Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Klasse 5.1 Oxiderende stofferKlasse 5.2 - Organiske peroxiderDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 5.

Klasse 5 er underinddelt i

  • 5.1 Brandnærende stoffer (oxiderende)
  • 5.2 Organiske peroxider

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UN Stofnavn FS Kode PG FM FF TK
1438 ALUMINIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1439 AMMONIUMDICHROMAT 5.1 O2 II 333 3 2
1442 AMMONIUMPERCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1444 AMMONIUMPERSULFAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1445 BARIUMCHLORAT, FAST 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
1446 BARIUMNITRAT 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
1447 BARIUMPERCHLORAT, FAST 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
1448 BARIUMPERMANGANAT 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
1449 BARIUMPEROXID 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
1450 BROMATER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
1451 CAESIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1452 CALCIUMCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1453 CALCIUMCHLORIT 5.1 O2 II 333 3 2
1454 CALCIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1455 CALCIUMPERCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1456 CALCIUMPERMANGANAT 5.1 O2 II 333 3 2
1457 CALCIUMPEROXID 5.1 O2 II 333 3 2
1458 BORATER OG CHLORATER, BLANDING 5.1 O2 II 333 3 2
1458 BORATER OG CHLORATER, BLANDING 5.1 O2 III 1000 1 3
1459 CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, BLANDING, FAST 5.1 O2 II 333 3 2
1459 CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, BLANDING, FAST 5.1 O2 III 1000 1 3
1461 CHLORATER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
1462 CHLORITER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
1463 CHROMTRIOXID, VANDFRIT 5.1+6.1+8 OTC II 333 3 2
1465 DIDYMIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1466 JERN(III)NITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1467 GUANIDINNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1469 BLYNITRAT 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
1470 BLYPERCHLORAT, FAST 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
1471 LITHIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller LITHIUMHYPOCHLORIT, BLANDING 5.1 O2 II 333 3 2
1471 LITHIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller LITHIUMHYPOCHLORIT, BLANDING 5.1 O2 III 1000 1 3
1472 LITHIUMPEROXID 5.1 O2 II 333 3 2
1473 MAGNESIUMBROMAT 5.1 O2 II 333 3 2
1474 MAGNESIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1475 MAGNESIUMPERCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1476 MAGNESIUMPEROXID 5.1 O2 II 333 3 2
1477 NITRATER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
1477 NITRATER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 III 1000 1 3
1479 OXIDERENDE FAST STOF, N.O.S. 5.1 O2 I 20 50 1
1479 OXIDERENDE FAST STOF, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
1479 OXIDERENDE FAST STOF, N.O.S. 5.1 O2 III 1000 1 3
1481 PERCHLORATER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
1481 PERCHLORATER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 III 1000 1 3
1482 PERMANGANATER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
1482 PERMANGANATER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 III 1000 1 3
1483 PEROXIDER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
1483 PEROXIDER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 III 1000 1 3
1484 KALIUMBROMAT 5.1 O2 II 333 3 2
1485 KALIUMCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1486 KALIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1487 KALIUMNITRAT OG NATRIUMNITRIT, BLANDING 5.1 O2 II 333 3 2
1488 KALIUMNITRIT 5.1 O2 II 333 3 2
1489 KALIUMPERCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1490 KALIUMPERMANGANAT 5.1 O2 II 333 3 2
1491 KALIUMPEROXID 5.1 O2 I 20 50 1
1492 KALIUMPERSULFAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1493 SØLVNITRAT 5.1 O2 II 333 3 2
1494 NATRIUMBROMAT 5.1 O2 II 333 3 2
1495 NATRIUMCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1496 NATRIUMCHLORIT 5.1 O2 II 333 3 2
1498 NATRIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1499 NATRIUMNITRAT OG KALIUMNITRAT, BLANDING 5.1 O2 III 1000 1 3
1500 NATRIUMNITRIT 5.1+6.1 OT2 III 1000 1 3
1502 NATRIUMPERCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1503 NATRIUMPERMANGANAT 5.1 O2 II 333 3 2
1504 NATRIUMPEROXID 5.1 O2 I 20 50 1
1505 NATRIUMPERSULFAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1506 STRONTIUMCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1507 STRONTIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
1508 STRONTIUMPERCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1509 STRONTIUMPEROXID 5.1 O2 II 333 3 2
1511 CARBAMIDHYDROGENPEROXID (UREAHYDROGENPEROXID) 5.1+8 OC2 III 1000 1 3
