.1T5II33332
1621LONDON PURPLE6.1T5II33332
1622MAGNESIUMARSENAT6.1T5II33332
1623KVIKSØLV(II)ARSENAT6.1T5II33332
1624KVIKSØV(II)CHLORID6.1T5II33332
1625KVIKSØLV(II)NITRAT6.1T5II33332
1626KALIUMKVIVKSØLV(II)CYANID6.1T5I20501
1627KVIKSØLV(I)NITRAT6.1T5II33332
1629KVIKSØLV(II)ACETAT6.1T5II33332
1630KVIVKSØLV(II)AMMONIUMCHLORID6.1T5II33332
1631KVIVKSØLV(II)BENZOAT6.1T5II33332
1634KVIKSØLVBROMIDER6.1T5II33332
1636KVIKSØLV(II)CYANID6.1T5II33332
1637KVIKSØLV(II)GLUCONAT6.1T5II33332
1638KVIKSØLV(II)IODID6.1T5II33332
1639KVIKSØLVNUCLEAT6.1T5II33332
1640KVIKSØLV(II)OLEAT6.1T5II33332
1641KVIKSØLV(II)OXID6.1T5II33332
1642KVIKSØLVOXYCYANID, DESENSIBILISERET6.1T5II33332
1643KALIUMKVIKSØLV(II)IODID6.1T5II33332
1644KVIKSØLVSALICYLAT6.1T5II33332
1645KVIKSØLV(II)SULFAT6.1T5II33332
1646KVIKSØLV(II)THIOCYANAT6.1T5II33332
1647METHYLBROMID OG 1,2-DIBROMETHAN (ETHYLENDIBROMID), BLANDING, FLYDENDE6.1T1I20501
1649ANTIBANKNINGSMIDDEL TIL MOTORBRÆNDSTOF6.1T3I20501
1650beta-NAPHTHYLAMIN, FAST6.1T2II33332
1651NAPHTHYLTHIOCARBAMID (NAPHTHYLTHIOUREA)6.1T2II33332
1652NAPHTHYLCARBAMID (NAPHTHYLUREA)6.1T2II33332
1653NIKKELCYANID6.1T5II33332
1654NICOTIN6.1T1II33332
1655NICOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FAST, N.O.S.6.1T2I20501
1655NICOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FAST, N.O.S.6.1T2II33332
1655NICOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FAST, N.O.S.6.1T2III33332
1656NICOTINHYDROCHLORID, FLYDENDE eller OPLØSNING6.1T1II33332
1656NICOTINHYDROCHLORID, FLYDENDE eller OPLØSNING6.1T1III33332
1657NICOTINSALICYLAT6.1T2II33332
1658NICOTINSULFATOPLØSNING6.1T1II33332
1658NICOTINSULFATOPLØSNING6.1T1III33332
1659NICOTINTARTRAT6.1T2II33332
1661NITROANILINER (o-, m-, p-)6.1T2II33332
1662NITROBENZEN6.1T1II33332
1663NITROPHENOLER (o-, m-, p-)6.1T2III33332
1664NITROTOLUENER, FLYDENDE6.1T1II33332
1665NITROXYLENER, FLYDENDE6.1T1II33332
1669PENTACHLORETHAN6.1T1II33332
1670PERCHLORMETHANTHIOL (PERCHLORMETHYLMERCAPTAN)6.1T1I20501
1671PHENOL, FAST6.1T2II33332
1672PHENYLCARBYLAMINCHLORID6.1T1I20501
1673PHENYLENDIAMINER (o-, m-, p-)6.1T2III33332
1674PHENYLKVIKSØLV(II)ACETAT6.1T3II33332
1677KALIUMARSENAT6.1T5II33332
1678KALIUMARSENIT6.1T5II33332
1679KALIUMKOBBER(I)CYANID6.1T5II33332
1680KALIUMCYANID, FAST6.1T5I20501
1683SØLVARSENIT6.1T5II33332
1684SØLVCYANID6.1T5II33332
1685NATRIUMARSENAT6.1T5II33332
1686NATRIUMARSENIT, VANDIG OPLØSNING6.1T4II33332
1686NATRIUMARSENIT, VANDIG OPLØSNING6.1T4III33332
1687NATRIUMAZID6.1T5II33332
1688NATRIUMCACODYLAT6.1T5II33332
1689NATRIUMCYANID, FAST6.1T5I20501
1690NATRIUMFLUORID, FAST6.1T5III33332
1691STRONTIUMARSENIT6.1T5II33332
1692STRYKNIN eller STRYKNINSALTE6.1T2I20501
1693TÅREGASSTOF, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1I20501
1693TÅREGASSTOF, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1II33332
1694BROMBENZYLCYANIDER, FLYDENDE6.1T1I20501
1695CHLORACETONE, STABILISERET6.1+3+8TFCI20501
1697CHLORACETOPHENON, FAST6.1T2II33332
1698DIPHENYLAMINCHLORARSIN6.1T3I20501
1699DIPHENYLCHLORARSIN, FLYDENDE6.1T3I20501
1700TÅREGASKERTER6.1+4.1TF3 33332
1701XYLYLBROMID, FLYDENDE6.1T1II33332
17021,1,2,2-TETRACHLORETHAN6.1T1II33332
1704TETRAETHYLDITHIOPYROPHOSPHAT6.1T1II33332
1707THALLIUMFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5II33332
1708TOLUIDINER, FLYDENDE6.1T1II33332
17092,4-TOLUYLENDIAMIN, FAST6.1T2III33332
1710TRICHLORETHYLEN6.1T1III33332
1711XYLIDINER, FLYDENDE6.1T1II33332
1712ZINKARSENAT eller ZINKARSENIT eller ZINKARSENAT OG ZINKARSENIT, BLANDING6.1T5II33332
1713ZINKCYANID6.1T5I20501
1722ALLYLCHLORFORMIAT6.1+3+8TFCI20501
1737BENZYLBROMID6.1+8TC1II33332
1738BENZYLCHLORID6.1+8TC1II33332
1750CHLOREDDIKESYREOPLØSNING6.1+8TC1II33332
1751CHLOREDDIKESYRE, FAST6.1+8TC2II33332
1752CHLORACETYLCHLORID6.1+8TC1I20501
1809PHOSPHORTRICHLORID6.1+8TC3I20501
1810PHOSPHOROXYCHLORID6.1+8TC3I20501
1812KALIUMFLUORID, FAST6.1T5III33332
1834SULFURYLCHLORID6.1+8TC3I20501
1838TITANTETRACHLORID6.1+8TC3I20501
1843AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FAST6.1T2II33332
1846CARBONTETRACHLORID (TETRACHLORMETHAN)6.1T1II33332
1851MEDICIN, FLYDENDE, GIFTIG, N.O.S.6.1T1II33332
1851MEDICIN, FLYDENDE, GIFTIG, N.O.S.6.1T1III33332
1884BARIUMOXID6.1T5III33332
1885BENZIDIN6.1T2II33332
1886BENZYLIDENCHLORID6.1T1II33332
1887BROMCHLORMETHAN6.1T1III33332
1888TRICHLORMETHAN6.1T1III33332
1889CYANOGENBROMID6.1+8TC2I20501
1891ETHYLBROMID6.1T1II33332
1892ETHYLDICHLORARSIN6.1T3I20501
