ADR Frimængde Tabel (Klasse 5)

Denne artikel er ikke opdateret til seneste ADR – kontakt os, hvis du har spørgsmål!

Beskrivelsen er baseret på ADR-konventionen 2017 og den danske bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods nr. 828 af 10. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl.

Klasse 5.1 Oxiderende stofferKlasse 5.2 - Organiske peroxiderDenne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 5.

Klasse 5 er underinddelt i

  • 5.1 Brandnærende stoffer (oxiderende)
  • 5.2 Organiske peroxider

Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren. Læs også artiklen om ADR frimængde. Begrebet ‘Frimængde’ finder ikke anvendelse ved hverken søfragt eller luftfragt.

Husk, ved påtænkt frimængdekørsel skal den samlede mængde farligt gods inden for hvert transportkategori (TK) anføres på transportdokumentet.

  • FS = Faresedler
  • PG = Pakkegruppe / emballagegruppe
  • FM = Frimængde (kg eller liter alt efter hvad relevant)
  • FF = Farefaktor
  • TK = Transportkategori
UNStofnavnFSKodePGFMFFTK
1438ALUMINIUMNITRAT5.1O2III100013
1439AMMONIUMDICHROMAT5.1O2II33332
1442AMMONIUMPERCHLORAT5.1O2II33332
1444AMMONIUMPERSULFAT5.1O2III100013
1445BARIUMCHLORAT, FAST5.1+6.1OT2II33332
1446BARIUMNITRAT5.1+6.1OT2II33332
1447BARIUMPERCHLORAT, FAST5.1+6.1OT2II33332
1448BARIUMPERMANGANAT5.1+6.1OT2II33332
1449BARIUMPEROXID5.1+6.1OT2II33332
1450BROMATER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2II33332
1451CAESIUMNITRAT5.1O2III100013
1452CALCIUMCHLORAT5.1O2II33332
1453CALCIUMCHLORIT5.1O2II33332
1454CALCIUMNITRAT5.1O2III100013
1455CALCIUMPERCHLORAT5.1O2II33332
1456CALCIUMPERMANGANAT5.1O2II33332
1457CALCIUMPEROXID5.1O2II33332
1458BORATER OG CHLORATER, BLANDING5.1O2II33332
1458BORATER OG CHLORATER, BLANDING5.1O2III100013
1459CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, BLANDING, FAST5.1O2II33332
1459CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, BLANDING, FAST5.1O2III100013
1461CHLORATER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2II33332
1462CHLORITER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2II33332
1463CHROMTRIOXID, VANDFRIT5.1+6.1+8OTCII33332
1465DIDYMIUMNITRAT5.1O2III100013
1466JERN(III)NITRAT5.1O2III100013
1467GUANIDINNITRAT5.1O2III100013
1469BLYNITRAT5.1+6.1OT2II33332
1470BLYPERCHLORAT, FAST5.1+6.1OT2II33332
1471LITHIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller LITHIUMHYPOCHLORIT, BLANDING5.1O2II33332
1471LITHIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller LITHIUMHYPOCHLORIT, BLANDING5.1O2III100013
1472LITHIUMPEROXID5.1O2II33332
1473MAGNESIUMBROMAT5.1O2II33332
1474MAGNESIUMNITRAT5.1O2III100013
1475MAGNESIUMPERCHLORAT5.1O2II33332
1476MAGNESIUMPEROXID5.1O2II33332
1477NITRATER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2II33332
1477NITRATER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2III100013
1479OXIDERENDE FAST STOF, N.O.S.5.1O2I20501
1479OXIDERENDE FAST STOF, N.O.S.5.1O2II33332
1479OXIDERENDE FAST STOF, N.O.S.5.1O2III100013
1481PERCHLORATER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2II33332
1481PERCHLORATER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2III100013
1482PERMANGANATER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2II33332
1482PERMANGANATER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2III100013
1483PEROXIDER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2II33332
1483PEROXIDER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2III100013
1484KALIUMBROMAT5.1O2II33332
1485KALIUMCHLORAT5.1O2II33332
1486KALIUMNITRAT5.1O2III100013
1487KALIUMNITRAT OG NATRIUMNITRIT, BLANDING5.1O2II33332
1488KALIUMNITRIT5.1O2II33332
1489KALIUMPERCHLORAT5.1O2II33332
1490KALIUMPERMANGANAT5.1O2II33332
1491KALIUMPEROXID5.1O2I20501
1492KALIUMPERSULFAT5.1O2III100013
1493SØLVNITRAT5.1O2II33332
1494NATRIUMBROMAT5.1O2II33332
1495NATRIUMCHLORAT5.1O2II33332
1496NATRIUMCHLORIT5.1O2II33332
1498NATRIUMNITRAT5.1O2III100013
1499NATRIUMNITRAT OG KALIUMNITRAT, BLANDING5.1O2III100013
1500NATRIUMNITRIT5.1+6.1OT2III100013
1502NATRIUMPERCHLORAT5.1O2II33332
1503NATRIUMPERMANGANAT5.1O2II33332
1504NATRIUMPEROXID5.1O2I20501
1505NATRIUMPERSULFAT5.1O2III100013
1506STRONTIUMCHLORAT5.1O2II33332
1507STRONTIUMNITRAT5.1O2III100013
1508STRONTIUMPERCHLORAT5.1O2II33332
1509STRONTIUMPEROXID5.1O2II33332
