ADR

ADR udstyr

Rød lastbil med orange fareskilt og ADR stykgods

ADR udstyr Når man transporterer farligt gods som vejtransport, uanset om det foregår i en lille varevogn eller en stor lastbil med hænger, skal der medbringes en række obligatorisk udstyr. Udstyrskravene varierer alt efter, hvilke typer fareegenskaber, godset man transporterer […]

Kursuskalender

Aktuelle kurser 10. oktober 2019: Kursuskalenderen for 2020 er klar primo november. Kontakt os, hvis du ønsker tilbud på et firmakursus afviklet i jeres lokaler med fokus på jeres produkter (også for bare 2-3 personer) eller har spørgsmål om valg […]