Indledning

I denne anden artikel i en mindre serie kan du lære om 2018 reglerne for søtransport af små lithiumbatterier. I første artikel introducerede vi nogle definitioner og termer, der anvendes i transportreglerne, og lidt baggrundsinfo om, hvorfor disse batterier betragtes som farligt gods.

I denne artikel fortsætter vi transporten og bevæger ud fra landjorden ud at sejle. Fokus er fortsat på småbatterierne, der trods alt dækker en meget stor del af det gods, der fragtes. Men der er grænser, og i takt med, at batteri-producenterne formår at udvikle teknologien, bliver energitætheden og kapaciteten af batterierne også større og større. Vi er i 2018 nået dertil, hvor selv semi-professionelt håndværktøj faktisk knapt kan sendes som småbatterier. Så husk som altid som afsender at tjekke reglerne og de konkrete batterier. Det er dig, der bærer det endelige ansvar!

Hvis du følger med på siden (tilmeld dig gerne nyhedsbrevet) kan du snart læse flere artikler om reglerne for at sende lithiumbatterier som luftfragt, og hvilke krav, der stilles til forsendelse af batteridrevne køretøjer, forskelligt andet udstyr indeholdende lithiumbatterier og hvordan man sender de store batterier, der kræver uddannelse. Disse artikler kommer snart og vil også rumme forskellige eksempler på konkrete forsendelser.

OBS: Reglerne ændres løbende og de forskellige transportfirmaer kan også ændre procedure for, hvad de ønsker at transportere. Det er altid dit ansvar som afsender at efterleve gældende regler! Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejleding og assistance i forbindelse med transport af et produkt.

Småbatterier

På tværs af regelsættene sondres mellem undtagne batterier (i det følgende benævnt småbatterier) og almindelige batterier.

 • Lithiumion-celler må maksimalt være på 20 Wh
 • Lithiumion-batterier må maksimalt være på 100 Wh
 • Lithiummetal-celler må maksimalt indeholde 1 g lithium
 • Lithiummetal-batterier må maksimalt indeholde 2 g lithium

Småbatterierne kan sendes uden, at man skal følge alle de normale regler for farligt gods, så det er ret afgørende først at finde frem til om ens batteri er stort eller småt.

Til småbatterierne hører normalt alle 18 V håndværktøjsbatterier, batterier til lap tops og tablets, e-cigaretter, alle mobiltelefonbatterier, genopladelige batterier til spejlreflekskameraer, almindelige genopladelige batterier af AAA og AA-typen og alle knapcellebatterier.

Eksempler på batterier, der rummer for meget energi til at må sendes som småbatterier, er batterier til elcykler, trucks, biler, golfvogne, batterier til 36 V løvsugere og plæneklippere, batterier til specialudstyr af forskellig slags, nogle dronebatterier, industrielle powerbanks og batterilagre.

Grundlæggende krav

Der er nogle grundlæggende krav, der altid gælder uanset om det er små eller store batterier, der skal sendes, og uanset om de skal køres, sejles eller flyves.

 • Batterierne må ikke være defekte
 • Batterierne skal være 38.3 godkendte

Søfragt af små lithiumbatterier

Special Provision 188

Småbatterier vil man normalt transportere på sø efter kravene i IMDG-kodens Special Provision 188. Denne bestemmelse er nærmest en ordret oversættelse fra den danske vejtransport bestemmelse 188 (i virkeligheden er det nok omvendt, men altså..)

Hvorom alting er, hvis man følger kravene i Special Provision 188 kan man se bort fra alle andre krav, der ellers gælder farligt gods transport efter IMDG koden.

Ved stykgodstransport af farligt gods på skib er det alene afsenders ansvar lige indtil pakken overdrages til skibet.  Som afsender slipper man til gengæld for

 • Kapitel 1.3 Uddannelse
 • UN-godkendt emballage og faresedler
 • Transportdokument

De krav man skal overholde er

 • Hvert lithiumbatteri skal være af typen småbatterier (dvs. max 1 g lithium per metalcelle, og max 2 g lithium per metalbatteri, eller max 20 Wh per lithiumioncelle eller 100 Wh per lithiumionbatteri)
 • Lithiumionbatterier skal udvendigt være mærket med watt-time-angivelsen (medmindre de er fremstillet før 1. januar 2009)
 • Alle batterier skal være 38.3 godkendte
 • Alle batterier skal være fremstillet under et kvalitetsstyringsprogram

Batterierne må sendes løse eller monteret i udstyr. Kravene til emballering og mærkning er forskellige alt efter om batteriet sidder i udstyret eller det sendes løst. Disse krav gennemgås efterfølgende.

Søtransport af løse småbatterier

Hvis man ønsker at sende løse småbatterier, eller småbatterier, der ligger løse sammen med det udstyr de skal drive (tænk på en boremaskine i en værktøjskuffert), gælder følgende emballeringskrav i tillæg til de generelle krav

 • De løse batterier skal i en indvendig emballage, der helt omslutter batteriet.
 • Batterier skal beskyttes mod kortslutninger herunder kontakt med ledende materialer i samme emballage
 • De indvendige emballager skal anbringes i kraftig ydre emballage af god kvalitet
 • Den udvendige emballage skal altid mærkes med lithiummærket
 • Alle kolli kunne klare en faldprøve på 1,2 m i en hvilken som helst retning, uden at cellerne eller batterierne i kolliet beskadiges, uden at indholdet forskubber sig, så batterierne (eller cellerne) kommer i kontakt med hinanden, og uden at indholdet slipper ud
 • vægten af kolli må ikke overstige 30 kg brutto.

