Sikkerhedsrådgivereksamen (forberedende kursus)

Målgruppe

Personer, der ønsker at møde velforberedte til Beredskabsstyrelsens og  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens eksamen for ADR sikkerhedsrådgivere.

Lovgivning og lovkrav

Personer, der ønsker at virke som sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods, skal have et gyldigt eksamensbevis for sikkerhedsrådgivere. I Danmark opnås dette ved at bestå en eksamen udbudt under Beredskabsstyrelsen og  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Eksamensbeviset er gyldigt i 5 år, hvorefter det skal fornys ved en ny eksamen.

Forudsætninger

Kurset udbydes som individuel og intensiv træning, og kan derfor målrettes alle personer. Et godt udgangspunkt vil dog være forudgående kendskab til farligt gods opnået fx genem deltagelse på et ADR kapitel 1.3 basiskursus. Kurset placeres i ugerne op til eksamen, så du er helt skarp når det går løs!

Kursusindhold

På kurset gennemgås følgende emner:

  • ADR-konventionens opbygning og indhold
  • De danske bekendtgørelser og øvrig national lovgivning
  • Eksamensbestemmelser

Endvidere gennemgås et udvalg af opgaver på kurset og som efterfølgende hjemmearbejde

  • Opgaveløsning (caseopgave og/eller multiple choice opgaver)

Varighed

For kursister, der skal op til den grundlæggende eksamen, udbydes kurset som et intensivt, personligt 3-5 dages kursus.

For repetitionseksamen udbydes kurset som et 1-2 dages personligt kursus med efterfølgende opgaver og gennemgang.

Kontakt os for yderligere info!