Apps til ADR

OPDATERING 20. MARTS 2018:

Vi udvikler vores egen gratis farligt gods app. Første version rummer ADR 2017 reglerne med de opdateringer, der er kommet indtil i dag. Du kan læse mere om projektet og downloade app’en på dette link. I første omgang er der kun tale om en Android version.

 

 

 

 

 

 

 

 

Et af de mest stillede spørgsmål når jeg holder oplæg eller kursus er, hvilke apps jeg kan anbefale til farligt gods. Det giver jo god mening i dag, hvor alle bærer rundt på en mobiltelefon. Og selvfølgelig findes der også apps, der på en eller anden måde har noget med ADR eller farligt gods at gøre. Nogle af dem er tiltænkt chauffører, mens andre er rettet mod beredskabet. Atter andre er ikke primært orienteret mod farligt gods, men mod kemisk arbejdsmiljø og indsatsberedskabet mere overordnet, men kan alligevel have en berettigelse for personer, der først og fremmest er farligt gods ’mindede’. Og så er der endelig flere apps målrettet luftfragt eller andre med interesse i lufthavne og flytrafik.

Nu synes alle os sikkerhedsrådgivere jo, at farligt gods er jordens mest interessante og vedkommende emne, men når ret skal være ret, er markedet for sådanne apps nok ret begrænset.. Derfor ser vi også, at det ikke vrimler med danske apps. Der er simpelthen ikke økonomi i at udvikle en ren dansk app mod så snæver en målgruppe. Der findes dog en enkelt skandinavisk app, og så er der et par danske apps udgivet af ikke-kommercielle leverandører.

Herunder finder du et udvalg af apps fra både Google Play og iTunes. Listen er naturligvis hverken fuldstændig eller entydig, men skal betragtes som en oversigt over apps, jeg har kendskab til direkte eller indirekte. Jeg kan ikke garantere, at jeg får vedligeholdt listen, så den er at betragte som et øjebliksbillede primo 2018.

OBS: Det er vigtigt at tjekke om de forskellige apps er opdateret efter gældende regelsæt. En let måde at være nogenlunde sikker er fx at tjekke om UN 3480 er listet med den nye 9A lithium etiket og den alternative pakkeinstruktion P910. Måden er ikke skudsikker, men sikrer dog, at app’ens database er vedligeholdt siden ADR 2015 og IMDG 37-14.

Farlige Stoffer

[columns]
[three-fourth]
Platform: Android & iPhone

Målgruppe: Tiltænkt brandfolk, men kan anbefales som generelt værktøj til alle med interesse for ADR

Opdateret: 2018

Pris: Gratis

Anmeldelse: 4,3

Installationer: 10.000-50.000

Beskrivelse:

Dette er Beredskabsstyrelsens egen app, der har udviklet den med henblik på brandfolk og andre interesserede, der kan bruge applikationen som et opslagsværktøj til at finde relevant information ved hændelser, hvor der er mistanke om tilstedeværelse af farlige kemiske stoffer.

Denne app kan klart anbefales som et generelt opslagsværk over UN-numre. Den er dansk og let at gå til, men mangler en del info af betydning for afsendere og lager. Der er fx ikke megen hjælp at hente om opmærkning af kolli, mængdegrænser og mulighed for at sende som begrænset mængde osv. Der er heller ikke frimængdeberegning eller transportkategori.

Til gengæld er der god information om de forskellige stoffer og UN-numre og disses farlige egenskaber, samt råd til korrekt håndtering og ageren i nødsituationer.

Applikationen gør det muligt med en enkelt elektronisk søgning at få resultater fra begge bogværker: “Indsatskort for kemikalieuheld” og “Førsteindsats ved kemikalieuheld” på én gang. Tilsammen danner disse to udgivelser grundlag for “Informationssystemet om farlige stoffer”, som redningsberedskabet i Danmark benytter sig af. Ved at vælge den gældende sikkerhedsafstand for det givende stof, bliver området markeret sammen med den gældende vindretning (DMI).

