For at blive sikkerhedsrådgiver skal man bestå en grundlæggende eksamen, som afholdes af Beredskabsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i fællesskab. Det kræver et indgående kendskab til transport af farligt gods for at kunne bestå den grundlæggende eksamen.

Den grundlæggende eksamen er kun for nye sikkerhedsrådgivere, som skal til eksamen første gang. Har man allerede bestået den grundlæggende eksamen og har fortsat et gyldigt bevis, som man ønsker at forny, skal man til en såkaldt repetitionseksamen. Hvis man ønsker at udvide sit gyldige bevis til yderligere en transportform (vejtransport eller jernbanetransport) skal man til en såkaldt udvidelseseksamen. Læs mere om repetitionseksamen hhv. udvidelseseksamen under menupunktet i venstre kolonne.

Forberedende kurser


iSikkerhed.dk udbyder eksamensforberedende sikkerhedsrådgiverkurser til både den grundlæggende eksamen og repetitionseksamen. Der er tale om eksklusive og intensive kurser med lavt deltagerantal. Undervisningen foregår ved Torkil Hansen og Martin Egeskov Pedersen.

Overordnede regler


Alle virksomheder, der i henhold til Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen og ADR er omfattet af kravet om sikkerhedsrådgiver skal udpege en sådan og meddele dette til Beredskabsstyrelsen. Hvervet som sikkerhedsrådgiver kan varetages både af eksterne og interne personer forudsat gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis.

Kravene til sikkerhedsrådgiver er formuleret i Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen:
Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, som transporterer eller afsender farligt gods med jernbane eller ad vej, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, pålæsser, påfylder eller aflæsser farligt gods, jf. dog § 2.

Stk. 2. Endvidere gælder afsnit 1.8.3 i henholdsvis ADR og RID for virksomheder, jf. stk. 1, og for de af dem udpegede sikkerhedsrådgivere.

og ADR konventionen:
1.8.3.1 Enhver virksomhed, hvis aktiviteter omfatter afsendelse eller transport af farligt gods ad vej eller med sådan transport sammenhængende emballering, læsning, påfyldning eller aflæsning skal udpege en eller flere sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods, der skal bistå med forebyggelse af de risici for personer, værdier eller miljøet, som er forbundet med disse aktiviteter.

Se endvidere denne artikel om sikkerhedsrådgivning

Eksamensdatoer 2021


I 2021 afholdes grundlæggende eksamen i Fredericia på følgende datoer:

  • Tirsdag den 20. april 2021 (deadline for tilmelding 10. marts 2021)
  • Torsdag den 18. november 2021 (deadline for tilmelding 8. oktober 2021)

I 2021 afholdes repetitionseksamen hhv. udvidelseseksamen i Fredericia på følgende datoer:

  • Tirsdag den 16. marts 2021 (deadline for tilmelding 5. februar 2021)
  • Torsdag den 7. oktober 2021 (deadline for tilmelding 27. august 2021)

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, så kontakt Beredskabsstyrelsen for at høre, om tilmelding fortsat er mulig.

Tilmelding sker via Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Ovenstående med forbehold for ændringer – tjek selv Beredskabsstyrelsens hjemmeside!

Similar Posts