[widecontent parallax=”yes” background_color=”#000″ centered=”yes” font_color=”#fff” padding_top=”50px” padding_bottom=”150px” font_size=”20px” background_image=”/wp-content/uploads/2017/12/powerbank-batteri-1200×800.jpg”]

Lithiumbatterier

Sådan sender du dem i 2018

 

 

 

 

[/widecontent]

Indledning

I denne første artikel i en mindre serie kan du lære om 2018 reglerne for vejtransport af små lithiumbatterier. Vi indleder gennemgangen med nogle definitioner og termer, der anvendes i transportreglerne, og lidt baggrundsinfo om, hvorfor disse batterier betragtes som farligt gods.

Reglerne for transport af lithiumbatterier ændres løbende, og i år er ingen undtagelse. Ændringerne går altid i retning af strengere krav til forsendelsen. Det gode er – udover din og min øgede sikkerhed – at reglerne nu er strammet så meget, at de forvirrende smuthuller, der tidligere har været, nu er næsten væk. Derfor skal mange forsendelser behandles næsten identisk. Det gennemgår vi det følgende, og slutter artiklen af med nogle ’case studier’.

Hvis du følger med på siden (tilmeld dig gerne nyhedsbrevet) kan du snart læse flere artikler om reglerne for at sende lithiumbatterier med skib som søtransport og med fly som luftfragt. Disse artikler kommer snart og vil også rumme forskellige eksempler på konkrete forsendelser.

OBS: Reglerne ændres løbende og de forskellige transportfirmaer kan også ændre procedure for, hvad de ønsker at transportere. Det er altid dit ansvar som afsender at efterleve gældende regler! Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejleding og assistance i forbindelse med transport af et produkt.

Farer og risiko

Lithiumbatterier er meget udbredte på grund af deres uovertrufne evne til at lagre en stor mænge energi på meget lidt plads. De er også klassificeret som farligt gods, fordi denne energi desværre kan blive frigivet på én gang, hvis batterierne bliver beskadigede. Batterierne kan selvantænde, hvis de er fejlkonstruerede, behandles forkert eller får en mekanisk skade.

Når sådanne batterier først brænder er det også svært at standse slukke branden igen. Blandt de seneste eksempler på sådanne uheld kan nævnes Samsungs Galaxy Note 7, der blev tilbagekaldt i flere omgange, og flere episoder med “hoverboards” og e-cigaretter.

Lithiumbatteri teknologien er ikke en ny opfindelse, men alligevel kan det virke som om der kommer flere og flere historier om defekte batterier. Det skyldes nok antallet af batterier, der følger en nærmest eksponentiel kurve – batterierne er alle vegne! – men det skyldes formentlig også øgede specifikations-krav. Batterierne ønskes hele tiden tyndere og lettere samtidig med ønsket om en højere energikapacitet. Denne cocktail presser udviklingen. Hvis der skal være højere kapacitet på mindre plads kommer det let til at gå ud over sikkerheden.

Og sikkerheden ved lithiumbatterier ligger ikke mindst ’under huden’. Det er konstruktionen af batterierne, der gør dem robuste og sikre. Også i forhold til forkert behandling såsom overopladning. Hvis batterierne er konstrueret efter reglerne skal der rigtig meget til før de udvikler en farlig reaktion.

Definitioner

Når vi i det daglige snakker om lithiumbatterier bruger vi ordet i bred forstand, selvom det egentlig dækker over flere varianter:

Batteriteknologi

Der skelnes mellem to typer lithiumteknologi

 • Lithiummetalbatterier er engangsbatterier og vi finder dem fx i ure, lommeregnere, hjertestartere og mange knapcellebatterier.
 • Lithiumionbatterier er genopladelige og vi finder dem alle vegne fra mobiltelefoner og bærbare computere over akku-håndværktøj til robotter, golfvogne og elbiler. LiPo batterier falder også ind under denne betegnelse når de transporteres.

Batteritype

Uanset om der er tale om lithiummetal- eller lithiumion-batterier skelnes også mellem

 • Celler, som er en enkelt elektrokemisk enhed
 • Batterier, der er flere celler sat sammen

Når man vælger at sammenkoble flere individuelle battericeller enten serielt eller parallelt sker det for at designe et samlet batteri med præcis den ønskede spænding og strømstyrke.

En variant af battericellen har fået sin egen plads i transportreglerne:

 • Knapcellebatterier er enkeltceller, hvor diameteren er større end højden.

