Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017 og IMDG 38-16, samt ‘Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods’ og ‘Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen’ kapitel VII.

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

Transport af UN 3480 Lithiumionbatterier efter særlig bestemmelse 188 i ADR og Special provision 188 i IMDG

Denne tjekliste vedrører “løse” lithium-ion-batterier, der sendes som vej- eller søtransport efter undtagelsesbestemmelserne som formuleret i særlig bestemmelse 188.

Eksempler: Powerbanks, reservebatterier til laptops og mobiltelefoner. Små genopladelige AA eller AAA-batterier.

Forudsætninger

 

 • Lithiumionbatterier må maksimalt have en kapacitet 100 Wh og lithiumionceller skal overholde grænsen på 20 Wh
 • Batterier skal udvendigt være mærket med watt-time-angivelsen bortset fra batterier, der er fremstillet før 1. januar 2009
 • Alle batterier skal være af en type, der bevisligt opfylder kravene i alle prøver i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3.
 • Alle batterier skal være fremstillet under et kvalitetsstyringsprogram

Det er afsenders ansvar at sikre, at ovenstående forudsætninger er opfyldt. Som afsender vil man typisk indhente oplysninger fra producenten.

Emballering

 • Hvert batteri skal være beskyttet mod kortslutning (ex tape over poler eller indelukket i blisterpakke)
 • Batterierne skal anbringes i indvendige emballager, således at de er fuldstændig indesluttet (ex plastposer eller blisterpakning)
 • De indvendige emballager skal anbringes i en kraftig ydre emballage af en kvalitet, der kan modstå transporten.  Alle kolli skal kunne klare en faldprøve
  på 1,2 m i en hvilken som helst retning, uden at cellerne eller batterierne i kolliet beskadiges, uden at indholdet forskubber sig, så batterierne (eller cellerne) kommer i kontakt med hinanden, og uden at indholdet slipper ud (typisk vil en kraftig papkasse med pakkefyld være tilstrækkelig)
 • Vægten af et kolli må maksimalt være 30 kg.

Eksempel 1: Hvis du skal sende genopladelige AA-batterier vil disse typisk allerede være i en blisterpakke fra producenten. I det tilfælde vil din opgave være at komme blisterpakkerne i en kraftig papkasse, fylde op med pakkefyld og tape den godt til, så pakken kan holde til at blive tabt på gulvet.

Eksempel 2: Hvis du skal sende et reservebatteri til en akku-boremaskine kan du fx sætte tape på polerne, komme batteriet i en plastpose og placere dennei en god papkasse, fylde op med pakkefyld og tape den godt til, så pakken kan holde til at blive tabt på gulvet.

Mærkning

lithium-ion-batteri-un3480-telefon

 

 • Hvert kolli skal mærkes med lithiumbatterimærket (og teksten “UN 3480”, samt et telefonnummer i nødstilfælde. Undlad venligst at anvende vores med mindre du har truffet aftale med os herom!)
 • Mærket skal være mindst 12 cm bredt og 11 cm højt, og skraveringen skal være mindst 5 mm bred. Farverne skal være som på det viste billede. Mærket må eventuelt reduceres en smule (minimum 105 x 74 mm), hvis kolli kræver det.
 • OBS: Kolli må indtil 31. december 2018 fortsat være mærket med ‘den gamle lithiumetiket’

Eksempel 1: En enkelt kasse indeholdende 1 genopladeligt AA-batteri skal mærkes med lithiummærket.

Eksempel 2: En kasse med en powerbank skal også mærkes med litium etiketten.

Dokumentation

 • Der skal ikke udarbejdes transportdokument hverken efter ADR- eller IMDG-reglerne.
 • Der kan være rederier, som ønsker dokumentation for indholdet eller 38.3 testen. Det har de ret til at kræve.

 

Uddannelse/kursus

 • Der er ikke krav om hverken ADR kapitel 1.3 kursus eller IMDG 1.3 kursus, hvis virksomheden udelukkende sender lithiumbatterier efter særlig bestemmelse 188. Det er nok at følge proceduren i den særlige bestemmelse.

Rådgivning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi har rådgivet mange virksomheder om korrekt forsendelse af batteriprodukter, og hjælper også gerne din virksomhed!