De skriftlige anvisninger er tænkt som chaufførens hjælp i en nødsituation. Kravet findes i regelsættene ADR vejtransport og RID banetransport.

De skriftlige anvisninger fylder bare fire sider og beskriver i overordnede termer, hvordan chaufføren skal reagere på nødsituationer. Både generelt og i forhold til den eller de fareklasser, der transporteres. Det er derfor vigtigt, at chaufføren både kender de skriftlige anvisninger, ved hvor de er og ved, hvilke fareklasser, der er lastet på bilen. Ellers kan han ikke reagere hensigtsmæssigt i en nødsituation.

De skriftlige anvisninger erstatter sikkerhedskortene for vejtransport, der tidligere skulle udskrives for hver varetype på flere sprog og følge varerne under transporten. På den måde spares der er masse papir og reelt forbedrer det nok også sikkerheden.

Det er transportørens ansvar at forsyne køretøjets mandskab med de skriftlige anvisninger på et sprog, som hvert medlem kan læse og forstå, inden transporten påbegyndes.

Transportøren skal sikre, at hvert medlem af køretøjets mandskab forstår og er i stand til at udføre anvisningerne korrekt.

Anvisningerne skal medbringes i køretøjets førerkabine og skal være let tilgængelige. I Danmark plejer vi at sige, at man indenfor 15-30 sekunder fra betjenten banker på ruden i en kontrol skal kunne fremvise anvisningerne, hvis man vil undgå en ’kammeratlig samtale’.

Inden transporten påbegyndes, skal medlemmerne af køretøjets mandskab orientere sig om det læssede farlige gods og se anvisningerne for at få detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation.

Det er dermed chaufførens ansvar at kende de skriftlige anvisninger det vil sige, at chaufføren skal kunne læse og forstå disse, og ikke mindst vide, hvilke fareklasser der transporteres og hvordan man konkret skal forholde sig hertil.

Det er vigtigt at forstå, at de skriftlige anvisninger løbende justeres, og det kan udløse et bødeforlæg, hvis man ikke medbringer og fremviser en gyldig version. Sørg derfor for at smide de gamle versioner ud når du får en ny version af anvisningerne! Er du i tvivl om du har den seneste version, kan du spørge din sikkerhedsrådgiver.

Anvisningerne skal udskrives i farver præcist som de findes på myndighedernes sider (se links herunder). Det er ikke godt nok at udskrive dem i sort/hvid, og man må i princippet heller ikke peppe dem op med et lille flag eller røde striber i siderne.

Den officielle danske version af de skriftlige anvisninger kan findes UNECE’s hjemmeside eller på Politiets hjemmeside.

https://politi.dk/faerdsel/tunge-koeretoejer/international-transport-adr

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

Hvis du som afsender kontrollerer og konstaterer, at en chauffør ikke kan fremvise anvisningerne (”sikkerhedskortene”) i en gyldig version og på et sprog vedkommende kan forstå, må du ikke læsse varerne før dette forhold er bragt i orden. Af samme grund vælger nogle virksomheder at have kortene liggende klar til udlvering på forskellige sprog, så de ikke må udsætte transporten på grund af denne ’lille fejl’. Men det er ultimativt transportøren (vognmandens) ansvar at disse forefindes.

 

De forskellige sprogversioner findes på UNECE’s hjemmeside:

 

Revised instructions in writing applicable as from 1 January 2017
French PDF UNECE Version (Source: ECE/TRANS/WP.15/231 and Add.1)
English PDF UNECE Version (Source: ECE/TRANS/WP.15/231 and Add.1)
Russian PDF UNECE Version (Source: ECE/TRANS/WP.15/231 and Add.1)
Bulgarian PDF (Source: Governement of Bulgaria, received on 10 July 2017)
Czech PDF (Source: Government of the Czech Republic, received on 30.01.2017)
Danish PDF (Source: Government of Denmark, received on 14.12.2016)
Dutch PDF (Source: Government of the Netherlands, received on 11.04.2016)
Dutch PDF (Source: Government of Belgium, received on 5.05.2017)
Estonian PDF (Source: Government of Estonia, revised version received on 22.05.2017)
Finnish PDF (Source: Government of Finland, received on 18.05.2017)
German PDF (Source: Government of Germany, received on 20.01.2017)
Greek PDF (Source: Government of Greece, received on 04.07.2017)
Hungarian PDF (Source: Government of Hungary, received on 23.01.2017)
Italian PDF (Source: Government of Italia, revised version received on 23.05.2017)
Latvian PDF (Source: Government of Latvia, received on 29.12.2016)
Lithuanian PDF (Source: Government of Lithuania, revised version received on 29.08.2017)
Norwegian PDF (Source: Government of Norway, received on 21.12.2016)
Polish PDF (Source: Government of Poland, received on 26.04.2017)
Portuguese PDF (Source: Government of Portugal, revised version received on 16.06.2017)
Romanian PDF (Source: Government of Romania, received on 23.01.2017)
Serbia PDF (Source: Government of Serbia, received on 11.08.2017)
Slovak PDF (Source: Government of Slovakia, revised version received on 5.05.2017)
Slovenian PDF (Source: Government of Slovenia, received on 17.02.2017)
Spanish PDF (Source: Government of Spain, revised version received on 03.03.2017)
Swedish PDF (Source: Government of Sweden, received on 16.12.2016)
Turkish PDF (Source: Government of Turkey, received on 14.02.2017)

 

Konklusion

Det er vognmandens ansvar at holde de skriftlige anvisninger ajour, samt sikre at de er i førerkabinen, og at bilens mandskab kan læse og forstå dem. Der kommer fra tid til anden nye skriftlige anvisninger – gør det til en vane at udskrive disse (i farver) og smide de gamle ud. Opbevar anvisningerne på et lettilgængeligt sted i førerkabinen, og husk som chauffør at orientere dig om både lasten af farligt gods og anvisningerne inden du sætter i gear. Som afsender af farligt gods kan du sikre dig mod forsinkelser ved at have udskrevet skriftlige anvisninger på forskellige sprog, hvis en chauffør mod reglerne ikke er i besiddelse af disse.