Ingen af opslagsfunktionerne kræver internetadgang.
[/three-fourth]
[one-fourth]

[/one-fourth]
[/columns]

ADR Farligt Gods

[columns]
[three-fourth]
Platform: Android & iPhone

Målgruppe: Chauffører, men også generelt personer med ADR opgaver

Opdateret: 2018

Pris: 7 dages gratis version. Herefter 23,- for en fuld version

Anmeldelse: 4,6

Beskrivelse

Så vidt vides den eneste danske app specifikt om farligt gods. App’en omhandler som navnet kraftigt antyder ADR transport, og har basisinfo om UN-numre herunder frimængdeværdier og mulighed for at beregne point. Denne app giver en god oversigt over ADR stofferne og kan hjælpe især chauffører med at beregne frimængde. Jeg synes personlig ladelisten er lidt besværlig at anvende.

Der kræves ikke internetadgang.

Du kan føje stoffer til en lasteliste, hvor du kan angive mængden af hvert stof, og lade appen bekymre sig om beregning af værdi og forbud mod sammenlæsning.

  • Søg efter UN-nummer, navn, klasse, faresedler og mere
  • Se alle tilgængelige oplysninger om et stof i ADR 2017
  • Tilføj poster til en lasteliste
  • Lad appen beregne værdien af alle poster på lastelisten
  • Lad appen bekymre sig om forbud mod sammenlæsning

[/three-fourth]
[one-fourth]

[/one-fourth]
[/columns]

CBRNE – Farlige stoffer

[columns]
[three-fourth] Platform: Android og iPhone

Målgruppe: Professionel indsats

Opdateret: 2017

Pris: Gratis

Anmeldelse: 4,3

Installationer: 1.000-5.000

Beskrivelse
En norsk app baseret på Haga-erklæringen.  Indholdet er baseret på input fra lokale og nationale repræsentanter for brand og redningstjenester, akutmedicinske institutioner og politi i Norge og Sverige. Vejledningen er beregnet som en tjekliste og beslutningsstøtte til nødpersonale fra det øjeblik alarmen fortsætter, under udrykning og de første 30 minutter på ulykkesstedet.
[/three-fourth]
[one-fourth] [/one-fourth]
[/columns]

Dangerous Goods Manual

[columns]
[three-fourth]
Platform: Android

Målgruppe: Overordnet ADR værktøj

Opdateret: 2015

Pris: Gratis, reklamer

Anmeldelse: 4,5

Installationer: 500.000-1.000.000

Beskrivelse

Engelsksproget app, der kræver, at man kender de engelske godsbetegnelser, hvis man vil søge på stofnavne. Har også en oversigt over GHS piktogrammer, men ellers ikke så meget.

  • Search hazardous substances (UN number)
  • ERI-Cards (“Emergency Response Intervention Cards”) provide guidance on initial actions for fire crews
  • Information about hazard identification numbers (Kemler number), Hazchem Emergency Action Codes (EAC), Packaging groups, Transport category and Tunnel codes
  • Classification and labeling summary (including GHS)

[/three-fourth]
[one-fourth]

[/one-fourth]
[/columns]

ADR Info

[columns]
[three-fourth]
Platform: Android

Målgruppe:

Opdateret: 2016

Pris: Gratis, reklamer

Anmeldelse: 4,5

Installationer: 1.000-5.000

Beskrivelse

Engelsk app med god oversigt over ADR-konventionens UN-numre, begrænset mængde grænser, undtaget mængde og særlige bestemmelser, men uden yderligere mulighed for at klikke sig videre og læse fx en særlig bestemmelse. Der reklameres med yderligere features i betalingsversionen, men denne findes ikke. Leverandøres hjemmeside er pt. heller ikke aktiv..

