Når man sender tokomponent epoxymalinger er det ikke et eventuelt indhold af opløsningsmilder og en restriktiv MAL-kode, der er udfordringen, men derimod både basen og hærderens eventuelle farlig gods klassificering. Nogle primer eller baser er brandfarlige og nogle epoxy-hærdere også klassificeret som “farligt gods” typisk i fareklasse 9 miljøfarligt. Det vil altid fremgå af sikkerhedsdatabladet. I EU står transportklassificeringen i punkt 14. I andre lande kan transportoplysninger stå andetsteds i det, der så benævnes et Material Safety Data Sheet (MSDS).

Hvis primer og/eller hærder er klassificeret som farligt gods betyder det, at de har fysiske egenskaber som kloge folk mener udgør en risiko under transporten. De skal derfor emballeres og håndteres på en særlig måde. Hvis man følger reglerne er risikoen for, at det går galt under transporten minimal og ’til at leve med’, har de kloge hoveder besluttet. Følger man ikke reglerne, udsætter man andre for en unødig risiko og skal naturligvis straffes. Altsammen sådan populært sagt..

At epoxymaling ikke er til at spøge med ser vi fx i bødeforlæggene som de amerikanske luftfartmyndigheder (FAA) udsteder. Senest i januar 2018 til The True Value Company i USA for at sende en 4 liter metalspand indeholdende brandfarlig epoxymaling med et fly uden at have fulgt reglerne. Malingen var overhovedet ikke håndteret som farligt gods, idet der hverken var et transportdokument, emballagen var ikke UN-godkendt eller mærket, og de ansatte var ikke allesammen IATA-DGR uddannede.

Denne ene spand maling koster en bøde på USD 54.000 eller 323.000 danske kroner (Dollaren er svag, så bødeforlægget i danske kroner er til at overkue, eller hvad?!).

Det er næsten som om FAA nyder at informere om disse bøder – mon ikke også det har en vis afskrækkende/præventiv effekt? I hvert fald er de flinke til at skrive om de mange bøder i deres nyhedsbreve.

https://www.faa.gov/news/press_releases/news_story.cfm?newsId=22474

Husk, at maling både kan være ikke-farligt gods eller farligt gods, der skal håndteres på en bestemt måde af uddannet personale. Har du brug for hjælp til at sende maling, så er du velkommen til at kontakte os!

 

Similar Posts