ADR Frimængde Tabel (Klasse 7)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Denne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 7.

Klasse 7 er radioaktive stoffer og genstande.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UNStofnavnFSKodePGFMFFTK
2908RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI – TOM EMBALLAGE33334
2909RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI – GENSTANDE FREMSTILLET AF NATURLIGT URAN eller UDARMET URAN eller NATURLIGT THORIUM33334
2910RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI – BEGRÆNSET MÆNGDE33334
2911RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI – INSTRUMENTER eller FORARBEJDEDE GENSTANDE33334
2912RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I), ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
2913RADIOAKTIVT STOF, OVERFLADEFORURENEDE GENSTANDE (SCO-I eller SCO-II), ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
2915RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, ikke-speciel form, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
2916RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(U) KOLLI, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
2917RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(M) KOLLI, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
2919RADIOAKTIVT STOF, TRANSPORTERET SOM SÆRLIGT ARRANGEMENT, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
2977RADIOAKTIVT STOF, URANHEXAFLUORID, FISSILT7X+7E+6.1+80-10
2978RADIOAKTIVT STOF, URANHEXAFLUORID, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X+6.1+80-10
3321RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
3322RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
3323RADIOAKTIVT STOF, TYPE C KOLLI, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
3324RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), FISSILT7X+7E0-10
3325RADIOAKTIVT STOF, LAV SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), FISSILT7X+7E0-10
3326RADIOAKTIVT STOF, OVERFLADEFORURENEDE GENSTANDE (SCO-I eller SCO-II), FISSILT7X+7E0-10
3327RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, FISSILT, ikke-speciel form7X+7E0-10
3328RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(U) KOLLI, FISSILT7X+7E0-10
3329RADIOAKTIVT STOF, TYPE B(M) KOLLI, FISSILT7X+7E0-10
3330RADIOAKTIVT STOF, TYPE C KOLLI, FISSILT7X+7E0-10
3331RADIOAKTIVT STOF, TRANSPORTERET SOM SÆRLIGT ARRANGEMENT, FISSILT7X+7E0-10
3332RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, SPECIEL FORM, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt7X0-10
3333RADIOAKTIVT STOF, TYPE A KOLLI, SPECIEL FORM, FISSILT7X+7E0-10