[/three-fourth]
[one-fourth]

[/one-fourth]
[/columns]

ADR Tool 2017

[columns]
[three-fourth]
Platform: Android

Målgruppe: ADR afsendere og transportører

Opdateret: 2018

Pris: Gratis (engelsk version), 40,- for betalingsversion med danske godsbetegnelser

Anmeldelse: 4,8

Installationer: 100-500 (den gratis har 10.000-50.000)

Beskrivelse

Denne app er faktisk ganske fin, selvom det ikke er lykkedes leverandøren at lokke ret mange Android brugere til at købe betalingsversionen.

Databasen er opdateret til ADR 2017, og betalingsversionen indeholder stofnavne og beskrivelser på 23 sprog herunder dansk. Endvidere fuld tekst på CV, V og S-koderne, samt de særlige bestemmelser.

Der kan beregnes frimængde point, og der er sågar en oversigt over højrisikogods og tunnelkoder.
[/three-fourth]
[one-fourth]

[/one-fourth]
[/columns]

IMO Class Dangerous Goods

[columns]
[three-fourth]

Platform: Android

Målgruppe: Overordnet info om IMDG farligt gods

Opdateret: 2017

Pris: Gratis (engelsk version), 40,- for betalingsversion med danske godsbetegnelser

Anmeldelse: 4,7

Installationer: 10.000-50.000

Beskrivelse

En af de yderst få apps omhandlende farligt gods sendt efter IMDG reglerne. App’en indeholder den velkendte UN-database (baseret på IMDG-koden 37-14), der naturligvis er søgbar. For hvert UN-nummer vises overordnet information (blandt stofnavn på engelsk, ysk og fransk) herunder også segragation groups og stuvningsinfo. Det er også muligt at tjekke adskillelsestabellen for eksplosiver. Der er vist overordnet, hvordan forskellige typer emballage, containere og køretøjer skal afmærkes. Det er også muligt at tjekke ISO 6346 containernumre.

Jeg synes ikke app’en er særlig nyttig i mit arbejde, der hovedsagelig er i rollen som afsender af farligt gods efter IMDG-reglerne.
[/three-fourth]
[one-fourth]

[/one-fourth]
[/columns]

IMDG Segregation 2018

[columns]
[three-fourth]

Platform: Android & iPhone

Målgruppe: Primært folk, der læsser søcontainere

Opdateret: 2017

Pris: 225,-

Anmeldelse: 5,0

Installationer: 10-50

Beskrivelse

Denne engelsksprogede app har jeg ikke selv prøvet, men den skulle efter leverandørens egen beskrivelse hjælpe dig med at kontrollere adskillelsen mellem forskellige farlige varer i en container eller på skibet. Den er baseret på IMDG-koden 38-16, og kræver ikke internetadgang.

Du kan søge på UN-nummer og umiddelbart se adskillelseskravene. Der er også en kontrol af begrænsede mængder, for størrelsen af ​​emballagen, hvis SG 35 er gældende, en kontrol af det tekniske navn for klasse 5.2 stoffer, der har særlige adskillelseskrav mm.

Jeg kunne godt være fristet af denne app ud fra beskrivelsen og screen dumbs, men synes også, at prisen er lidt afskrækkende. Det er muligt, at den er relevant for personer, der primært læsser søcontainere eller skibe.

[/three-fourth]
[one-fourth]

[/one-fourth]
[/columns]

Airport ID IATA Codes FREE

[columns]
[three-fourth]

Platform: Android & iPhone

Målgruppe: Speditører indenfor luftfragt

Opdateret: 2018

Pris: Gratis

Anmeldelse: 4,3

Installationer: 50.000-100.000

Beskrivelse

Søg på over 7.000 forskellige lufthavnes tre tegns IATA kode og se links til Wikipedia og placering på Google Maps. Der findes også en browser version på http://www.buttonpad.net, der virker rigtig fint!

