Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017 og IMDG 38-16, samt ‘Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods’ og ‘Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen’ kapitel VII.

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

 Vej- og søtransport af prototype lithiumbatterier

Denne tjekliste skal anvendes til specialbatterier, der fremstilles under 100 stk. af årligt og som derfor ikke har gennemgået en bekostelig 38.3 test. Endvidere skal prototypebatterier, der skal sendes til en test, og transporteres efter denne instruks. I princippet gælder denne instruks både små og store batterier, der ikke er 38.3 godkendte. Det vil sige, at hvis man hjemme på værkstedet lodder to små AA-celler (lithium) sammen og monterer i et kabinet, så har man frembragt et nyt, utestet batteri, der skal transporteres efter denne instruks.

Forudsætninger

Prøvningskravene i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3, finder ikke anvendelse på produktionsserier bestående af højst 100 celler og batterier eller på førproduktionsprototyper af celler og batterier, når disse prototyper transporteres med henblik på prøvning, og når de er emballeret i henhold til emballeringsforskrift P910 i 4.1.4.1.

Emballering

Løse batterier og batterier paket med udstyr

 • Der skal anvendes UN-godkendt emballage i enten X- eller Y-kvalitet, og af følgende typer Tromler (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), Kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) eller Dunke (3A2, 3B2, 3H2).
 • De enkelte celler eller batterier skal pakkes hver for sig i indvendige emballager og anbringes i en ydre emballage.
 • Celler og batterier skal beskyttes mod kortslutning.
 • De enkelte indvendige emballager skal være fuldstændig omgivet af ikke-brændbart og ikkeledende varmeisoleringsmateriale i tilstrækkelig mængde til at beskytte mod farlig varmeudvikling.
 • Der skal træffes passende foranstaltninger til at minimere virkningerne af rystelser og stød og forhindre, at cellerne eller batterierne kan bevæge sig i emballagen på en sådan måde, at det kan medføre beskadigelse og farlige betingelser under transporten. Stødabsorberende materiale, der er ikke-brændbart og ikke-ledende, kan anvendes med henblik på at opfylde dette krav.
 • Ikke-brændbarhed skal vurderes i henhold til en standard, der er anerkendt i det land, hvor emballagen er konstrueret eller fremstillet.
 • Celler og batterier med en nettovægt på over 30 kg skal begrænses til én celle eller ét batteri pr. ydre emballage.

 

Batterier indeholdt i udstyr:

 • Der skal anvendes UN-godkendt emballage i enten X- eller Y-kvalitet, og af følgende typer Tromler (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), Kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) eller Dunke (3A2, 3B2, 3H2).
 • Udstyret skal være konstrueret eller pakket på en sådan måde, at det ikke utilsigtet aktiveres under transporten.
 • Der skal træffes passende foranstaltninger til at minimere virkningerne af rystelser og stød og forhindre, at udstyret kan bevæge sig i emballagen på en sådan måde, at det kan medføre beskadigelse og farlige betingelser under transporten. Når der anvendes stødabsorberende materiale med henblik på at opfylde dette krav, skal det være ikke-brændbart og ikke-ledende. Ikke-brændbarhed skal vurderes i henhold til en standard, der er anerkendt i det land, hvor emballagen er konstrueret eller fremstillet.
 • Celler og batterier skal beskyttes mod kortslutning.

Udstyret eller batterierne må kun transporteres uemballeret, såfremt en ADR myndighed har givet særlig tilladelse hertil

Mærkning

 • ADR: Kolli skal mærkes med fareseddel 9A og UN-nummer (enten UN 3480 eller UN 3481 afhængig af om løse batterier eller sammen med udstyr)
 • IMDG: Kolli skal mærkes med fareseddel 9A, UN-nummer og Proper Shipping Name  (enten ‘UN 3480 Lithium Ion batteries’ eller ‘UN 3481 Lithium Ion batteries contained in Equipment’ afhængig af om løse batterier eller i udstyr).

Dokumentation

 • Der skal udarbejdes transportdokumentet, der i tillæg til de normale krav også skal indeholde følgende angivelse: “Transport i henhold til særlig bestemmelse 310” (ADR) / “Transport in accordance with special provision 310” (IMDG).

Uddannelse/kursus

 • Alle personer skal være uddannet efter ADR kapitel 1.3 eller IMDG kapitel 1.3 afhængig af transportform. Personer, der ikke har en sådan uddannelses må kun arbejde under direkte tilsyn af en uddannet person.

Rådgivning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi har rådgivet mange virksomheder om korrekt forsendelse af batteriprodukter, og hjælper også gerne din virksomhed!