Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017, IMDG 38-16, IATA-DGR 59. Edition (2018), samt de danske bekendtgørelser.

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Transport af køretøjer drevet af lithiumbatterier

Forudsætninger

Køretøjer er selvkørende anordninger konstrueret til at transportere enten personder eller gods. Eksempler på sådanne køretøjer er eldrevne biler, motorcykler, scootere, tre- og firhjulede køretøjer eller motorcykler, lastbiler, lokomotiver, cykler (pedalcykler med elmotor) og andre køretøjer af denne type (f.eks. selvbalancerende køretøjer eller køretøjer, der ikke er forsynet med mindst én siddeplads), kørestole, plænetraktorer, selvkørende landbrugs- og byggemateriel, skibe og fly. Dette omfatter også køretøjer, der transporteres i emballage. I så fald kan visse dele af køretøjet være adskilt fra rammen for
at kunne være i emballagen.

Når sådanne køretøjer skal transporteres med monteret lithiumbatteri, skal de klassificeres under UN 3171 BATTERIDREVET KØRETØJ og sendes i henhold til bestemmelserne for dette UN-nummer.

Vej (ADR)

UN 3171  BATTERIDREVET KØRETØJ (lithiumbatterier) betragtes ikke som farligt gods i en vejtransport. Dog skal batterierne fortsat være 38.3 godkendte og produceret under et kvalitetsstyringsprogram.

Der er således ikke krav om hverken mærkning, transportdokument eller ADR 1.3 uddannelse

Sø (IMDG)

UN 3171 BATTERY-POWERED VEHICLE (lithiumbatterier) kan afhængig af rederi og skibskonstruktion enten være farligt gods eller transporteres som fritaget gods. Dette fremgår af Special Provision 961 og 962 i IMDG-koden. Hvis man vil gå med livrem og seler skal forsendelsen håndteres under SP 962, der kræver transportdokument og 1.3 uddannelse, men ikke stiller krav om mærkning eller emballering af køretøjet. Batterierne skal fortsat være 38.3 godkendte og produceret under et kvalitetsstyringsprogram.

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN 3171 BATTERY-POWERED VEHICLE (lithiumbatterier) er farligt gods, der kun må sendes af uddannet personale og ledsaget af transportdokument og AWB.

Eftersom definitionen på et køretøj i transportsammenhæng er meget bred, og inkluderer både hoverboards, elcykler og elbiler giver det god mening, at der stilles forskellige krav til mærkning og emballering af sådanne forskellige køretøjer.

  • Hvis køretøjet under håndtering kan risikere at blive ‘stillet på hovedet’, skal det placeres i en kraftig, stiv emballage og mærkes med faresedler.
  • Hvis køretøjet ikke er i fare for at blive stillet forkert, er der ikke krav om, at det skal emballeres.
  • Hvis køretøjet ikke er emballeret, eller hvis man af en eller anden grund ikke kan være i tvivl om, at der er tale om et køretøj, er der ikke krav om, at dette skal mærkes op med faresedler. Hvis man omvendt kan være i tvivl herom, fx fordi der er tale om hoverboards i papkasser, så skal kasserne mærkes op.
  • Alle batterier skal være 38.3 godkendte
  • Batterierne skal være sikret mod kortslutning og utilsigtet aktivering. Det kan fx ske ved at frakoble batteriet og tape polerne til. Bemærk dog, at batteriet ikke må fjernes fra køretøjet! Hvis man piller batteriet ud og placerer det ‘ved siden af’ køretøjet, så skal det sendes som et almindeligt lithiumbatteri, hvor kravene til emballering og mærkning er noget skrappere..