Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

I vores gratis ADR app finder du alle UN numre og tilhørende frimængdeberegning. Det er en fuld version uden tilkøbsmoduler eller udløbsdato, og der er ingen planer om at ændre dette. Den indeholder ADR 2017 bestemmelserne inklusive de to rettelsesblade, der er publiceret per primo 2018. Hent app’en på dette link.(findes desværre pt. kun til Android).

Fareseddel klasse 9 - forskellige farlige stoffer og genstande fareseddel 9A, lithiumbatterierDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 9.

Klasse 9 omfatter forskellige farlige stoffer og genstande.

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UN Stofnavn FS Kode PG FM FF TK
1841 ACETALDEHYDAMMONIAK 9 M11 III 1000 1 3
1845 CARBONDIOXID, FAST (TØRIS)   M11 IKKE FG i ADR
1931 ZINKDITHIONIT (ZINKHYDROSULFIT) 9 M11 III 1000 1 3
1941 DIBROMDIFLUORMETHAN 9 M11 III 1000 1 3
1990 BENZALDEHYD 9 M11 III 1000 1 3
2071     M11 IKKE FG i ADR
2211 EKSPANDERBARE POLYMERKUGLER, der afgiver brandfarlige dampe M3 III 1000 1 3
2212 ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, anthophyllit, crocidolit) 9 M1 II 333 3 2
2216 FISKEMEL (FISKEAFFALD), STABILISERET   M11 IKKE FG i ADR
2315 POLYCHLOREREDE BIPHENYLER, FLYDENDE 9 M2 II 0 -1 0
2590 ASBEST, CHRYSOTIL 9 M1 III 1000 1 3
2807 MAGNETISKE MATERIALER   M11 IKKE FG i ADR
2969 RICINUSFRØ eller RICINUSMEL eller RICINUSPRESSERESTER eller RICINUSFLAGER 9 M11 II 333 3 2
2990 REDNINGSUDSTYR, SELVOPPUSTENDE 9 M5   1000 1 3
3072 REDNINGSUDSTYR, IKKE SELVOPPUSTENDE, der indeholder udstyr, som er farligt gods 9 M5   1000 1 3
3077 MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. 9 M7 III 1000 1 3
3082 MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. 9 M6 III 1000 1 3
3090 LITHIUMMETALBATTERIER (inklusiv lithium-legeringsbatterier) 9A M4   333 3 2
3091 LITHIUMMETALBATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITHIUMBATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusiv lithium-legerings-batterier) 9A M4   333 3 2
3151 POLYHALOGENEREDE BIPHENYLER, FLYDENDE eller HALOGENEREDE MONOMETHYLDIPHENYL-METHANER, FLYDENDE eller POLYHALOGENEREDE TERPHENYLER, FLYDENDE 9 M2 II 0 -1 0
3152 POLYHALOGENEREDE BIPHENYLER, FASTE eller HALOGENEREDE MONOMETHYLDIPHENYL-METHANER, FASTE eller POLYHALOGENEREDE TERPHENYLER, FASTE 9 M2 II 0 -1 0
3166     M11  
3171 BATTERIDREVET KØRETØJ eller BATTERIDREVET UDSTYR   M11  
3245 GENETISK MODIFICEREDE MIKROORGANISMER eller GENETISK MODIFICEREDE ORGANISMER 9 M8   333 3 2
3245 GENETISK MODIFICEREDE MIKROORGANISMER eller GENETISK MODIFICEREDE ORGANISMER, i kølet flydende nitrogen 9+2.2 M8   333 3 2
3257   9 M9 III
3257   9 M9 III 1000 1 3
3258 OPVARMET FAST STOF, N.O.S., ved en temperatur på eller over 240°C 9 M10 III 1000 1 3
3268 SIKKERHEDSANORDNINGER, elektrisk initierede 9 M5   1000 1 4
3314 PLASTSTØBEBLANDING i dejform, pladeform eller ekstruderet reb, der afgiver brandfarlige dampe M3 III 1000 1 3
3316 KEMISK TESTSÆT eller FØRSTEHJÆLPSUDSTYR 9 M11 II 333 3 2
3316 KEMISK TESTSÆT eller FØRSTEHJÆLPSUDSTYR 9 M11 III 1000 1 3
3334 VÆSKE, UNDERLAGT GÆLDENDE LUFTFARTSFORSKRIFTER, N.O.S.   M11 IKKE FG i ADR
3335 FAST STOF, UNDERLAGT GÆLDENDE LUFTFARTSFORSKRIFTER, N.O.S.   M11 IKKE FG i ADR
3359 LASTTRANSPORTENHED, DESINFICERET MED GAS   M11  
3363 FARLIGT GODS I MASKINER eller FARLIGT GODS I APPARATER   M11 IKKE FG i ADR (se også 1.1.3.1 (b))
3432 POLYCHLOREREDE BIPHENYLER, FASTE 9 M2 II 0 -1 0
3480 LITHIUMIONBATTERIER (inklusiv lithiumionpolymerbatterier) 9A M4   333 3 2
3481 LITHIUMIONBATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller
LITHIUMIONBATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusiv lithiumionpolymerbatterier)
9A M4   333 3 2
3496 BATTERIER, NIKKEL-METALHYDRID   M11 IKKE FG i ADR
3499 KONDENSATOR, ELEKTRISK DOBBELTLAGS- (med en energilagringskapacitet større end 0,3 watt-time) 9 M11   333 3 4
3508 KONDENSATOR, ASYMMETRISK
(med en energilagringskapacitet
større end 0,3 watt-time)
9 M11   20 50 4
3509 EMBALLAGER, KASSEREDE,
TOMME, URENSEDE
9 M11   20 50 4
3530 MOTOR, FORBRÆNDINGS-, eller MASKINE, FORBRÆNDINGS- 9 M11