Du kan allerede nu hente IATA’s opdaterede retningslinjer for luftfragt af lithiumbatterier – særligt vigtigt er det at være opmærksom på det nye, skærpede krav, at selv små batterier, der ønskes sendt uden udstyr, skal håndteres som farligt gods med DGD farligt gods deklaration, gyldig IATA uddannelse mv.

Hent IATA 2022 guidance dokumentet her

Similar Posts