1511CARBAMIDHYDROGENPEROXID (UREAHYDROGENPEROXID)5.1+8OC2III100013
1512ZINKAMMONIUMNITRIT5.1O2II33332
1513ZINKCHLORAT5.1O2II33332
1514ZINKNITRAT5.1O2II33332
1515ZINKPERMANGANAT5.1O2II33332
1516ZINKPEROXID5.1O2II33332
1745BROMPENTAFLUORID5.1+6.1+8OTCI20501
1746BROMTRIFLUORID5.1+6.1+8OTCI20501
1748CALCIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR med mere end 39% aktivt chlor (8,8% aktivt oxygen)5.1O2II33332
1748CALCIUMHYPOCHLORIT, TØRT eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR med mere end 39% aktivt chlor (8,8% aktivt oxygen)5.1O2III100013
1872BLYDIOXID5.1+6.1OT2III100013
1873PERCHLORSYRE med mere end 50 vægt-%, men højst 72 vægt-% syre5.1+8OC1I20501
1942AMMONIUMNITRAT med højst 0,2% brændbare stoffer, herunder organiske stoffer beregnet som kulstof, og frit for andre tilsætningsstoffer5.1O2III
2014HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING med mindst 20%, men højst 60% hydrogenperoxid (stabiliseret efter behov)5.1+8OC1II33332
2015HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING, STABILISERET, med mere end 70% hydrogenperoxid5.1+8OC1I20501
2015HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING, STABILISERET, med mere end 60%, men højst 70% hydrogenperoxid5.1+8OC1I20501
2067AMMONIUMNITRATBASERET GØDNING5.1O2III100013
2208CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR med mere end 10%, men højst 39% aktivt chlor5.1O2III100013
2426AMMONIUMNITRAT, FLYDENDE, varm koncentreret opløsning med en koncentration på mere end 80% men højst 93%5.1O10-10
2427KALIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING5.1O1II33332
2427KALIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING5.1O1III100013
2428NATRIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING5.1O1II33332
2428NATRIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING5.1O1III100013
2429CALCIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING5.1O1II33332
2429CALCIUMCHLORAT, VANDIG OPLØSNING5.1O1III100013
2464BERYLLIUMNITRAT5.1+6.1OT2II33332
2465DICHLORISOCYANURSYRE, TØR eller DICHLORISOCYANURSYRE-SALTE5.1O2II33332
2466KALIUMSUPEROXID5.1O2I20501
2468TRICHLORISOCYANURSYRE, TØR5.1O2II33332
2469ZINKBROMAT5.1O2III100013
2495IODPENTAFLUORID5.1+6.1+8OTCI20501
2547NATRIUMSUPEROXID5.1O2I20501
2573THALLIUMCHLORAT5.1+6.1OT2II33332
2626CHLORSYRE, VANDIG OPLØSNING med højst 10% chlorsyre5.1O1II33332
2627NITRITER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2II33332
2719BARIUMBROMAT5.1+6.1OT2II33332
2720CHROMNITRAT5.1O2III100013
2721KOBBERCHLORAT5.1O2II33332
2722LITHIUMNITRAT5.1O2III100013
2723MAGNESIUMCHLORAT5.1O2II33332
2724MANGANNITRAT5.1O2III100013
2725NIKKELNITRAT5.1O2III100013
2726NIKKELNITRIT5.1O2III100013
2728ZIRCONIUMNITRAT5.1O2III100013
2741BARIUMHYPOCHLORIT med mere end 22% aktivt chlor5.1+6.1OT2II33332
2880CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRERET, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET med mindst 5,5%, men højst 16% vand5.1O2II33332
2880CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRERET, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET med mindst 5,5%, men højst 16% vand5.1O2III100013
2984HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING, med mindst 8%, men mindre end 20% hydrogenperoxid (stabiliseret efter behov)5.1O1III100013
3085OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.5.1+8OC2I20501
3085OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.5.1+8OC2II33332
3085OXIDERENDE FAST STOF, ÆTSENDE, N.O.S.5.1+8OC2III100013
3087OXIDERENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.5.1+6.1OT2I20501
3087OXIDERENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.5.1+6.1OT2II33332
3087OXIDERENDE FAST STOF, GIFTIGT, N.O.S.5.1+6.1OT2III100013
3098OXIDERENDE VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.5.1+8OC1I20501
3098OXIDERENDE VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.5.1+8OC1II33332
3098OXIDERENDE VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S.5.1+8OC1III100013
3099OXIDERENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.5.1+6.1OT1I20501
3099OXIDERENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.5.1+6.1OT1II33332
3099OXIDERENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.5.1+6.1OT1III100013
3100OXIDERENDE FAST STOF, SELVOPVARMENDE , N.O.S.OSTRANSPORT IKKE TILLADT