1512 ZINKAMMONIUMNITRIT 5.1 O2 II 333 3 2
1513 ZINKCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
1514 ZINKNITRAT 5.1 O2 II 333 3 2
1515 ZINKPERMANGANAT 5.1 O2 II 333 3 2
1516 ZINKPEROXID 5.1 O2 II 333 3 2
1745 BROMPENTAFLUORID 5.1+6.1+8 OTC I 20 50 1
1746 BROMTRIFLUORID 5.1+6.1+8 OTC I 20 50 1
1748 CALCIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR med mere end 39% aktivt chlor (8,8% aktivt oxygen) 5.1 O2 II 333 3 2
1748 CALCIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR med mere end 39% aktivt chlor (8,8% aktivt oxygen) 5.1 O2 III 1000 1 3
1872 BLYDIOXID 5.1+6.1 OT2 III 1000 1 3
1873 PERCHLORSYRE med mere end 50 vægt-%, men højst 72 vægt-% syre 5.1+8 OC1 I 20 50 1
1942 AMMONIUMNITRAT med højst 0,2% brændbare stoffer, herunder organiske stoffer beregnet som kulstof, og frit for andre tilsætningsstoffer 5.1 O2 III
2014 HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING med mindst 20%, men højst 60% hydrogenperoxid (stabiliseret efter behov) 5.1+8 OC1 II 333 3 2
2015 HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING, STABILISERET, med mere end 70% hydrogenperoxid 5.1+8 OC1 I 20 50 1
2015 HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING, STABILISERET, med mere end 60%, men højst 70% hydrogenperoxid 5.1+8 OC1 I 20 50 1
2067 AMMONIUMNITRATBASERET GØDNING 5.1 O2 III 1000 1 3
2208 CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR med mere end 10%, men højst 39% aktivt chlor 5.1 O2 III 1000 1 3
2426 AMMONIUMNITRAT, FLYDENDE, varm koncentreret opløsning med en koncentration på mere end 80% men højst 93% 5.1 O1 0 -1 0
2427 KALIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING 5.1 O1 II 333 3 2
2427 KALIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING 5.1 O1 III 1000 1 3
2428 NATRIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING 5.1 O1 II 333 3 2
2428 NATRIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING 5.1 O1 III 1000 1 3
2429 CALCIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING 5.1 O1 II 333 3 2
2429 CALCIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING 5.1 O1 III 1000 1 3
2464 BERYLLIUMNITRAT 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
2465 DICHLORISOCYANURSYRE, TØR eller DICHLORISOCYANURSYRE-SALTE 5.1 O2 II 333 3 2
2466 KALIUMSUPEROXID 5.1 O2 I 20 50 1
2468 TRICHLORISOCYANURSYRE, TØR 5.1 O2 II 333 3 2
2469 ZINKBROMAT 5.1 O2 III 1000 1 3
2495 IODPENTAFLUORID 5.1+6.1+8 OTC I 20 50 1
2547 NATRIUMSUPEROXID 5.1 O2 I 20 50 1
2573 THALLIUMCHLORAT 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
2626 CHLORSYRE, VANDIG OPLØSNING med højst 10% chlorsyre 5.1 O1 II 333 3 2
2627 NITRITER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
2719 BARIUMBROMAT 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
2720 CHROMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
2721 KOBBERCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
2722 LITHIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
2723 MAGNESIUMCHLORAT 5.1 O2 II 333 3 2
2724 MANGANNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
2725 NIKKELNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
2726 NIKKELNITRIT 5.1 O2 III 1000 1 3
2728 ZIRCONIUMNITRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
2741 BARIUMHYPOCHLORIT med mere end 22% aktivt chlor 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
2880 CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRERET, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET med mindst 5,5%, men højst 16% vand 5.1 O2 II 333 3 2
2880 CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRERET, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET med mindst 5,5%, men højst 16% vand 5.1 O2 III 1000 1 3
2984 HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING, med mindst 8%, men mindre end 20% hydrogenperoxid (stabiliseret efter behov) 5.1 O1 III 1000 1 3
3085 OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 5.1+8 OC2 I 20 50 1
3085 OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 5.1+8 OC2 II 333 3 2
3085 OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S. 5.1+8 OC2 III 1000 1 3
3087 OXIDERENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 5.1+6.1 OT2 I 20 50 1
3087 OXIDERENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 5.1+6.1 OT2 II 333 3 2
3087 OXIDERENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S. 5.1+6.1 OT2 III 1000 1 3
3098 OXIDERENDE VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 5.1+8 OC1 I 20 50 1
3098 OXIDERENDE VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 5.1+8 OC1 II 333 3 2
3098 OXIDERENDE VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. 5.1+8 OC1 III 1000 1 3
3099 OXIDERENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 5.1+6.1 OT1 I 20 50 1
3099 OXIDERENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 5.1+6.1 OT1 II 333 3 2
