Arbejdsmiljø

Affald

Farligt affald vs farligt gods Ikke alt affald er farligt affald, og ikke alt farligt affald er farligt gods.   Vejtransport af farligt affald som også er farligt gods skal ske enten efter ADR eller de særlige nationale bestemmelser i […]

Kemikalierådgivning

Kemikalierådgivning Der findes kemi på alle arbejdspladser. Kemikalier dækker bredt og er ikke kun de kemikalier, der bruges i en produktion eller på et værksted. Det gælder også spraydåsen med rustløser, sprinklervæske og rengøringsmidlerne i skabet. Og der er ’kemi’ […]