3101ORGANISK PEROXID, TYPE B, FLYDENDE5.2+1P120501
3102ORGANISK PEROXID, TYPE B, FAST5.2+1P120501
3103ORGANISK PEROXID, TYPE C, FLYDENDE5.2P120501
3104ORGANISK PEROXID, TYPE C, FAST5.2P120501
3105ORGANISK PEROXID, TYPE D, FLYDENDE5.2P133332
3106ORGANISK PEROXID, TYPE D, FAST5.2P133332
3107ORGANISK PEROXID, TYPE E, FLYDENDE5.2P133332
3108ORGANISK PEROXID, TYPE E, FAST5.2P133332
3109ORGANISK PEROXID, TYPE F, FLYDENDE5.2P133332
3110ORGANISK PEROXID, TYPE F, FAST5.2P133332
3111ORGANISK PEROXID TYPE B, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL5.2+1P220501
3112ORGANISK PEROXID TYPE B, FAST, MED TEMPERATURKONTROL5.2+1P220501
3113ORGANISK PEROXID TYPE C, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL5.2P220501
3114ORGANISK PEROXID TYPE C, FAST, MED TEMPERATURKONTROL5.2P220501
3115ORGANISK PEROXID TYPE D, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL5.2P220501
3116ORGANISK PEROXID TYPE D, FAST, MED TEMPERATURKONTROL5.2P220501
3117ORGANISK PEROXID TYPE E, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL5.2P220501
3118ORGANISK PEROXID TYPE E, FAST, MED TEMPERATURKONTROL5.2P220501
3119ORGANISK PEROXID TYPE F, FLYDENDE, MED TEMPERATURKONTROL5.2P220501
3120ORGANISK PEROXID TYPE F, FAST, MED TEMPERATURKONTROL5.2P220501
3121OXIDERENDE FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.OWTRANSPORT IKKE TILLADT
3137OXIDERENDE FAST STOF, BRANDFARLIGT, N.O.S.OFTRANSPORT IKKE TILLADT
3139OXIDERENDE VÆSKE, N.O.S.5.1O1I20501
3139OXIDERENDE VÆSKE, N.O.S.5.1O1II33332
3139OXIDERENDE VÆSKE, N.O.S.5.1O1III100013
3149HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING med syre(r), vand og højst 5% pereddikesyre, STABILISERET5.1+8OC1II33332
3210CHLORATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1II33332
3210CHLORATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1III100013
3211PERCHLORATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1II33332
3211PERCHLORATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1III100013
3212HYPOCHLORITER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2II33332
3213BROMATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1II33332
3213BROMATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1III100013
3214PERMANGANATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1II33332
3215PERSULFATER, UORGANISKE, N.O.S.5.1O2III100013
3216PERSULFATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1III100013
3218NITRATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1II33332
3218NITRATER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1III100013
3219NITRITER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1II33332
3219NITRITER, UORGANISKE, VANDIG OPLØSNING, N.O.S.5.1O1III100013
3247NATRIUMPEROXOBORAT, VANDFRIT5.1O2II33332
3356OXYGENGENERATOR, KEMISK5.1O333332
3375AMMONIUMNITRAT, EMULSION eller SUSPENSION eller GEL, mellemprodukt til sprængstoffer, flydende5.1O1II33332
3375AMMONIUMNITRAT, EMULSION eller SUSPENSION eller GEL, mellemprodukt til sprængstoffer, fast5.1O2II33332
3377NATRIUMPERBORAT-MONOHYDRAT5.1O2III100013
3378NATRIUMCARBONAT PEROXYHYDRAT5.1O2II33332
3378NATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT5.1O2III100013
3405BARIUMCHLORATOPLØSNING5.1+6.1OT1II33332
3405BARIUMCHLORATOPLØSNING5.1+6.1OT1III100013
3406BARIUMPERCHLORATOPLØSNING5.1+6.1OT1II33332
3406BARIUMPERCHLORATOPLØSNING5.1+6.1OT1III100013
3407CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, BLANDING, OPLØSNING5.1O1II33332
3407CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, BLANDING, OPLØSNING5.1O1III100013
3408BLYPERCHLORATOPLØSNING5.1+6.1OT1II33332
3408BLYPERCHLORATOPLØSNING5.1+6.1OT1III100013
3485CALCIUMHYPOCHLORIT, TØR, ÆTSENDE, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR, ÆTSENDE, med mindst 39 % aktivt chlor, (8,8 % aktivt oxygen)5.1+8OC2II33332
3486CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, TØR, ÆTSENDE, med mindst 10 % og højst 39 % aktivt chlor5.1+8OC2III100013
3487CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRERET, ÆTSENDE, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET, ÆTSENDE, med mindst 5,5 % og højst 16 % vand5.1+8OC2II33332
3487CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRERET, ÆTSENDE, eller CALCIUMHYPOCHLORIT, BLANDING, HYDRERET, ÆTSENDE, med mindst 5,5 % og højst 16 % vand5.1+8OC2III100013