1894PHENYLKVIKSØLV(II)HYDROXID6.1T3II33332
1895PHENYLKVIKSØLV(II)NITRAT6.1T3II33332
1897TETRACHLORETHYLEN6.1T1III33332
19162,2′-DICHLORDIETHYLETHER6.1+3TF1II33332
1935CYANIDOPLØSNING, N.O.S.6.1T4I20501
1935CYANIDOPLØSNING, N.O.S.6.1T4II33332
1935CYANIDOPLØSNING, N.O.S.6.1T4III33332
1994JERNPENTACARBONYL6.1+3TF1I20501
2016AMMUNITION, GIFTIG, IKKE EKSPLOSIV uden spræng- eller udkasterladning, ikke skarp6.1T2 33332
2017AMMUNITION, TÅREFREMKALDENDE, IKKE EKSPLOSIV uden spræng- eller udkasterladning, ikke skarp6.1+8TC2 33332
2018CHLORANILINER, FASTE6.1T2II33332
2019CHLORANILINER, FLYDENDE6.1T1II33332
2020CHLORPHENOLER, FASTE6.1T2III33332
2021CHLORPHENOLER, FLYDENDE6.1T1III33332
2022CRESYLSYRE6.1+8TC1II33332
2023EPICHLORHYDRIN6.1+3TF1II33332
2024KVIKSØLVFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T4I20501
2024KVIKSØLVFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T4II33332
2024KVIKSØLVFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T4III33332
2025KVIKSØLVFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T5I20501
2025KVIKSØLVFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T5II33332
2025KVIKSØLVFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T5III33332
2026PHENYLKVIKSØLV(II)FORBINDELSE, N.O.S.6.1T3I20501
2026PHENYLKVIKSØLV(II)FORBINDELSE, N.O.S.6.1T3II33332
2026PHENYLKVIKSØLV(II)FORBINDELSE, N.O.S.6.1T3III33332
2027NATRIUMARSENIT, FAST6.1T5II33332
2038DINITROTOLUENER, FLYDENDE6.1T1II33332
2074ACRYLAMID, FAST6.1T2III33332
2075CHLORAL, VANDFRIT, STABILISERET6.1T1II33332
2076CRESOLER, FLYDENDE6.1+8TC1II33332
2077alfa-NAPHTHYLAMIN6.1T2III33332
2078TOLUENDIISOCYANAT6.1T1II33332
2205ADIPONITRIL6.1T1III33332
2206ISOCYANATER, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, GIFTIG, N.O.S.6.1T1II33332
2206ISOCYANATER, GIFTIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, GIFTIG, N.O.S.6.1T1III33332
2224BENZONITRIL6.1T1II33332
22322-CHLORETHANAL (CHLORACETALDEHYD)6.1T1I20501
2233CHLORANISIDINER6.1T2III33332
2235CHLORBENZYLCHLORIDER, FLYDENDE6.1T1III33332
22363-CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FLYDENDE6.1T1II33332
2237CHLORNITROANILINER6.1T2III33332
2239CHLORTOLUIDINER, FASTE6.1T2III33332
2249DICHLORDIMETHYLETHER, SYMMETRISK TF1TRANSPORT IKKE TILLADT
2250DICHLORPHENYLISOCYANATER6.1T2II33332
2253N,N-DIMETHYLANILIN6.1T1II33332
2261XYLENOLER, FASTE6.1T2II33332
2267DIMETHYLTHIOPHOSPHORYLCHLORID6.1+8TC1II33332
2272N-ETHYLANILIN6.1T1III33332
22732-ETHYLANILIN6.1T1III33332
2274N-ETHYL-N-BENZYLANILIN6.1T1III33332
2279HEXACHLORBUTADIEN6.1T1III33332
2281HEXAMETHYLEN-DIISOCYANAT6.1T1II33332
2285ISOCYANATOTRIFLUORMETHYLBENZENER (ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDER)6.1+3TF1II33332
2290ISOPHORONDIISOCYANAT6.1T1III33332
2291BLYFORBINDELSE, OPLØSELIG, N.O.S.6.1T5III33332
2294N-METHYLANILIN6.1T1III33332
2295METHYLCHLORACETAT6.1+3TF1I20501
2299METHYLDICHLORACETAT6.1T1III33332
23002-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN6.1T1III33332
2306NITROBENZOTRIFLUORIDER, FLYDENDE6.1T1II33332
23073-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID6.1T1II33332
2311PHENETIDINER6.1T1III33332
2312PHENOL, SMELTET6.1T1II0-10
2316NATRIUMKOBBER(I)CYANID, FAST6.1T5I20501
2317NATRIUMKOBBER(I)CYANID-OPLØSNING6.1T4I20501
2321TRICHLORBENZENER, FLYDENDE6.1T1III33332
2322TRICHLORBUTEN6.1T1II33332
2328TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIISOCYANAT6.1T1III33332
2334ALLYLAMIN6.1+3TF1I20501
2337BENZENTHIOL (PHENYLMERCAPTAN)6.1+3TF1I20501
2382DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISK6.1+3TF1I20501
2407ISOPROPYLCHLORFORMIAT6.1+3+8TFCI20501
2431ANISIDINER6.1T1III33332
2432N,N-DIETHYLANILIN6.1T1III33332
2433CHLORNITROTOLUENER, FLYDENDE6.1T1III33332
2438TRIMETHYLACETYLCHLORID6.1+3+8TFCI20501
2446NITROCRESOLER, FASTE6.1T2III33332
2470PHENYLACETONITRIL, FLYDENDE6.1T1III33332
2471OSMIUMTETRAOXID6.1T5I20501
2473NATRIUMARSANILAT6.1T3III33332
2474THIOPHOSGEN6.1T1I20501
2477METHYLISOTHIOCYANAT6.1+3TF1I20501
2480METHYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2481ETHYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2482n-PROPYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2483ISOPROPYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2484tert-BUTYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2485n-BUTYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2486ISOBUTYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2487PHENYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2488CYCLOHEXYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2490DICHLORISOPROPYLETHER6.1T1II33332
