Virksomheder, hvis varer er klassificeret som farligt gods, er oftest klar over kravene til sikkerhedsrådgivning. Hvis din virksomhed derimod kun ‘producerer’ affald, der skal bortskaffes som farligt gods, er I måske ikke klar over, at dette i mange tilfælde også udløser kravet om tilknytning af en sikkerhedsrådgiver*. Om selvom virksomheden måske tilmed har en ekstern aktør til at hjælpe med at hente affaldet, fritager det normalt ikke virksomheden fra kravet om sikkerhedsrådgivning.

En sikkerhedsrådgiver for farligt gods skal både hjælpe virksomheden med sikre arbejdsgange i håndteringen af det farlige affald, og samtidig kontrollere virksomhedens praksis og procedurer, og udarbejde en årsrapport herom til ledelsen.

Stena Recycling, der med næsten 200 anlæg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Polen, er en af Nordeuropas større genvindingsvirksomheder, kan hjælpe din virksomhed med en effektiv og lønsom affaldshåndtering, der giver bedre økonomi, miljømæssige fordele og en høj sikkerhed for dig.

Har din virksomhed affald, der er farligt affald og samtidig er farligt gods, rådgiver Stena Recycling gerne herom, men Stena Recycling ønsker ikke samtidig at fungere som sikkerhedsrådgiver for din virksomhed, fordi det ville ‘lugte af’, at man kontrollerer sig selv. I stedet har Stena Recycling indgået en aftale med Teamwork Solutions om, at vi kan tilbyde at varetage opgaven som ekstern sikkerhedsrådgiver for din virksomhed. Fordelen ved at vælge både Stena Recycling & Teamwork Solutions er, at vi kender hinanden og kan rådgive dig om den samlet set bedste løsning for netop din virksomhed.

Kunne du tænke dig at høre mere om vores samarbejde eller få et godt tilbud på affaldshåndtering og sikkerhedsrådgivning, skal du blot kontakte Stena Recycling!

Er du i tvivl om din virksomhed skal have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, er du velkommen til at kontakte os. iSikkerhed.dk/Teamwork Solutions kan naturligvis også varetage opgaven som ekstern sikkerhedsrådgiver for din virksomhed, selvom I måtte anvende andre aktører end Stena Recycling.

*) Virksomheder, som bortskaffer farligt affald, der samtidig er farligt gods, skal i mange tilfælde have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver. Det gælder fx i de tilfælde, hvor affaldet bortskaffes efter bilag 2 kapitel I, II og IV bestemmelserne i Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods (link). Det er lempelser, der tillader sammenpakning af forskellige typer farligt gods typisk i spændelågfade. ‘Prisen’ for at bortskaffe affaldet på denne lempelige vis er blandt andet, at man skal have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver. Bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods kan findes på Retsinformation.dk

 

Similar Posts