Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Denne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 7.

Klasse 7 er radioaktive stoffer og genstande.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UN Stofnavn FS Kode PG FM FF TK
2908 RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI – TOM EMBALLAGE 333 3 4
2909 RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI – GENSTANDE FREMSTILLET AF NATURLIGT URAN eller UDARMET URAN eller NATURLIGT THORIUM 333 3 4
2910 RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI – BEGRÆNSET MÆNGDE 333 3 4
2911 RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI – INSTRUMENTER eller FORARBEJDEDE GENSTANDE 333 3 4
2912 RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I), ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
2913 RADIOAKTIVT STOF, OVERFLADEFORURENEDE GENSTANDE (SCO-I eller SCO-II), ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
2915 RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, ikke-speciel form, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
2916 RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(U) KOLLI, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
2917 RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(M) KOLLI, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
2919 RADIOAKTIVT STOF, TRANSPORTERET SOM SÆRLIGT ARRANGEMENT, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
2977 RADIOAKTIVT STOF, URANHEXAFLUORID, FISSILT 7X+7E+6.1+8 0 -1 0
2978 RADIOAKTIVT STOF, URANHEXAFLUORID, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X+6.1+8 0 -1 0
3321 RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
3322 RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
3323 RADIOAKTIVT STOF, TYPE C KOLLI, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
3324 RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), FISSILT 7X+7E 0 -1 0
3325 RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), FISSILT 7X+7E 0 -1 0
3326 RADIOAKTIVT STOF, OVERFLADEFORURENEDE GENSTANDE (SCO-I eller SCO-II), FISSILT 7X+7E 0 -1 0
3327 RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, FISSILT, ikke-speciel form 7X+7E 0 -1 0
3328 RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(U) KOLLI, FISSILT 7X+7E 0 -1 0
3329 RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(M) KOLLI, FISSILT 7X+7E 0 -1 0
3330 RADIOAKTIVT STOF, TYPE C KOLLI, FISSILT 7X+7E 0 -1 0
3331 RADIOAKTIVT STOF, TRANSPORTERET SOM SÆRLIGT ARRANGEMENT, FISSILT 7X+7E 0 -1 0
3332 RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, SPECIEL FORM, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt 7X 0 -1 0
3333 RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, SPECIEL FORM, FISSILT 7X+7E 0 -1 0