2501TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXIDOPLØSNING6.1T1II33332
2501TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXIDOPLØSNING6.1T1III33332
2504TETRABROMETHAN6.1T1III33332
2505AMMONIUMFLUORID6.1T5III33332
2512AMINOPHENOLER (o-, m-, p-)6.1T2III33332
2515TRIBROMMETHAN6.1T1III33332
2516TETRABROMMETHAN (CARBONTETRABROMID)6.1T2III33332
25181,5,9-CYCLODODECATRIEN6.1T1III33332
2521DIKETEN, STABILISERET6.1+3TF1I20501
25222-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAT6.1T1II33332
2525ETHYLOXALAT6.1T1III33332
2533METHYLTRICHLORACETAT6.1T1III33332
2542TRIBUTYLAMIN6.1T1II33332
2552HEXAFLUORACETONEHYDRAT, FLYDENDE6.1T1II33332
2558EPIBROMHYDRIN6.1+3TF1I20501
2567NATRIUMPENTACHLORPHENOLAT6.1T2II33332
2570CADMIUMFORBINDELSE6.1T5I20501
2570CADMIUMFORBINDELSE6.1T5II33332
2570CADMIUMFORBINDELSE6.1T5III33332
2572PHENYLHYDRAZIN6.1T1II33332
2574TRICRESYLPHOSPHAT med mere end 3% orthoisomer6.1T1II33332
2587BENZOQUINON6.1T2II33332
2588PESTICID, FAST, GIFTIGT, N.O.S.6.1T7I20501
2588PESTICID, FAST, GIFTIGT, N.O.S.6.1T7II33332
2588PESTICID, FAST, GIFTIGT, N.O.S.6.1T7III33332
2589VINYLCHLORACETAT6.1+3TF1II33332
2605METHOXYMETHYLISOCYANAT6.1+3TF1I20501
2606METHYLORTHOSILICAT6.1+3TF1I20501
2609TRIALLYLBORAT6.1T1III33332
26112-CHLOR-1-PROPANOL6.1+3TF1II33332
2628KALIUMFLUORACETAT6.1T2I20501
2629NATRIUMFLUORACETAT6.1T2I20501
2630SELENATER eller SELENITER6.1T5I20501
2642FLUOREDDIKESYRE6.1T2I20501
2643METHYLBROMACETAT6.1T1II33332
2644METHYLIODID6.1T1I20501
2645PHENACYLBROMID6.1T2II33332
2646HEXACHLORCYCLOPENTADIEN6.1T1I20501
2647MALONONITRIL6.1T2II33332
26481,2-DIBROM-3-BUTANON6.1T1II33332
26491,3-DICHLORACETONE6.1T2II33332
26501,1-DICHLOR-1-NITROETHAN6.1T1II33332
26514,4′-DIAMINODIPHENYLMETHAN6.1T2III33332
2653BENZYLIODID6.1T1II33332
2655KALIUMFLUORSILICAT6.1T5III33332
2656QUINOLIN6.1T1III33332
2657SELENDISULFID6.1T5II33332
2659NATRIUMCHLORACETAT6.1T2III33332
2660NITROTOLUIDINER (MONO)6.1T2III33332
2661HEXACHLORACETONE6.1T1III33332
2664DIBROMMETHAN6.1T1III33332
2667BUTYLTOLUENER6.1T1III33332
2668CHLORACETONITRIL6.1+3TF1I20501
2669CHLORCRESOLER, OPLØSNING6.1T1II33332
2669CHLORCRESOLER, OPLØSNING6.1T1III33332
2671AMINOPYRIDINER (o-, m-, p-)6.1T2II33332
26732-AMINO-4-CHLORPHENOL6.1T2II33332
2674NATRIUMFLUORSILICAT6.1T5III33332
26881-BROM-3-CHLORPROPAN6.1T1III33332
2689GLYCEROL-alfa-MONOCHLORHYDRIN6.1T1III33332
2690N,n-BUTYLIMIDAZOL6.1T1II33332
2713ACRIDIN6.1T2III33332
27162-BUTYN-1,4-DIOL6.1T2III33332
2727THALLIUMNITRAT6.1+5.1TO2II33332
2729HEXACHLORBENZEN6.1T2III33332
2730NITROANISOLER, FLYDENDE6.1T1III33332
2732NITROBROMBENZENER, FLYDENDE6.1T1III33332
2738N-BUTYLANILIN6.1T1II33332
2740n-PROPYLCHLORFORMIAT6.1+3+8TFCI20501
2742CHLORFORMIATER, GIFTIGE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S.6.1+3+8TFCII33332
2743n-BUTYLCHLORFORMIAT6.1+3+8TFCII33332
2744CYCLOBUTYLCHLORFORMIAT6.1+3+8TFCII33332
2745CHLORMETHYLCHLOR-FORMIAT6.1+8TC1II33332
2746PHENYLCHLORFORMIAT6.1+8TC1II33332
2747tert-BUTYLCYCLOHEXYLCHLOR-FORMIAT6.1T1III33332
27482-ETHYLHEXYLCHLORFORMIAT6.1+8TC1II33332
27501,3-DICHLOR-2-PROPANOL6.1T1II33332
2753N-ETHYLBENZYLTOLUIDINER, FLYDENDE6.1T1III33332
2754N-ETHYLTOLUIDINER6.1T1II33332
2757CARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2757CARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2757CARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2759ARSENHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2759ARSENHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2759ARSENHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2761ORGANOCHLOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2761ORGANOCHLOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2761ORGANOCHLOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2763TRIAZIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2763TRIAZIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2763TRIAZIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2771THIOCARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2771THIOCARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2771THIOCARBAMAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2775KOBBERHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2775KOBBERHