Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017 og IMDG 38-16, samt ‘Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods’ og ‘Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen’ kapitel VII.

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

Transport af UN 3481 Lithiumionbatterier efter særlig bestemmelse 188 i ADR og Special provision 188 i IMDG

Denne tjekliste vedrører lithium-ion-batterier pakket med udstyr, der sendes som vej- eller søtransport efter undtagelsesbestemmelserne som formuleret i særlig bestemmelse 188.

Eksempler: En boremaskine, hvor batteriet ligger løst ved siden af.

Forudsætninger

 • Lithiumionbatterier må maksimalt have en kapacitet 100 Wh og lithiumionceller skal overholde grænsen på 20 Wh.
 • Batterier skal udvendigt være mærket med watt-time-angivelsen bortset fra batterier, der er fremstillet før 1. januar 2009
 • Alle batterier skal være af en type, der bevisligt opfylder kravene i alle prøver i Manual of Tests and Criteria, del III, underafsnit 38.3.
 • Alle batterier skal være fremstillet under et kvalitetsstyringsprogram

Det er afsenders ansvar at sikre, at ovenstående forudsætninger er opfyldt. Som afsender vil man typisk indhente oplysninger fra producenten.

Emballering

 • Alle batterier skal være beskyttet mod beskadigelse og kortslutning, og udstyret skal være forsynet med en anordning, der effektivt forhindrer
  utilsigtet aktivering.
 • Løse batterier skal anbringes i en indvendig emballage (fx en plastpose).
 • Batterier og udstyret skal dernæst anbringes i en kraftig ydre emballage af et egnet materiale af tilstrækkelig styrke og konstruktion i forhold til emballagens kapacitet og anvendelsesformål, medmindre det udstyr, hvori batteriet er monteret, yder tilsvarende beskyttelse
 • Den udvendige meballage skal kunne holde til en droptest fra 1,2 meters højde.
 • Der er ingen øvre vægtgrænse for kolliet
 • Kolliet må gerne rumme andre typer varer

Mærkning

lithium-ion-batteri-un3481-telefon

 • Alle forsendelser skal mærkes med lithiumbatterimærket (og teksten “UN 3481”, samt et kontakt-telefonnummer i nødstilfælde. Undlad venligst at anvende vores med mindre du har truffet aftale med os herom!)
 • Mærket skal være mindst 12 cm bredt og 11 cm højt, og skraveringen skal være mindst 5 mm bred. Farverne skal være som på det viste billede. Mærket må eventuelt reduceres en smule (minimum 105 x 74 mm), hvis kolli kræver det.
 • OBS: Kolli må indtil 31. december 2018 fortsat være mærket med ‘den gamle lithiumetiket’

 

 

 

Dokumentation

 • Der skal ikke udarbejdes transportdokument hverken efter ADR- eller IMDG-reglerne.
 • Der kan være rederier, som ønsker dokumentation for indholdet eller 38.3 testen. Det har de ret til at kræve.

 

Uddannelse/kursus

 • Der er ikke krav om hverken ADR kapitel 1.3 kursus eller IMDG 1.3 kursus, hvis virksomheden udelukkende sender lithiumbatterier efter særlig bestemmelse 188. Det er nok at følge proceduren i denne særlige bestemmelse.

Rådgivning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi har rådgivet mange virksomheder om korrekt forsendelse af batteriprodukter, og hjælper også gerne din virksomhed!