Ingen kæde er stærkere end det svageste led

Søtransportreglerne som de er formuleret i de internationale maritime regler (IMDG koden) opdeler farligt gods i samme fareklasser som ADR-konventionen. Når der er skærpede krav til emballering, mærkning og stuvning af farligt gods ved søtransport i forhold til landevejstransport, er årsagen primært, at det er vanskeligere at bekæmpe et uheld til søs end på land. Bekæmpelse af et uheld på land foretages af specialuddannet personale, der normalt har uhindret adgang til uheldsstedet og forholdsvis let vil kunne evakuere mennesker, der befinder sig i et risikoområde. Det har også betydning, at godset under en sørejse kan blive udsat for væsentligt større påvirkninger end ved andre transportformer.

For visse ro-ro-passagerskibe (roll on – roll off – tænk “færger”) er der mulighed for – som alternativ til IMDG-koden – at anvende ”Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i Østersøområdet”.  (i daglig tale ”Østersøaftalen”). Hermed kan sådanne ro-ro-passagerskibe medbringe lastbiler, der transporterer farligt gods, uden at skulle ændre mærkning og transportdokumenter for det farlige gods fra landevejstransportreglerne (ADR) til søtransportreglerne (IMDG-koden) inden for de områder, memorandummet angiver.

Bemærk, at memorandummet giver rederierne lov at undtage biler fra de skrappere IMDG-krav, men det er ikke et krav, at de skal gøre dette ligesom det står rederierne frit for at opstille yderligere betingelser. Bemærk endvidere, at ikke alle skibe er godkendte til at sejle efter lempelserne. Endelig skal sejladsen naturligvis finde sted indenfor det område, der er omfattet af memorandummet.

Den 1. januar 2018 træder en ny Østersøaftale i kraft, og erstatter dermed 2004 udgaven (med revision i 2014). Der er tale om en fuldstændig omstrukturering af Østersømemorandummet med henblik på en tilnærmelse til de tilsvarende bestemmelser i IMDG-koden. Det betyder med andre ord, at opbygning og indhold passer til strukturen i IMDG-koden (og ADR konventionen, fordi de bygger på samme underliggende anbefalinger).

Blandt ændringerne kan nævnes:

  • præcisering vedr. transport af batterier i bulk (UN 2984, UN 2795, UN 2800 og UN 3028)
  • opdatering af stuvningsreglerne for farligt gods i klasserne 2-9
  • uddannelseskrav (altså i tillæg til ex ADR bevis) med krav om repetitionsuddannelse og dokumentation herfor
  • de kompetente myndigheders kontaktdata.

Hent pdf med Østersøaftalen 2018 her

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller ønsker hjælp til, hvordan det måtte berøre dig og din virksomhed. Vi kan naturligvis også tilbyde at opkvalificere personalet gennem et virksomhedstilpasset basiskursus indeholdende bestemmelserne i den nye Østersøaftale.

Similar Posts