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2775KOBBERHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2777KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2777KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2777KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2779NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2779NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2779NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2781BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2781BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2781BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2783ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2783ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2783ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
27854-THIAPENTANAL6.1T1III33332
2786ORGANOTIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
2786ORGANOTIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
2786ORGANOTIN-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
2788ORGANOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T3I20501
2788ORGANOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T3II33332
2788ORGANOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T3III33332
2810GIFTIG ORGANISK VÆSKE, N.O.S.6.1T1I20501
2810GIFTIG ORGANISK VÆSKE, N.O.S.6.1T1II33332
2810GIFTIG ORGANISK VÆSKE, N.O.S.6.1T1III33332
2811GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.6.1T2I20501
2811GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.6.1T2II33332
2811GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.6.1T2III33332
2814SMITTEFARLIGT STOF, FARLIGT FOR MENNESKER6.2I1 0-10
2814SMITTEFARLIGT STOF, FARLIGT FOR MENNESKER, i kølet flydende nitrogen6.2+2.2I1 0-10
2814SMITTEFARLIGT STOF, FARLIGT FOR MENNESKER (kun animalsk materiale)6.2I1 0-10
2821PHENOLOPLØSNING6.1T1II33332
2821PHENOLOPLØSNING6.1T1III33332
28222-CHLORPYRIDIN6.1T1II33332
28311,1,1-TRICHLORETHAN6.1T1III33332
2839ALDOL (3-HYDROXYBUTANAL)6.1T1II33332
28493-CHLOR-1-PROPANOL6.1T1III33332
2853MAGNESIUMFLUORSILICAT6.1T5III33332
2854AMMONIUMFLUORSILICAT6.1T5III33332
2855ZINKFLUORSILICAT6.1T5III33332
2856FLUORSILICATER, N.O.S.6.1T5III33332
2859AMMONIUMMETAVANADAT6.1T5II33332
2861AMMONIUMPOLYVANADAT6.1T5II33332
2862VANADIUMPENTOXID, ikke smeltet6.1T5III33332
2863NATRIUMAMMONIUM-VANADAT6.1T5II33332
2864KALIUMMETAVANADAT6.1T5II33332
2871ANTIMONPULVER6.1T5III33332
2872DIBROMCHLORPROPANER6.1T1II33332
2872DIBROMCHLORPROPANER6.1T1III33332
2873DIBUTYLAMINOETHANOL6.1T1III33332
2874FURFURYLALKOHOL6.1T1III33332
2875HEXACHLOROPHEN6.1T2III33332
2876RESORCINOL6.1T2III33332
2900SMITTEFARLIGT STOF, kun FARLIGT FOR DYR6.2I2 0-10
2900SMITTEFARLIGT STOF, kun FARLIGT FOR DYR, i kølet flydende nitrogen6.2+2.2I2 0-10
2900SMITTEFARLIGT STOF, kun FARLIGT FOR DYR (kun animalsk materiale)6.2I2 0-10
2902PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.6.1T6I20501
2902PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.6.1T6II33332
2902PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.6.1T6III33332
2903PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S. , flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
2903PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S. , flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
2903PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S. , flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
2927GIFTIG ORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC1I20501
2927GIFTIG ORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC1II33332
2928GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC2I20501
2928GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC2II33332
2929GIFTIG ORGANISK VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S.6.1+3TF1I20501
2929GIFTIG ORGANISK VÆSKE, BRANDFARLIG, N.O.S.6.1+3TF1II33332
2930GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S.6.1+4.1TF3I20501
2930GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S.6.1+4.1TF3II33332
2931VANADYLSULFAT6.1T5II33332
2936THIOMÆLKESYRE6.1T1II33332
2937alfa-METHYLBENZYLALKOHOL, FLYDENDE6.1T1III33332
2941FLUORANILINER6.1T1III33332
29422-TRIFLUORMETHYLANILIN6.1T1III33332
29462-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAN6.1T1III33332
29483-TRIFLUORMETHYLANILIN6.1T1II33332
2966THIOGLYCOL6.1T1II33332
2991CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