[/three-fourth]
[one-fourth]


[/one-fourth]
[/columns]

Airline Code IATA ICAO

[columns]
[three-fourth]

Platform: Android & iPhone

Målgruppe: Speditører inden for luftfragt

Opdateret: 2015

Pris: Gratis, Annoncer

Anmeldelse: 4,4

Installationer: 10.000-50.000

Beskrivelse

Søg på over 5.000 forskellige flyselskabers IATA kode.

[/three-fourth]
[one-fourth]


[/one-fourth]
[/columns]

UN Translate & UN Number Search

[columns]
[three-fourth]

Platform: iPhone

Målgruppe: IATA Shippers

Opdateret: 2014?

Pris: Gratis

Beskrivelse

Viser korrekt godsbetegnelse på fire sprog efter ICAO/IATA.  Firmaet Serpac laver nogle informative videoer (led på YouTube), men denne app bør man nok være lidt varsom med, da den vist ikke er helt opdateret. Jeg har dog ikke testet den til bunds, men mit førstehåndsindtryk er ikke overvældende.

[/three-fourth]
[one-fourth]


[/one-fourth]
[/columns]

ADR

[columns]
[three-fourth]

Platform: iPhone

Målgruppe:

Opdateret: 2012

Pris: Gratis, men kun med ADR 2015 data. ADR 2017 er tilkøb!

Beskrivelse

Fire sprog (engelsk, fransk, tysk og spansk) og fungerer også uden internet forbindelse. Basal funktionalitet såsom søgning på Un-nummer, og visning af emballeringsforskrifter, tankkoder, særlige bestemmelser, tunnelrestriktioner mm. Kan udforme transportdokument og beregne frimængde.

Jeg har ikke selv testet denne version, men udelukkende beskrevet den på baggrund af tilgængelig info.

Vigtigt: Den gratis version indeholder kun ADR 2015 data, der ikke længere er gyldige. Betalingsversionen har ADR 2017.

[/three-fourth]
[one-fourth]


[/one-fourth]
[/columns]

Cargo Decoder

[columns]
[three-fourth]

Platform: Android

Målgruppe: Amerikanske chauffører!

Opdateret: ?

Pris: Gratis,

Beskrivelse

Cargo Decoder er en omfattende amerikansk guide til de særlige farvekoder, der anvendes på farlige stoffer i USA. Info fra 2016 Emergency Response Guidebook (ERG2016), 2012 Emergency Response Guidebook (ERG2012) og 2008 Emergency Response Guidebook (ERG2008).

App’en fungerer rigtig fint, men har begrænset anvendelighed udenfor USA.
[/three-fourth]
[one-fourth]


[/one-fourth]
[/columns]

Konklusion

Hvis du synes det er sjovt at kunne slå et UN-nummer op for at vide, hvad indholdet i en tank eller container er, kan du bruge rigtig mange af de forskellige apps. Beredskabsstyrelsens Farlige Stoffer (gratis) eller ADR Farligt Gods (betaling) er fine, danske eksempler.

Er du afsender og har brug for at kunne slå et UN-nummer op og se fx begrænset mængde grænsen, så er ADR Tool 2017 et udmærket redskab. For chauffører er den danske betalings-app ’ADR Farligt Gods’ nok det bedste valg pt.

Jeg har det selv sådan, at når det kommer til at udforme transportdokumenter, tjekke sammenlæsningstabeller og lignende arbejde, hvor jeg skal skrive eller tjekke et dokument, så foretrækker jeg at det foregår på en computer, hvis jeg har muligheden herfor.

Apps på en telefon eller en tablet er fine til at hurtigt tjek så som for sjov at slå et UN-nummer op, eller måske til at beregne frimængde point, men så heller ikke mere. Det er min holdning, men jeg er også vokset op i en tid uden mobiler..

Kender du en app, der kan anbefales? Hvad skulle en farligt gods app eller en kemi-app indeholde, hvis du kunne bestemme?

Jeg hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer!

Similar Posts