Dato: 27. marts 2018

Regelsæt: ADR 2017 og IMDG 38-16, samt ‘Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods’ og ‘Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen’ kapitel VII.

Baggrund: Denne tjekliste er tiltænkt brugt sammen med App’en om litiumbatterier.

Ordforklaring: Når ordet batteri optræder dækker det både over celler og batterier med mindre andet tydeligt fremgår.

Ansvarsfraskrivelse: Denne tjekliste og tilhørende app er udelukkende beregnet som opslagsværk til vejledende orientering for personer involveret i transport af farligt gods indenfor de i indeholdte regelsæt. Anvendelsen af tjekliste og app kan på ingen måde erstatte, tilsidesætte eller overgå lovpligtig farligt gods uddannelse eller brug af gældende regelsæt. Læs mere.

Vej- og søtransport af lithium-metal-batterier pakket sammen med udstyr

Denne tjekliste anvendes ved transport af vej eller sø af lithiummetalbatterier, som ikke kan eller bliver sendt efter undtagelsesbestemmelserne i særlig bestemmelse 188. Tjeklisten vedrører alene lithium-metal batterier når disse batterier sendes sammen med det udstyr, de er tiltænkt at drive, men uden at være monteret i udstyret

Forudsætninger

Emballering

Batterierne skal emballeres efter pakkeinstruktion P903. Fremgangsmåden ligner meget den for store, løse batterier.

  • Der skal anvendes UN-godkendt emballage af X- eller Y-kvalitet og af en af typerne Tromler (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), Kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) eller Dunke (3A2, 3B2, 3H2).
  • Batterierne skal pakkes enten i den UN-godkendte emballage og derefter ned i en fælles emballage med udstyret. Den ydre, fælles emballage behøver da ikke være UN-godkendt.
  • Alternativt kan batterier og udstyr pakkes ned i samme UN-godkendt emballage, der så placeres i en ydre emballage
  • Udstyret skal være sikret mod bevægelse i den ydre emballage.
  • Batterierne skal være sikret mod kortslutning.

Mærkning

  • Kolli skal mærkes fareseddel 9A og UN-nummer “UN 3091” (ADR)
  • Kolli skal mærkes med fareseddel 9A, UN-nummer og proper shipping name “UN 3091 Lithium Metal Batteries packed with in equipment” (IMDG)

Dokumentation

Uddannelse/kursus

  • Alle i transporten involverede personer skal være uddannet efter kravene i henh. ADR kapitel 1.3 og/eller IMDG kapitel 1.3

Rådgivning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Vi har rådgivet mange virksomheder om korrekt forsendelse af batteriprodukter, og hjælper også gerne din virksomhed!