2991CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
2991CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
2992CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
2992CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
2992CARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
2993ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
2993ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
2993ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
2994ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
2994ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
2994ARSENHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
2995ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
2995ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
2995ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
2996ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
2996ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
2996ORGANOCHLOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
2997TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
2997TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
2997TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
2998TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
2998TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
2998TRIAZIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3005THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3005THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3005THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3006THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3006THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3006THIOCARBAMAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3009KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3009KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3009KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3010KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3010KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3010KOBBERHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3011KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3011KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3011KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3012KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3012KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3012KVIKSØLVHOLDIGT PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3013NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3013NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3013NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3014NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3014NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3014NITROPHENOLSUBSTITUERET PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3015BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3015BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3015BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3016BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3016BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3016BIPYRIDYLDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3017ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3017ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3017ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3018ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3018ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3018ORGANOPHOSPHOR-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3019ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3019ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3019ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3020ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3020ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3020ORGANOTIN-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
30232-METHYL-2-HEPTANTHIOL6.1+3TF1I20501
3025COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3025COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3025COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3026COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3026COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3026COUMARINDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3027COUMARINDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
3027COUMARINDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
3027COUMARINDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
3048ALUMINIUMPHOSPHID-PESTICID6.1T7I20501
3071THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, GIFTIGE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.6.1+3TF1II33332
3073VINYLPYRIDINER, STABILISEREDE6.1+3+8TFCII33332
3079METHACRYLONITRIL, STABILISERET6.1+3TF1I20501
3080ISOCYANATER, GIFTIGE, BRANDFARLIGE, N.O.S. eller ISOCYANATOPLØSNING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.6.1+3TF1II33332
3086GIFTIGT FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S.6.1+5.1TO2I20501
3086GIFTIGT FAST STOF, OXIDERENDE, N.O.S.6.1+5.1TO2II33332
3122GIFTIG VÆSKE, OXIDERENDE, N.O.S.6.1+5.1TO1I20501
3122GIFTIG VÆSKE, OXIDERENDE, N.O.S.6.1+5.1TO1II33332
3123GIFTIG VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.6.1+4.3TW1I20501
3123GIFTIG VÆSKE, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.6.1+4.3TW1II33332
3124GIFTIGT FAST STOF, SELVOPVARMENDE, N.O.S.6.1+4.2TSI20501
3124GIFTIGT FAST STOF, SELVOPVARMENDE, N.O.S.6.1+4.2TSII33332
3125GIFTIGT FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.6.1+4.3TW2I20501
3125GIFTIGT FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.6.1+4.3TW2II33332
3140ALKALOIDER, FLYDENDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1I20501
3140ALKALOIDER, FLYDENDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1II33332
3140ALKALOIDER, FLYDENDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1III33332
3141ANTIMONFORBINDELSE, UORGANISK, FLYDENDE, N.O.S.6.1T4III33332
3142DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.6.1T1I20501
3142DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.6.1T1II33332
3142DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S.6.1T1III33332
3143FARVESTOF, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, GIFTIGT, N.O.S.6.1T2I20501
3143FARVESTOF, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, GIFTIGT, N.O.S.6.1T2II33332
3143FARVESTOF, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, FAST, GIFTIGT, N.O.S.6.1T2III33332
3144NICOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1I20501
3144NICOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1II33332
3144NICOTINFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S. eller NICOTINPRÆPARAT, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1III33332
3146ORGANOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T3I20501
3146ORGANOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T3II33332
3146ORGANOTINFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T3III33332
3155PENTACHLORPHENOL6.1T2II33332
3172TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1I20501
3172TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1II33332
3172TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FLYDENDE, N.O.S.6.1T1III33332
3243FASTE STOFFER MED GIFTIG VÆSKE, N.O.S.6.1T9II33332
3246METHANSULFONYLCHLORID6.1+8TC1I20501
3249MEDICIN, FAST, GIFTIG, N.O.S.6.1T2II33332
3249MEDICIN, FAST, GIFTIG, N.O.S.6.1T2III33332
3250CHLOREDDIKESYRE, SMELTET6.1+8TC1II0-10
3275NITRILER, GIFTIGE, BRANDFARLIGE, N.O.S.6.1+3TF1I20501
3275NITRILER, GIFTIGE, BRANDFARLIGE, N.O.S.6.1+3TF1II33332
3276NITRILER, FLYDENDE, GIFTIGE, N.O.S.6.1T1I20501
3276NITRILER, FLYDENDE, GIFTIGE, N.O.S.6.1T1II33332
3276NITRILER, FLYDENDE, GIFTIGE, N.O.S.6.1T1III33332
3277CHLORFORMIATER, GIFTIGE, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC1II33332
3278ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG, N.O.S.6.1T1I20501
3278ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG,  N.O.S.6.1T1II33332
3278ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG, N.O.S.6.1T1III33332
3279ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.6.1+3TF1I20501
3279ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S.6.1+3TF1II33332
3280ORGANOARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T3I20501
3280ORGANOARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T3II33332
3280ORGANOARSENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T3III33332
3281METALCARBONYLER, FLYDENDE, N.O.S.6.1T3I20501
3281METALCARBONYLER, FLYDENDE, N.O.S.6.1T3II33332
3281METALCARBONYLER, FLYDENDE, N.O.S.6.1T3III33332
3282ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG,  N.O.S.6.1T3I20501
3282ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG,  N.O.S.6.1T3II33332
