ADR

ADR udstyr

Rød lastbil med orange fareskilt og ADR stykgods

ADR udstyr Når man transporterer farligt gods som vejtransport, uanset om det foregår i en lille varevogn eller en stor lastbil med hænger, skal der medbringes en række obligatorisk udstyr. Udstyrskravene varierer alt efter, hvilke typer fareegenskaber, godset man transporterer […]

Kursuskalender

Aktuelle kurser Hvis du er i tvivl om noget, eller ønsker at forespørge på et firmakursus tilpasset jeres produkter, er du altid velkommen til at kontakte os! Kategori Alle kategorier ADR (vej) IATA (fly) Ildslukker IMDG (skib) Lithiumbatterier Tøris/prøver By […]