opdatering 13. september: Siden 1. september har de almindelige farligt gods regler for transport af håndsprit, spritservietter mm. været gældende. Det indebærer, at alle, der henter eller bringer håndsprit som minimum skal have gennemgået en ADR kapitel 1.3 uddannelse. Der er ingen bagatelgrænse for mængden af håndsprit, som transporteres. Kontakt os for et godt tilbud på et kursus i din kommune eller virksomhed.

opdatering 25. maj: Beredskabsstyrelsen har udsendt vejledninger om oplag/opbevaring af håndsprit, placering af dispensere i flugtveje samt transport af håndsprit efter særreglerneoplag/opbevaring af håndsprit, placering af dispensere i flugtveje samt transport af håndsprit efter særreglerne. Det er fortsat styrelsens forventning, at transport per 1. september skal foregå efter de normale ADR regler, hvilket indebærer krav om kapitel 1.3 kursus/uddannelse for medarbejdere, som pakker, håndterer eller virker som chauffører ved transport af håndsprit. Der er ingen bagatelgrænse.

Opdatering 13. maj 2020: Danmark er netop tiltrådt en international aftale (M328), så transport af håndsprit i max 5 liter dunke og samlet op til 240 liter er fritaget fra farligt gods reglerne. Dette i relation til Covid-19 situationen. Det er et vilkår for transport i henhold til denne aftale, at man medbringer en godkendt håndildslukker. Der skal også medbringes kopi af aftalen – øvrige betingelser fremgår af linket. Aftalen gælder til og med 31. august 2020, hvorefter de almindelige regler som beskrevet kort herunder formodes igen at gælde.

Vi afholder fortsat kurser i transport af håndsprit, benzin, diesel, gasflasker og lignende for tekniske servicemedarbejdere og andre med behov.

Håndsprit er farligt gods, fordi det indeholder alkohol i høj koncentration. Der er lidt forskel på ingredienserne i virksomt håndsprit, men uanset om det er > 70 % ethanolopløsning, eller en blanding af ethanol/etanol og propan-2-ol (isopropanol), og uanset om der er tilsat glycerol eller andre stoffer, og uanset om det er en væske eller gel, så vil det altid skulle klassificeres som farligt gods.

Det er lidt en jungle at navigere i ‘farligt gods’ reglerne, men her er et udpluk af de aktuelt relevante for virksomheder/kommuner, der skal distribuere håndsprit fra fx et centrallager ud til skoler, institutioner, dagplejere, sundhedsplejersker mm.

Beskrivelsen herunder gælder alene for vejtransport. Der er særlige regler for søfragt herunder også indenrigs færgesejlads, samt for luftfragt.

Af sikkerhedsdatabladets punkt 14 fremgår den aktuelle klassificering efter farligt gods reglerne. Vi er stødt på mindst tre forskellige klassificeringer nemlig

  • UN 1170 ethanolopløsning
  • UN 1987 alkoholer, n.o.s.
  • UN 1993 brandfarlig væske, n.o.s.

Fælles for alle disse klassificeringer er også, at de alle tilhører emballagegruppe II, hvilket betyder, at spritten kan transporteres som ‘begrænset mængde‘, hvis den er pakket i emballager på maks. 1 liter. Denne lempelse fritager især afsender for en del forpligtelser, men der er fortsat krav om ADR 1.3 kursus, korrekt emballering og mærkning. Chauffører, der kører med begrænset mængde skal også (som minimum) have gennemgået et ADR 1.3 kursus.

Hvis der er tale om større indhold end 1 liter fx 5 liter dunke skal transporten foregå som ordinært farligt gods dvs. dunkene skal være UN-godkendte (eller pakkes i UN-godkendt kombinationsemballage) og relativt nye, de skal mærkes med fareseddel 3 og UN-nummer, og forsendelsen skal ledsages af et transportdokument. Transporten skal ske i en bil med uddannet chauffør (minimum ADR 1.3) og en godkendt, fastmonteret, og lettilgængelig håndildslukker.

Bemærk, at der stort set ikke findes undtagelser fra krav om uddannelse/kursus, transportdokument, korrekt emballage og mærkning osv.

Du er undtaget fra at følge farligt gods reglerne, hvis du som privatperson køber håndsprit og medbringer i din private bil (dog max 240 liter …). Denne undtagelse gælder kun for dig, som privatperson – så snart du er på arbejde gælder farligt gods reglerne uanset, hvilken type bil du kører i. Du skal altid lastsikre godset og ringe 1-1-2 ved nødsituationer.

Du er dog også undtaget fra at følge reglerne, hvis du er på arbejde og dit arbejde kræver, at du medbringer håndsprit. Du må fx gerne medbringe en flaske håndsprit i bilen, hvis du ønsker at afspritte hænderne efter forskellige besøg i løbet af arbejdsdagen. Der er også nogle øvre grænser for, hvor meget håndsprit du må medbringe uden at følge reglerne, men de er meget høje.

Du er IKKE undtaget, hvis du bliver bedt om at køre blot med en enkelt lille 100 ml håndsprit, der skal distribueres fra et sted til et andet. Her er der tale om en helt regulær farligt gods forsendelse, hvor alle regler skal overholdes herunder, at alle aktører i transporten (afsender, pakker, læsser, chauffør osv.) som minimum skal være ADR 1.3 uddannede.

Du er heller IKKE fritaget, selvom transporten blot foregår mellem forskellige lokationer under samme virksomhed/kommune. Lige så snart du er på offentlig vej, skal du som udgangspunkt følge farligt gods reglerne.

Vi kan tilbyde dig et kursus i at sende håndsprit. Varigheden vil være fra 2-3 timer (for de simple opgaver, hvor nogle chauffører skal uddannes) til 4-7 timer, hvis der er tale om ompakning, transport som ‘overpack’ på paller, søfragt mm. De simple 2-timers kurser kan afvikles som online undervisning. De mere komplekse kurser skal ideelt afvikles lokalt på virksomheden, hvor de forskellige emballeringsmetoder bedre kan demonstreres.

Har du spørgsmål om transport af håndsprit, eller ønsker et godt tilbud på kursus, er du velkommen til at kontakte Martin på 8181 3481 eller info@isikkerhed.dk.

 

 

Similar Posts