3282ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FLYDENDE, GIFTIG,  N.O.S.6.1T3III33332
3283SELENFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T5I20501
3283SELENFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T5II33332
3283SELENFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T5III33332
3284TELLURFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5I20501
3284TELLURFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5II33332
3284TELLURFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5III33332
3285VANADIUMFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5I20501
3285VANADIUMFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5II33332
3285VANADIUMFORBINDELSE, N.O.S.6.1T5III33332
3287GIFTIG UORGANISK VÆSKE, N.O.S.6.1T4I20501
3287GIFTIG UORGANISK VÆSKE, N.O.S.6.1T4II33332
3287GIFTIG UORGANISK VÆSKE, N.O.S.6.1T4III33332
3288GIFTIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S.6.1T5I20501
3288GIFTIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S.6.1T5II33332
3288GIFTIGT UORGANISK FAST STOF, N.O.S.6.1T5III33332
3289GIFTIG UORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC3I20501
3289GIFTIG UORGANISK VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC3II33332
3290GIFTIGT UORGANISK, FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC4I20501
3290GIFTIGT UORGANISK, FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC4II33332
3291KLINISK AFFALD, USPECIFICERET, N.O.S. eller (BIO)MEDICINSK AFFALD, N.O.S. eller REGULERET MEDICINSK AFFALD, N.O.S.6.2I3II33332
3291KLINISK AFFALD, USPECIFICERET, N.O.S. eller (BIO)MEDICINSK AFFALD, N.O.S. eller REGULERET MEDICINSK AFFALD, N.O.S., i kølet flydende nitrogen6.2+2.2I3II33332
3293HYDRAZIN, VANDIG OPLØSNING med højst 37 vægt-% hydrazin6.1T4III33332
3294HYDROGENCYANID, OPLØSNING I ALKOHOL med højst 45% hydrogencyanid6.1+3TF1I0-10
33022-DIMETHYLAMINO-ETHYLACRYLAT6.1T1II33332
3315KEMIKALIEPRØVE, GIFTIG6.1T8I20501
3345PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
3345PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
3345PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
3347PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3347PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3347PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3348PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3348PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3348PHENOXYEDDIKESYREDERIVAT-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3349PYRETHROID-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7I20501
3349PYRETHROID-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7II33332
3349PYRETHROID-PESTICID, FAST, GIFTIGT6.1T7III33332
3351PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2I20501
3351PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2II33332
3351PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, flammepunkt på mindst 23°C6.1+3TF2III33332
3352PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6I20501
3352PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6II33332
3352PYRETHROID-PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT6.1T6III33332
3361CHLORSILANER, GIFTIGE, ÆTSENDE, N.O.S.6.1+8TC1II33332
3362CHLORSILANER, GIFTIGE, ÆTSENDE, BRANDFARLIGE, N.O.S.6.1+3+8TFCII33332
3373BIOLOGISK STOF, KATEGORI B6.2I4 
3373BIOLOGISK STOF, KATEGORI B
(kun animalsk materiale)
6.2I4 
3381VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover6.1T1 vagy T4I20501
3382VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover6.1T1 vagy T4I20501
3383VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, BRANDFARLIG, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover6.1+3TF1I20501
3384VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, BRANDFARLIG, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover6.1+3TF1I20501
3385VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING OG REAGERER MED VAND, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover6.1+4.3TW1I
3386VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING OG REAGERER MED VAND, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover6.1+4.3TW1I20501
3387VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, OXIDERENDE, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover6.1+5.1TO1I20501
3388VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, OXIDERENDE, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover6.1+5.1TO1I20501
