Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017 og IMDG 38-16, samt ‘Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods’ og ‘Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen’ kapitel VII.

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

Vej- og søtransport af lithiumbatterier til bortskaffelse eller genbrug

Undtagelse

ADR tillader i særlig bestemmelse 636 transport til nærmeste forarbejdsningssted af de små lithiumbatterier (celler <= 20 Wh og batterier <= 100 Wh) eller batterier under 500 g på meget lempelige vilkår. I det følgende behandles alene den normale bortskaffelsestransport.

Forudsætninger

Både løse lithiumbatterier og lithiumbatterier i udstyr, der skal kasseres eller genbruges, må transporteres uden særlig tilladelse uanset batteriets kapacitet.

Det er dog en forudsætning, at der ikke er tale om defekte batterier, der skal transporteres efter en anden pakkeinstruktion

Emballering

 • Der skal anvendes Un-godkendt emballage af enten X- eller Y-kvalitet og blandt følgende typer Tromler (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), Kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) eller Dunke (3A2, 3B2, 3H2).
 • Småbatterier kan dog transporteres i ikke-godkendte emballager af fornuftig kvalitet. Max 30 kg per kolli.
 • Batterier i udstyr må også transporteres i ikke-godkendt emballage eller eventuelt uemballeret på en palle, såfremt det udstyr, cellerne eller batterierne er indeholdt i, yder tilsvarende beskyttelse.
 • Store batterier med en bruttovægt på mindst 12 kg og med et stærkt kabinet må også emballeres i passende ikke-godkendte emballager
 • Metalemballager skal være foret med et ikke-ledende materiale (f.eks. plast) af tilstrækkelig styrke til anvendelsesformålet.

 

 • Celler og batterier skal konstrueres eller emballeres på en sådan måde, at kortslutninger og farlig varmeudvikling undgås.
 • Beskyttelse mod kortslutninger og farlig varmeudvikling omfatter, men er ikke begrænset til:
  – beskyttelse af de enkelte batteripoler
  – indvendig emballage, så celler og batterier ikke kommer i berøring med hinanden
  – batterier med indfældede poler, der er konstrueret til at beskytte mod kortslutning, eller
  – anvendelse af ikke-ledende og ikke-brændbart stødabsorberende materiale til at udfylde hulrummet
  mellem cellerne og batterierne i emballagen.
 • Celler og batterier skal være fast nedpakket i den ydre emballage, så de ikke kan bevæge sig for meget under transporten (f.eks. ved at bruge ikke-brændbart og ikke-ledende stødabsorberende materiale eller en tæt lukket plastpose).

Mærkning

 • Kolli skal mærkes med fareseddel 9A, UN-nummer og teksten “LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE” eller “LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG”. (ADR)
 • Kolli skal mærkes med fareseddel 9A, UN-nummer, godsbetegnelse og teksten “LITHIUM BATTERIES FOR DISPOSAL” or “LITHIUM BATTERIES FOR RECYCLING (IMDG)

Dokumentation

 • Der skal udarbejdes transportdokument

 

Uddannelse/kursus

 • .Alle personer, der medvirker til at pakke eller lave dokumentation eller har andre opgaver i tilknytningen til transporten skal uddannes efter ADR kapitel 1.3 eller IMDG kapitel 1.10

Rådgivning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi har rådgivet mange virksomheder om korrekt forsendelse af batteriprodukter, og hjælper også gerne din virksomhed!