Egenkontrol af håndildslukkere

Hvornår

20. maj 2021    
9:00 - 11:30

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Vejle
Willy Sørensens Plads 3, Vejle, 7100

Begivenhedstype

Indlæser kort...

Målgruppe
Virksomheder og ansatte, der ønsker at kunne udføre egenkontrol af håndildslukkere (“CO2- og ABC-brandslukkere”) efter ADR reglerne.

Lovgivning og lovkrav
EN3 godkendte ildslukkere skal efterses mindst én gang årligt i henhold til DS 2320-standarden. Kontrollen skal udføres af en sagkyndig person med faglig indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Denne person skal endvidere have kendskab til de for området gældende love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter.

Forudsætninger
Kurset stiller ingen særlige krav eller forudsætninger.

Kompetencer & kursusmål
Kurset sætter deltageren i stand til på egen hånd at udføre egenkontrol af håndildslukkere efter DS2320 standarden.

Kursusindhold
Kursets indhold er en blanding af teori og praktiske øvelser, og rummer følgende elementer

Love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter
Slukkertyper og disses funktion, opbygning og virkemåde
Brandklasser
Placering og ophæng, samt skiltning
Krav til brugsanvisning og mærkning
Elementerne i den praktiske egenkontrol
Undervisningsmaterialer
Der udleveres et kompendie med baggrundsinformation og en punkt for punkt gennemgang af elementerne i et tilsyn.

Kursusbevis
Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus. Kursusbevis forudsætter tilfredsstillende deltagelse i kurset.

Særlige forhold
Bemærk, at kurset ikke kvalificerer til serviceeftersyn, periodisk eftersyn eller genopladning af håndildslukkere. Kurset er udelukkende målrettet egenkontrol af håndildslukkere. Kurset kvalificerer heller ikke til eftersyn af slangevindere, brandtæpper og øvrigt brandmateriel. DCO/DS-mærkede slukkere kan kun opretholde godkendelsen, hvis de efterses af autoriseret personale.

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.