3389VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, ÆTSENDE, N.O.S. med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover6.1+8TC1 vagy TC3I
3390VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, ÆTSENDE, N.O.S. med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover6.1+8TC1 vagy TC3I
3409CHLORNITROBENZENER, FLYDENDE6.1T1II33332
34104-CHLOR-o-TOLUIDINHYDROCHLORID-OPLØSNING6.1T1III33332
3411beta-NAPHTHYLAMINOPLØSNING6.1T1II33332
3411beta-NAPHTHYLAMINOPLØSNING6.1T1III33332
3413KALIUMCYANIDOPLØSNING6.1T4I20501
3413KALIUMCYANIDOPLØSNING6.1T4II33332
3413KALIUMCYANIDOPLØSNING6.1T4III33332
3414NATRIUMCYANIDOPLØSNING6.1T4I20501
3414NATRIUMCYANIDOPLØSNING6.1T4II33332
3414NATRIUMCYANIDOPLØSNING6.1T4III33332
3415NATRIUMFLUORIDOPLØSNING6.1T4III33332
3416CHLORACETOPHENON, FLYDENDE6.1T1II33332
3417XYLYLBROMID, FAST6.1T2II33332
34182,4-TOLUYLENDIAMINOPLØSNING6.1T1III33332
3422KALIUMFLUORIDOPLØSNING6.1T4III33332
3424AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLATOPLØSNING6.1T1II33332
3424AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLATOPLØSNING6.1T1III33332
3426ACRYLAMIDOPLØSNING6.1T1III33332
3427CHLORBENZYLCHLORIDER, FASTE6.1T2III33332
34283-CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FAST6.1T2II33332
3429CHLORTOLUIDINER, FLYDENDE6.1T1III33332
3430XYLENOLER, FLYDENDE6.1T1II33332
3431NITROBENZOTRIFLUORIDER, FASTE6.1T2II33332
3434NITROCRESOLER, FLYDENDE6.1T1III33332
3436HEXAFLUORACETONEHYDRAT, FAST6.1T2II33332
3437CHLORCRESOLER, FASTE6.1T2II33332
3438alfa-METHYLBENZYLALKOHOL, FAST6.1T2III33332
3439NITRILER,  FASTE, GIFTIGE, N.O.S.6.1T2I20501
3439NITRILER,  FASTE, GIFTIGE, N.O.S.6.1T2II33332
3439NITRILER,  FASTE, GIFTIGE, N.O.S.6.1T2III33332
3440SELENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T4I20501
3440SELENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T4II33332
3440SELENFORBINDELSE, FLYDENDE, N.O.S.6.1T4III33332
3441CHLORDINITROBENZENER, FASTE6.1T2II33332
3442DICHLORANILINER, FASTE6.1T2II33332
3443DINITROBENZENER, FASTE6.1T2II33332
3444NICOTINHYDROCHLORID, FAST6.1T2II33332
3445NICOTINSULFAT, FAST6.1T2II33332
3446NITROTOLUENER, FASTE6.1T2II33332
3447NITROXYLENER, FASTE6.1T2II33332
3448TÅREGASSTOF, FAST, N.O.S.6.1T2I20501
3448TÅREGASSTOF, FAST, N.O.S.6.1T2II33332
3449BROMBENZYLCYANIDER, FAST6.1T2I20501
3450DIPHENYLCHLORARSIN, FAST6.1T3I20501
3451TOLUIDINER, FASTE6.1T2II33332
3452XYLIDINER, FASTE6.1T2II33332
3454DINITROTOLUENER, FASTE6.1T2II33332
3455CRESOLER, FASTE6.1+8TC2II33332
3457CHLORNITROTOLUENER, FASTE6.1T2III33332
3458NITROANISOLER, FASTE6.1T2III33332
3459NITROBROMBENZENER, FASTE6.1T2III33332
3460N-ETHYLBENZYLTOLUIDINER, FASTE6.1T2III33332
3462TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FASTE, N.O.S.6.1T2I20501
3462TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FASTE, N.O.S.6.1T2II33332
3462TOKSINER, UDVUNDET AF LEVENDE ORGANISMER, FASTE, N.O.S.6.1T2III33332
3464ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S.6.1T2I20501
3464ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S.6.1T2II33332
3464ORGANOPHOSPHORFORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S.6.1T2III33332
3465ORGANOARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T3I20501
3465ORGANOARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T3II33332
3465ORGANOARSENFORBINDELSE, FAST, N.O.S.6.1T3III33332
3466METALCARBONYLER, FASTE, N.O.S.6.1T3I20501
3466METALCARBONYLER, FASTE, N.O.S.6.1T3II33332
3466METALCARBONYLER, FASTE, N.O.S.6.1T3III33332
3467ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S.6.1T3I20501
3467ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S.6.1T3II33332
3467ORGANOMETALLISK FORBINDELSE, FAST, GIFTIG, N.O.S.6.1T3III33332
3483ANTIBANKNINGSMIDDEL TIL
MOTORBRÆNDSTOF,
BRANDFARLIGT
6.1+3TF1I20501
3488VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S., med en LC50 på 200 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 500 LC50 eller derover6.1+3+8TFCI20501
3489VÆSKE, DER ER GIFTIG VED INDÅNDING, BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S., med en LC50 på 1000 ml/m3 eller derunder og en mættet dampkoncentration på 10 LC50 eller derover6.1+3+8TFCI20501
3490 6.1+3+4.3TFWI20501
3491 6.1+3+4.3TFWI20501
3507URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI, mindre end 0,1 kg pr. kolli, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt6.1+8 I20501