Søtransport af småbatterier i udstyr

Ønsker man at sende udstyr indeholdende lithiumbatterier gælder følgende emballeringskrav

 • Batteriet skal være beskyttet mod beskadigelse og kortslutning
 • Udstyret skal være sikret mod utilsigtet aktivering. Dette krav gælder dog ikke anordninger, som tilsigtet er aktive under transport (RFID-sendere, ure, sensorer osv.), og som ikke kan skabe en farlig varmeudvikling.
 • Udstyret skal anbringes i kraftig ydre emballage af et egnet materiale af tilstrækkelig styrke og konstruktion i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål, medmindre det udstyr, hvori batteriet er monteret, yder tilsvarende beskyttelse

I følgende tilfælde skal kolli mærkes med lithiummærket:

 • Alle kolli indeholdende hver 3 eller flere stk. lithiumbatterier i udstyr (ex en kasse med tre lap tops)
 • Alle kolli indeholdende hver 5 eller flere stk. lithiumion-celler i udstyr (ex en kasse 5 lommeregnere med indbygget småbatteri-celle)
 • Alle kolli i forsendelser der rummer 3 eller flere kolli med lithiumbatteriudstyr

I følgende tilfælde kan man undlade lithiummærket

 • (i) kolli, der kun indeholder knapcellebatterier monteret i udstyr (herunder printkort),
 • (ii) kolli, der højst indeholder fire celler eller to batterier monteret i udstyr, og hvor der højst er to kolli i forsendelsen.

 

Mærkning

Kolli, der indeholder småbatterier sendt efter Special provision 188 skal mærkes med nedenstående mærke.

 

Ny version Gammel version (gyldig til 31/12-2018)
 lithium-ion-batteri-un3480-telefon  

 

* Mærket skal angive UN-nummeret med bogstaverne “UN” foran, dvs. “UN 3090” for lithiummetalceller eller –batterier. Hvis et kolli indeholder lithiumceller eller -batterier, der er henført til forskellige UN-numre, skal alle de pågældende UN-numre angives på et eller flere mærker.

** Der skal anføres et telefonnummer. Nummeret skal være til en person eller virksomhed, der har kendskab til forsendelsen, men det er ikke tænkt som et nødtelefonnummer, og det behøver ikke være 24 timer overvåget.

Mærket skal have form som et rektangel med skraverede kanter. Mærket skal måle mindst 120 mm i bredden og 110 mm i højden, og skraveringen skal være mindst 5 mm bred. Batterigruppen skal være sort på hvid baggrund, eller en baggrund af kontrastfarve. Skraveringen skal være rød. Målene/stregtykkelsen kan reduceres til mindst 105 mm i bredden og 74 mm i højden, hvis det er nødvendigt af hensyn til kolliets størrelse. Hvor der ikke er nogen målangivelser, skal alle elementer være afpasset i forhold til de viste mål.

Bemærk, at frem til 31. december 2018 er det tilladt at anvende det gamle lithiummærke. Dette skal i stedet for UN-nummer indeholde en tekst med lithiumbatteritypen, samt et telefonnummer

Dokumentation

Der stilles ikke krav om dokumentation ved forsendelse af undtagne småbatterier efter særlig bestemmelse 188. Dette gælder uanset om kolli er mærket med lithiummærket eller ej.

Bemærk, at der tidligere har været krav om en dokumentation, der skulle medfølge transporten. Der var ikke tale om et egentlig transportdokument, men snarere en lille følgetekst, hvor der skulle stå, at indholdet af pakken var lithiumbatteriet, der skulle behandles varsomt, fordi de kunne bryde i brand osv.

Uanset om man anvender det nye eller gamle lithium mærke er der ikke længere krav om at medsende en sådan tekst/dokumentation.

Eksempler

Har du brug for et par ekstra øjne på jeres praksis?

At sende lithiumbatterier kan være lidt af en jungle. Er I faret vil, kan vi hjælpe med at finde vej ud på den rigtige side! Selvom de små batterier må sendes uden en egentlig uddannelse, kan det alligevel være en god investering at samle de relevante personer et par timer og gennemgå reglerne med udgangspunkt i jeres produkter.

Det kan også være, at I ønsker at kunne håndtere returforsendelser af defekte batterier i forbindelse med reklamationer, undersøgelse eller tilbagekaldelser og derfor skal have en eller flere personer uddannet på et basiskursus. Eller måske ønsker I hjælp til at optimere arbejdsgangen eller udarbejde nogle illustrationer af korrekt emballering. Uanset jeres behov, kan vi sammensætte en attraktiv pakke, der dækker jeres behov!

Mens vi venter..

næste artikel i serien…er her lidt YouTube videoer at fordrive tiden med