ADR

ADR udstyr

Rød lastbil med orange fareskilt og ADR stykgods

ADR udstyr Når man transporterer farligt gods som vejtransport, uanset om det foregår i en lille varevogn eller en stor lastbil med hænger, skal der medbringes en række obligatorisk udstyr. Udstyrskravene varierer alt efter, hvilke typer fareegenskaber, godset man transporterer […]

Kursuskalender

Åbne kurser Herunder finder du kommende åbne kurser, hvor du deltager sammen med kursister fra andre virksomheder. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte muligheden for et virksomhedstilpasset kursus, der kan afvikles online eller som lokalt firmakursus […]