ADR

ADR udstyr

Rød lastbil med orange fareskilt og ADR stykgods

ADR udstyr Når man transporterer farligt gods som vejtransport, uanset om det foregår i en lille varevogn eller en stor lastbil med hænger, skal der medbringes en række obligatorisk udstyr. Udstyrskravene varierer alt efter, hvilke typer fareegenskaber, godset man transporterer […]

Kursuskalender

Aktuelle kurser 14. juni 2019: Der er ikke planlagt ret mange åbne kurser det næste stykke tid, men vi afholder firmakurser efter behov hele sommeren. Hvis du er i tvivl om noget, eller ønsker at forespørge på et firmakursus tilpasset […]