Kemikaliestyring

kemikaliestyring

Vi kan hjælpe dig med at få styr på kemikalierne i din virksomhed eller institution. Opgaven kan omhandle alt fra substitution af farlige stoffer til udfærdigelse og opdatering af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.

I mange tilfælde kan der være tale om automatiserede løsninger, hvor et eksternt program eller database skal anvendes og måske integreres til et eksisterende system. Vi kan bistå med input til valg af system, samt opbygning og normaliserng af databasen, så det sikres, at alle nødvendige felter og parametre er medtaget uden at skabe redundans.

Hvis I har brug for hjælp til risikovurdering i forhold til Risikobekendtgørelsen (Seveso direktivet) eller ADR’s højrisikogods bestemmelser, kan vi også hjælpe med dette.

Vi trækker på et uformelt netværk af eksperter indenfor de forskellige regelsæt relateret til kemikaliebrug, radioaktiver, oplagsbestemmelser, affaldsbestemmelser mm. Vi kan derfor altid hjælpe jer!