I det følgende kaldes både celler og batterier for batterier, og med mindre andet er anført gælder reglerne for både celler og batterier. Og når ordet lithiumbatterier benyttes dækker det over både lithiummetal- og lithiumionbatteri-typen.

Småbatterier

På tværs af regelsættene sondres mellem undtagne batterier (i det følgende benævnt småbatterier) og almindelige batterier.

 • Lithiumion-celler må maksimalt være på 20 Wh
 • Lithiumion-batterier må maksimalt være på 100 Wh
 • Lithiummetal-celler må maksimalt indeholde 1 g lithium
 • Lithiummetal-batterier må maksimalt indeholde 2 g lithium

Småbatterierne kan sendes uden, at man skal følge alle de normale regler for farligt gods, så det er ret afgørende først at finde frem til om ens batteri er stort eller småt.

Til småbatterierne hører normalt alle 18 V håndværktøjsbatterier, batterier til lap tops og tablets, e-cigaretter, alle mobiltelefonbatterier, genopladelige batterier til spejlreflekskameraer, almindelige genopladelige batterier af AAA og AA-typen og alle knapcellebatterier.

Eksempler på batterier, der rummer for meget energi til at må sendes som småbatterier, er batterier til elcykler, trucks, biler, golfvogne, batterier til 36 V løvsugere og plæneklippere, batterier til specialudstyr af forskellig slags, nogle dronebatterier, industrielle powerbanks og batterilagre.

Grundlæggende krav

Der er nogle grundlæggende krav, der altid gælder uanset om det er små eller store batterier, der skal sendes, og uanset om de skal køres, sejles eller flyves.

 • Batterierne må ikke være defekte (defekte batterier må kun sendes af specielt uddannet personale og i nogle tilfælde endda kun efter særlig tilladelse. Dette gælder uanset om der ’bare’ er tale om et lille kCR2032 knapcellebatteri, der ’bare’ skal køre en lille tur på tværs af byen.. Små batterier kan også starte store brande!)
 • Batterierne skal altid være konstrueret, og testet efter noget man kalder en 38.3 testprotokol. Producenten eller importøren bør kunne fremsende et sådant bevis. Ofte står det anført i et MSDS eller produktblad på batteriet. Hvis batteriet ikke er 38.3 testet og godkendt må det igen kun sendes af specialuddannet personale og i nogle tilfælde efter særlig tilladelse.)

Den eneste undtagelse fra ovenstående krav er faktisk, hvis der er tale om små batterier, der skal transporteres til et midlertidigt forarbejdningsanlæg med henblik på at blive genbrugt eller bortskaffet.

Vejtransport af småbatterier

Særlig bestemmelse 188

Småbatterier vil man normalt transportere ad vej efter kravene i Særlig bestemmelse 188. Hvis man følger kravene i denne bestemmelse kan man nemlig se bort fra alle andre krav, der ellers gælder farligt gods transport.

Som afsender slipper man bl.a. for

 • Kapitel 1.3 Uddannelse
 • UN-godkendt emballage og faresedler
 • Transportdokument

Som transportør og chauffør slipper man bl.a. for:

 • Kapitel 8.2 ADR-kursus
 • Kapitel 1.3 Uddannelse
 • ADR-udstyr
 • Orange skilte og faresedler
 • Ildslukkere
 • Skriftlige anvisninger

De krav man trods alt skal overholde er

 • Hvert lithiumbatteri skal være af typen småbatterier (dvs. max 1 g lithium per metalcelle, og max 2 g lithium per metalbatteri, eller max 20 Wh per lithiumioncelle eller 100 Wh per lithiumionbatteri)
 • Lithiumionbatterier skal udvendigt være mærket med watt-time-angivelsen (medmindre de er fremstillet før 1. januar 2009)
 • Alle batterier skal være 38.3 godkendte
 • Alle batterier skal være fremstillet under et kvalitetsstyringsprogram

Batterierne må sendes løse eller monteret i udstyr. Kravene til emballering og mærkning er forskellige alt efter om batteriet sidder i udstyret eller det sendes løst.

