Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017 og IMDG 38-16, samt ‘Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods’ og ‘Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen’ kapitel VII.

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

Transport af UN 3481 Lithiumionbatterier efter særlig bestemmelse 188 i ADR og Special provision 188 i IMDG

Denne tjekliste vedrører lithium-ion-batterier i udstyr, der sendes som vej- eller søtransport efter undtagelsesbestemmelserne som formuleret i særlig bestemmelse 188.

Eksempler: En robotstøvsuger med indbygget batteri. En mobil med isat batteri. En elektrisk tandbørste.

Forudsætninger

 • Lithiumionbatterier må maksimalt have en kapacitet 100 Wh og lithiumionceller skal overholde grænsen på 20 Wh.
 • Batterier skal udvendigt være mærket med watt-time-angivelsen bortset fra batterier, der er fremstillet før 1. januar 2009
 • Alle batterier skal være af en type, der bevisligt opfylder kravene i alle prøver i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3.
 • Alle batterier skal være fremstillet under et kvalitetsstyringsprogram

Det er afsenders ansvar at sikre, at ovenstående forudsætninger er opfyldt. Som afsender vil man typisk indhente oplysninger fra producenten.

Emballering

 • Alle batterier skal være beskyttet mod beskadigelse og kortslutning, og udstyret skal være forsynet med en anordning, der effektivt forhindrer
  utilsigtet aktivering.
 • Udstyret skal anbringes i kraftig ydre emballage af et egnet materiale af tilstrækkelig styrke og konstruktion i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål, medmindre det udstyr, hvori batteriet er monteret, yder tilsvarende beskyttelse
 • Der er ingen øvre vægtgrænse for kolliet
 • Kolliet må gerne rumme andre typer varer

Eksempel 1: Hvis du skal sende en robotstøvsuger med indbygget genopladeligt batteri, så vil denne formentlig komme fra producenten i en kraftig kasse med nogle flamingo-indsatse, der sikrer støvsugeren mod rystelser og stød. Denne kasse vil sikkert allerede være konstrueret, så støvsugeren ikke ved et uheld kan blive tændt under transporten (selv om der fx måtte blive stablet andre kasser ovenpå kassen med støvsugeren). I dette tilfælde er detailemballagen altså nok emballage, selvom du for kundens skyld sikkert vælger at komme den i en yderligere kasse før du sender pakken afsted.

Eksempel 2: Hvis du som privat har solgt en brugt mobiltelefon med isat batteri, men har smidt originalkassen væk, så skal du sørge for at emballere mobilen på en sådan måde, at man ikke kan hverken kortslutte batteriet eller tænde telefonen ved et uheld. Det er altså ikke nok at komme denne i en boblekuvert. Den skal i en papkasse, og pakkes på en måde, så den er beskyttet mod bl.a. tryk og stød.

Mærkning

 • Fritagelse: Forsendelser bestående af max 2 kolli, hvor ingen af disse kolli indeholder mere end 2 batterier eller 4 celler monteret i udstyr, behøver slet ikke at blive mærket.

Definition af forsendelse: En forsendelse er en leverance fra én afsender til én modtager indleveret samme dag. Hvis en kunde bestiller 2 forskellige ordrer samme dag, vil de tælle som én forsendelse, hvis de ekspederes og sendes samme dag.

lithium-ion-batteri-un3481-telefon

 • Alle forsendelser på 3+ kolli indeholdende lithiumbatterier i udstyr, samt forsendelser, hvor en pakke indeholder 3+ batterier (eller 5+ celler), skal mærkes med lithiumbatterimærket (og teksten “UN 3481”, samt et kontakt-telefonnummer i nødstilfælde. Undlad venligst at anvende vores med mindre du har truffet aftale med os herom!)
 • Mærket skal være mindst 12 cm bredt og 11 cm højt, og skraveringen skal være mindst 5 mm bred. Farverne skal være som på det viste billede. Mærket må eventuelt reduceres en smule (minimum 105 x 74 mm), hvis kolli kræver det.
 • OBS: Kolli må indtil 31. december 2018 fortsat være mærket med ‘den gamle lithiumetiket’

Eksempel 1: Kassen med robotstøvsugeren behøver ikke et mærke, hvis der ikke er andre lithiumbatterier i forsendelsen.

Eksempel 2: Kassen med mobiltelefonen behøver ikke et mærke

Eksempel 3: Hvis du ekspederer en ordre indeholdende 5 mobiltelefoner, og du sender disse i tre forskellige kasser, skal kasserne mærkes med lithiummærket. Hvis du sender telefonerne i samme kasse, skal denne kasse også mærkes. Mærkningskravet udløses ved 3 kolli per forsendelse eller 3 batterier (eller 5 celler) per kolli.

 

Dokumentation

 • Der skal ikke udarbejdes transportdokument hverken efter ADR- eller IMDG-reglerne.
 • Der kan være rederier, som ønsker dokumentation for indholdet eller 38.3 testen. Det har de ret til at kræve.

 

Uddannelse/kursus

 • Der er ikke krav om hverken ADR kapitel 1.3 kursus eller IMDG 1.3 kursus, hvis virksomheden udelukkende sender lithiumbatterier efter særlig bestemmelse 188. Det er nok at følge proceduren i denne særlige bestemmelse.

Rådgivning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi har rådgivet mange virksomheder om korrekt forsendelse af batteriprodukter, og hjælper også gerne din virksomhed!