Håndterering af især brugte, kasserede og defekte lithiumbatterier udgør en særlig risiko, da brande i sådanne batterier kan opstå pludseligt uden en ydre antændelseskilde, men blot ved mekanisk beskadigelse af batterierne, og branden i batterierne er ydermere svær at slukke med almindelige ildslukkere.

Housegard har netop lanceret en ny specialslukker til indre lithiumbatteribrande, hvor slukningsmidlet er baseret på Vermiculit.

Brandslukker AVD 6 l (Lithium)

Fra samme fabrikant kan også købes en lille handy spray med samme slukningsmiddel beregnet til ganske små brande:

https://www.isikkerhed.dk/butik/ildslukkere/lithium-slukkespray-avd/

Similar Posts