Fareseddel 5.2 organiske peroxider (10 x 10 cm)

199,00 kr. (248,75 kr. m/moms)

Organiske peroxider er en særlig familie kemikalier, der er meget reaktive og svære at kontrollere. De er derfor fundet værdige til sin helt egen fareklasse 5.2. Bemærk endvidere, at organiske peroxider kun må sendes, hvis de enten optræder på en allerede godkendt liste over peroxider, eller man får landets kompetente myndighed til at klassificere dem.

Varenummer (SKU): 105200 Kategorier: ,

Beskrivelse

Organisk peroxider er organiske forbinderlser, som indeholder den funktionelle peroxidgruppe (ROOR’). O-O bindingen brydes let og danner frie radikaler af formen RO·. Således er organiske peroxider nyttige som radikalstartere for visse typer polymerisation, som for eksempel epoxyresiner der brudes i glasfiber-armeret plast. MEKP og benzoyl peroxid er bruges ofte til dette formål. Den samme egenskab betyder også at organiske peroxider enten bevidst eller ubevidst kan skabe eksplosive polymerisationer i materialer med umættede kemiske bindinger, og denne proces har været brugt til sprængstoffer. Organiske peroxider er kraftige blegemidler, ligesom deres uorganiske modstykker.

Organiske peroxider kan dekomponere eksotermt ved normale eller forhøjede temperaturer. Dekompositionen kan udløses af varme, kontakt med urenheder (f.eks. syrer, tungmetalforbindelser og aminer), friktion eller stød. Dekompositionshastigheden tiltager med temperaturen og afhænger af sammensætningen af præparationen af organiske peroxider. Dekompositionen kan medføre udvikling af skadelige eller brandfarlige gasser eller dampe. Temperaturen skal overvåges under transport af visse organiske peroxider. Nogle organiske peroxider kan dekomponere eksplosivt, især under indeslutning. Denne egenskab kan ændres ved tilsætning af fortyndingsmidler eller ved anvendelse af egnede emballager. Nogle organiske peroxider brænder kraftigt. Det skal undgås, at organiske peroxider kommer i berøring med øjnene. Visse organiske peroxider forårsager allerede efter kortvarig berøring alvorlige hornhindeskader eller hudætsninger.

Organiske peroxider, som allerede er klassificeret og allerede godkendt til transport i emballager, er angivet i ADR 2.2.52.4. Stoffer, som allerede er godkendt til transport i IBC’s, er angivet i 4.1.4.2, emballeringsforskrift IBC520.

Klassificering af organiske peroxider, som ikke er nævnt i ADR 2.2.52.4, 4.1.4.2, emballeringsforskrift IBC520, eller 4.2.5.2, tankanvisning T23, samt deres henføring til en gruppebetegnelse skal foretages af den kompetente myndighed i oprindelseslandet.

Yderligere information

Vægt 0,4 kg
Enhed

Rulle á 250 stk.