Undervisning

Sikkerhedsrådgivereksamen (forberedende kursus)

Målgruppe Personer, der ønsker at møde velforberedte til Beredskabsstyrelsens og  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens eksamen for ADR sikkerhedsrådgivere. Lovgivning og lovkrav Personer, der ønsker at virke som sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods, skal have et gyldigt eksamensbevis for sikkerhedsrådgivere. […]

Lithiumbatterikursus (store)

Lithiumbatterier sendt som farligt gods Målgruppe Ansatte i virksomheder, der sender lithiumbatterier eller udstyr med sådanne batterier i. Det kan fx være forsendelse af håndværktøj, laptops, reservebatterier til værktøj eller mobiltelefoner, powerbanks, dataloggere og andet måleudstyr eller apparatur. Det kan […]

Lithiumbatterikursus (små)

Lithiumbatterier – små (SP 188 & Section II) Målgruppe Ansatte i virksomheder, der sender små lithiumbatterier eller udstyr med sådanne batterier i. Det kan fx være forsendelse af håndværktøj, laptops, reservebatterier til værktøj eller mobiltelefoner, powerbanks, dataloggere og andet måleudstyr […]

ADR 1.3 kursus (begrænset mængde)

Målgruppe Afsendere af farligt gods som vejtransport efter undtagelsesbestemmelserne for begrænset mængde. Det kan eksempelvis være ansatte, der skal nedpakke og opmærke farligt gods, læsse biler, transportere disse varer, varemodtage eller kontrollere farligt gods Lovgivning og lovkrav Alle, der medvirker […]

Klassificeringskursus (CLP og transport)

Klassificeringskursus (CLP og transport) Målgruppe Teknisk og administrativt personale, der udarbejder sikkerhedsdatablade eller klassificerer kemikalier og farlige produkter med henblik på mærkning eller transport. Lovgivning og lovkrav Al gods skal klassificeres for farlige egenskaber før transport af vej, sø eller […]