ADR Frimængde Tabel (Klasse 9)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

I vores gratis ADR app finder du alle UN numre og tilhørende frimængdeberegning. Det er en fuld version uden tilkøbsmoduler eller udløbsdato, og der er ingen planer om at ændre dette. Den indeholder ADR 2017 bestemmelserne inklusive de to rettelsesblade, der er publiceret per primo 2018. Hent app’en på dette link.(findes desværre pt. kun til Android).

Fareseddel klasse 9 - forskellige farlige stoffer og genstande fareseddel 9A, lithiumbatterierDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 9.

Klasse 9 omfatter forskellige farlige stoffer og genstande.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UNStofnavnFSKodePGFMFFTK
1841ACETALDEHYDAMMONIAK9M11III100013
1845CARBONDIOXID, FAST (TØRIS) M11IKKE FG i ADR
1931ZINKDITHIONIT (ZINKHYDROSULFIT)9M11III100013
1941DIBROMDIFLUORMETHAN9M11III100013
1990BENZALDEHYD9M11III100013
2071  M11IKKE FG i ADR
2211EKSPANDERBARE POLYMERKUGLER, der afgiver brandfarlige dampeM3III100013
2212ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, anthophyllit, crocidolit)9M1II33332
2216FISKEMEL (FISKEAFFALD), STABILISERET M11IKKE FG i ADR
2315POLYCHLOREREDE BIPHENYLER, FLYDENDE9M2II0-10
2590ASBEST, CHRYSOTIL9M1III100013
2807MAGNETISKE MATERIALER M11IKKE FG i ADR
2969RICINUSFRØ eller RICINUSMEL eller RICINUSPRESSERESTER eller RICINUSFLAGER9M11II33332
2990REDNINGSUDSTYR, SELVOPPUSTENDE9M5 100013
3072REDNINGSUDSTYR, IKKE SELVOPPUSTENDE, der indeholder udstyr, som er farligt gods9M5 100013
3077MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.9M7III100013
3082MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.9M6III100013
3090LITHIUMMETALBATTERIER (inklusiv lithium-legeringsbatterier)9AM4 33332
3091LITHIUMMETALBATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITHIUMBATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusiv lithium-legerings-batterier)9AM4 33332
3151POLYHALOGENEREDE BIPHENYLER, FLYDENDE eller HALOGENEREDE MONOMETHYLDIPHENYL-METHANER, FLYDENDE eller POLYHALOGENEREDE TERPHENYLER, FLYDENDE9M2II0-10
3152POLYHALOGENEREDE BIPHENYLER, FASTE eller HALOGENEREDE MONOMETHYLDIPHENYL-METHANER, FASTE eller POLYHALOGENEREDE TERPHENYLER, FASTE9M2II0-10
3166  M11 
3171BATTERIDREVET KØRETØJ eller BATTERIDREVET UDSTYR M11 
3245GENETISK MODIFICEREDE MIKROORGANISMER eller GENETISK MODIFICEREDE ORGANISMER9M8 33332
3245GENETISK MODIFICEREDE MIKROORGANISMER eller GENETISK MODIFICEREDE ORGANISMER, i kølet flydende nitrogen9+2.2M8 33332
3257 9M9III
3257 9M9III100013
3258OPVARMET FAST STOF, N.O.S., ved en temperatur på eller over 240°C9M10III100013
3268SIKKERHEDSANORDNINGER, elektrisk initierede9M5 100014
3314PLASTSTØBEBLANDING i dejform, pladeform eller ekstruderet reb, der afgiver brandfarlige dampeM3III100013
3316KEMISK TESTSÆT eller FØRSTEHJÆLPSUDSTYR9M11II33332
3316KEMISK TESTSÆT eller FØRSTEHJÆLPSUDSTYR9M11III100013
3334VÆSKE, UNDERLAGT GÆLDENDE LUFTFARTSFORSKRIFTER, N.O.S. M11IKKE FG i ADR
3335FAST STOF, UNDERLAGT GÆLDENDE LUFTFARTSFORSKRIFTER, N.O.S. M11IKKE FG i ADR
3359LASTTRANSPORTENHED, DESINFICERET MED GAS M11 
3363FARLIGT GODS I MASKINER eller FARLIGT GODS I APPARATER M11IKKE FG i ADR (se også 1.1.3.1 (b))
3432POLYCHLOREREDE BIPHENYLER, FASTE9M2II0-10
3480LITHIUMIONBATTERIER (inklusiv lithiumionpolymerbatterier)9AM4 33332
3481LITHIUMIONBATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller
LITHIUMIONBATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusiv lithiumionpolymerbatterier)
9AM4 33332
3496BATTERIER, NIKKEL-METALHYDRID M11IKKE FG i ADR
3499KONDENSATOR, ELEKTRISK DOBBELTLAGS- (med en energilagringskapacitet større end 0,3 watt-time)9M11 33334
3508KONDENSATOR, ASYMMETRISK
(med en energilagringskapacitet
større end 0,3 watt-time)
9M11 20504
3509EMBALLAGER, KASSEREDE,
TOMME, URENSEDE
9M11 20504
3530MOTOR, FORBRÆNDINGS-, eller MASKINE, FORBRÆNDINGS-9M11