Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017 og IMDG 38-16, samt ‘Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods’ og ‘Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen’ kapitel VII.

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

Transport af UN 3091 Lithiummetalbatterier efter særlig bestemmelse 188 i ADR og Special provision 188 i IMDG

Denne tjekliste vedrører lithium-metal-batterier i udstyr eller sendt med udstyr, der sendes som vej- eller søtransport efter undtagelsesbestemmelserne som formuleret i særlig bestemmelse 188.

Forudsætninger

 • Lithiummetalbatterier må maksimalt have et lithium indhold på 2 g og lithiummetalceller et indhold på 1 g.
 • Alle batterier skal være af en type, der bevisligt opfylder kravene i alle prøver i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3.
 • Alle batterier skal være fremstillet under et kvalitetsstyringsprogram

Det er afsenders ansvar at sikre, at ovenstående forudsætninger er opfyldt. Som afsender vil man typisk indhente oplysninger fra producenten.

Emballering

 • Alle batterier skal være beskyttet mod beskadigelse og kortslutning, og udstyret skal være forsynet med en anordning, der effektivt forhindrer
  utilsigtet aktivering.
 • Der må kun medsendes løse batterier, der er tiltænkt det udstyr der samtidig sendes. Disse løse batterier skal anbringes i indvendige
  emballager, således at cellen eller batteriet er fuldstændig indesluttet. Celler og batterier skal beskyttes på en sådan måde, at kortslutninger undgås
 • Udstyret skal anbringes i kraftig ydre emballage af et egnet materiale af tilstrækkelig styrke og konstruktion i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål
 • Hvis kolli indeholder batterier, der ikke sidder monteret i udstyret, skal de kunne holde til en droptest fra 1,2 meters højde.
 • Der er ingen øvre vægtgrænse for kolliet
 • Kolliet må gerne rumme andre typer varer

Mærkning

 • Fritagelse: Forsendelser bestående af max 2 kolli, hvor ingen af disse kolli indeholder mere end 2 batterier eller 4 celler monteret i udstyr, behøver slet ikke at blive mærket.
 • Fritagelse: Hvis du kun sender udstyr indeholdende knapcellebatterier skal kolli heller ikke mærkes.

Definition af forsendelse: En forsendelse er en leverance fra én afsender til én modtager indleveret samme dag. Hvis en kunde bestiller 2 forskellige ordrer samme dag, vil de tælle som én forsendelse, hvis de ekspederes og sendes samme dag.

lithiummetalbatteri i udstyr-un3091

 • Alle forsendelser på 3+ kolli indeholdende lithiumbatterier i udstyr, samt forsendelser, hvor en pakke indeholder 3+ batterier (eller 5+ celler), skal mærkes med lithiumbatterimærket (og teksten “UN 3091”, samt et kontakt-telefonnummer i nødstilfælde.)
 • Mærket skal være mindst 12 cm bredt og 11 cm højt, og skraveringen skal være mindst 5 mm bred. Farverne skal være som på det viste billede. Mærket må eventuelt reduceres en smule (minimum 105 x 74 mm), hvis kolli kræver det.
 • OBS: Kolli må indtil 31. december 2018 fortsat være mærket med ‘den gamle lithiumetiket’

Eksempel 1: Hvis du sender batterier pakket med udstyr dvs. en pakke, hvor batteriet ligger løst ved siden af udstyret/apparaturet, så skal du altid anvende lithiummærket.

Eksempel 2: Hvis du sender lommeregnere med installeret knapcellebatteri, kan sende alle dem du vil uden at mærke noget op.

Eksempel 3: Hvis du sender 3 kolli med udstyr skal de mærkes op.

Man må altid anvende lithiummærket på kolli med lithiumbatterier (løse eller i/med udstyr) uanset om man i enkelte tilfælde har ret til at lade være.

 

Dokumentation

 • Der skal ikke udarbejdes transportdokument hverken efter ADR- eller IMDG-reglerne.
 • Der kan være rederier, som ønsker dokumentation for indholdet eller 38.3 testen. Det har de ret til at kræve.

 

Uddannelse/kursus

 • Der er ikke krav om hverken ADR kapitel 1.3 kursus eller IMDG 1.3 kursus, hvis virksomheden udelukkende sender lithiumbatterier efter særlig bestemmelse 188. Det er nok at følge proceduren i denne særlige bestemmelse.

Rådgivning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi har rådgivet mange virksomheder om korrekt forsendelse af batteriprodukter, og hjælper også gerne din virksomhed!