Emballering og mærkning af løse småbatterier

Eksempler: Powerbanks, knapcellebatterier, reservebatterier til mobil og lap tops, kuffert med boremaskine og løst batteri

Hvis man ønsker at sende løse småbatterier, eller småbatterier, der ligger løse sammen med det udstyr de skal drive (tænk på en boremaskine i en værktøjskuffert), gælder følgende emballeringskrav i tillæg til de generelle krav

 • De løse batterier skal i en indvendig emballage, der helt omslutter batteriet.
 • Batterier skal beskyttes mod kortslutninger herunder kontakt med ledende materialer i samme emballage
 • De indvendige emballager skal anbringes i kraftig ydre emballage af god kvalitet
 • Den udvendige emballage skal altid mærkes med lithiummærket
 • Alle kolli kunne klare en faldprøve på 1,2 m i en hvilken som helst retning, uden at cellerne eller batterierne i kolliet beskadiges, uden at indholdet forskubber sig, så batterierne (eller cellerne) kommer i kontakt med hinanden, og uden at indholdet slipper ud
 • vægten af kolli må ikke overstige 30 kg brutto.

Transport kasse med små lithiumbatterier sendt som ADR vejtransport

Vejtransport af småbatterier i udstyr

Eksempler: Mobiltelefon med indbygget batteri

Ønsker man at sende udstyr indeholdende lithiumbatterier gælder følgende emballeringskrav

 • Batteriet skal være beskyttet mod beskadigelse og kortslutning
 • Udstyret skal være sikret mod utilsigtet aktivering. Dette krav gælder dog ikke anordninger, som tilsigtet er aktive under transport (RFID-sendere, ure, sensorer osv.), og som ikke kan skabe en farlig varmeudvikling.
 • Udstyret skal anbringes i kraftig ydre emballage af et egnet materiale af tilstrækkelig styrke og konstruktion i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål, medmindre det udstyr, hvori batteriet er monteret, yder tilsvarende beskyttelse

I følgende tilfælde skal kolli mærkes med lithiummærket:

 • Alle kolli indeholdende hver 3 eller flere stk. lithiumbatterier i udstyr (ex en kasse med tre lap tops)
 • Alle kolli indeholdende hver 5 eller flere stk. lithiumion-celler i udstyr (ex en kasse 5 lommeregnere med indbygget småbatteri-celle)
 • Alle kolli i forsendelser der rummer 3 eller flere kolli med lithiumbatteriudstyr

I følgende tilfælde kan man undlade lithiummærket

 • (i) kolli, der kun indeholder knapcellebatterier monteret i udstyr (herunder printkort),
 • (ii) kolli, der højst indeholder fire celler eller to batterier monteret i udstyr, og hvor der højst er to kolli i forsendelsen.

OVERVEJ: Medmindre I har mange pakker med 1 batteri til 1 kunde, er det måske lettest at sætte lithium etiketten på alle pakker, så I ikke skal bruge tid på at huske reglerne!

Mærkning

Kolli, der indeholder småbatterier sendt efter særlig bestemmelse 188 skal mærkes med nedenstående mærke.

 

Ny version Gammel version (gyldig til 31/12-2018)
 lithium-ion-batteri-un3480-telefon  

 

* Mærket skal angive UN-nummeret med bogstaverne “UN” foran. Løse lithiumion-batterier mærkes UN 3480. Hvis de sidder i udstyr eller sendes med udstyr mærkes de “UN 3481”. Løse lithiummetal-batterier mærkes UN 3090. Hvis de sidder i udstyr eller sendes med udstyr mærkes de “UN 3091”. Hvis et kolli indeholder lithiumceller eller -batterier, der er henført til forskellige UN-numre, skal alle de pågældende UN-numre angives på et eller flere mærker.

** Der skal anføres et telefonnummer. Nummeret skal være til en person eller virksomhed, der har kendskab til forsendelsen, men det er ikke tænkt som et nødtelefonnummer, og det behøver ikke være 24 timer overvåget.

Mærket skal have form som et rektangel med skraverede kanter. Mærket skal måle mindst 120 mm i bredden og 110 mm i højden, og skraveringen skal være mindst 5 mm bred. Batterigruppen skal være sort på hvid baggrund, eller en baggrund af kontrastfarve. Skraveringen skal være rød. Målene/stregtykkelsen kan reduceres til mindst 105 mm i bredden og 74 mm i højden, hvis det er nødvendigt af hensyn til kolliets størrelse. Hvor der ikke er nogen målangivelser, skal alle elementer være afpasset i forhold til de viste mål.

Bemærk, at frem til 31. december 2018 er det tilladt at anvende det gamle lithiummærke.

