Nyheder

IATA-DGR 59th Edition – Addendum

IATA luftfragt

IATA’s gældende regelsæt er i 2018 nået til den 59. version (IATA-DGR 59th Edition), men eftersom den har kunnet bestilles og leveres fra velassorterede boghandler siden oktober 2017 er det naturligt nok, at der allerede bliver publiceret de første rettelsesblade […]

IMDG-koden 38-16 introduktion og rettelser

Containerskib lastet efter IMDG koden 38-16

The International Maritime Dangerous Goods Code  (IMDG-koden) regulerer søtransport med farligt gods og publiceres gennem The International Maritime Organization (IMO). IMO er den organisation under FN, som tager sig af internationale forhold på søfartsområdet. I IMO forhandler og vedtager medlemslandene […]