Gratis PC program til generering af ADR transportdokumenter.


25. juli 2020: Nu kan du hente og installere iSikkerhed’s danske PC-program til generering af ADR transportdokumenter.

Programmet kan generere ADR transportdokumenter for de fleste typer farligt gods forsendelser, der afsendes fra Danmark. Der er enkelte begrænsninger for så vidt angår eksempelvis eksplosiver, temperaturfølsomme stoffer med flere. Programmet meddeler selv om disse begrænsninger, hvis du forsøger at indsætte sådanne typer farligt gods. Programmet tjekker heller ikke for sammenlæsnings-begrænsninger.

Det er vigtigt at understrege, at anvendelse af både program og de genererede dokumenter sker på helt eget ansvar. Anvendelsen af programmet tilsidesætter heller ikke kravet om uddannelse jf. ADR 1.3 og 1.10. Programmet er således udelukkende tænkt som en hjælp til at få de rigtige oplysninger på dokumentet og placeret i den rigtige rækkefølge.

Der er tale om en fuldt funktionel første version af programmet indeholdende ADR 2019 data. Programmet er gratis at anvende og udløber som sådan ikke, men vi forbeholder os ret til at opkræve betaling for opdatering af programmet og/eller data fx når der kommer en ny ADR 2021. Det er ikke tilladt at videresælge eller på anden vis videreformidle hverken program eller programmets data. Vi kan mod betaling hjælpe med at importere afsender/modtager-adresser, oprette ‘egne varer’ ud fra tilsendte sikkerhedsdatablade mm.

Installation


Programmet kan hentes som en eksekverbar installationsfil pakket i en zipfil. Som default installeres programmet lokalt og placerer programmets data i [Mine dokumenter]. Det er dog muligt manuelt at flytte data (2 x databasefiler) til en centralt drev, hvis man ønsker at flere personer skal kunne tilgå samme data.

OBS: Både browser og anti-virus program vil sikkert ‘flage’ installationsfilen op som mistænkelig. Hvis du er utryg ved sådanne advarsler eller installationsprocessen generelt bør du spørge firmaets IT-ansvarlige til råds først.

Vi vil bede dig bestille programmet via webshoppen. Du skal oplyse firmanavn, eget navn og emailadresse. Disse vil udelukkende blive anvendt til at oplyse om program-opdateringer og lignende. Du bliver ikke tilmeldt hverken et nyhedsbrev eller andre reklame-mails, og du kan efterfølgende bede om at få din email fjernet fra listen.

Du må meget gerne kontakte os med feedback til programmet!

Similar Posts