Dokumentation

Der stilles ikke krav om dokumentation ved forsendelse af undtagne småbatterier efter særlig bestemmelse 188. Dette gælder uanset om kolli er mærket med lithiummærket eller ej.

FAQ

Må du sende småbatterier med posten?

Hverken Post Nord (privat) og Posten i Norge accepterer løse småbatterier af lithiumtypen!

Hvis du ønsker at sende et lille lithiumbatteri, der ikke sidder monteret inde i noget udstyr, så må du finde en anden transportør end posten.

Hvad med alle de webbutikker, der sælger lithiumbatterier?

Tja, der er rigtig mange webbutikker både i Danmark og udlandet, der ikke følger reglerne, og indtil videre har kontroltrykket vist ikke været særlig stort. Hvis webbutikken ligger i  udlandet og sender batterierne med fly, så følger de nok reglerne, for disse pakker bliver kontrolleret og der vanker flyforbud og store bøder for ikke at følge reglerne. Men en webshop, der bevidst eller af uvidenhed sender små pakker med lithiumbatterier med posten, kan gøre dette i lang tid uden at blive opdaget. På et tidspunkt kommer der sikkert fokus på det, og så skal hele branchen i gang.

Skal du medsende 38.3 testbeviset?

Nej, det er der ikke krav om i lovgivningen, og du vil nok ikke møde kravet fra en transportør så længe transporten er en vejtransport. Ved sø- og luftfragt er det lidt anderledes, men mere om det i en senere artikel..

Skal du på farligt gods kursus?

Nej, ikke hvis du udelukkende sender småbatterier efter særlig bestemmelse 188. Der er ikke krav om et ADR 1.3 basiskursus eller tilsvarende. Du har dog objektivt ansvar som afsender dvs. du skal følge fremgangsmåden, der er beskrevet i særlig bestemmelse 188 i ADR-konventionen, uanset om du kunne undskylde dig med, at du ikke kendte ADR-konventionen.. Det er selvfølgelig lidt lettere at følge de regler, hvis du ved en lille smule om farligt gods..

Må jeg sende små lithiumbatterier i en boblekuvert?

Hmm, det spørgsmål er vist ikke helt clearet med myndighederne.. Uanset skal løse batterier først i en indvendig emballage (detailpakken tæller typisk som den indvendige emballage uanset om batteriet ligger i en lille æske for sig eller i en blisterpakke). Dernæst skal de i en kraftig ydre emballage, og hvis der er tale om løse batterier skal de kunne droptestes fra 1,2 meters højde uden at tage skade eller batterier kommer i kontakt med hverandre… Den bedste løsning vil givetvis være at pakke batterierne i en fornuftig papkasse med noget pakkefyld, på med lithiummærket og afsted.

Er en powerbank et batteri eller et udstyr indeholdende et batteri?

En powerbank betragtes uden undtagelse som et løst batteri.

Må jeg sende batterier, der er opladte?

Ja, på vejtransport af småbatterier er der intet krav om, at de skal være helt eller delvist afladte. Du skal bare sørge for, at de ikke kan kortsluttes og, at udstyret er beskyttet mod aktivering. Dette kan ske ved, at batteriets poler er beskyttet med ikke-ledende tape eller batteriet ligger i en æske for sig (løse batterier skal altid i en særlig indvendig emballage fx en plastpose). Udstyr skal emballeres sådan, at man ikke kan tænde det ved at mase på kassen, det ligger i. Det er det, der menes med ’utilsigtet aktivering’.

Eksempler

Har du brug for et par ekstra øjne på jeres praksis?

At sende lithiumbatterier kan være lidt af en jungle. Er I faret vil, kan vi hjælpe med at finde vej ud på den rigtige side! Selvom de små batterier må sendes uden en egentlig uddannelse, kan det alligevel være en god investering at samle de relevante personer et par timer og gennemgå reglerne med udgangspunkt i jeres produkter.

Det kan også være, at I ønsker at kunne håndtere returforsendelser af defekte batterier i forbindelse med reklamationer, undersøgelse eller tilbagekaldelser og derfor skal have en eller flere personer uddannet på et basiskursus. Eller måske ønsker I hjælp til at optimere arbejdsgangen eller udarbejde nogle illustrationer af korrekt emballering. Uanset jeres behov, kan vi sammensætte en attraktiv pakke, der dækker jeres behov!

Mens vi venter..

næste artikel i serien…er her lidt YouTube videoer at fordrive tiden med