1. januar 2021 siger vi ikke bare farvel til et på mange måder minderigt 2020, men også goddag til nye regler for transport af farligt gods.

Vi har netop fået den danske ADR-2021, der altså er gyldig fra 1. januar 2021. Som vanligt tillader man brug af ADR 2019 de første 6 måneder af 2021, men hvorfor dog vente. Download eller bestil bogen allerede nu.

For søfragt af emballeret stykgods indeholdende farligt gods gælder, at det nu er IMDG-koden 39-18, der skal anvendes. Alternativt IMDG 40-20, som må anvendes fra 1. januar 2021, men som grundet covid19-forsinkelse endnu ikke er færdigtrykt. Vi forventer at have bogen klar i webshoppen medio februar. Kontakt os, hvis du ønsker du en elektronisk version af IMDG-koden.

Luftfragt af farligt gods efter IATA-bestemmelserne opdateres hvert år, og det betyder, at det nu er 62. udgave af IATA-DGR, som er eneste gyldige regelsæt. IATA 62nd Edition er på lager i webshoppen.
Se en kort oversigt over “Significant Changes and Amendments to the 62nd Edition

Tilbage i november måned kom efter flere tilløb omsider den nye DS2320 standard for vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse, genopladning og egenkontrol af håndildslukkere, som er CE-mærkede i henhold til DS/EN 3-10. Standarden kan erhverves fra Dansk Standards webshop

Similar Posts