3099 OXIDERENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. 5.1+6.1 OT1 III 1000 1 3
3100 OXIDERENDE FAST STOF, SELVOPVARMENDE , N.O.S. OS TRANSPORT IKKE TILLADT
3101 ORGANISK PEROXID, TYPE B, FLYDENDE 5.2+1 P1 20 50 1
3102 ORGANISK PEROXID, TYPE B, FAST 5.2+1 P1 20 50 1
3103 ORGANISK PEROXID, TYPE C, FLYDENDE 5.2 P1 20 50 1
3104 ORGANISK PEROXID, TYPE C, FAST 5.2 P1 20 50 1
3105 ORGANISK PEROXID, TYPE D, FLYDENDE 5.2 P1 333 3 2
3106 ORGANISK PEROXID, TYPE D, FAST 5.2 P1 333 3 2
3107 ORGANISK PEROXID, TYPE E, FLYDENDE 5.2 P1 333 3 2
3108 ORGANISK PEROXID, TYPE E, FAST 5.2 P1 333 3 2
3109 ORGANISK PEROXID, TYPE F, FLYDENDE 5.2 P1 333 3 2
3110 ORGANISK PEROXID, TYPE F, FAST 5.2 P1 333 3 2
3111 ORGANISK PEROXID TYPE B, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL 5.2+1 P2 20 50 1
3112 ORGANISK PEROXID TYPE B, FAST, MED TEMPERATURKONTROL 5.2+1 P2 20 50 1
3113 ORGANISK PEROXID TYPE C, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL 5.2 P2 20 50 1
3114 ORGANISK PEROXID TYPE C, FAST, MED TEMPERATURKONTROL 5.2 P2 20 50 1
3115 ORGANISK PEROXID TYPE D, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL 5.2 P2 20 50 1
3116 ORGANISK PEROXID TYPE D, FAST, MED TEMPERATURKONTROL 5.2 P2 20 50 1
3117 ORGANISK PEROXID TYPE E, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL 5.2 P2 20 50 1
3118 ORGANISK PEROXID TYPE E, FAST, MED TEMPERATURKONTROL 5.2 P2 20 50 1
3119 ORGANISK PEROXID TYPE F, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL 5.2 P2 20 50 1
3120 ORGANISK PEROXID TYPE F, FAST, MED TEMPERATURKONTROL 5.2 P2 20 50 1
3121 OXIDERENDE FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S. OW TRANSPORT IKKE TILLADT
3137 OXIDERENDE FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S. OF TRANSPORT IKKE TILLADT
3139 OXIDERENDE VÆSKE, N.O.S. 5.1 O1 I 20 50 1
3139 OXIDERENDE VÆSKE, N.O.S. 5.1 O1 II 333 3 2
3139 OXIDERENDE VÆSKE, N.O.S. 5.1 O1 III 1000 1 3
3149 HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING med syre(r), vand og højst 5% pereddikesyre, STABILISERET 5.1+8 OC1 II 333 3 2
3210 CHLORATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 II 333 3 2
3210 CHLORATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 III 1000 1 3
3211 PERCHLORATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 II 333 3 2
3211 PERCHLORATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 III 1000 1 3
3212 HYPOCHLORITER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 II 333 3 2
3213 BROMATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 II 333 3 2
3213 BROMATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 III 1000 1 3
3214 PERMANGANATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 II 333 3 2
3215 PERSULFATER, UORGANISKE, N.O.S. 5.1 O2 III 1000 1 3
3216 PERSULFATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 III 1000 1 3
3218 NITRATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 II 333 3 2
3218 NITRATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 III 1000 1 3
3219 NITRITER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 II 333 3 2
3219 NITRITER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S. 5.1 O1 III 1000 1 3
3247 NATRIUMPEROXOBORAT, VANDFRIT 5.1 O2 II 333 3 2
3356 OXYGENGENERATOR, KEMISK 5.1 O3 333 3 2
3375 AMMONIUMNITRAT, EMULSION eller SUSPENSION eller GEL, mellemprodukt til sprængstoffer, flydende 5.1 O1 II 333 3 2
3375 AMMONIUMNITRAT, EMULSION eller SUSPENSION eller GEL, mellemprodukt til sprængstoffer, fast 5.1 O2 II 333 3 2
3377 NATRIUMPERBORAT-MONOHYDRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
3378 NATRIUMCARBONAT PEROXYHYDRAT 5.1 O2 II 333 3 2
3378 NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT 5.1 O2 III 1000 1 3
3405 BARIUMCHLORATOPLØSNING 5.1+6.1 OT1 II 333 3 2
3405 BARIUMCHLORATOPLØSNING 5.1+6.1 OT1 III 1000 1 3
3406 BARIUMPERCHLORATOPLØSNING 5.1+6.1 OT1 II 333 3 2
3406 BARIUMPERCHLORATOPLØSNING 5.1+6.1 OT1 III 1000 1 3
3407 CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, BLANDING, OPLØSNING 5.1 O1 II 333 3 2
3407 CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, BLANDING, OPLØSNING 5.1 O1 III 1000 1 3
3408 BLYPERCHLORATOPLØSNING 5.1+6.1 OT1 II 333 3 2
3408 BLYPERCHLORATOPLØSNING 5.1+6.1 OT1 III 1000 1 3
3485 CALCIUMHYPOCHLORIT, TØR, ÆTSENDE, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR, ÆTSENDE, med mindst 39 % aktivt chlor, (8,8 % aktivt oxygen) 5.1+8 OC2 II 333 3 2
3486 CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR, ÆTSENDE, med mindst 10 % og højst 39 % aktivt chlor 5.1+8 OC2 III 1000 1 3
3487 CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRERET, ÆTSENDE, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET, ÆTSENDE, med mindst 5,5 % og højst 16 % vand 5.1+8 OC2 II 333 3 2
3487 CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRERET, ÆTSENDE, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET, ÆTSENDE, med mindst 5,5 % og højst 16 % vand 5.1+8 OC2 III 1000 1 3